NEWS

Annual report 2016
Attached you'll find the annual report 2016 of NSfK.

NSfK Newsletter April 2017
Attached you'll find the latest NSfK Newsletter.

NSfK Newsletter for March 2017
Please find attached NSfK Newsletter with the latest in the field of criminology from all the Nordic countries.

NSfK Newsletter for February 2017
Please find attached the latest NSfK Newsletter with criminological news from all the Nordic countries.

NSfK Research Seminar 2017 - application DL 19.2!
Attention interested researchers! You still have the possibility of submitting an application for this year’s NSfK conference. As outlined below, this year’s theme (Migration & Crim...

NSfK Newsletter for January 2017
Please find attached the latest NSfK Newsletter with criminological news from all the Nordic countries.

NSfK Newsletter for December 2016
Please find attached the NSfK Newsletter for December 2016.

NSfK Newsletter for November 2016
Please find attached the NSfK Newsletter for November 2016.

NSfK-arbetsgruppen intervjuad: Kriminologer med fokus på ö-samhällen
Nya Åland intervjuade NSfK-arbetsgruppens medlemmar då de träffades på Åland i oktober 2016. Finns det likheter mellan kriminaliteten i Nordens olika ö-grupper, vilka är de största skillnaderna och va...

Are Nordic Countries Getting Tough on Crime?
Please find attached the power point presentations from the NSfK working group meeting "Are Nordic Countries Getting tough on crime?" (Helsinki 1-2 November 2016). The Council Member respons...

NSfK
NSfK
 
© 2010 Scandinavian Research Council for Criminology
c/o Justitieministeriet | Kriminalpolitiska avdelningen | PB 25 | 00023 STATSRÅDET, Finland | Tel. + 358 2951 50265