13 September 2011
ThePotential of NordicCriminology-An Evaluationofthe Scandinavian Research CouncilforCriminology is a report by Hildigunnur Ólafsdóttir, recently published by the NSfK.The aim of the report is to create an overview of NSfK‘s activities in the years 2001-2009 and make suggestions for future projects.

13 September 2011
Målet med denne rapporten er å lage en oversikt over den virksomhet som Nordisk Samarbeidsråd for Kriminologi (NSfK) drev i årene 2001-2009. Oppgaven er å beskrive aktiviteter som rådet har lagt bak seg, og komme med forslag til hvilke tradisjoner som bør føres videre, hvilke nye problemstillinger og samarbeidspartnere som skal tas opp til vurdering i forbindelse med fremtidige aktiviteter. Slik heter det i kontrakten mellom forfatteren og rådet: Med utgangspunkt i en gjennomgang av erfaringene fra de siste tre rådsperiodene, fremmes det synspunkter på NSfKs videre arbeid.

12 September 2011
Välkommen till Nordisk Kriminologi  37 (6) 2011 (augusti) Download Nordisk Kriminologi in.pdf  (for printing)   K...

06 September 2011
The Journal of Criminal Psychology (JCP) is a peer-reviewed international academic journal dealing with issues surrounding criminal aspects of psychology.

01 September 2011
Rapport fra NSfKs 24. kontaktseminar, Helsinki, Finland.
Nordisk Samarbeidsråd for kriminologi, 2010.

30 August 2011
Statistics Greenland

30 August 2011
Announcement of law og rules

30 August 2011

30 August 2011
Government of Greenland

30 August 2011
The independent institution IKIU

11 August 2011
AnInternational Congress on Public Safety in a Diverse Society will be held by the programme in Madrid and Segovia (Spain) October 19th-22nd 2011 by the Public Safety Community Programme which aims to define a model of public safety to guarantee the rights of each and every individual and group in our increasingly diverse, complex, technological and interdependent cities.