FINLAND

INSTITUTIONS

Prison Personnel Training

Fångvårdens Utbildningscentral read more...
 

Probation Service in Finland

Kriminalvårdsväsendet read more...
 

Prison Service in Finland

Fångvården i Finland read more...
 

Ministry of Justice

Justitieministeriet read more...
 

University of Helsinki

Department of Criminal Law, Juridical Procedure and General Jurisprudential Studies. Helsingfors universitet, Intsitutionen för straff- och processrätt samt juridikens allmännä studier. read more...
 

Heuni

The European Institute for Crime Prevention and Control, affiliated with the United Nations (HEUNI) read more...
 

The National Research and Development Centre for Welfare and Health

STAKES - Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården read more...
 

The Police College of Finland

Polisyrkehögskolan i Finland read more...
 

National Research Institute of Legal Policy

Rättspolitiska forskningsinstitutet read more...
 
 
© 2010 Scandinavian Research Council for Criminology
c/o Justitieministeriet | Kriminalpolitiska avdelningen | PB 25 | 00023 STATSRÅDET, Finland | Tel. + 358 2951 50265