06 September 2013
Velkommen til Nordisk Kriminologi 44 (6) 2013 (August)

From the secretariat:

As part of an evaluation, the Danish Ministry of Justice is going to map exit-programs targeting gang members, including bikers, in the Nordic countires. Up until this date very little has been written about efforts to help gang members leave their gang and for that reason the Ministry would like to know if the Scandinavian Research Council for Criminology have knowledge about any such programs, and measures. If that is the case we kindly ask you to contact Maria Libak Pedersen (mpe@jm.dk). Thank you!

Mette Tønder

Executive secretary

21 August 2013
Særnummer om miljøstrafferet. Skrevet og redigeret af NSfK.

14 August 2013
In October 2013, NSfK will be hosting a contact seminar in Iceland. The topic for the seminar is the resources available in the criminal justice system for sexual offenders.

In May 2014 NSfK will be hosting a research seminar in Denmark. The main topic for this research seminar is not yet decided. We will keep you informed on this website.

26 June 2013
Anette Storgaard, Chair read more

24 June 2013
Velkommen til Nordisk Kriminologi 43 (5) 2013 (May)

31 May 2013
  Velkommen til Nordisk Kriminologi 42 (4) 2013 (April) From the secretariat: As part of an evaluation, the Danish Ministry of Justic...

16 May 2013
  Velkommen till Nordisk Kriminologi 41 (3) 2013 (March)     Kriminologiske og kriminalpolitiske nyheder fra Danma...

08 March 2013
Velkommen till Nordisk Kriminologi 40 (2) 2013 (February)
From the secretariat

The report on Straf for voldtægt can be read in the homepage:

http://nsfk.org/Page/ID/486/Straf-for-voldtgt

Mette Tønder, Executive Secretary

06 March 2013
I de seneste år er bestemmelserne om seksualforbrydelser i de nordiske straffelove blevet ændret. Ændringerne vedrører bl.a. begrebet voldtægt og straf for forbrydelserne. Til trods for det er seksualforbrydelserne fortsat et meget omdiskuteret emne i de fleste af landene, både indenfor fagmiljøer og blandt almenheden, ikke mindst straf for forbrydelserne.
Det er af interesse at undersøge hvad disse lovændringer indebærer. Hvordan straffes voldtægt i de nordiske lande? Har lovændringerne haft indflydelse på udmåling af straffen, og i så fald, hvilken indflydelse? Hvad vejer mest når straffen udmåles? Hvilke faktorer og tendenser er fælles for de nordiske lande og hvilke er anderledes?
Der findes allerede en del forskning om disse emner i de enkelte nordiske lande. Men der er brug for en fælles nordisk forskning og sammenligninger. På Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologis rådsmøde i København den 12.-13. marts 2012 blev det derfor vedtaget, at nedsætte en arbejdsgruppe som beskæftiger sig med disse problemstillinger. Gruppen består af fem medlemmer, én fra hvert af de nordiske lande, som alle har publiceret forskningsresultater indenfor dette område. Gruppen fik som opgave at gøre rede for lovgivningen om voldtægt hver i sit land og diskutere og sammenligne straffen for voldtægt. Arbejdsgruppen afholdt sit møde på Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved Universitetet i Oslo den 3. december 2012. Artiklerne som publiceres i denne rapport bygger på deltagernes forelæsninger på mødet.
Deltagerne i arbejdsgruppen håber at dette initiativ vil bidrage til at fremme fællesnordisk forskning på strafferettens område.

14 February 2013
NSfK's 54th Research Seminar held in Selfoss, Iceland in May 2012.

05 February 2013
The Scandinavian Research Council for Criminology (NSfK) is pleased to announce our 55th Research Seminar. This year’s seminar will be hosted in Svartå Slott (see the link below), Finland from 13th to 15th of May 2013. The seminar has a total capacity of 50 participants. We welcome all interested researchers to apply for participation in the seminar.