Newsletter – April 2023

Content

  1. News from the secretariat
  2. Seminar, conferences, podcast, etc.
  3. News from the Nordic countries
  4. Publications
  5. Reports
  6. Statistics

Contact Secretaries

Denmark: Helena Birk Oxlund
Faroe Islands: Daisy J Iversen
Finland: Emma Villman
Greenland: Sara Kirstine Jakobsen
Iceland: Jónas Orri Jónasson
Norway: Marina Hiller Foshaugen
Sweden: Lisa Flower

If you have any questions or comments about NSfKs activities, please contact the Chair or the secretariat.


The contact secretaries are responsible for the national contributions.
To include anything to the Newsletter, please send an email to the contact secretary in your country.

Feel free to spread criminological news to the Nordic countries. You find us on TwitterFacebook and YouTube.​​


1. News from the secretariat

Awards 4 000 000 NOK to Nordic projects in criminology
The Nordic Research Council for Criminology (NSfK) has awarded grants for criminological research to provide new insights into a variety of topics: street crime, crime statistics, citizenship, Nordic penal practice, punishment, sexual violence and more.

New issue of Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab
The first issue of Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab (NTfK) in 2023 is now available at tidsskrift.dk. It is the journal’s 110th volume!

Nationell kontaktsekreterare i Sverige för Nordiskt samarbetsråd i kriminologi (NSfK)
NSfK behöver en ny nationell kontaktsekreterare och söker dig som är insatt i – och brett intresserad av – kriminologi, samt bra på att hitta praktiska lösningar och på att kommunicera skriftligt. Ansökan med CV samt kort motivering till varför du söker uppdraget skickas (med mail) till Tove Pettersson senast den 5 maj 2023.

New blog posts

State Compensation and Gender Equality


2. Seminar, conferences, podcast, etc.

Invitation: Fængsler og menneskerettigheder
Kom til fagligt seminar og tiltrædelsesforelæsning af Peter Vedel Kessing som adjungeret professor ved Juridisk Institut. Torsdag den 25. maj 2023 kl. 10.00-15.00, Syddansk Universitet, Campus Odense.

Gå-hjem-møde om Danskernes (u)tryghed
Hvad er tryghed og utryghed, og hvad viser undersøgelser om udviklingen i utrygheden i Danmark? Torsdag den 27. april kl. 17.00-19.00, Bethesda, Rømersgade 17, 1362 København K.

Gender-Based Violence, Justice, and Knowledge Production in the Nordic Region
The conference will take place on 25 April at the National Museum of Iceland. Click here to register.

Policing and Society Conference – Call for Abstracts
The Police Science Program at the University of Akureyri (Iceland) invites abstracts for its 6th Policing and Society Conference on October 4 and 5, 2023. The conference is a venue where Icelandic and international academics and professionals meet and converse about policing in a broad sense.

Menneskehandel
To politibetjenter fra KRIPOS kommer til Det juridiske fakultet, UiO, for å snakke om menneskehandel. Tid og sted: 19. apr. 2023 12:00-14:00, Domus Juridica, Auditorium 2.

Utmaningar & möjligheter för polis, ambulans och brandkår i Sverige 30 May 2023
Hybrid event – 09.00am-16.00pm CET. På Kungliga Tekniska Högskolan, rum meddelas senare och YouTube Live stream. Ett seminarium om tillgång och efterfrågan till polis, ambulans och brandkår med fokus på glesbygd. Diskussioner om utmaningar och möjligheter i framtiden för forskning och praktiken. Organiseras av KTH Säkraplatser Nätverket, CARER – Linköping universitetet och Uppsala universitet.

Rape and consent – preliminary results
Kriminologiska institutionen, Stockholms Universitet: 27 april: Sara Uhnoo, Åsa Wettergren och Moa Bladini från Göteborgs universitet presenterar forskning kring effekterna av våldtäktslagstiftningen.

Diskret diplomati och praktiserandet av hemligheter inom transnationella tankesmedjor
Kriminologiska institutionen, Stockholms Universitet: 4 maj: Adrienne Sörbom, professor i sociologi vid Södertörns högskola kommer för att diskutera och presentera forskning kring diskret diplomati inom transnationella tankesmedjor och dess implikationer för klimatpolitik.

Lunchföreläsning för gymnasiet: Ungdomsbrottsligheten i Sverige
Kriminologiska institutionen, Stockholms Universitet: 16 maj: Kriminologiska institutionen har återupptagit succén med lunchföreläsningar för gymnasiet! Två föreläsningar hålls under vårterminen och båda blev uppbokade inom loppet av ett par timmar. Terminens andra och sista föreläsning handlar om Ungdomsbrottsligheten i Sverige och hålls av Felipe Estrada.

