01 September 2000

Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi i

Årsrapport 2000

 

I. Organisation

I.1. Sekretariat

Københavns Universitet t Sankt Peders Stræde 19 9 DK - 1453 København K. +45 35 32 33 32 (tel) +45 35 32 33 34 (fax)


Flemming Balvig, formand, flemming.balvig@jur.ku.dk, +45 35 32 33 25 (tel)

Kauko Aromaa, næstformand, kauko.aromaa@om.vn.fi, +358 9 1825 7850 (tel)

Nina Löwe Krarup, sekretariatsleder, nina.krarup@jur.ku.dk, +45 35 32 33 32 (tel)

Jesper Stecher, sekretær, jesper.stecher@jur.ku.dk, +45 35 32 33 44 (tel)

Camilla Kvist, sekretær, camilla.kvist@jur.ku.dk, +45 35 32 33 44 (tel)

Rikke Gut, sekretær (1/1 til 31/1)

 

I.1. Samarbejdsrådets sammensætning og opgaver

Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi (NSfK) består af 15 medlemmer, som udnævnes af de nordiske landes regeringer ved justitsministerierne. Mandatperioden er 3 år. I henhold til vedtægterne er hvert af medlemslandene (Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige) repræsenteret med tre medlemmer i Rådet. Medlemmerne repræsenterer først og fremmest kriminologisk forskning, men omfatter også repræsentanter for administrative myndigheder i de respektive lande.

NSfK fungerer som kontaktorgan mellem nordiske forskere, som arbejder med kriminologiske og kriminalpolitiske spørgsmål. Rådet har som formål at fremme kriminologisk forskning. Blandt andet ved at bevilge forskningsmidler og ved selv at tage initiativ til at gennemføre kriminologisk forskning. NSfK fungerer også som kontaktorgan mellem kriminologisk forskning og den praktiske kriminalpolitik i Norden. Rådet skal således blandt andet bistå myndighederne i de nordiske lande og Nordisk Råd i kriminalpolitiske spørgsmål. Endvidere har NSfK til opgave at sprede information om nordisk kriminologi - først og fremmest i Norden, men også til lande uden for Norden.

Indeværende periode strækker sig fra 1. januar 1998 til 31. december 2000.

I år 2000 havde Rådet følgende sammensætning:

Danmark: : Professor Flemming Balvig (formand) Lektor Anette Storgaard Forsknings- og dokumentationskonsulent Britta Kyvsgaard

Finland: : Forskningsdirektør Kauko Aromaa Professor Raimo Lahti Lagstiftningsräd Jukka Lindstedt

Island: : Afdelingschef Erlendur S. Baldursson Docent Ragnheidur Bragadóttir Saksbehandler Birgir Tjörvi Pétursson

Norge: : Forsker Sturla Falck

1. amanuensis Hedda Giertsen n Afdelingsdirektør Ellinor Houm m

Sverige: : Professor Jerzy Sarnecki Docent Marie Torstensson Enhetschef Jan Andersson

I.2. Rådsmødet

Rådets ordinære møde fandt sted den 20.-21. marts 2000 i Helsingfors. Fraværende var: Marie Torstensson (S) og Jan Andersson (S).

I.3. Kontaktsekretærer

Kriminalpolitiske nyheder til NSfK's nyhedsbrev, Nordisk Kriminologi. Endvidere bistår r e e lokale miljøer, besvare konkrete forespørgsler og tage sig af andre praktiske opgaver. Kontaktsekretærerne er endvidere national redaktører for den elektroniske guide til institutioner r r r nordiske kriminologer, ”Biography of Nordic Criminologists”. Begge guides, for hvilke NSfK’s  for arbejdet med den elektroniske guide i størrelsesordenen mellem DKK 2.500 og DKK 7.000. Den kontaktsekretær, som har ansvaret for den praktiske afvikling af forskerseminaret og/eller r kontaktseminaret, modtager desuden et ekstra honorar på DKK 4.500 for hvert seminar.

