Norway

24 November 2010

24 November 2010
The Supreme Court of Norway

24 November 2010
Ministry of Justice and the Police

03 September 2010
Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging.

03 September 2010
Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved Universitetet i Oslo