08 November 2016

Application period for NSfK Research Seminar 2017 has ended. Application period for Research Seminar 2018 will begin in November 2017. The seminar takes place on May 14th-16th in Southern Finland.

The Scandinavian Research Council for Criminology (NSfK) is pleased to announce the 59th Research Seminar. This year’s seminar will be hosted in Southern Sweden from 9th to 11th of May 2017 (Örenäs Slott, Skåne http://www.orenasslott.com/en/ ). We welcome all interested researchers to apply for participation in the seminar. NSfK will cover the travel and accommodation for the participants from Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden.

Researchers from other countries are welcome to apply for participation at their own cost, which is approximately 500 EUR plus travel expenses. There is no separate conference fee for researchers coming from the Nordic countries, nor for those coming outside the Nordic countries.

Theme

This year’s research seminar theme is “Migration and Criminology”.

Confirmed key note speakers at the moment include John Hagan (US), Vanessa Barker (US/SWE), Katja Franko (NO), Leandro Schlarek Mulinari (SWE), David Sausdal (SWE), Jerzy Sarnecki (SWE), Britta Kyvsgaard (DK) and Torbjørn Skardhamar (NO).

The question of migration and its effect on the individual as well as society has been a classic criminological topic of interest since the birth of the discipline. In recent times, a vast number of people have been forced to flee their home countries because of war and terror. The Nordic societies have in varying degrees and ways received and welcomed these refugees. However, despite these variations, what is shared is that migration itself has become a central societal issue in all Nordic countries. How can contemporary Nordic criminology contribute to this discussion?

In addition to the general theme, presentations concerning other topics are also welcome. Therefore, the seminar is expected to include other research projects and both Nordic researchers and practitioners are encouraged to participate and present their research. If there are too many applicants compared to the number of places at the seminar, those applicants who are planning to give a presentation will be given preference.

The seminar interacts between plenary sessions related to the conference’s main theme as well as parallel sessions. The parallel sessions will be organized as individual presentations followed by a discussion initiated by a beforehand designated commentator.

A detailed program:

Plenary 1:
Opening plenary on migration and criminology
Presenters: John Hagan (US) & Katja Franko (NO)

Plenary 2:
Policing migration
Presenters: Vanessa Barker (US/SWE), Leandro Mulinari (SE) & David Sausdal (DK/SWE)

Plenary 3:
Researching migrants and crime in the Nordic countries– research questions, facts and ethical issues
Presenters: Jerzy Sarnecki (SWE) & Britta Kyvsgaard, (DK), Torbjørn Skardhamar (NO)

Applications for participation and call for papers

The deadline for application and submission of abstracts is 19th of February 2017, at 23:00. Applications must include contact information, the title and abstract of the paper (in the language of the presentation – English, Swedish, Norwegian or Danish). The application form can be downloaded through the link at the bottom of this page. Please send your application and abstract to NSfK Secretariat,      laura.mynttinen[at]om.fi. NSfK Secretariat will be in contact with all the applicants after the application time has ended.

Those giving a presentation at the seminar are requested to submit to NSfK’s secretariat a paper covering their presentation, written in Scandinavian languages or English, to be published in the electronic seminar report 2017. The deadline for these papers is 16th of June 2017.

-------------------------------------------------------

Forskarseminariet 2017 - anmälningen har öppnats

Nordiska samarbetsrådet för kriminologi (NSfK) presenterar med glädje det 59:e forskarseminariet. Årets seminarium äger rum i södra Sverige den 9-11 maj 2017 (Örenäs Slott, Skåne http://www.orenasslott.com/ ). Vi välkomnar alla intresserade forskare att ansöka om deltagande i seminariet. NSfK ersätter resorna samt inkvarterings- och måltidskostnaderna för deltagare från Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige.

Forskare från andra länder är välkomna att ansöka om deltagandet till självkostnadspris (ca. 500 euro exklusive resekostnader). Det finns ingen särskild deltagaravgift för forskare som kommer från nordiska länder, inte heller för dem som deltar utanför Norden.

Temat

Temat för årets forskningsseminarium (2017) är "Migration och Kriminologi”.

Bekräftade key note talare: John Hagan (US), Vanessa Barker (US/SWE), Katja Franko (NO), Leandro Schlarek Mulinari (SWE),  David Sausdal (SWE), Jerzy Sarnecki (SWE) och Britta Kyvsgaard (DK).

För kriminologin är migration och dess påverkan på individ och samhälle en klassisk frågeställning. Under dom senaste åren har ett stort antal människor tvingats att fly från sina hemländer på grund av krig och terror. Dom nordiska samhällena har i varierande grad tagit emot en del av dessa flyktingar. Gemensamt är dock att migrationen blivit en central samhällsfråga i alla våra länder. Vad har dagens nordiska kriminologi att bidra med till denna samhällsdebatt?

Seminariet inkluderar som vanligt också andra forskningsfrågor. Utöver det huvudtemat är presentationer som innefattar andra ämnen mycket välkomna. Vi hoppas kunna se både nordiska forskare och praktiker presentera sin forskning på seminariet. Om det finns för många sökande i förhållande till platserna på seminariet kommer de sökanden, som ger en muntlig presentation, att prioriteras.

Seminariet arrangeras som en växelverkan mellan plenumsessioner, som relaterar sig till huvudämnet, samt parallella sessioner. De parallella sessionerna organiseras kring individuella presentationer, och följs av en diskussion.

Ansökan om deltagande och call for papers

Deadlinen för ansökan och insändning av abstrakts är den 19 februari 2017 kl. 23:00. Ansökan bör innehålla kontaktuppgifter samt presentationens rubrik och abstract (på språket som kommer att användas vid presentationen av pappret – engelska, svenska, norska eller danska). Ansökningsblanketten kan laddas ner på denna sida. Vänligen skicka din ansökan och abstrakt till NSfKs sekretariat: laura.mynttinen[at]om.fi. NSfK-sekretariat kommer att vara i kontakt med alla sökande efter att ansökningstiden tagit slut.

Forskare som håller en presentation vid seminariet förväntas skicka in en sammanfattning av presentationen, skriven på ett skandinaviskt språk eller på engelska. Denna sammanfattning publiceras i den elektroniska rapporten från forskarseminariet 2017. Tidsfristen för insändning är den 16 juni 2017.

(Photo:http://www.orenasslott.com/)

Conferences, News, Activities send | link to this page |