Kontaktsekretærer i år 2000 har været: :

Anne-Stina Sørensen, Sociologisk Institut, Københavns Universitet (Danmark) Aarne Kinnunen, Delegationen for brottsförebyggande (Finland) 

Rannveig Thorisdóttir, Lögreglan i Reykjavík (Island)  Helena du Rées, Kriminologiska institutionen, Stockholms Universitet (Sverige) 

I.4. Samarbejdspartnere m.v.

I.4.1. Nationale redaktører, teknisk leverandør - ”Bibliography of Nordic Criminology”

En fagbibliotekar fra hvert af de nordiske lande har ansvar for afsøgning og registrering af litteratur for pågældende land i NSfK’s nordiske kriminologiske bibliografi. De nationale redaktører vælger iblandt sig en ’overnational redaktør’, der koordinerer den bibliotekarfaglige indsats. Den ’overnationale redaktør’ vælges på det årlige arbejdsmøde for en periode på 1 år. Ansvarshavende redaktør for bibliografien er NSfK’s sekretariatsleder.

De nationale redaktører er ikke honoreret af NSfK. Den ’overnationale redaktør’ honoreres af NSfK med et basishonorar på årligt DKK 6.000,00.

Nationale redaktører i 2000 har været:

Rie Iversen (Danmark) (’overnational redaktør’)  Audur Gestdóttir (Island)  Grete Skjåstadt (Norge)  Tomas Christiansson (Sverige) 

Teknisk leverandør: :

EPM data AB, Björnnäsvägen 21, S-113 47 Stockholm m

I.4.3. Redaktør, redaktionsråd, forlag - ”Journal of Scandinavian Studies in Crimi- nology and Crime Prevention”

Tidsskriftet udgives af NSfK i samarbejde med de kriminalpræventive råd i de nordiske lande, der finansierer omkostninger til forlag og redaktør med hver halvdelen.

Redaktør

Redaktør for tidsskriftet har i år 2000 været Kauko Aromaa (Finland).

Redaktøren modtager halvårligt SEK 25 000 i honorar. Hertil kommer en årlig rejsekonto på SEK 15 000. NSfK afholder halvdelen af udgiften.

Redaktionsråd

Medlemmer af redaktionsrådet modtager ikke honorar. Medlemmerne har i år 2000 har været:

Anette Storgaard (Danmark) Arne Grahm (Danmark) Hannu Takala (Finland) Ragnheidur Bragadóttir (Island) Heide Mork Lomell (Norge) Inger Marie Fridhov (Norge) Marie Torstensson (Sverige) Erik Grevholm (Sverige)

Redaktionsrådet har ikke været samlet i år 2000.

Forlag

Tidsskriftet udgives - med økonomisk støtte fra samarbejdspartnerne: NSfK og de kriminalpræventive råd i Norden - af forlaget Taylor & Francis. Forlaget har i år 2000 modtaget SEK 153 000 i publiceringsstøtte. NSfK har afholdt halvdelen af udgiften.

I.3. Revisor

Statsautoriseret revisor, Steen Ingtrup, Revisionsinstituttet, er revisor for Rådet.

I.4. Regnskabsfører

NSfK's sekretariat har i det hele forestået bogholderi og lønudbetaling.

II. Virksomhed 2000

II.1. Seminarer

II.1.1. Forskerseminar

NSfK afholdt den 18.-21. maj 2000 sit 42. forskerseminar. Det fandt sted i Bergen, Norge, med temaet ”Kriminaliteten er ikke hva den var – Avviket i historisk lys”. 62 nordiske kriminologer og historikere deltog i programmet, der indeholdt følgende 42 indlæg:

