Search
25 August 2010
The purpose is to create an interdisciplinary English anthology to presentresearch and issues from the emerging field of eco-global criminology.

24 May 2016
Attached you will find the NSfK Newsletter for April 2016.
24 May 2016
Scandinavian Research Council for Criminology (NSfK) has granted in total 272 800 euros to Nordic researchers, joint Nordic research projects and work...

11 April 2016
Attached you will find the NSfK Newsletter for February 2016.
11 April 2016
Attached you will find the NSfK Newsletter for March 2016.
11 February 2016
  Finland assumed the chairmanship of the Scandinavian Research Council for Criminology (Nordiska Samarbetsrådet för kriminologi, ...

05 February 2016
Attached you will find the NSfK Newsletter for January 2016.
12 January 2016
Velkommen til Nordisk Kriminologi 68 (10) 2015 (December)

18 December 2015
Mindeord Patrick Törnudd

09 December 2015
The Scandinavian Research Council for Criminology will convene its 58th research seminar in 2016. The seminar will take place in Iceland 1-4 May 2016.
Theme: New challenges in criminology; can old theories be used to explain or understand new crimes?

08 December 2015
Velkommen til Nordisk Kriminologi 67 (9) 2015 (November)

07 December 2015
NSfKs 57. forskerseminar, Stavern Norge 2015

06 November 2015
Velkommen til Nordisk Kriminologi 66 (8) 2015 (October)

06 October 2015
Velkommen til Nordisk Kriminologi 65 (7) 2015 (september)

08 September 2015
Newsletter for August 2015

25 June 2015
Drugs problems have been seen first and foremost as a problem for control and punishment, then health and social welfare. Later on also care and harm reductions have been seen as relevant answers. These complex and contradictory policies have just partially been relevant answers to the problems.

Usually drugs are seen as the major problem. But increasingly, poverty is seen as the major problem, and drugs policies as an answer to handle the poor parts of populations, as presented by Wacquant in Punishing the poor (2009).

How to develop the Nordic drugs policies in the future in relation to changes in policies in recent years in USA, Latin America, and Portugal as well as harm-reduction movements?

03 June 2015
Velkommen til Nordisk Kriminologi 63 (5) 2015 (maj)

01 June 2015
Det er med dyb sorg, vi i Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi har erfaret, at vores tidligere rådsleder og inspirator igennem mange årtier, Nils Christie, er afgået ved døden.

29 May 2015
Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi

Protokol ført ved mini-rådsmøde i Stavern den 6. maj 2015

13 May 2015
Velkommen til Nordisk Kriminologi 62 (4) 2015 (april)

07 May 2015
Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi afholder det 58. forskerseminar i 2016. Seminaret vil foregå primo maj. Oplysninger om datoer samt sted for seminaret vil blive opdateret på denne hjemmeside senere.

29 April 2015
Anette Storgaard, chair

29 April 2015
Protokol ført ved rådsmødet 2015.

22 April 2015
Velkommen til Nordisk Kriminologi 61 (3) 2015 (Marts)

04 March 2015
Velkommen til Nordisk Kriminologi 60 (2) 2015 (Februar) Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi præsenterer med glæde det 57. fors...

27 February 2015
Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi præsenterer med glæde det 57. forskerseminar. Dette års seminar vil foregå i Stavern, Norge 4.-6. maj 2015. Vi byder alle interesserede forskere velkomne til at ansøge om deltagelse i seminaret.

27 February 2015
Possibilities for comparative and collaborative research on Nordic police reforms – plenary discussion

Cross-national qualitative research – overcoming the ethno-centric character of Nordic police research

27 February 2015
Drugs: What is the problem and how do we perceive it? Policies on drugs in Nordic Countries

Drugs problems have been seen first and foremost as a problem for control and punishment, then health and social welfare. Later on also care and harm reductions have been seen as relevant answers. These complex and contradictory policies have just partially been relevant answers to the problems.

05 February 2015
Velkommen til Nordisk Kriminologi 59 (1) 2015 (Januar)

Fra sekretariatet:

NSfK søger en ny redaktør til tidsskriftet Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention. Flere oplysninger om den ledige stilling kan tilgås på vores hjemmeside her.

NSfK søger også en ny kontaktsekretær for NSfK på Færøerne. Nærmere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til NSfK's sekretariatsleder på e-mail mt@law.au.dk

Med venlig hilsen
Mette Tønder

13 January 2015
Velkommen til Nordisk Kriminologi 58 (10) 2014 (December)

Fra sekretariatet:

NSfK søger en ny redaktør til tidsskriftet Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention. Flere oplysninger om den ledige stilling kan tilgås på vores hjemmeside her.

Ydermere er der en ledig stilling som kontaktsekretær for NSfK på Færøerne. Nærmere oplysninger om stillibgen fås ved henvendelse til NSfK's sekretariatsleder på e-mail mt@law.au.dk

Med venlig hilsen
Mette Tønder

12 December 2014
The Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention seeks a new editor from May 1st 2015. The Editor-elect is additionally expected to familiarize with the Journal in communication with the current Editor during April (this work input in April will be paid by the hour). A short meeting in Helsinki may be considered.

04 December 2014
Velkommen til Nordisk Kriminologi 57 (9) 2014 (November)   Kriminologiske og kriminalpolitiske nyheder fra NSfK’s kontaktsekre...

07 November 2014
Velkommen til Nordisk Kriminologi 56 (8) 2014 (October)   Kriminologiske og kriminalpolitiske nyheder fra Danmark af kontaktsekret&a...

02 October 2014
Velkommen til Nordisk Kriminologi 55 (7) 2014 (September)   Kriminologiske og kriminalpolitiske nyheder fra Danmark af kontaktsekret...

02 September 2014
Velkommen til Nordisk Kriminologi 54 (6) 2014 (August)

21 August 2014
NSfKs 56. forskerseminar, Skarrildhus, Danmark 2014.

18 June 2014
Rapport fra NSfKs 26. kontaktseminar, Reykjavík, Island. 2. udgave
Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi, 2013.
ISBN: 978-82-7688-037-3

10 June 2014
Velkommen til Nordisk Kriminologi 53 (5) 2014 (May)

03 June 2014
Anette Storgaard, Chair

02 June 2014
Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi (NSfK)

Protokol ført ved rådsmøde i Reykjavik 2. og 3. marts 2014

15 May 2014
Velkommen til Nordisk Kriminologi 52 (4) 2014 (April) Fra sekretariatet: NSfK holdt sit 56. forskerseminar i dagene 7.-9- maj. Seminarets hove...

04 April 2014
Velkommen til Nordisk Kriminologi 51 (3) 2014 (March)

Det er stadig muligt at tilmelde sig til NSfK's 56. forskerseminar 7.-9. maj 2014.
Læs mere på vores hjemmeside her.

Med venlig hilsen

Mette Tønder
Sekretariatsleder

25 March 2014
The Scandinavian Research Council for Criminology (NSfK) provides grants for 2015 to projects of Nordic criminological relevance.

14 March 2014
Velkommen til Nordisk Kriminologi 50 (2) 2014 (January)

Ulla V Bondesons stiftelse for retssociologisk og kriminologisk forskning har indgået aftale med Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet om i fællesskab at udbyde et 3-årigt ph.d.-stipendium inden for et af de emner, der prioriteres af Ulla V Bondesons stiftelse. Læs mere om stipendiet her.

Med venlig hilsen

Mette Tønder
Sekretariatsleder

05 February 2014
Velkommen til Nordisk Kriminologi 49 (1) 2014 (January)

24 January 2014
NSfKs 55. forskerseminar, Svartå Slott, Finland 2013.

21 January 2014
Denne rapport er et produkt af en langstrakt proces, som startede med, at Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi holdt et kontaktseminar i Danmark i 2009. Som på andre kontaktseminarer var formålet at skabe dialog imellem praktikere og forskere indenfor et fælles fagligt felt, i dette tilfælde løsladelse fra fængsel.

