28 August 2017

Nordiskt seminarium om elektronisk övervakning tog plats den 15-16 november 2016 i Helsingfors, Finland. Seminariet ordnades av justitieministeriet i Finland, med praktiskt stöd från Brottspåföljdsmyndighet-en i Finland. Seminariet möjliggjordes med finansiellt stöd från Nordiska ministerrådet.

Slutrapport från seminariet:

Other Reports send | link to this page |