 • Indledning v/ Sturla Falck (N)
 • Forbrydelse til tiden – samfundsudviklingen og kriminalitet historisk set v/ Jens Engberg (DK)
 • Om utviklingen av voldelighet i det norske bondesamfunnet på 1600-tallet v/ Erling Sandmo (N)
 • Barnamord i Stockholm v/ Maria Kaspersson (S) * Patterns of Criminal Homicide in Finland 1960-1996 v/ Janne Kivivuori (F) * Adolescent girls’ experiences on sexual harassment and violence v/ Päivi Honkatukia (F) * Konge, tinglag og individ som rettshåndhevere i norsk senmiddelalder og tidlig nytid v/ Ferdinand L. Næshagen (N) * Krisekriminalitet i Danmark – En undersøgelse af domsudskrifter fra Københavns Byret 1939-1944 v/ Claus Bundgård Christensen (DK) * Trust in the history of cities v/ Nicolay Borchgrevink Johansen (N) * The heteronormativity of the Finnish criminal law in 1889 and 1999 v/ Antu Sorainen (F) * Why Women? Legislation Criminalizing Same-Sex Sexual Acts and the Turn of the 20th Century and the Inclusion and Exclusion of Women – The Case of Finland v/ Kati Mustola (F) * Between Men and Animals: Homosexuality, Bestiality, and Criminal Law in Sweden 1864-1978 v/ Jens Rydstrøm (S) * The construction and deconstruction of a victim – The discourse on age and homosexuality and § 213 in the Norwegian Penal Code of 1902 from the end of the nineteenth century to 1972 v/ Martin Skaug Halsos (N) * Politiets skøn – diskrimination i praksis? v/ Lars Holmberg (DK) * Normalisering av det exceptionella – ett led i den sociala kontrollens expansion v/ Janne Flyghed (S) * Confidence in Courts in Finland v/ Timo Ahonen (F) * How Part-Time Working Relates to Problem Behaviour among School Children? v/ Anne Kouvonen (F) * The modern penitentiary and Denmark – A few notes about Danish prison reform 1835-1842 v/ Peter Scharff Smith (DK) * Subjects in Penal Systems: From Foucault to Information Processing v/ Katja Franko Aas (N) Nye kontrollmetoders virkninger på forståelsen av avvikende handlinger v/ Helene O. Grundhus (N)
 • Skolens funksjon i fengslet – dannelse eller disiplinering? v/ Bodil Ravneberg (N) * Kan fängelsestraffet bli mer preventivt? Några förslag v/ Eva Stenborre (S) * Filantropi, Socialt Arbete och Straff. Hjälparbete med dömda 1800-2000 v/ Kerstin Svensson (S)
 • Rekreativ brug af ecstasy. Med udgangspunkt i en fænomenologisk analyse af ecstasy rusen v/ Anne-Stina Sørensen (DK) * Stofmisbrukeres hverdag – politiets innsats i København v/ Evy Frantzsen (N) * Genomförande och reflektioner kring ett fältarbete bland narkotikabrukande kvinnor v/ Ingrid Lander (S)
 • Galehusets opphav og utvikling v/ Wenche Blomberg (N)
 • Criminality, psychiatry, and social deviance in the early 20th century in Finland v/ Minna Uiomonen (F)
 • Uden arbejde: Betragtninger om afvigelse og udelukkelse før og nu v/ Annika Snare (DK) * Criminal talk – when two words change the act into a crime v/ Eeva-Liisa Hirvonen (F)
 • Små konkurser, näringslivsbrott och brottsbekämpning v/ Kaisa Mäkelä (F)
 • The organised crime in Finland and its operations in cross-border criminality v/ Mika Junninen (F)
 • Kriminalitet i näringslivet – exemplet miljöbrott v/ Helena du Rées (S)
 • Linedansere på straffelovens ytterste streng: om konstruksjonen av kriminalitet i det norske verdipapirmarkedet v/ Paul Larsson (N)
 • Korruption i vägtransporten v/ Kauko Aromaa (F)
 • Voldtäkt i finsk rättspraxis v/ Vilja Harhto (F)
 • Why Violence v/ Ragnhild Sollund (N)
 • Forholdet mellom personlighet, fordleing av skyld generelt og for en spesifikk alvorlig hendelse v/ Marius Peersen (I)
 • * Fra lokkemenn til farlige fedre – et endret anmeldelsesmønster i saker om seksuelle overgrep mot barn v/ Elisiv Bakketeig (N)
 • Straff for enhver pris? v/ Ole K. Hjemdal (N) * Fortidens narkotikaproblem: Kampen imod øl i Island 1915-1989 v/ Helgi Gunnlagsson (I)
 • Møter mellom tatere og det norske samfunnet i 400 år v/ Hedda Giertsen (N).