21 January 2014
Denne rapport er et produkt af en langstrakt proces, som startede med, at Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi holdt et kontaktseminar i Danmark i 2009. Som på andre kontaktseminarer var formålet at skabe dialog imellem praktikere og forskere indenfor et fælles fagligt felt, i dette tilfælde løsladelse fra fængsel.
I seminaret deltog i alt ca 30 praktikere og forskere fra Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. På seminaret var repræsenteret såvel fængselsmyndigheder som sociale myndigheder samt flere forskningsmæssige profiler fra professionsforskning over strafferet til kriminologi. Endelig deltog også repræsentanter fra en norsk NGO. Rapporten fra seminaret kan findes på http://NSFK.org under publikationer.
Ved seminarets afslutning stiftedes en arbejdsgruppe, der aftalte at skrive en komparativ fremstilling af de ligheder og mangfoldigheder, der var kommet frem under seminaret. Denne arbejdsgruppe kom i første omgang til at bestå af to deltagere, nemlig Kerstin Svensson, Lunds Universitet og undertegnede, Aarhus Universitet. Senere tilsluttede Inger Marie Fridhov, som også deltog i seminaret som repræsentant for Justisdepartementet i Norge, sig arbejdsgruppen. Hanne Ramsbøl fra den Sociale Servicestyrelse i Danmark tilsluttede sig også hurtigt arbejdsgruppen sammen med Jan Aage Førde fra Direktoratet for Kriminalforsorgen i Danmark. Senere er Anders Persson, PhD-studerende ved Lunds Universitet indtrådt i gruppen. Evelyn Dyb fra Norsk Institut for By og regionsforskning har kortvarigt deltaget i arbejdsgruppen.
Som det fremgår af denne rapport udviklede arbejdsgruppen hurtigt sin opgave fra alene at skrive om erfaringeerne fra kontaktseminaret til et selvstændigt lille forskningsprojekt. Der har således sidenhen været afholdt seminarer for relevante praktikere i Danmark, Norge og Sverige.
Denne rapport er blevet til i et samarbejde imellem arbejdsgruppens medlemmer. Det fremgår af hvert afsnit, hvem der er hovedforfatter til afsnittet. Forfatterne har hver især skrevet på deres eget sprog. Jeg har fungeret som ansvarligt bindeled imellem arbejdsgruppen og NSfK, som har finansieret projektet. Til finansiering hører alene rejseudgifter og seminarudgifter. Ingen har modtaget honorering for sit arbejde.
Tak til hele gruppen for et frugtbart samarbejde og tak til NSfK for at skabe mulighed for dette arbejde.

December 2013
Anette Storgaard

09 January 2014
Velkommen til Nordisk Kriminologi 48 (10) 2013 (December)

04 December 2013
Velkommen til Nordisk Kriminologi 47 (9) 2013 (November)

06 November 2013
Velkommen til Nordisk Kriminologi 46 (8) 2013 (October)

From the secretariat:

In October 2013 NSfK hosted a contact seminar in Iceland. The topic for the seminar is the ressources available in the criminal justice system for sexual offenders. Read more about the seminar in the Icelandic newsletter

Mette Tønder

Executive secretary

18 October 2013
Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi præsenterer med glæde det 56. forskerseminar. Dette års seminar vil foregår på Skarrildhus, Danmark 7.-9. maj 2014. Vi byder alle interesserede forskere velkomne til at ansøge om deltagelse i seminaret.

04 October 2013
Velkommen til Nordisk Kriminologi 45 (7) 2013 (September)

From the secretariat:

In October 2013, NSfK will be hosting a contact seminar in Iceland. The topic for the seminar is the resources available in the criminal justice system for sexual offenders.

Mette Tønder

Executive secretary

06 September 2013
Velkommen til Nordisk Kriminologi 44 (6) 2013 (August)

From the secretariat:

As part of an evaluation, the Danish Ministry of Justice is going to map exit-programs targeting gang members, including bikers, in the Nordic countires. Up until this date very little has been written about efforts to help gang members leave their gang and for that reason the Ministry would like to know if the Scandinavian Research Council for Criminology have knowledge about any such programs, and measures. If that is the case we kindly ask you to contact Maria Libak Pedersen (mpe@jm.dk). Thank you!

Mette Tønder

Executive secretary

21 August 2013
Særnummer om miljøstrafferet. Skrevet og redigeret af NSfK.

14 August 2013
In October 2013, NSfK will be hosting a contact seminar in Iceland. The topic for the seminar is the resources available in the criminal justice system for sexual offenders.

In May 2014 NSfK will be hosting a research seminar in Denmark. The main topic for this research seminar is not yet decided. We will keep you informed on this website.

26 June 2013
Anette Storgaard, Chair read more

24 June 2013
Velkommen til Nordisk Kriminologi 43 (5) 2013 (May)

31 May 2013
  Velkommen til Nordisk Kriminologi 42 (4) 2013 (April) From the secretariat: As part of an evaluation, the Danish Ministry of Justic...

16 May 2013
  Velkommen till Nordisk Kriminologi 41 (3) 2013 (March)     Kriminologiske og kriminalpolitiske nyheder fra Danma...

08 March 2013
Velkommen till Nordisk Kriminologi 40 (2) 2013 (February)
From the secretariat

The report on Straf for voldtægt can be read in the homepage:

http://nsfk.org/Page/ID/486/Straf-for-voldtgt

Mette Tønder, Executive Secretary

06 March 2013
I de seneste år er bestemmelserne om seksualforbrydelser i de nordiske straffelove blevet ændret. Ændringerne vedrører bl.a. begrebet voldtægt og straf for forbrydelserne. Til trods for det er seksualforbrydelserne fortsat et meget omdiskuteret emne i de fleste af landene, både indenfor fagmiljøer og blandt almenheden, ikke mindst straf for forbrydelserne.
Det er af interesse at undersøge hvad disse lovændringer indebærer. Hvordan straffes voldtægt i de nordiske lande? Har lovændringerne haft indflydelse på udmåling af straffen, og i så fald, hvilken indflydelse? Hvad vejer mest når straffen udmåles? Hvilke faktorer og tendenser er fælles for de nordiske lande og hvilke er anderledes?
Der findes allerede en del forskning om disse emner i de enkelte nordiske lande. Men der er brug for en fælles nordisk forskning og sammenligninger. På Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologis rådsmøde i København den 12.-13. marts 2012 blev det derfor vedtaget, at nedsætte en arbejdsgruppe som beskæftiger sig med disse problemstillinger. Gruppen består af fem medlemmer, én fra hvert af de nordiske lande, som alle har publiceret forskningsresultater indenfor dette område. Gruppen fik som opgave at gøre rede for lovgivningen om voldtægt hver i sit land og diskutere og sammenligne straffen for voldtægt. Arbejdsgruppen afholdt sit møde på Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved Universitetet i Oslo den 3. december 2012. Artiklerne som publiceres i denne rapport bygger på deltagernes forelæsninger på mødet.
Deltagerne i arbejdsgruppen håber at dette initiativ vil bidrage til at fremme fællesnordisk forskning på strafferettens område.

14 February 2013
NSfK's 54th Research Seminar held in Selfoss, Iceland in May 2012.

05 February 2013
The Scandinavian Research Council for Criminology (NSfK) is pleased to announce our 55th Research Seminar. This year’s seminar will be hosted in Svartå Slott (see the link below), Finland from 13th to 15th of May 2013. The seminar has a total capacity of 50 participants. We welcome all interested researchers to apply for participation in the seminar.

11 January 2013
  Velkommen til Nordisk Kriminologi 38 (10) 2012 (december) Download Nordisk Kriminologi in.pdf (for printing) The Scandinavian Re...

10 January 2013
Välkommen till Nordisk Kriminologi 39 (1) 2013 (January)
From the secretariat

The research report from the 54th research seminar in Selfoss, Iceland is available on the homepage:

http://nsfk.org/Page/ID/485/Research-Seminar-Report-54

Mette Tønder, Executive Secretary

14 December 2012
The Scandinavian Research Council for Criminology (NSfK) was established on January 1st 1962. For 50 years NSfK has been committed to the role of its charter, to further criminological research within the Scandinavian countries and advice the Scandinavian governments on issues related to criminology.

To celebrate NSfK's anniversary the Council has published Nordic Criminology in Fifty Years. This jubilee publication contains five research papers that were published in NSfK´s publications during the last 50 years.

14 December 2012
The Scandinavian Research Council for Criminology (NSfK) was established on January 1st 1962. For 50 years NSfK has been committed to the role of its charter, to further criminological research within the Scandinavian countries and advice the Scandinavian governments on issues related to criminology.

To celebrate NSfK's anniversary the Council has published Nordic Criminology in Fifty Years. This jubilee publication contains five research papers that were published in NSfK´s publications during the last 50 years.

04 December 2012
A special Jubilee issue of the Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention has now been published, to celebrate the 50 year anniversary of NSfK.

02 December 2012
  Välkommen till Nordisk Kriminologi 38 (9) 2012 (november) Download Nordisk Kriminologi in.pdf (for printing)   Fr&ari...

28 November 2012
The Scandinavian Research Council for Criminology (NSfK) announces research grantsto projects of Nordic criminological relevance.Application deadline is 3 December, 2012.

14 November 2012
Stockholm University announces 25 Postdoctoral Research Fellow positions in subject areas within the Faculties of Science, Humanities, Law, and Social Sciences. Ref. No. SU 619-2974-12. Deadline for applications is December 17, 2012.

14 November 2012
Välkommen till Nordisk Kriminologi 38 (8) 2012 (oktober) Download Nordisk Kriminologi in.pdf (for printing)   Nyheter från...

12 November 2012
The Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention seeks a new editor from January 1st 2013. The journal is for Nordic researchers who want to publish their research in English, and has two annual volumes. A third volume can be considered on special occasions.

