DENMARK

INSTITUTIONS

Ålborg Universitet

Aalborg University read more...
 

Århus Universitet

University of Aarhus read more...
 

Syddansk Universitet

University of Southern Denmark read more...
 

Roskilde Universitetscenter

Roskilde University read more...
 

Ringstedprojektet

The Ringsted project read more...
 

Københavns Universitet

University of Copenhagen read more...
 

Handelshøjskolen i Århus

The Aarhus School of Business read more...
 

Handelshøjskolen i København

Copenhagen Business School read more...
 

Det Danske Center for Menneskerettigheder

The Danish Center for Human Rights read more...
 

Den danske forskningsdatabase

Danish National Research Database read more...
 

Center for Voldtægtsofre (Rigshospitalet)

Centre for Rape Victims (Copenhagen University Hospital) read more...
 

Center for Selvmordsforskning

Centre for Suicide Research read more...
 

Center for Registerforskning

National Centre for Register-based Research read more...
 

CASA (Center for Alternativ Samfundsanalyse)

Centre for Alternative Social Analysis read more...
 

AKF, Amternes Forskningsinstitut

Institute of Local Government Studies read more...
 

National Centre for Register-based Research

Center for Registerforskning read more...
 

The Danish National Institute of Social Research

Socialforsknings Instituttet read more...
 

ORGANIZATIONS

Foreningen for narkoløsninger på Vesterbro

Association of Drug Solutions in Vesterbro read more...
 

Rådet for socialt udsatte

The Council for Socially Marginalised People read more...
 

Netværk for voldsramte kvinder

Network for Battered Women read more...
 

Nyhedsmedier i Danmark

News Media in Denmark read more...
 

KRIM (Kriminalpolitisk Forening)

KRIM (Danish Organization on Criminal Policy) read more...
 

Juraportal.dk

Legal Information Portal read more...
 

Dansk Kvindesamfund

Danish Womens Society read more...
 

Center for rusmiddelforskning

Centre for Alcohol and Drug Research read more...
 

Brugerforeningen for aktive stofbrugere

Drug Users Union read more...
 

KVINFO, Center for information om kvinde- og kønsforskning

The Danish Centre for Information on Women and Gender read more...
 

Landsorganisationen af Kvindekrisecentre (LOKK)

National Organization of Shelters for Battered Women and Children read more...
 

Dansk Sociologforening/Tidskriftet Dansk Sociologi

Association of Sociologists in Denmark/ Danish Journal of Sociology read more...
 

Center for Rets- og Politistudier

Center for Legal and Police Studies read more...
 

SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

The Danish National Institute of Social Research read more...
 

The Danish Center for Human Rights

Det Danske Center for Menneskerettigheder read more...
 

Copenhagen Peace Research Institute

Center for Freds og Konfliktforskning read more...
 

AUTHORITIES

SSP samrådet / Skole-, Social- & Politisamarbejde

School-, Social- & Policecoorporation read more...
 

Det Kriminalpræventive Råd

The Crime Prevention Council in Denmark read more...
 

Danmarks Statistik

Statistics Denmark read more...
 

Børnerådet

The National Council for Children read more...
 

Statens Institut for Folkesundhed

National Institute of Public Health read more...
 

Forsknings- og Innovationsstyrelsen

Danish Research Agency read more...
 

Sundhedsstyrelsen

The Danish National Board of Health read more...
 

Socialministeriet

Ministry of Social Affairs read more...
 

Ministeriet for flygninge, udlændinge og integration

Ministry of Refugee, Immigration and Integration Affairs read more...
 

Rigspolitiet

The Danish Police read more...
 

Kriminalforsorgen

Department of Prison and Probation read more...
 

Justitsministeriet

Ministry of Justice read more...
 

Folketinget

The Danish Parliament read more...
 

Centre for Alternative Social Analysis

CASA (Center for Alternativ Samfundsanalyse) read more...
 

Institute of Local Government Studies

AKF, Amternes Forskningsinstitut - Denmark. read more...
 
 
© 2010 Scandinavian Research Council for Criminology
c/o Justitieministeriet | Kriminalpolitiska avdelningen | PB 25 | 00023 STATSRÅDET, Finland | Tel. + 358 2951 50265