07 May 2015

Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi afholder det 58. forskerseminar i 2016. Seminaret vil foregå primo maj. Oplysninger om datoer samt sted for seminaret vil blive opdateret på denne hjemmeside senere.

Oplysninger om seminarets hovedemne, regler for ansøgning om deltagelse, ansøgningsskema og indkaldelse af papers vil løbende blive opdateret.

Conferences, News, Activities send | link to this page |