12 November 2012
Uddeling af stipendier m.v. i 2013

Fondet er stiftet af professor Ulla V Bondeson, og det har som sit hovedformål at støtte forskning inden for de områder, som særligt interesserede fondsstifteren.

20 October 2012
The Scandinavian Research Council for Criminology's Research Seminar 2013, Methodologies and Methods, will be held in Finland, on 13-15 May 2013.

The seminar will be open for application soon. Stay posted for further information on www.nsfk.org or NSfK's facebook page.

07 October 2012
  Välkommen till Nordisk Kriminologi  38 (7) 2012 (september) Download Nordisk Kriminologi in.pdf  (for pr...

25 September 2012
The Scandinavian Research Council for Criminology (NSfK) announces research grantsto projects of Nordic criminological relevance.Application deadline is 3 December, 2012.

05 September 2012
  Välkommen till Nordisk Kriminologi  38 (6) 2012 (augusti) Download Nordisk Kriminologi in.pdf  (for printing) ...

30 August 2012
Rapport fra NSfKs 25. kontaktseminar, Helsinki, Finland.
Nordisk Samarbeidsråd for kriminologi, 2011.

29 August 2012
Forskningsverksamheten vid Polisutbildningen i Växjö

19 June 2012
Ragnheiður Bragadóttir, Chairperson
Anette Storgaard, Vice Chairperson
Íris Björg Kristjánsdóttir and Ásta Stefánsdóttir, Executive Secretaries

03 June 2012
Välkommen till Nordisk Kriminologi  38 (5) 2012 (maj) Download Nordisk Kriminologi in.pdf  (for printing)  ...

29 May 2012
The 7th biennial Conference of the European Forum for Restorative Justice, "Connecting people - Linking Victims, Offenders and Community", w...

23 May 2012
The Police College of Finland announces its fourth Nordic Police Research Seminar in 7-9 November 2012 in Tampere, Finland.The first call for abstracts is now open and will close on 15.8.2012.

26 April 2012
      Välkommen till Nordisk Kriminologi  38 (4) 2012 (april) Download Nordisk Kriminologi in.pdf &n...

27 March 2012
The Scandinavian Research Council for Criminology (NSfK) will host it's 54th Research Seminar in Selfoss, Iceland from 6th to 9th of May 2012.&nbs...

26 March 2012
      Välkommen till Nordisk Kriminologi  38 (3) 2012 (mars) Download Nordisk Kriminologi in.pdf &nb...

20 March 2012
The Scandinavian Research Council for Criminology (NSfK) will host it's 54th Research Seminar in Selfoss, Iceland from 6th to 9th of May 2012.&nbs...

07 March 2012
  The Scandinavian Research Council for Criminology (NSfK) is pleased to announce our 54th Research Seminar. This year’s seminar will b...

07 March 2012
The Scandinavian Research Council for Criminology (NSfK) is pleased to announce our 54th Research Seminar. This years seminar will be hosted in Selfoss, Iceland from 6th to 9th of May 2012.

17 February 2012
The Scandinavian Research Council for Criminology (NSfK) is pleased to announce our 54th Research Seminar. This year’s seminar will be hosted in Selfoss, Iceland from 6th to 9th of May 2012. The seminar has a capacity to host 100 participants. Accommodation and travelling expences are covered for the 100 attendees that are chosen from among the applicants. We welcome all interested parties to apply for participation in the seminar. Applicants from the Nordic countries giving presentations will be prioritized.

16 February 2012
The Scandinavian Research Council for Criminology's Research Seminar 2012 will be held in Selfoss, Iceland, on 6-9 May.

14 February 2012
        Välkommen till Nordisk Kriminologi  38 (2) 2012 (februari) Download Nordisk Kriminologi in.p...

14 February 2012
The Scandinavian Research Council for Criminology recently opened its official facebook page.

06 February 2012
The Observatory of Fraud in Economics and Management (OBEGEF) and the Faculty of Economics, University of Porto are currently planning a major interdisciplinary conference on fraud, corruption, shadow economy and money laundering: Interdisciplinary Insights on fraud and corruption: international conference

24 January 2012
A workshop on environmental criminal law in the Nordic countries, initiated and funded by the Scandinavian Research Council for Criminology, was recently completed.

In the spring of 2012, a report will be published by the council, complete with presentations from all of the participants given at the workshops. Already some of the presentations have been published electronically, in Scandinavian languages, and can be found here below.

24 January 2012
A workshop on environmental criminal law in the Nordic countries initiated and funded by the Scandinavian Research Council for Criminology, was recently completed.

24 January 2012
A workshop on environmental criminal law in the Nordic countries, initiated and funded by the Scandinavian Research Council for Criminology, was ...

23 January 2012
The 3-year workshop When the Unforeseen is Seen, initiated and funded by the Scandinavian Research Council for Criminology, was recently completed. Prompted by a banking collapse in Iceland in 2008, the workshop's topics were related to crisis and society.

In the spring of 2012, a book will be published by the concil, complete with presentations from all of the participants given at the workshops. Already some of the presentations have been published electronically and can be found here below.

21 January 2012
The Scandinavian Research Council for Criminology's Research Seminar 2013 ", Methodologies and methods", will be held in Finland, on 13-15 May 2013.The seminar will be open for applications soon.

13 January 2012
      Välkommen till Nordisk Kriminologi  38 (1) 2012 (januari) Download Nordisk Kriminologi in.pdf &nbs...

13 January 2012
Fondet er stiftet af professor Ulla V Bondeson, og det har som sit hovedformål at støtte forskning inden for de områder, som særligt interesserede fondsstifteren.

Stiftelsen har for 2012 afsat 300.000 SEK til uddeling til et eller flere stipendier

06 January 2012
    Välkommen till Nordisk Kriminologi  37 (10) 2011 (december) Download Nordisk Kriminologi in.pdf  (for pr...

04 January 2012
As a part of the programme of the Finnish Presidency of the Nordic Council of Ministers 2011, the Ministry of Justice and the Advisory Board for Victim-Offender Mediation are arranging a two-day seminar in Helsinki, on the 9th and 10th of February 2012, on victim’s position in Restorative Justice and Victim-Offender Mediation.

21 December 2011
The Defences of the Weak: A Sociological Study of a Norwegian Correctional Institution by Thomas Mathiesen has recently been published, and is Mathiesen’s first in depth studies of prison.

12 December 2011
The 3-year workshop When the Unforeseen is Seen, initiated and funded by the Scandinavian Research Council for Criminology, was recently completed. Prompted by a banking collapse in Iceland in 2008, the workshop's topics were related to crisis and society.

12 December 2011

When the Unforeseen is Seen was a workshop on crises and society held at the University of Iceland in December 3-5, 2009, and in January 3-5, 2011.

30 November 2011
Application reminder: The Scandinavian Research Council for Criminology (NSfK) announces research grants to projects of criminological relev...

28 November 2011
NSfK Seminar and Work Group on Nordic Corruption met in Reykjavik 16-19 November 2011. All Nordic countries were represented at the meeting. The purpose of the meeting was to present, discuss and analyze a number of Nordic cases of local and regional corruption in public authorities.

24 November 2011
NSfKs 53rd Research Seminar Report

24 November 2011

NSfKs 53rd Research Seminar held inBalingsholm, Sweden, in May 2011.

Themes of the Seminar: Criminal politics and right-wing populism and Prostitution.

23 November 2011
  Välkommen till Nordisk Kriminologi  37 (9) 2011 (november) Download Nordisk Kriminologi in.pdf  (for p...

11 November 2011

The aim of the project was to encourage green criminological research, to publish an anthology focusing on central issues within the field, establish a Nordic network for scholars working with issues connected to the field and to organize an international conference on the central themes of green and eco-global criminology.

31 October 2011
  Välkommen till Nordisk Kriminologi  37 (8) 2011 (oktober) Download Nordisk Kriminologi in.pdf  (for printin...

17 October 2011
Behavioral Sciences and Law invites submissions for a forthcoming special issue on Measuring and Interpreting the Predictive Validity of Violence Risk Assessment.

28 September 2011
The Scandinavian Research Council for Criminology announces its Fellowship and Research Grants for 2012.

27 September 2011
  Välkommen till Nordisk Kriminologi  37 (7) 2011 (september) Download Nordisk Kriminologi in.pdf  (for printing) ...

13 September 2011
ThePotential of NordicCriminology-An Evaluationofthe Scandinavian Research CouncilforCriminology is a report by Hildigunnur Ólafsdóttir, recently published by the NSfK.The aim of the report is to create an overview of NSfK‘s activities in the years 2001-2009 and make suggestions for future projects.

13 September 2011
Målet med denne rapporten er å lage en oversikt over den virksomhet som Nordisk Samarbeidsråd for Kriminologi (NSfK) drev i årene 2001-2009. Oppgaven er å beskrive aktiviteter som rådet har lagt bak seg, og komme med forslag til hvilke tradisjoner som bør føres videre, hvilke nye problemstillinger og samarbeidspartnere som skal tas opp til vurdering i forbindelse med fremtidige aktiviteter. Slik heter det i kontrakten mellom forfatteren og rådet: Med utgangspunkt i en gjennomgang av erfaringene fra de siste tre rådsperiodene, fremmes det synspunkter på NSfKs videre arbeid.

