Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab

31 May 2011
Thomas Elholm, redaktør.
Særnummer om miljøstrafferet. Artiklerne er skrevet af en arbejdsgruppe under NSfK.

 
© 2010 Scandinavian Research Council for Criminology
c/o Justitieministeriet | Kriminalpolitiska avdelningen | PB 25 | 00023 STATSRÅDET, Finland | Tel. + 358 2951 50265