En rapport med indlæggene fra seminaret blev publiceret i juli måned. Rapporten foreligger i trykt udgave, og kan desuden downloades fra NSfK’s hjemmeside.

II.1.2. Kontaktseminar

NSfK’s 19. kontaktseminar havde titlen: ”Relationen mellan kriminologisk utbildning och forskning samt praktiken inom rättsväsendet”, og blev afholdt den 9.-11. oktober i Göteborg, Sverige. Følgende indlæg blev præsenteret:

Stopp og sjekk – en kriminalitetsfremmende politimetode? v/ Liv Finstad (N) * Trafikbrott och kriminalpolitik v/ Matti Tolvonen

(F) Kriminologisk forskning om polisen v/ Lars Holmberg (DK) * Behov av kriminologisk forskning hos polisen v/ Arne Eirup (DK) * NB v/ Anders Danielsson (S) * Hur använder polisen forskning i lokal verksamhetsutveckling? v/ Ari Sarjanen (F) * Polisens behov av kriminologisk forskning v/ Peter Lindström (S) Vilken forskning behöver kriminalvården? v/ Annika Heikkilä (F) * Varför är kriminologisk utbildning viktig för polisen i Värmland? v/ Gunnar Dahl och Stig Månsson (S) * NB v/ Jon Fridrik Sigurdsson (I) * Att vara extern forskare i en sluten fängelsevärld v/ Anette Storgaard (DK) * Uppdatering och användning av kunskap vid brottsförebyggande arbete v/ Jan-Georg Christopherson (N) * Sammfunnstjeneste som en administrativ avgjörelse v/ Erlendur S. Baldursson (I) * NB v/ Erik Grevholm (S) * NB v/ Bodil Philip (DK) * Universitetsforskning- är det något för den praktiska verksamheten? v/ Jerzy Sarnecki (S) * NB v/ Jukka-Pekka Takkala (F) * Forskningens betydening for politiets arbeid v/ Jon H. Snorrason (I).

En rapport, der indeholder de præsenterede indlæg, er publiceret i december 2000. Rapporten foreligger i printet version, og kan desuden downloades fra NSfK’s hjemmeside.

II.1.3. Seminarium om kontroll och behandling av narkotikamissbrukare i Norden

NSfK har i samarbejde med Nordiska Nämnden för Alkohol- och Drogforskning (NAD) afholdt et seminar med overskriften ”Kontroll och behandling av narkotikamissbrukare i Norden”. Seminaret fandt sted den 14.-15. december 2000 i København. Seminaret vil blive omtalt i Nordisk Kriminologi nr. 27(1), der forventes at udkomme i marts 2001.

NSfK bidrog økonomisk til seminaret med DKK 162.500.

II.2. Elektronisk Guide

II.2.1. Arbejdsmøde

NSfK deltog i det 3. arbejdsmøde i det nordiske netværk af fagbibliotekarer bag ”Bibliography of Nordic Criminology”. Vært for mødet, der fandt sted 22/9-2000 i København, var Kriminalistisk Bibliotek, Retsvidenskabeligt Institut D, Københavns Universitet. Rie Iversen (Danmark) blev genvalgt til ’overnational redaktør’ for perioden indtil næste arbejdsmøde.

