Finland

02 September 2010
Fångvårdens Utbildningscentral

02 September 2010
Kriminalvårdsväsendet

02 September 2010
Fångvården i Finland

02 September 2010

02 September 2010
Department of Criminal Law, Juridical Procedure and General Jurisprudential Studies. Helsingfors universitet, Intsitutionen för straff- och processrätt samt juridikens allmännä studier.

02 September 2010
The European Institute for Crime Prevention and Control, affiliated with the United Nations (HEUNI)

02 September 2010
STAKES - Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården

02 September 2010
Polisyrkehögskolan i Finland

02 September 2010
Rättspolitiska forskningsinstitutet