Entries for August 2017

28 August 2017
Nordiskt seminarium om elektronisk övervakning tog plats den 15-16 november 2016 i Helsingfors, Finland. Seminariet ordnades av justitieministeriet i Finland, med praktiskt stöd från Brottspåföljdsmyndighet-en i Finland. Seminariet möjliggjordes med finansiellt stöd från Nordiska ministerrådet.


Slutrapport från seminariet:

04 August 2017
Attached you'll find the minutes from NSfK extraordinary Council meeting, which took place at Örenäs Slott, Sweden on May 10th 2017 (available onl...
 
© 2010 Scandinavian Research Council for Criminology
c/o Justitieministeriet | Kriminalpolitiska avdelningen | PB 25 | 00023 STATSRÅDET, Finland | Tel. + 358 2951 50265