II.2.2. Markedsføring

En omfattende markedsføring af den elektroniske guide – ”Bibliography of Nordic Criminology”, ”Biography of Nordic Criminologists” og ”Links to Institutions” - har fundet sted ultimo 2000. Reklamemateriale sendt til 480 nordiske miljøer eller enkeltpersoner samt 150 internationale kriminologiske miljøer. Materialet er endvidere lagt frem ved American Society of Criminology’s årlige’s konference, der fandt sted i San Francisco den 11.-18. november 2000 med deltagelse af NSfK’s formand og sekretariatsleder. Udgiften til deltagelse i ASCkonferencen forfaldt i år 2001, og er følgelig konteret i resultatopgørelsen under ’disponeret’ og i balancen under ’gæld’ til MasterCard.

II.3. Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention

I henhold til vilkår i aftalen med forlaget, Taylor & Francis, deltog NSfK ved formand og sekretariatsleder i møde om markedsføring af tidsskriftet. Mødet fandt sted den 30. august 2000 i Stockholm. Tidsskriftet udkom første gang i juli måned.

II.4. Nyhedsbrevet: Nordisk Kriminologi

NSfK’s nyhedsbrev, Nordisk Kriminologi, udkom i år 2000 med 3 numre. Nyhedsbrevet distribueres til ca. 1200 enkeltpersoner, institutioner, biblioteker og myndigheder – primært i Norden. Nyhedsbrevet er desuden tilgængeligt on-line fra NSfK’s hjemmeside. Nyhedsbrevet indeholder: information fra sekretariatet om NSfK’s aktuelle virksomhed, rejsebreve og artikler om aktuelle kriminologiske og kriminalpolitiske emner i landene.

II.5. Retningslinjer for bevillinger fra NSfK

Ajourførte retningslinjer for bevillinger fra NSfK foreligger nu – udover i dansk udgave – tillige i en engelsksproget version. Begge versioner er tilgængelige fra NSfK’s hjemmeside. Udgifter forbundet med oversættelse er konteret som ’kontoromkostninger’.

II.6. Overlevering af sekretariatet til Finland

NSfK’s formand og sekretariatsleder overdrog sekretariatet til Finland den 15. december 2000. Mødet fandt sted i Helsingfors. Rejse- og opholdsudgifter forfaldt i 2001, og optræder følgelig på regnskabets resultatopgørelse under ’disponeret’ samt på balancen som ’gæld’ til MasterCard.

II.7. Bevilget forskningsstøtte i år 2000

NSfK behandler på sit årlige møde ansøgninger om økonomisk støtte til kriminologiske forskningsprojekter m.v. Fristen for ansøgninger var 15. januar 2000. Ansøgningerne blev behandlet i henhold til dagældende retningslinjer for bevillinger fra NSfK, som offentliggjort i Nordisk Kriminologi 25(3) 1999 og på NSfK’s hjemmeside.

I år 2000 modtog Samarbejdsrådet 10 ansøgninger om økonomisk støtte til forskningsprojekter

m.v. Totalt bevilgede Samarbejdsrådet DKK 470 600.

Følgende forskningsprojekter m.v. har modtaget økonomisk støtte i 1999:

• Guri Elizabeth Myhre Lie (N), DKK 76.893, i forskningsstøtte til projektet:

”Gateplansprojektet. Politiets innsats overfor misbrukere på gaterne i Oslo”

Prosjektets formål er at gi oversikt over tre overordnede problemstillinger: Hvilke føringer ligger i politiets strategi for innsatsen overfor misbrukere på gateplan? Hvilke betraktninger gjør politibetjentene selv rundt disse og egen innsats? Hvordan utføres politiets praksis overfor misbrukere på gateplan. På hvilken måte former praksisen av strategi, politibetjentenes holdninger eller andre føringer?

