06 March 2013
I de seneste år er bestemmelserne om seksualforbrydelser i de nordiske straffelove blevet ændret. Ændringerne vedrører bl.a. begrebet voldtægt og straf for forbrydelserne. Til trods for det er seksualforbrydelserne fortsat et meget omdiskuteret emne i de fleste af landene, både indenfor fagmiljøer og blandt almenheden, ikke mindst straf for forbrydelserne.
Det er af interesse at undersøge hvad disse lovændringer indebærer. Hvordan straffes voldtægt i de nordiske lande? Har lovændringerne haft indflydelse på udmåling af straffen, og i så fald, hvilken indflydelse? Hvad vejer mest når straffen udmåles? Hvilke faktorer og tendenser er fælles for de nordiske lande og hvilke er anderledes?
Der findes allerede en del forskning om disse emner i de enkelte nordiske lande. Men der er brug for en fælles nordisk forskning og sammenligninger. På Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologis rådsmøde i København den 12.-13. marts 2012 blev det derfor vedtaget, at nedsætte en arbejdsgruppe som beskæftiger sig med disse problemstillinger. Gruppen består af fem medlemmer, én fra hvert af de nordiske lande, som alle har publiceret forskningsresultater indenfor dette område. Gruppen fik som opgave at gøre rede for lovgivningen om voldtægt hver i sit land og diskutere og sammenligne straffen for voldtægt. Arbejdsgruppen afholdt sit møde på Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved Universitetet i Oslo den 3. december 2012. Artiklerne som publiceres i denne rapport bygger på deltagernes forelæsninger på mødet.
Deltagerne i arbejdsgruppen håber at dette initiativ vil bidrage til at fremme fællesnordisk forskning på strafferettens område.

14 February 2013
NSfK's 54th Research Seminar held in Selfoss, Iceland in May 2012.

05 February 2013
The Scandinavian Research Council for Criminology (NSfK) is pleased to announce our 55th Research Seminar. This year’s seminar will be hosted in Svartå Slott (see the link below), Finland from 13th to 15th of May 2013. The seminar has a total capacity of 50 participants. We welcome all interested researchers to apply for participation in the seminar.

11 January 2013
  Velkommen til Nordisk Kriminologi 38 (10) 2012 (december) Download Nordisk Kriminologi in.pdf (for printing) The Scandinavian Re...

10 January 2013
Välkommen till Nordisk Kriminologi 39 (1) 2013 (January)
From the secretariat

The research report from the 54th research seminar in Selfoss, Iceland is available on the homepage:

http://nsfk.org/Page/ID/485/Research-Seminar-Report-54

Mette Tønder, Executive Secretary

14 December 2012
The Scandinavian Research Council for Criminology (NSfK) was established on January 1st 1962. For 50 years NSfK has been committed to the role of its charter, to further criminological research within the Scandinavian countries and advice the Scandinavian governments on issues related to criminology.

To celebrate NSfK's anniversary the Council has published Nordic Criminology in Fifty Years. This jubilee publication contains five research papers that were published in NSfK´s publications during the last 50 years.

14 December 2012
The Scandinavian Research Council for Criminology (NSfK) was established on January 1st 1962. For 50 years NSfK has been committed to the role of its charter, to further criminological research within the Scandinavian countries and advice the Scandinavian governments on issues related to criminology.

To celebrate NSfK's anniversary the Council has published Nordic Criminology in Fifty Years. This jubilee publication contains five research papers that were published in NSfK´s publications during the last 50 years.

04 December 2012
A special Jubilee issue of the Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention has now been published, to celebrate the 50 year anniversary of NSfK.

02 December 2012
  Välkommen till Nordisk Kriminologi 38 (9) 2012 (november) Download Nordisk Kriminologi in.pdf (for printing)   Fr&ari...

28 November 2012
The Scandinavian Research Council for Criminology (NSfK) announces research grantsto projects of Nordic criminological relevance.Application deadline is 3 December, 2012.

14 November 2012
Stockholm University announces 25 Postdoctoral Research Fellow positions in subject areas within the Faculties of Science, Humanities, Law, and Social Sciences. Ref. No. SU 619-2974-12. Deadline for applications is December 17, 2012.