24 January 2012

Deltagere:

Om arbejdsgruppen:

Arbejdsgruppen afholdte sit første møde på Det Juridiske Fakultet, Islands Universitet i Reykjavík den 18. og 19. november 2010. På mødet gennemgik deltagerne, som det første, den vigtigste lovgivning indenfor strafferetlig beskyttelse af miljøet, i de respektive lande. Derefter præsenterede deltagerne deres hovedindlæg. Emnerne var selvvalgte indenfor miljøstrafferetten, og omhandlede både de materielle regler og miljøsagernes behandling i straffesystemet. Denne rapport, som kun findes på NSfKs hjemmeside, indeholder fire af de fem hovedforelæsninger som blev præsenteret på arbejdsgruppemødet. Det er hensigten at der, i foråret 2012, bliver publiceret en rapport med alle fem indlæg, både på NSfKs hjemmeside og i papirform.

Ud fra forelæsningerne og diskussionerne på mødet står det klart, at der er meget som har udviklet sig forskelligt på området i de enkelte lande. Men alligevel er der emner indenfor den nordiske miljøstrafferet som egner sig særlig godt til sammenligning mellem landene, f.eks. sanktioner for miljøforbrydelser, både forvaltningsmæssige og strafferetlige, samt strafferammer og strafudmålingen i de forskellige lande. På NSfKs rådsmøde i Stockholm i marts 2011 blev det derfor besluttet at bevilge støtte til arbejdsgruppens møde i København i efteråret 2011, så der kunne arbejdes videre med emnet. Mødet blev afholdt den 5. december og det er hensigten at deltagernes artikler om straf for miljøforbrydelser vil blive publiceret i efteråret 2012.

Working Group Reports send | link to this page |