  • Timo Jari Juhana Ahonen (F), DKK 15.000, i reduceret rejse- og forskningsstøtte til forskningsophold i Stockholm vedrørende projektet: ”Återfall och kriminalpolitikk”. Avsikten i avhandlingen är att forska i de straffideologier på vilka användingen av hårdare straff för återfallsförbrytare grundar sig och undersøka vilka rättsliga samt även faktiska føljder återfallet har för

    

  • återfallsforbrytare. Utmätas påfölljderna för recidivister så att de står i rättvist forhållande till brottens skadlighet och farlighet.
  • Thoroddur Bjarnason (I), DKK 70.010, i forskningsstøtte til projektet: ”Vold og viktimisering blandt nordiske og baltiske unge”. The purpose of this research project is to make a comparative analysis of violence and victimization of adolescents in Iceland, Norway, Sweden and Lituania, in order to detect patterns of similarities and
  •  

  • diffences between these four countries, and thereby test the robustness of the theoretical insights cross-culturally.
 • Magnus Hörnqvist (S) , DKK 50.000, i reduceret forskningsstøtte til projektet: ”Innvolvering av civilsamhället i brottsforebyggande verksamhet”. Projektet skal studera formerna för civilsamhällets involvering i brottsförebyggande verksamhet, gennem tre fråger: Vilka nya institutioner skapas i gränselandet mellan stat, privat sektor och civilsamhälle på lokalnivå? Kan brottsförebygande verksamheten ses som en samling tekniker att skapa självförvaltande individer? I den mån resultatet ikke bliver självförvaltande individer; kan

   

brottspreventive initiativ med civilsamhälleligt deltagende ses som en kostnadseffektiv hantering av överskottsbefolkningen?

• Kristina Westerberg (S), DKK 11.850, i rejsestøtte til afholdelse af et arbejdsgruppemøde i forbindelse knyttet til projektet: ”Expertis hos utredare av ekonomisk brottslighet”.

The aim of this project is to establish a workgroupmeeting in relation to the project: Tracing Economic Crimes in Transition. The aim of the above mentioned project is to provide information for authorities for developing the ways of collaboration and the tools used in investigation further and to bring new theoretical perspectives on collaborative expertise in to the context of crime investigation.

• Liv Finstad (N) p.v.a. Anka Ødegaardshaugen (N) og Mette Snertingdal (N), DKK 107.700, i reduceret forskningsstøtte til projektet: ”En litteraturstudie av nyere nordisk politiforskning”.

Prosjektets formål er at gi en opdatert og kommentert oversikt over nyere nordisk politiforskning og bidrage til sammenknytning af det nordiske politiforskernettverket. Endelig ses prosjektet som et forprosjekt til den norske ”Politikårundersøkelsen”

  • Peter Scharff Smith (D), DKK 9.750, i forskningsstøtte til oversættelse af artiklen: ”Opdragelse og forbedring – fængselsvæsenet 1840-1910”. Formålet med ansøgningen er at få udgivet et casestudie af det danske fængselsvæsen fra 1840-1910 i et internationalt tidsskrift. Danske fængselsstudier udgør et hul i eksisterende forskning. Artiklen beskriver og analyserer det gigantiske internationale opdragelses- og forbedringsprojekt, der tog fart i

    

  • første halvdel af 1800tallet indenfor dansk fængselsvæsen, og beskriver hvad der skete i sammenstødet mellem opdragelses- og forbedringsidealerne og den sociale virkelighed i en europæisk stat.
 • Nicolay Borchgrevink Johansen (N), DKK 79.982, i forskningsstøtte til projektet:”Social kontroll i byer”. Formålet med prosjektet er at rette oppkerksamhet mot den type kontroll som ligger i det mellommenneskelige samvær, som alternativ til den tradisjonelle fokusering på formell kontroll i

   

kriminologisk litteratur og forskning. Dette skal ske gennem en undersøkelse av hvordan den sociale organisering av byer befordrer en uformell sosial kontrol mellom fremmede.