12 September 2011
Välkommen till Nordisk Kriminologi  37 (6) 2011 (augusti) Download Nordisk Kriminologi in.pdf  (for printing)   K...

06 September 2011
The Journal of Criminal Psychology (JCP) is a peer-reviewed international academic journal dealing with issues surrounding criminal aspects of psychology.

01 September 2011
Rapport fra NSfKs 24. kontaktseminar, Helsinki, Finland.
Nordisk Samarbeidsråd for kriminologi, 2010.

30 August 2011
Statistics Greenland

30 August 2011
Announcement of law og rules

30 August 2011

30 August 2011
Government of Greenland

30 August 2011
The independent institution IKIU

11 August 2011
AnInternational Congress on Public Safety in a Diverse Society will be held by the programme in Madrid and Segovia (Spain) October 19th-22nd 2011 by the Public Safety Community Programme which aims to define a model of public safety to guarantee the rights of each and every individual and group in our increasingly diverse, complex, technological and interdependent cities.

24 June 2011
A new interdisciplinaryanthology,Eco-Global Crimes: Contemporary and Future Challenges,will be publishedin the field of eco-global criminology in 2012.

03 June 2011
Velkommen til Nordisk Kriminologi  37 (5) 2011 (maj) Download Nordisk Kriminologi in.pdf  (for printing) Nyheder fra Sekretaria...

31 May 2011
Thomas Elholm, redaktør.
Særnummer om miljøstrafferet. Artiklerne er skrevet af en arbejdsgruppe under NSfK.

02 May 2011
Greenlands Police School

02 May 2011
Prison and Probation in Greenland

02 May 2011
Government of Greenland

02 May 2011
High Court of Greenland

02 May 2011
The National Association of Local Authorities in Greenland

02 May 2011
Entrance to information from the Greenlands Association of Local Authorities

01 May 2011
Velkommen til Nordisk Kriminologi  37 (4) 2011 (april) Download Nordisk Kriminologi in.pdf  (for printing)   Krim...

13 April 2011
Published in cooperation between NSfK, the Crime Preventive Councils in Denmark, Finland and Norway, and the Department of Criminology, Stockholm University. The Journal is published by Taylor & Francis and edited by Janne Kivivuori.

29 March 2011
The next Stockholm Criminology Symposium will take place June 13-15, 2011.

29 March 2011
Velkommen til Nordisk Kriminologi  37 (3) 2011 (marts) Download Nordisk Kriminologi in.pdf  (for printing) Nyheder fra Sekretar...

24 March 2011
The Scandinavian Research Council for Criminology held it's annual meeting in March 14 -15 in Stockholm, where the Council's Annual ...
24 March 2011
Ragnheiður Bragadóttir, Chairperson
Anette Storgaard, Vice Chairperson
Íris Björg Kristjánsdóttir, Executive Secretary

24 March 2011
The Scandinavian Research Council for Criminology will host it's 53rd Research Seminar in Balingsholm, near Stockholm, from 11th to 13th of May 20...

23 March 2011

20 March 2011
The 11th Annual Conference of the European Society of Criminology "Rethinking Crime and Punishment in Europe" will be held in Vilnius, Lithuania, 21st-24th September 2011.

03 March 2011
Nordic Police Research 2004-2009 provides an overview of and insight into the recent Nordic research on the police.

02 March 2011
June, 15-18, 2010, Professor Pär Anders Granhag, and the research group "Research unit for Criminal, Legal and Investigative Psychology"...

02 March 2011
Velkommen til Nordisk Kriminologi  37 (2) 2011 (februar)   Nyheder fra Sekretariatet: Påmindelse: Ansøgningsfrist t...

21 February 2011
The objective of the contact seminar Misuse of Migrant Labour was to increase the knowledge of misuse of migrant labour in the Nordic countries and to strengthen the exchange of information within and between these countries.

21 February 2011

The project Domestic cannabis in Finland and Denmark presents its results in three articles to be published in the second half of 2011: Medical marijuana – exploring the concept in relation to small-scale cannabis growers in Denmark,With a little help from my friends – justifications of small-scale cannabis growers andSmall-scale cannabis growers in Denmark and Finland.

17 February 2011
The core of the empirical part (Part II) of this research publication is based onthe International Self-Report Delinquency Study 2 project. The project constitutesthe second sweep of an international self-report delinquency survey.The Nordic ISRD-2 data collection was financed, and co-ordinated in theNordic context, by the Scandinavian Research Council for Criminology. TheNordic data collectors and their institutional affiliations are presented on aseparate page. The Scandinavian Research Council for Criminology commissionedJanne Kivivuori to write this report, submitting the Nordic capital citysample to him for the purpose of writing the country report of the Nordic area.Dr. Kivivuori acts currently as the Research Director of the criminologicalunit of the Finnish National Research Institute of Legal Policy.

09 February 2011
Velkommen til Nordisk Kriminologi  37 (1) 2011 (januar)   Nyheder fra Sekretariatet:   NSfKs 53:e forskarseminarium: 11...

07 February 2011
The Journal of Criminal Psychology publishes quantitative and qualitative
research papers, original theoretical papers, and brief research reports.
Further details about the Journal of Criminal Psychology can be found at the
journal's website www.jcriminalpsychology.com.

13 January 2011
New Directions in Investigative Behavioural Science. IAIP AMSTERDAM SPRING CONFERENCE:Amsterdam, 31st March – 2nd April 2011.

07 January 2011
Each of the member countries along with Greenland, The Farao Islands and Sweeden has a Contact Secretary associated with the Scandinavian Research Cou...

07 January 2011
Velkommen Nordisk Kriminologi  36 (10) 2010 (desember)   Nyheder fra Sekretariatet:   Glædeligt nyt år k&ae...

07 January 2011
  In 2012 the Scandinavian Research Council for Criminology celebrates its 50th anniversary. For this occasion the Council hereby announces a...

02 January 2011
1. januar 1992 kunne NSfK feire sitt 30-års jubileum. NSfK ønsket å markere dette jubileet med en evalueringsrapport av egen virksomhet.

01 December 2010
Velkommen Nordisk Kriminologi  36 (9) 2010 (november)   Nyheder fra Sekretariatet: Påmindelse: Ansøgningsfr...

30 November 2010
  Application reminder: The Scandinavian Research Council for Criminology (NSfK) announces research grants to projects of criminolo...

24 November 2010

24 November 2010
The Supreme Court of Norway

24 November 2010
Ministry of Justice and the Police

17 November 2010
Sexuel kontrol i historisk/kulturhistorisk belysning: en tre-faktor model; Sexualitet som disciplineringsapparat; Power, prestige, profit - changes in the sources of control of homosexuality; Indvandreres møde med svenske mønstre for seksualitet og kjærlighet; Prostitution og diskussion av konkrete projekter; Afkriminalisering av halliker; Opsummering, forskningsbehov, videre samarbeid

11 November 2010
Denne seminarrapporten består av papers fra presentasjoner som ble gitt under NSfKs 23.kontaktseminar. Seminaret ble avholdt på; Slangeruppgaard i Fakse Ladeplads, i Danmark, 5.-7.oktober 2009.

04 November 2010
Government Agency for Child Protection

04 November 2010
The Supreme Court of Iceland

04 November 2010
The Icelandic Courts

04 November 2010

04 November 2010
The National Commissioner of Police

04 November 2010
Prison and Probation Administration

02 November 2010
The Scandinavian Research Council for Criminology held it’s 52nd Research Seminar in Hønefoss, Norway, in May 2010. The Seminar Report ha...

02 November 2010
NSfKs 52ndResearch Seminar held in Hønefoss, Norway in May 2010. Themes of the Seminar: Economic Criminology Global Criminology.

02 November 2010
Association of Drug Solutions in Vesterbro

02 November 2010
Velkommen til Nordisk Kriminologi, Oktober 2010 Nyheder fra Sekretariatet:   NSfK post‏.doc forskningsstipendium...

