04 September 2004
Jerzy Sarnecki, förman Per Ole Johansen, vice förman Mia Söderbärj, chefssekreterare,

04 September 2003
Kauko Aromaa, Förman Martina Lybeck,Chefsekreterare

04 September 2002
Kauko Aromaa, Förman Anna Esko, Chefsekreterare

04 September 2001
Kauko Aromaa, förman Jerzy Sarnecki, vice förman Anna Esko, chefssekreterare

01 September 2000

Flemming Balvig, formand
Kauko Aromaa, næstformand
Nina Löwe Krarup, sekretariatsleder

04 September 1999
Flemming Balvig, formand Raimo Lahti, næstformand Nina Löwe Krarup, sekretariatsleder

02 September 1997

Hildigunnur Ólafsdóttir leder

Elín Konráðsdóttir administrativ leder

04 September 1994
I forbindelse med 30-årsjubileet til Nordisk Samarbeidsråd for Kriminologi i 1992, gjennomførte professor Cecilie Høigård en evaluering av NSf Ks virksomhet når det gjelder forskning, seminarvirksomhet og formidling. Evalueringen stilte blant annet spørsmålet om hvorfor området fengselsforskning har hatt en beskjeden plass i NSfKs forskningstildelinger.

24 November 1993
I forbindelse med 20-årsjubilæet til Nordisk Samarbeidsråd for Kriminologi i 1982, gennemførste Halvor Kongshavn en evaluering af NSfK. Læs evalueringen her.

Page 28 of 28First   Previous   19  20  21  22  23  24  25  26  27  [28]  Next   Last