Publications

18 June 2014
Rapport fra NSfKs 26. kontaktseminar, Reykjavík, Island. 2. udgave
Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi, 2013.
ISBN: 978-82-7688-037-3

26 June 2013
Anette Storgaard, Chair read more

14 February 2013
NSfK's 54th Research Seminar held in Selfoss, Iceland in May 2012.

14 December 2012
The Scandinavian Research Council for Criminology (NSfK) was established on January 1st 1962. For 50 years NSfK has been committed to the role of its charter, to further criminological research within the Scandinavian countries and advice the Scandinavian governments on issues related to criminology.

To celebrate NSfK's anniversary the Council has published Nordic Criminology in Fifty Years. This jubilee publication contains five research papers that were published in NSfK´s publications during the last 50 years.

30 August 2012
Rapport fra NSfKs 25. kontaktseminar, Helsinki, Finland.
Nordisk Samarbeidsråd for kriminologi, 2011.

19 June 2012
Ragnheiður Bragadóttir, Chairperson
Anette Storgaard, Vice Chairperson
Íris Björg Kristjánsdóttir and Ásta Stefánsdóttir, Executive Secretaries

24 January 2012
A workshop on environmental criminal law in the Nordic countries, initiated and funded by the Scandinavian Research Council for Criminology, was recently completed.

In the spring of 2012, a report will be published by the council, complete with presentations from all of the participants given at the workshops. Already some of the presentations have been published electronically, in Scandinavian languages, and can be found here below.

23 January 2012
The 3-year workshop When the Unforeseen is Seen, initiated and funded by the Scandinavian Research Council for Criminology, was recently completed. Prompted by a banking collapse in Iceland in 2008, the workshop's topics were related to crisis and society.

In the spring of 2012, a book will be published by the concil, complete with presentations from all of the participants given at the workshops. Already some of the presentations have been published electronically and can be found here below.

24 November 2011

NSfKs 53rd Research Seminar held inBalingsholm, Sweden, in May 2011.

Themes of the Seminar: Criminal politics and right-wing populism and Prostitution.

13 September 2011
Målet med denne rapporten er å lage en oversikt over den virksomhet som Nordisk Samarbeidsråd for Kriminologi (NSfK) drev i årene 2001-2009. Oppgaven er å beskrive aktiviteter som rådet har lagt bak seg, og komme med forslag til hvilke tradisjoner som bør føres videre, hvilke nye problemstillinger og samarbeidspartnere som skal tas opp til vurdering i forbindelse med fremtidige aktiviteter. Slik heter det i kontrakten mellom forfatteren og rådet: Med utgangspunkt i en gjennomgang av erfaringene fra de siste tre rådsperiodene, fremmes det synspunkter på NSfKs videre arbeid.

01 September 2011
Rapport fra NSfKs 24. kontaktseminar, Helsinki, Finland.
Nordisk Samarbeidsråd for kriminologi, 2010.