01 November 2010
The Council for Socially Marginalised People

01 November 2010
Network for Battered Women

01 November 2010
News Media in Denmark

01 November 2010
KRIM (Danish Organization on Criminal Policy)

01 November 2010
Legal Information Portal

01 November 2010
Danish Womens Society

01 November 2010
Centre for Alcohol and Drug Research

01 November 2010
The Danish Centre for Information on Women and Gender

01 November 2010
National Organization of Shelters for Battered Women and Children

01 November 2010
Association of Sociologists in Denmark/ Danish Journal of Sociology

01 November 2010
Center for Legal and Police Studies

01 November 2010

01 November 2010
University of Aarhus

01 November 2010
University of Southern Denmark

01 November 2010
The Ringsted project

01 November 2010
University of Copenhagen

01 November 2010
The Aarhus School of Business

01 November 2010
Copenhagen Business School

01 November 2010
The Danish Center for Human Rights

01 November 2010
Danish National Research Database

01 November 2010
Centre for Rape Victims (Copenhagen University Hospital)

01 November 2010
Centre for Suicide Research

01 November 2010
National Centre for Register-based Research

01 November 2010
National Centre for Register-based Research

01 November 2010
Centre for Alternative Social Analysis

01 November 2010
Institute of Local Government Studies

01 November 2010
The Danish National Institute of Social Research

01 November 2010
School-, Social- & Policecoorporation

01 November 2010
The Crime Prevention Council in Denmark

01 November 2010

01 November 2010
The National Council for Children

01 November 2010
National Institute of Public Health

01 November 2010
The Danish National Board of Health

01 November 2010
Ministry of Social Affairs

01 November 2010
Ministry of Refugee, Immigration and Integration Affairs

01 November 2010

01 November 2010
Department of Prison and Probation

01 November 2010

01 November 2010
The Danish Parliament

25 October 2010
In 2012 the Scandinavian Research Council for Criminology celebrates its 50th anniversary. For this occasion the Council hereby announces a fellowship of up to 50 000 EUR for a young scholar.

10 October 2010
Rapport fra NSfKs 22. kontaktseminar, Reykjavik, Island 2008. Nordisk Samarbeidsråd for kriminologi, 2009. ISBN: 82-7688-018-5
06 October 2010
  Velkommen Nordisk Kriminologi 36 (7) 2010 (September)     Forskningsbevillinger for 2011 - Meddelelse ...

09 September 2010
Rapport fra NSfKs 21. kontaktseminar, Asker, Norge 2007. Nordisk Samarbeidsråd for Kriminologi, 2008. ISBN: 82-7688-016-9
07 September 2010
  Velkommen Nordisk Kriminologi  36 (6) 2010 (August)   Meddelelse fra formand   Den 6. septembe...

06 September 2010
The Scandinavian Research Council for Criminology (NSfK) can provide financial support for travel and study trips (§ 9).

05 September 2010
Policing & Society is widely acknowledged as the leading international academic journal specialising in the study of policing institutions and their practices. It is concerned with all aspects of how policing articulates and animates the social contexts in which it is located.

05 September 2010
Journal of Quantitative Criminology, Kluwer.

05 September 2010
Welcome to the online journal for professionals involved in all aspects of criminology. Featuring the worlds eminent crime authorities including The Right Hon. Robert Francis Kennedy shortly before his tragic assassination in 1968 and the Late British Home Secretary, The Right Hon. Roy Jenkins to name but a few of the contributors to our criminology journal.

05 September 2010
Contemporary Justice Review is an interdisciplinary journal for scholars, activists, and practitioners of social and restorative justice around the globe who seek to design and implement models of justice that take into account the needs of all. (Taylor & Francis)

05 September 2010
The British Journal of Criminology: An International Review of Crime and Society is one of the worlds top criminology journals. It publishes work of the highest quality from around the world and across all areas of criminology.

05 September 2010
NSfKs 51st Research Seminar held in Gilleleje, Denmark in May 2009.
Themes of the Seminar: Life after prison Juvenile Delinquency Crime Control and Policy.

05 September 2010

NSfKs 50th Research Seminar held in Forssa, Finlandin May 2008.

Themes of the Seminar: Disorder in Urban Public Space Economic Crime, Organised Crime and Corruption.

05 September 2010

NSfKs 49th Research Seminar held in Djurönäset, Sweden in May 2007.

Themes of the Seminar: Economic Crime, Organised Crime and Corruption Violence.

05 September 2010
NSfKs 48th Research Seminar held in Reykholdt, Iceland, 2006. The themes of the seminar was Violence and Crime Prevention

05 September 2010

NSfKs 47th Research Seminar held in Oslo, Norway in May 2005.

Themes of the Seminar: Crime Prevention Imprisonment.

05 September 2010

NSfKs 46th Research Seminar held in Rørvig, Denmark in May 2004.

Theme of the Seminar: Imprisonment.

05 September 2010

NSfKs 45th Research Seminar held in Helsinki, Finland in August 2003.

Theme of the Seminar: Crime and Crime Control in an Integrating Europe.

05 September 2010
NSfKs 44th Research Seminar held in Stockholm, Sweden in May 2002.
Theme of the Seminar: Perspectives on Violence.

05 September 2010

NSfKs 43rd Research Seminarheld in Jurmala, Latvia in May 2001.

Theme of the Seminar: Social Change and Crime in Scandinavian and Baltic Region.

05 September 2010

NSfKs 42nd Research Seminarheld in Bergen, Norway in May 2000.

Theme of the Seminar: Criminality in an Historical Perspective.

05 September 2010
Research Seminar Report 41 Organised Crime & Crime Prevention - what works? Rapport fra NSfK:s 40. forskerseminar Espoo, Finland 1998 Nordisk S...

05 September 2010
Research Seminar Report 40
04 September 2010
University of Iceland.

04 September 2010
Contemporary Justice Review, Taylor & Francis

04 September 2010
European Group for the Study of Deviance and Social Control

03 September 2010
The European Society of Criminology was founded in 2000. The Society aims to bring together in Europe persons actively engaged in research, teaching and/or practice in the field of Criminology.

03 September 2010
The next Stockholm Criminology Symposium will take place June 13-15, 2011.

03 September 2010
KRÅD - Det kriminalitetsforebyggende råd.

03 September 2010
Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved Universitetet i Oslo

03 September 2010
Brå is the Swedish government’s body of expertise within the judicial system.

03 September 2010
The Swedish National Police Academy trains Swedish police officers with a view to reducing crime and increasing security and law and order in society.

03 September 2010
Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet.

03 September 2010
Ministry of the Interior

03 September 2010
Áfengis- og vímuvarnarráð / Statens forbyggende råd mod misbrug af alkohol- og rusmidler.

02 September 2010
Fångvårdens Utbildningscentral

02 September 2010
Kriminalvårdsväsendet

02 September 2010
Fångvården i Finland

02 September 2010

02 September 2010
Department of Criminal Law, Juridical Procedure and General Jurisprudential Studies. Helsingfors universitet, Intsitutionen för straff- och processrätt samt juridikens allmännä studier.

02 September 2010
The European Institute for Crime Prevention and Control, affiliated with the United Nations (HEUNI)

02 September 2010
STAKES - Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården

02 September 2010
Polisyrkehögskolan i Finland

02 September 2010
Rättspolitiska forskningsinstitutet

02 September 2010
Det Danske Center for Menneskerettigheder

02 September 2010
Center for Freds og Konfliktforskning

02 September 2010
CASA (Center for Alternativ Samfundsanalyse)

02 September 2010
AKF, Amternes Forskningsinstitut - Denmark.

01 September 2010
Welcome to our new website. The Secretary for the Scandinavian Research Council for Criminology thanks DNN host and PIPAR/TBWA for their con...

01 September 2010
On August 19, 2010, the main findings of a large NSfK project on public attitudes toward punishment were presented in Copenhagen during a Nordic criminology conference.

27 August 2010
The Scandinavian Research Council for Criminology produces and publishes a number of publications:   In cooperation with the councils of ...

27 August 2010
Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi     Årsrapport 2000 1 ...

26 August 2010
Carlsson, Karl-Magnus   The purpose of this project is to study the life-courses of people that have received a legal sanction in their y...

26 August 2010
  Gabrielsen, Nanna
26 August 2010
The project "Domestic cannabis in Finland and Denmark" presents its results in three articles. In their article "Medical marijuana &nda...

26 August 2010
  Hammersvik, Eirik
26 August 2010
  Hanson, Markus og Malin Åkerström  
26 August 2010
Hydle, Ida  
26 August 2010
  Kardell, Johan og Martin Bergqvist  
26 August 2010
Junninen, Mika
26 August 2010
From a family conflict into a question of women's self-determination? The development of violence in intimate partnership into a social problem in Finland between 1970 and 2004

26 August 2010
I september 2006 mødtes fem forskere fra Danmark, Norge og Grønland i Nuuk for at diskutere oprettelse af et nordisk forskernetvær...

26 August 2010
  Nilsen, Morten
26 August 2010
Ohisalo Jussi
26 August 2010
Analysis of ICVS-data for Norway 1989 and 2004 indicates that penal attitudes among Norwegians have changed during the mentioned period. Also the Norw...

26 August 2010
Pabsdorff, Mari-Louise, Lise Lotte Rytterbro, Saija Järvinen
26 August 2010
Pösö, Tarja
26 August 2010
Röbäck, Karin
26 August 2010
Jón Friðrik Sigurðsson
26 August 2010
Rydström, Jens
26 August 2010
Soivio, Juha
26 August 2010
The aim is to take a comprehensive look at the current state of criminal justice policy and research in Scandinavia, and to publish a volume of refere...

