OTHER REPORTS

Den nordiska modellen för elektronisk övervakning - goda erfarenheter och framtidens utmaningar

Nordiskt seminarium om elektronisk övervakning tog plats den 15-16 november 2016 i Helsingfors, Finland. Seminariet ordnades av justitieministeriet i Finland, med praktiskt stöd från Brottspåföljdsmyndighet-en i Finland. Seminariet möjliggjordes med finansiellt stöd från Nordiska ministerrådet.


Slutrapport från seminariet:

Nordic Criminology in Fifty Years

The Scandinavian Research Council for Criminology (NSfK) was established on January 1st 1962. For 50 years NSfK has been committed to the role of its charter, to further criminological research within the Scandinavian countries and advice the Scandinavian governments on issues related to criminology.

To celebrate NSfK's anniversary the Council has published Nordic Criminology in Fifty Years. This jubilee publication contains five research papers that were published in NSfK´s publications during the last 50 years.

Green and eco-global criminology in the Nordic countries


The aim of the project was to encourage green criminological research, to publish an anthology focusing on central issues within the field, establish a Nordic network for scholars working with issues connected to the field and to organize an international conference on the central themes of green and eco-global criminology.

Den nordiske kriminologiens potensial

Målet med denne rapporten er å lage en oversikt over den virksomhet som Nordisk Samarbeidsråd for Kriminologi (NSfK) drev i årene 2001-2009. Oppgaven er å beskrive aktiviteter som rådet har lagt bak seg, og komme med forslag til hvilke tradisjoner som bør føres videre, hvilke nye problemstillinger og samarbeidspartnere som skal tas opp til vurdering i forbindelse med fremtidige aktiviteter. Slik heter det i kontrakten mellom forfatteren og rådet: Med utgangspunkt i en gjennomgang av erfaringene fra de siste tre rådsperiodene, fremmes det synspunkter på NSfKs videre arbeid.

Delinquent Behaviour in Nordic Capital Cities

The core of the empirical part (Part II) of this research publication is based onthe International Self-Report Delinquency Study 2 project. The project constitutesthe second sweep of an international self-report delinquency survey.The Nordic ISRD-2 data collection was financed, and co-ordinated in theNordic context, by the Scandinavian Research Council for Criminology. TheNordic data collectors and their institutional affiliations are presented on aseparate page. The Scandinavian Research Council for Criminology commissionedJanne Kivivuori to write this report, submitting the Nordic capital citysample to him for the purpose of writing the country report of the Nordic area.Dr. Kivivuori acts currently as the Research Director of the criminologicalunit of the Finnish National Research Institute of Legal Policy.

Tretti års virke - evalueringsrapport fra 1992

1. januar 1992 kunne NSfK feire sitt 30-års jubileum. NSfK ønsket å markere dette jubileet med en evalueringsrapport av egen virksomhet.

Rapport fra Seminaret "Seksualitet og Kontroll"

Sexuel kontrol i historisk/kulturhistorisk belysning: en tre-faktor model; Sexualitet som disciplineringsapparat; Power, prestige, profit - changes in the sources of control of homosexuality; Indvandreres møde med svenske mønstre for seksualitet og kjærlighet; Prostitution og diskussion av konkrete projekter; Afkriminalisering av halliker; Opsummering, forskningsbehov, videre samarbeid

New report: Økonomisk Kriminalitet Nordiske Perspektiver

New report published: Økonmisk Kriminalitet Nordiske Perspektiver (Only in Norwegian). Red. Per Jørgen Ystehede med bidrag af Anne Alvesalo, Snorri Örn Árnason, Patrik Bard, Anita Heber, Per Ole Johansen, Linda Kallman, Lasse Lund Madsen, Morten Nilsen, Roger Stubberud, Erja Virta og Per Jørgen Ystehede.

Nordisk fengelsesforskning - ikke helt fraværende

I forbindelse med 30-årsjubileet til Nordisk Samarbeidsråd for Kriminologi i 1992, gjennomførte professor Cecilie Høigård en evaluering av NSf Ks virksomhet når det gjelder forskning, seminarvirksomhet og formidling. Evalueringen stilte blant annet spørsmålet om hvorfor området fengselsforskning har hatt en beskjeden plass i NSfKs forskningstildelinger.

Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi 1962 - 1982

I forbindelse med 20-årsjubilæet til Nordisk Samarbeidsråd for Kriminologi i 1982, gennemførste Halvor Kongshavn en evaluering af NSfK. Læs evalueringen her.
Hinseberg
Hinseberg
 
© 2010 Scandinavian Research Council for Criminology
c/o Justitieministeriet | Kriminalpolitiska avdelningen | PB 25 | 00023 STATSRÅDET, Finland | Tel. + 358 2951 50265