Search

Other Reports

06 March 2013
I de seneste år er bestemmelserne om seksualforbrydelser i de nordiske straffelove blevet ændret. Ændringerne vedrører bl.a. begrebet voldtægt og straf for forbrydelserne. Til trods for det er seksualforbrydelserne fortsat et meget omdiskuteret emne i de fleste af landene, både indenfor fagmiljøer og blandt almenheden, ikke mindst straf for forbrydelserne.
Det er af interesse at undersøge hvad disse lovændringer indebærer. Hvordan straffes voldtægt i de nordiske lande? Har lovændringerne haft indflydelse på udmåling af straffen, og i så fald, hvilken indflydelse? Hvad vejer mest når straffen udmåles? Hvilke faktorer og tendenser er fælles for de nordiske lande og hvilke er anderledes?
Der findes allerede en del forskning om disse emner i de enkelte nordiske lande. Men der er brug for en fælles nordisk forskning og sammenligninger. På Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologis rådsmøde i København den 12.-13. marts 2012 blev det derfor vedtaget, at nedsætte en arbejdsgruppe som beskæftiger sig med disse problemstillinger. Gruppen består af fem medlemmer, én fra hvert af de nordiske lande, som alle har publiceret forskningsresultater indenfor dette område. Gruppen fik som opgave at gøre rede for lovgivningen om voldtægt hver i sit land og diskutere og sammenligne straffen for voldtægt. Arbejdsgruppen afholdt sit møde på Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved Universitetet i Oslo den 3. december 2012. Artiklerne som publiceres i denne rapport bygger på deltagernes forelæsninger på mødet.
Deltagerne i arbejdsgruppen håber at dette initiativ vil bidrage til at fremme fællesnordisk forskning på strafferettens område.

14 December 2012
The Scandinavian Research Council for Criminology (NSfK) was established on January 1st 1962. For 50 years NSfK has been committed to the role of its charter, to further criminological research within the Scandinavian countries and advice the Scandinavian governments on issues related to criminology.

To celebrate NSfK's anniversary the Council has published Nordic Criminology in Fifty Years. This jubilee publication contains five research papers that were published in NSfK´s publications during the last 50 years.

24 January 2012
A workshop on environmental criminal law in the Nordic countries, initiated and funded by the Scandinavian Research Council for Criminology, was recently completed.

In the spring of 2012, a report will be published by the council, complete with presentations from all of the participants given at the workshops. Already some of the presentations have been published electronically, in Scandinavian languages, and can be found here below.

23 January 2012
The 3-year workshop When the Unforeseen is Seen, initiated and funded by the Scandinavian Research Council for Criminology, was recently completed. Prompted by a banking collapse in Iceland in 2008, the workshop's topics were related to crisis and society.

In the spring of 2012, a book will be published by the concil, complete with presentations from all of the participants given at the workshops. Already some of the presentations have been published electronically and can be found here below.

13 September 2011
Målet med denne rapporten er å lage en oversikt over den virksomhet som Nordisk Samarbeidsråd for Kriminologi (NSfK) drev i årene 2001-2009. Oppgaven er å beskrive aktiviteter som rådet har lagt bak seg, og komme med forslag til hvilke tradisjoner som bør føres videre, hvilke nye problemstillinger og samarbeidspartnere som skal tas opp til vurdering i forbindelse med fremtidige aktiviteter. Slik heter det i kontrakten mellom forfatteren og rådet: Med utgangspunkt i en gjennomgang av erfaringene fra de siste tre rådsperiodene, fremmes det synspunkter på NSfKs videre arbeid.

17 February 2011
The core of the empirical part (Part II) of this research publication is based onthe International Self-Report Delinquency Study 2 project. The project constitutesthe second sweep of an international self-report delinquency survey.The Nordic ISRD-2 data collection was financed, and co-ordinated in theNordic context, by the Scandinavian Research Council for Criminology. TheNordic data collectors and their institutional affiliations are presented on aseparate page. The Scandinavian Research Council for Criminology commissionedJanne Kivivuori to write this report, submitting the Nordic capital citysample to him for the purpose of writing the country report of the Nordic area.Dr. Kivivuori acts currently as the Research Director of the criminologicalunit of the Finnish National Research Institute of Legal Policy.

02 January 2011
1. januar 1992 kunne NSfK feire sitt 30-års jubileum. NSfK ønsket å markere dette jubileet med en evalueringsrapport av egen virksomhet.

17 November 2010
Sexuel kontrol i historisk/kulturhistorisk belysning: en tre-faktor model; Sexualitet som disciplineringsapparat; Power, prestige, profit - changes in the sources of control of homosexuality; Indvandreres møde med svenske mønstre for seksualitet og kjærlighet; Prostitution og diskussion av konkrete projekter; Afkriminalisering av halliker; Opsummering, forskningsbehov, videre samarbeid

09 May 2010
New report published: Økonmisk Kriminalitet Nordiske Perspektiver (Only in Norwegian). Red. Per Jørgen Ystehede med bidrag af Anne Alvesalo, Snorri Örn Árnason, Patrik Bard, Anita Heber, Per Ole Johansen, Linda Kallman, Lasse Lund Madsen, Morten Nilsen, Roger Stubberud, Erja Virta og Per Jørgen Ystehede.

04 September 1994
I forbindelse med 30-årsjubileet til Nordisk Samarbeidsråd for Kriminologi i 1992, gjennomførte professor Cecilie Høigård en evaluering av NSf Ks virksomhet når det gjelder forskning, seminarvirksomhet og formidling. Evalueringen stilte blant annet spørsmålet om hvorfor området fengselsforskning har hatt en beskjeden plass i NSfKs forskningstildelinger.

 
© 2010 Scandinavian Research Council for Criminology
c/o Faculty of Law - Aarhus Universitet | Bartholins Allé 16 - Building 1328 | 8000 Aarhus C - Denmark | +45 87165487