26 August 2010
Träskman, Per Ole  
26 August 2010
Ugelvik, Thomas
26 August 2010
Valland, Tatanya
26 August 2010
Wästerfors, David and Joanna Norberg
26 August 2010
Snorri Örn Árnason In the midst of a global economic recession the Icelandic economy is in crisis after a series of bank failures. As ...

26 August 2010
Goran Basic & David Wästerfors Is it possible for civilians, who have been targets of war action, to reconcile with their former enemies?...

26 August 2010
Coming later
26 August 2010
  Bernburg, Jon Gunnar  
26 August 2010
Eric Martin A. Breit Wheras corruption literature generally has been dominated by strictural-funcyional approaches viewing corruption in terms of ...

26 August 2010
  Carlsson, Karl-Magnus    
26 August 2010
Dullum, Jane
26 August 2010
Maria Eriksson The overarching aim of the project was to map the range of interpretative frames and strategies used in relation to the phenomenon ...

26 August 2010
  Björn Furuhagen Syftet är att studera hur polisen i Sverige, Norge och Danmark arbetat, utvecklats och organiserats ca 1890-1...

26 August 2010
  Granér, Rolf  
26 August 2010
  Granhag, Pär Anders  
26 August 2010
Anders Green The English influence on Scandinavian football is immense and has its roots in the late 60’s when English football started to b...

26 August 2010
  Markus Hansson The institutional environment in the European Union is characterized by a strictly regulated labour market, minimum wage...

26 August 2010
  Hanoa, Kristin  
26 August 2010
  Anita Heber In Sweden, the readership of the daily press is amongst the highest in the world, and the fear of crime is a commonly recur...

26 August 2010
Anita Heber The serious drug and drug smuggling offenders active in Stockholm are linked by means of co-offending to other persons in large crimin...

26 August 2010
  Ida Hydle & Berit Albrecht Since today's civil society in the Nordic countries is multi-ethnic, participants and mediators in r...

26 August 2010
  Hämäläinen, Merva
26 August 2010
  Karsten Ingvaldsen og Vanja Lundgren Sørli May the 8th, 2007 a seminar on organised crime was arranged at the Institute of Crimi...

26 August 2010
Johan Kardell och Karl-Magnus Carlsson Studien bygger på data som levererats från Danmark, Sverige, Norge och Finland och projektet &a...

26 August 2010
Suvi Keskinen The project focuses on domestic violence against migrant women and women’s encounters with welfare state agencies. Migrant wom...

26 August 2010
  Paul Larsson   ”Pengesporet” har de seneste tiår blitt presentert som den viktigste strategi i kampen mot or...

26 August 2010
  Claes Lernestedt   The aim of the project is to recommend how the state, through the criminal law (and through other kinds of ...

26 August 2010
  Dag Lindström   Den historiska utvecklingen av våld och våldsbrottslighet har rönt ett konstant intresse...

26 August 2010
  Agneta Mallén   Several studies about violence against vocational groups such as nurses, shop assistants and prison off...

26 August 2010
  Ágúst Mogensen    
26 August 2010
  Mustola, Kati    
26 August 2010
  Ida Nafstad The purpose of this project is to study various perspectives on ‘open drug scenes’ in Oslo, Stockholm, and Cope...

26 August 2010
Nousiainen, Kevät
26 August 2010
  Nylander, Per Åke  
26 August 2010
  Hildigunnur Ólafsdóttir   The objective of this study is to analyse the effects of alcohol and the effects of th...

26 August 2010
Sini Perho The research project analyses a local racist youth culture from the point of view of its representatives, young boys and girls aged fro...

26 August 2010
Tarja Pösö The project looks at children who accompany their parent to prison and the impacts of such practice on these children and the...

26 August 2010
  Jens Rydström The book provides a coherent history of criminal law and homosexuality in Scandinavia 1842-1999, a period during whi...

26 August 2010
  Peter Scharff-Smith The actual event took place at the Law Faculty of the University of Copenhagen from Monday 14th to Tuesday 15th May...

26 August 2010
  Ingrid Smette ”Defining sexual abuse and responsibility in relationshipos between minors and adults: Young people’s perspec...

26 August 2010
Stefansen, Kari
26 August 2010
The research question of this project has been: Do psychiatric patients discharged into neighbourhoods with high social disorganization commit more violent acts, and are they more often victimized, than those discharged into more organized neighbourhoods?

26 August 2010
The study deals with the practical and discursive changes that have taken place in the Finnish drug policy from the mid-90s onwards.

26 August 2010
Rannveig Þórisdóttir
26 August 2010
The project consists of an analysis of 37 expert opinions in child protection cases which all concluded with a recommendation to take the children into care, a conclusion which was also the verdict of the courts.

26 August 2010
The Finnish Government made a decision of principle to fight economic crime in 1996. The decision included an Action Plan, initially a three-year programme of proposals for reforms in the control of economic crime. The programme was extended three times, and the fourth action plan 2006-2009 is currently being implemented. Similar initiatives against economic crime have been put into operation also other Nordic countries.

26 August 2010
This project aims at identifying, analyzing and comparing scientific articles and books on centres for juvenile delinquents in order to discern how the theme “conflict” has been touched upon (preferably but not solely conflicts between staff members and inmates).

26 August 2010
The aims of this report is to analyze and interpret which consequences the non-taxed work has for the interaction between Polish non-taxed workers and Swedish/Danish employers. Further the image of non-taxed workers and Swedish employers has been investigated, as well as the meeting between the Swedish/Danish welfare society and the Polish non-taxed work and finally the interaction between Swedish authorities and the actors of the black-market.

25 August 2010
Athuga med DB fyrir Bibliography   Nebula Oy Helsinki   www.nebula.fi 09 68183810 laskutus@netbula.fi La...
24 August 2010
  New report: Økonomisk Kriminalitet Nordiske Perspektiver (in Norwegian)     Klik her for at downloade rapporte...

24 August 2010
    A collection of mainly non-Scandinavian links   International societies   American Society of Criminol...

24 August 2010
    Research institutions and communities Authorities Special interest organisations   List of Swedish research...

24 August 2010
    Research institutions and communities Authorities Interest organisations   List of Norwegian research insti...

24 August 2010
    List of Icelandic research institutions and research communities:     Bókasafn Kennarahásk&o...

24 August 2010
    List of Greenlandic research institutions and research communities:   Grønlands Universitetsbibliotek: http:...

24 August 2010
    List of Finnish research institutions and research communities:   Rättspolitiska forskningsinstitutet - Nation...

24 August 2010
List of Danish research institutions and research communities:   SFI, Socialforsknings Instituttet - The Danish National Institute of Soc...

24 August 2010
  The Scandinavian Research Council for Criminology provide a selection of links to authorities, institutions and organisations of interest t...

24 August 2010
  Stadga för NSfK (1983)   (Statutes for the Scandinavian Research Council for Criminology)   § 1 &nb...

24 August 2010
her ætla eg ad vera med Heading 1   CommandButton user login SmaaGraa SmaaGraaImg H1  H2 H3 H4...
24 August 2010
      The Scandinavian Research Council for Criminology (SRCfC/NSfK) can provide financial support for research projects, w...

24 August 2010
The Council consists of 15 members, three from each member country, nominated by the Ministry of Justice. Two members from each country are acknowledg...

23 August 2010
The Scandinavian Research Council for Criminology publishes a newsletter, Nordisk Kriminologi, in Scandinavian languages. Newsletter for May 2010 can ...

23 August 2010
You can download older versions of SRCfC´s Newsletters, from 1994-2010.Choose a volume and click one of the links below.

22 August 2010
Here you can download  versions of SRCfC´s Newsletters from 2004-2006.  Choose a volume and click one of the links below.
20 August 2010
10th Annual Conference of the European Society of Criminology. Crime and Criminology: From Individuals to Organizations.Liége, Belgium, 8-11 September 2010.

20 August 2010
The Concert hall in the Music houseatThe Örebro University inSweden16‐17 September.The Convention on the Rights of the Child defines a child a person under the age of eighteen. Based on their vulnerability they may be unable to claim their rights. The concept of reducing violence against the rights of children in the forthcoming society depends basically on our own commitments.

20 August 2010
Here you can download  versions of SRCfC´s Newsletters from 2001-2003.  
19 August 2010
Here you can find editions from 1998-2000.
18 August 2010
  Janne Kivivuori. "Delinquent Behaviour in Nordic Capital Cities". Scandinavian Research Council for Criminology, National Researc...

18 August 2010
  This is a list of some of the projects previously funded by the Scandinavian Research Council for Criminology. Click on the researchers...

08 August 2010
Rapport från NSfK:s 20. kontaktseminarium, Lund, Sverige 2002. Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi, 2002. ISBN 951-53-251...
06 August 2010
Chair: Aarne Kinnunen, aarne.kinnunen[at]om.fi Ministry of Justice, Deparment of Criminal Policy POB 25, FI-00023 Government FINLAND   ...