• Kati Mustola (F), DKK 37.433, i forskningsstøtte til trykning og sprogbearbejd- ning af forskningsrapport vedrørende projektet: ”Homosexualitet, straffrätt och kriminalitetssyn i Danmark, Finland, Norge och Sverige 1880-1972”.

Formålet med projektet er at udgive den endelige rapport for projektet: ’Homoseksualitet, strafferet og kriminalitetssyn i Danmark, Finland, Norge og Sverige 1880-1972’ på engelsk for dermed at nå en bredere international læserskare. Projektet er udført som et samarbejde mellem fire nordiske lande, repræsenteret ved en forsker fra hver land med ansvar for den specifikke udredning omkring de enkelte lande. Rapporten omhandler hvordan normaliserende samfundskræfter kommer til udtryk i lovgivning og retsanvendelse i de enkelte lande, og hvordan selve definitionen af det normale forandres over tid.

• Kati Mustola (F), DKK 12.000, i rejsestøtte til deltagelse i’s konferencen: ”The future of the queer past, Chicago 14-17. september 2000”. Formålet med deltagelsen er at fremlægge resultatet af projektet: Homosexualitet, straffrätt och kriminalitetssyn i Danmark, Finland, Norge och Sverige, på’s konferencen : The Future of the

Queer Past, i Chicago september 2000.’s konferencen er international og tværfagligt lagt an, men rettet mod forskere der arbejder med historiske problemstillinger.

Det bemærkes, at de bevilgede beløb til forskningsstøtte m.v. er listet eksklusive udgift til gebyrer i forbindelse med de økonomiske transaktioner.

II.8. Bevilliget rejsestøtte 2000

Inden for budgetrammen for år 2000 har NSfK’s formand løbende behandlet ansøgninger om økonomisk støtte til rejse- og forskningsaktiviteter med op til DK 4.000 for individuelle rejser (hovedregel) og op til DKK 10.000 for kollektive rejser. Retningslinjer for tildeling af bevillinger samt regler for afrapportering er senest optrykt i ”Nordisk Kriminologi 26(3) 2000”.

 • Pävi Honkatukia (F), DKK 1690,07 til deltagelse i European Group for the study of Deviance and Social Control’s styregruppemøde, Hamburg 28.-30. januar 2000.
 • Ida Koch (DK), DKK 636,- til deltagelse i European Group for the study of Deviance and Social Control’s styregruppemøde, Hamburg 28.-30. januar 2000.
 • Ragnhild Sollund (N), DKK 3307,93 til deltagelse i European Group for the study of Deviance and Social Control’s styregruppemøde, Hamburg 28.-30. januar 2000.
 • Jesper Stecher (DK), DKK 2937,58 til deltagelse i Nordiske Kriminalistmøde, Oslo 5.-7. juni 2000.
 • Maj-Britt Vesterdahl (DK), DKK 2523,23 til deltagelse i Nordiske Kriminalistmøde, Oslo 5.-7. juni 2000.
 • Jørn Vestergaard (DK), DKK 4000,- til deltagelse i 6. Nordiske Kongres i Palliativ Vård, Trondheim 24.-27. maj 2000.
 • Peter Kruize (DK), DKK 1419,00 til deltagelse i Eurogang IV-konferencen, 6.-10. september 2000 i Egmond aan Zee, Holland.
 • Ida Koch (DK), DKK 1314,00 til deltagelse i redaktionsmøde for tidsskriftet ’Statewatch’, London 30. juni -1. juli 2000.
 • Thomas Elholm (DK), DKK 4000,00 til deltagelse i Nordiske Kriminalistmøde, Oslo 5.-7. juni 2000.

