Entries for June 2010

06 June 2010
Rapport fra NSfK's 18. kontaktseminar og 39. forskerseminar, Hirtshals, Danmark 1997.  Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi, 1997....
 
© 2010 Scandinavian Research Council for Criminology
c/o Justitieministeriet | Kriminalpolitiska avdelningen | PB 25 | 00023 STATSRÅDET, Finland | Tel. + 358 2951 50265