06 August 2010
Scandinavian Research Council for Criminology Ministry of Justice, Department of Criminal Policy Mannerheimintie 4 00100 Helsinki Finland...

06 August 2010
The daily administration is carried out by a Secretariat headed by an Executive Secretary.  The Secretariat is situated in the country of the...

06 August 2010
The Scandinavian Research Council for Criminology was established in 1962 by the Ministries of Justice in Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden...

05 August 2010
  Janne Kivivuori. "Delinquent Behaviour in Nordic Capital Cities". Scandinavian Research Council for Criminology, National Researc...

01 August 2010

Guidelines for Financial Support from the Scandinavian Research Council for Criminology (NSfK).

24 July 2010
The Council (NSfK) arranges annual thematic Research Seminars with 50—60 participants from all member states. These conferences rotate between the member states and are organized by the host country.

18 July 2010
Rapport fra NSfK:s 52. forskerseminar, Hønefoss, Norge 2010 publisheres i September/October 2010   “Efter løslad...

07 July 2010
Rapport fra NSfKs 19. kontaktseminar, Göteborg, Sverige 2000 . Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi, 2000
06 June 2010
Rapport fra NSfK's 18. kontaktseminar og 39. forskerseminar, Hirtshals, Danmark 1997.  Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi, 1997....
17 May 2010
 You can download SRCfC´s Annual Report 2009 here.
09 May 2010
New report published: Økonmisk Kriminalitet Nordiske Perspektiver (Only in Norwegian). Red. Per Jørgen Ystehede med bidrag af Anne Alvesalo, Snorri Örn Árnason, Patrik Bard, Anita Heber, Per Ole Johansen, Linda Kallman, Lasse Lund Madsen, Morten Nilsen, Roger Stubberud, Erja Virta og Per Jørgen Ystehede.

05 May 2010
Rapport fra NSfK's kontaktseminar. Oslo, Norge 1996.  Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi, 1996.
03 March 2010
 The latest newsletter can be downloaded here
03 March 2010
 The latest newsletter can be downloaded here
15 February 2010
Scandinavian Research Council for Criminology are pleased to announce our 52nd Research Seminar. This year’s seminar will be hosted in H&os...

05 February 2010
 The latest newsletter can be downloaded here. 
04 February 2010
The latest newsletter can be downloaded here.  
21 December 2009
 The latest newsletter can be downloaded here.
17 December 2009
This seminar report comprises papers from the presentations given during SRCfC's 23rd Contact Seminar - in Denmark, October 2009. &nb...
04 December 2009
 The latest newsletter can be downloaded here.
05 November 2009
 The newsletter can be downloaded here.
30 September 2009
  The newsletter can be downloaded here.
28 September 2009
 The report from SRCfC's 51st Research Seminar is now available for downloading.  The report can be downloaded in pdf-format he...
04 September 2009
Per Ole Johansen, chair
Morten Nilsen og Rune Ellefsen, sekretariatsledere

02 September 2009
 The newsletter can be downloaded here.
19 August 2009
The Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention seeks a new editor from January 1st 2010. The journal is for Nordic r...

17 June 2009
 A joint Nordic project, led by the National Council for Crime Prevention in Finland, gathered a broad range of data in order to reduce violence ...

05 June 2009
Dr. Daniel Tschofen and Professor Stephan Laske from the University of Innsbruck  are organizing a conference stream on the organi...

03 June 2009
 You can find and download the newsletter for May here.
29 April 2009
You can find the newsletter here.
17 April 2009
You can find it here.  The SRCfC reserves it's right to make adjustments. 
30 March 2009
 The newsletter can be downloaded here.
05 March 2009
You can read it in pdf here.
05 March 2009
The report can be downloaded here. 
02 March 2009
SRCfC's annual report for 2008 has been published. 
17 February 2009
You can read and download it here.
17 February 2009
 Read about it and apply for attendance at the seminar here.
01 December 2008
You can read and download it here. 
05 November 2008
Konferansen finner sted på Aarhus Universitet 22.-23. januar 2009. Mer informasjon finner du her. NSfK minner om at det er mulig å søke...
03 November 2008
Ytterligere informasjon finner du på Sociologisk Instituts hjemmesider. Vi minner om at NSfK kan søkes om reisestøttefor deltakelse på ...
02 November 2008
You can read it here.
07 October 2008
You can read it here.
25 September 2008
The report from our 50th Research Seminar is now available for download. The themes for the seminar were Disorder in Urban Public Space: Resistan...

09 September 2008
You can find the newsletter here.
04 September 2008
Per Ole Johansen, chair Ragnheiður Bragadóttir, nestleder Ingvild Nordang og Morten Nilsen Sekretariatsleder

27 August 2008
Högskolan i Kristianstad, Sverige søker en lektor i kriminologi og ønsker gjerne skandinaviska søkere. Søknadsfrist er 10 oktober:
11 June 2008
You can find the newsletter here. The newsletter will now go on holliday, but will be back in early September. 
21 May 2008
Download the newsletter in PDF-format here.
03 May 2008
Den 12. nordiske workshop i strafferet, Helsingør 6-8 juni 2008   Siden 1997 er der årligt blevet arrangeret en nordisk workshop for en bred kre...

16 April 2008
Download the newsletter in PDF-format here.
14 April 2008
 Check the programme here. More updates will follow.
14 April 2008
You can find the annual report in it's entirety here.
31 March 2008
Annual Symposium - Social Work with Juvenile Offenders 'Critical Research in Youth Justice: Power, Knowledge, Ethics, Rights' 8th-14th of June 200...

31 March 2008
CONFLICTS, PENAL POLICIES AND PRISON SYSTEMS 36th Annual Conference of the European Group for the Study of Deviance and Social Control 4th Septemb...

30 March 2008
The Department of Behavioural, Social and Legal Sciences at Örebro University are happy to invite you to the first international conference - Prison O...

30 January 2008
The International Society for Criminology will hold  its XV World Congress  from 20th to 25th July 2008 in Barcelona. Three signi...

30 January 2008
The National Council for Crime Prevention in Sweden (Brå) invites to the third Stockholm Criminology Symposium. The symposium takes place at...

30 January 2008
Oroligheter på städernas offentliga platser: motstånd eller kriminalitet? Forskerseminaret 2008 finner sted på Forssa som ligger ca. 126 km...

09 December 2007
Forskerseminaret 2008 finner sted på Forssa som ligger ca. 126 km utenfor Helsinki 6.-8. mai 2008. Mer informasjon og påmeldingsskjema finn...
09 December 2007
The report from our 49th Research Seminar is now available for download. The themes for the seminar were  Organised Crime, Economic Crime an...

01 December 2007
Våldets offer - Vårt ansvar The 3rd Nordic Conference on Victimology and Victim Support Helsinki 3-5 March 2008 This is the third meeting of the ...

22 October 2007
Deadline for research grant applications is December 15th 2007. Please go to our research and travel grant page where you will find all...
23 September 2007
Janne Kivivuori. "Delinquent Behaviour in Nordic Capital Cities". Scandinavian Research Council for Criminology, National Research Institute of Legal ...

12 September 2007
A Nordic Expert Seminar on How Nordic Prisons Deal with Prisoners’ Use and Abuse of Alcohol and Drugs Helsinki, 22–23 November 2007 The Nordic C...

04 September 2007
Per Ole Johansen, rådsleder Ragnheiður Bragadóttir, nestleder Ingvild Nordang, sekretariatsleder

04 July 2007
The Second International Conference of The International Juvenile Justice Observatory will be held in Brussels (Belgium) on 24th-25th October 2006....

12 June 2007
Bologna - September 26/29, 2007 The 2007 Annual Conference of the European Society of Criminology will be jointly organized by the University of...

15 May 2007
 The programme for the NSfK research seminar June 1-3 2007 at Djurö is published, and will be updatet regularly.
01 April 2007
May 17 and 18 2007 at the University of Rouen, France The conference is organised as part of the "Challenge" Integrated Project of the European Comm...

01 April 2007
30 August- 2 September 2007  Willem Pompe Institute of Criminal Law and Criminology, University of Utrecht, Utrecht, Netherlands 35rd Annual ...

15 March 2007
The Stockholm Criminology Symposium 2007 is arranged in conjunction with The Stockholm Prize in Criminology, in Stockholm, June 4-6. The Swedish Gove...

26 February 2007
The International Centre for Comparative Criminological Research (ICCCR) at the Open University is holding a major prisons conference at Walton Hall, ...

25 February 2007
Forskerseminaret avholdes på Djurö utenfor Stockholm 1.-3. juni.  Mer informasjon og påmeldingsskjema finnes her.  Frist for påmeld...
22 February 2007
Latvian Academy of Sciences, Mykolas Romeris University (Lithuania), Institute of International Relations,  University of Latvia and College ...

22 February 2007
New Directions 5 - 6 July 2007, King's College London The conference will draw together academics, researchers and practitioners to critically asses...