 • Ida Koch (DK), DKK 1200,00 til deltagelse i European Group for the study of Deviance and Social Control’s konference, Stockholm 31. august - 3. september 2000.
 • Andrew Jefferson (DK), DKK 1268,25 til deltagelse i European Group for the study of Deviance and Social Control’s konference, Stockholm 31. august - 3. september 2000.
 • Ulla Bondeson (DK), DKK 4000,00 til deltagelse i The International Society of Criminology’s styrelsesmøde, Paris 26.-27. maj 2000.
 • Toni Harjunheimo (F), DKK 2216,56 til deltagelse i European Group for the study of Deviance and Social Control’s konference, Stockholm 31. august - 3. september 2000.
 • Sana Melaranta (F), DKK 2176,56 til deltagelse i European Group for the study of Deviance and Social Control’s konference, Stockholm 31. august - 3. september 2000.
 • Kari Nevalainen (F), DKK 2176,56 til deltagelse i European Group for the study of Deviance and Social Control’s konference, Stockholm 31. august - 3. september 2000.
 • Kari Saari (F), DKK 2176,56 til deltagelse i European Group for the study of Deviance and Social Control’s konference, Stockholm 31. august - 3. september 2000.
 • Anne Väisänen (F), DKK 2116,56 til deltagelse i European Group for the study of Deviance and Social Control’s konference, Stockholm 31. august - 3. september 2000.
 • Nicolay B. Johansen (N), DKK 4060,00 til deltagelse i ’The XIII Baltic Criminological Seminar’, Tallinn 24.-27. juni 2000.
 • Mika Junninen (F), DKK 1975,68 til deltagelse i European Group for the study of Deviance and Social Control’s konference, Stockholm 31. august - 3. september 2000.
 • Grethe Skjaasted (N), DKK 2737,12 til deltagelse i arbejdsmøde vedrørende Bibliography of Nordic Criminology, København 22. september 2000.
 • Kjersti Varang (N), DKK 3594,49 til deltagelse i European Group for the study of Deviance and Social Control’s konference, Stockholm 31. august - 3. september 2000
 • Karsten Ingvaldsen (N), DKK 1506,99 til deltagelse i Nordisk’s konference omøkonomisk kriminalitet, Sociologiska Institutionen, Göteborgs Universitet/BRÅ 17.-18. oktober 2000.
 • Antu Sorrainen (F), DKK 2677,92 til deltagelse i European Group for the study of Deviance and Social Control’s konference, Stockholm 31. august - 3. september 2000.
 • Eeva-Liisa Hirvonen (F), DKK 2677,92 til deltagelse i European Group for the study of Deviance and Social Control’s konference, Stockholm 31. august - 3. september 2000.
 • Ragnheidur Bragadóttir (I), DKK 2048,00 i forskningsstøtte til sproglig gransk- ning af artikel, der publiceres i NTfK.

   

Det bemærkes, at de udbetalte beløb til rejsestøtte inkluderer udgift til gebyrer i forbindelse med de økonomiske transaktioner.

Følgende beløb er bevilget, men ikke kommet til udbetaling i år 2000. Bevillingerne er posteret under ‘disponeret’ på resultatopgørelsen:

 • Karen Leander (S), SEK 1900,00 til deltagelse i European Group for the study of Deviance and Social Control styregruppemøde, Hamburg 28.-30. januar 2000.
 • Mehrak Saline (DK), DKK 1200,00 til deltagelse i European Group for the study of Deviance and Social Control’s konference, Stockholm 31. august - 3. september 2000.
 • Liselotte Rytterbro (D), DKK 4000,00 til deltagelse i ’Det nordiska festseminaret för medling vid brottmål’, Tammerfors 26.-27. oktober 2000.
 • Janne Kivivouri (F), DKK 4000,00 til deltagelse i ASC-Konference, San Francisco 15.-17. november 2000.

   

Rejsestøtte, der blev bevilget i 1999, men som fortsat ikke er kommet til udbetaling i år 2000, er medtaget som ’gæld’ på balancen.

III. Regnskab 2000 Resultatopgørelse 01.01.-31.12.2000

Se velagt .pdf nedenfor.

Annual Report send | link to this page |