22 January 2007
19 - 20  April 2007 Dep. of Criminology and the Sociology of Law, University of Oslo, Norway This interdisciplinary international conferen...

17 January 2007
August 16th -18th  2007  Växjö, Sweden The plan for the Nordic conference on police-research is taking shape. The conference is open for p...

07 January 2007
The Secretariat for the Scandinavian Research Council for Criminology has moved to Norway as of January 1st 2007. The new address is: Scandinavian R...

25 October 2006
 The 2007 Stockholm Prize in Criminology will be awarded to Alfred Blumstein and Terrie E. Moffitt for their discoveries about the development of...

15 October 2006
Deadline for research grant applications is December 1st 2006. Please go to our research and travel grant page where you will find all...
20 September 2006
For the Study of the Social Contexts of Pathways in Crime  Third Annual SCoPiC Conference  Cambridge, 6th - 8th December 2006  Asses...

04 September 2006
Jerzy Sarnecki, ordförande Per Ole Johansen, vice ordförande Mia Söderbärj, chefssekreterare

04 July 2006
The Second International Conference of The International Juvenile Justice Observatory will be held in Brussels (Belgium) on 24th-25th October 2006. T...

04 July 2006
On November 2, 3 and 4, 2006, The European Forum for Urban Safety, a network of more than 300 European local authorities, will organise an internation...

14 June 2006
The first Stockholm Criminology Symposium was officially opened today by the Swedish Minister for Justice, Thomas Bodström. The symposium is at Stock...
06 May 2006
The Second International Conference of The International Juvenile Justice Observatory will be held in Brussels (Belgium) on 24th-25th October 2006. T...

26 April 2006
Detta arrangemang ordnas i sommar av Nordisk Sommeruniversitet: Sikkerhedspolitik & retsorden Sommersymposium 2006 i Kääriku, Estland: Tema: ...

17 April 2006
THE REGULATION OF  MIGRATION, ASYLUM AND MOVEMENT IN THE 'NEW EUROPE’ 34th Annual Conference of the European Group for the Study of Deviance an...

29 March 2006
For their achievements in developing theory and evidence on the prevention of repeat offending, John Braithwaite of the Australian National University...

28 March 2006
The Scandinavian Research Council has decided on a new research theme for the period 2007-2008, which will be:  "Organized crime, economic ...

14 March 2006
Aim and Scope Crime, Punishment, and the Law is a refereed international and interdisciplinary journal published biannually and devoted to the study ...

01 March 2006
NSfK will grant 12 extra travel grants (maximum 550 EUR) for Scandinavian researchers who wish to participate in The First Annual Stockholm Criminolog...
23 February 2006
"Recognizing Knowledge to Reduce Crime and Injustice" June 15th - 17th, 2006 at Stockholm University Deadlines: All individual papers and full...

16 February 2006
Nordisk sosiologikonferanse i Turku i Finland den 18nde –20nde august. Det vil arrangeres en arbeidsgruppe i politisosiologi under ledelse av førstea...

02 February 2006
There is a new nomination period for The Stockholm Prize in Criminology.  Between February 1st and April 15th 2006 the Prize Office accepts new ...

25 January 2006
NSfK:s forskarseminarium 2006 kommer äga rum 4-7 maj i Reykholt, Island. Ett preliminärt program finns nu tillgängligt och du kan anmäla dig genom at...
27 November 2005
Due to technical problems with our web site this past weekend we have decided to extend the deadline for research grant applications until Monday Dece...

23 November 2005
 Kriminologiska institutionen vid universitetet i Montréal ledigförklarar tre professorstjänster. All information hittar du här. (obs ...
23 October 2005
Politihøgskolen søker professor / førsteamanuensis til ledig forskerstilling Ved Politihøgskolen i Oslo er det ledig fast stilling som professor / fø...

23 October 2005
BETENKNING – FORSKERSTILLING VED POLITIHØGSKOLEN  (PROFESSOR / FØRSTEAMANUENSIS) En av de fast tilsatte forskerne ved Politihøgskolen går av me...

05 October 2005
Short information on the Prize: The Stockholm Prize in Criminology Under the aegis of the Swedish Ministry of Justice, an international prize has be...

04 October 2005
The guidelines for financial support have been updated. The new version can be found at http://www.nsfk.org/research/research_travelgrants.shtml. Pl...
04 October 2005
 Deadline for research grant applications is December 1st 2005.  Please go to our research and travel grant page where you w...
06 September 2005
The report from our 47th Research Seminar is now available for download. The themes of the seminar was Crime prevention and Imprisonment and the semi...

04 September 2005
Jerzy Sarnecki, ordförande Per Ole Johansen, vice ordförande Mia Söderbärj, chefssekreterare

28 August 2005
The Scandinavian Research Council has a new research theme for the period 2006-2008, which is "Violence". Violence will replace the old theme Impriso...

21 August 2005
 Swedish Justice Minister Thomas Bodström announces establishment of international prize in criminology, at the World Congress on Criminology in ...

12 June 2005
 A TWO-DAY INTERNATIONAL CONFERENCE HOSTED BY THE CENTRE FOR CRIMINOLOGICAL RESEARCH, UNIVERSITY OF SHEFFIELD IN ASSOCIATION WITH SURVEILLANCE &a...

26 May 2005
Monographic subject: DVI TEAMS Disaster Victim Identification IV SIMPOSIUM ON MEDICO-PRACTICAL ASPECTS IN THE VALUATION OF CORPORAL INJURY Barcel...

07 February 2005
Obs! Detta program är preliminärt än så länge! Nsfks forskerseminar 2005, 19-21 mai på Klækken hotell ved Oslo Kriminalitetsforebygging – muligheter...

30 January 2005
FINAL CONFERENCE OF THE MIP PROJECT:  “WOMEN, INTEGRATION AND PRISON. ANALYSIS OF THE PROCESSES OF SOCIO-LABOUR INTEGRATION OF WOMEN IN PRISON I...

26 January 2005
Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention  Denna vetenskapliga tidskrift om kriminologi och brottsprevention publicera...

25 January 2005
American Society of Criminology  2005 Annual Meeting  Toronto Royal York Hotel  November 15 - 19  Theme - The Interdisciplinar...

18 January 2005
 Dear Collegues  We are glad to inform you about the  Ist International ERCES Conference, April 21-23 2005 St Petersburg Russia. We w...

18 January 2005
 A One day Training and Development Conference for: Criminologists  Socio-legalists Sociologists Geographers Soci...

16 December 2004
The Tripartite Organizing Committee of China Prison Society, The Society of Rehabilitation and Crime Prevention, Hong Kong, and Shandong Prison Bureau...

09 December 2004
The report from our 46th Research Seminar is now available for download. The theme of the seminar was Imprisonment and the seminar had over 55 partici...

22 November 2004
Loughborough University - Department of Social Sciences £24,886 - £27,194 or £28,009 - £36,546 per annum Loughborough University was ranked tenth in...

12 November 2004
Theme: Preventing Crime and Promoting Justice: Voices for Change   August 7-11, 2005 http://www.worldcriminology2005.org/ Call for Papers and...

01 November 2004
Den internasjonalt ledende kriminologen Clifford Shearing gir 22. og 23. november fire forelesninger innenfor temaet ”Governmentality, Security and Po...

04 September 2004
Jerzy Sarnecki, förman Per Ole Johansen, vice förman Mia Söderbärj, chefssekreterare,

04 September 2003
Kauko Aromaa, Förman Martina Lybeck,Chefsekreterare

04 September 2002
Kauko Aromaa, Förman Anna Esko, Chefsekreterare

04 September 2001
Kauko Aromaa, förman Jerzy Sarnecki, vice förman Anna Esko, chefssekreterare

01 September 2000

Flemming Balvig, formand
Kauko Aromaa, næstformand
Nina Löwe Krarup, sekretariatsleder

04 September 1999
Flemming Balvig, formand Raimo Lahti, næstformand Nina Löwe Krarup, sekretariatsleder

02 September 1997

Hildigunnur Ólafsdóttir leder

Elín Konráðsdóttir administrativ leder

04 September 1994
I forbindelse med 30-årsjubileet til Nordisk Samarbeidsråd for Kriminologi i 1992, gjennomførte professor Cecilie Høigård en evaluering av NSf Ks virksomhet når det gjelder forskning, seminarvirksomhet og formidling. Evalueringen stilte blant annet spørsmålet om hvorfor området fengselsforskning har hatt en beskjeden plass i NSfKs forskningstildelinger.

24 November 1993
I forbindelse med 20-årsjubilæet til Nordisk Samarbeidsråd for Kriminologi i 1982, gennemførste Halvor Kongshavn en evaluering af NSfK. Læs evalueringen her.

 
© 2010 Scandinavian Research Council for Criminology
c/o Justitieministeriet | Kriminalpolitiska avdelningen | PB 25 | 00023 STATSRÅDET, Finland | Tel. + 358 2951 50265