Offentliga samtal: Framtidens drogvärldar
Kriminologiska institutionen, Stockholms Universitet: 20 april: Johan Edman, professor i kriminologi och docent i historia, deltar i Vetenskapsrådets seminarieserie Offentliga samtal, med tema “Framtidens drogvärldar”. (Obs föranmälan krävs).

Hur blev det så här? Om skjutningar och ungas roll i kriminella nätverk
Kriminologiska institutionen, Stockholms Universitet: 27 april: Sven Granath, gästforskare i kriminologi, håller en öppen föreläsning i samtalsformat på Tranströmerbiblioteket i Stockholm, med rubriken: Hur blev det så här? Om skjutningar och ungas roll i kriminella nätverk” (Obs: föranmälan krävs. I skrivande stund fullbokat).

Podcast

Tjenesten og Truslerne.
‎‎Podcast fra Politiets Efterretningstjeneste.

Blir Putin tiltalt for krigsforbrytelser?
Ny episode av «Det Store Bildet», med Kjersti Lohne.

DigiTalt
Politiets IT-enhet har laget podcast om digital transformasjon i politiet.

Kriminologene on Apple Podcasts.

Kvinnor i organiserad brottslighet
Maria Andersson Vogel, forskare på Kriminologiska institutionen, Stockholms Universitet, deltar i Folk och Försvars podcastavsnitt om Kvinnor i Organiserad brottslighet.

Vacancy

Chef til økonomiafsnittet ved Færøernes politi
Frist 25 april.

Personale til kontor for ledelse ved Færøernes politi
Frist 10 Maj.

Førsteamanuensis i rettssosiologi
Ved Det juridiske fakultet, Institutt for kriminologi og rettssosiologi, er det ledig stilling som førsteamanuensis i rettssosiologi. Instituttet ønsker å ansette en førsteamanuensis med en innovativ, aktiv og sterk forskerprofil, som allerede er en ledende forsker eller har potensial for forskning på internasjonalt nivå.


3. News from the Nordic countries

Denmark

Justitsministeren fremsætter lovforslag om kommunale tryghedsvagter
Justitsministeren fremsætter et lovforslag, der fra den 1. juli 2023 giver kommunerne mulighed for som led i en forsøgsordning at anvende tryghedsvagter. Tryghedsvagterne kan supplere politiets arbejde med at opretholde ro og orden i det offentlige rum.

Regeringen ønsker at gøre det sværere for bandemedlemmer at undgå en intensiv beskæftigelsesindsats
Visse kommuner oplever, at bandemedlemmer flytter kommune for at undgå en intensiv beskæftigelsesindsats. Derfor sikres der nu vejledning til kommunerne om deling af personoplysninger med andre kommuner.

Næsten 2.000 køretøjer beslaglagt efter to år med stramninger mod vanvidskørsel
For to år siden fik politiet mulighed for at beslaglægge og bortauktionere køretøjer, som blev brugt til vanvidskørsel.

Ny undersøgelse: Skoler har svært ved at håndtere digitale krænkelser
Digitale krænkelser, som fx ulovlig deling af nøgenbilleder og online mobning, er et udbredt problem på landets skoler, og det har alvorlige konsekvenser for børn og unge. Alligevel mangler to ud af tre skoler en plan for, hvordan de skal håndtere konkrete sager om digitale krænkelser. Både lærere og skoleledere mangler støtte til at forebygge, opspore og håndtere digitale krænkelser. Det viser en netop offentliggjort undersøgelse fra Det Kriminalpræventive Råd.

Årsrapport 2022 fra Dansk Stalking Center
Bliv klogere på det første år med stalkingparagraffen og telefonrådgivningen samt bliv klogere på, hvilke projekter, der er kørt i 2022.

Årsrapport 2022 fra Lev Uden Vold
Bliv klogere på data og indsigter fra den nationale hotlinje og den juridiske rådgivning. Markant flere voldsudsatte, pårørende og fagpersoner har i 2022 ringet til Lev Uden Volds nationale hotline 1888 for at få rådgivning om vold i nære relationer end de foregående år.

Undersøgelse af behandlingsmuligheder til personer, der er sigtet for spirituskørsel
Flere personer sigtet for spirituskørsel kan komme i behandling for deres alkoholforbrug, hvis rekrutteringsarbejdet på tværs af forskellige aktører styrkes. Det viser VIVEs rapport, der belyser mulighederne for at styrke behandlingstilbuddene til personer, som er sigtet for at køre med for høj promille i blodet.

Opsamling på fokusomårde: samtykkebaseret voldtægtsbestemmelse
Anklagemyndigheden har de seneste to år fulgt den samtykkebaserede voldtægtsbestemmelse som et anklagerfagligt fokusområde i retspraksis. Den gennemgåede retspraksis viser, at loven er blevet anvendt som forudsat, lyder konklusionen.

Kriminelle grupper øger risikoen for, at flygtningedrenge bliver ungdomskriminelle
Flygtningedrenge, der vokser op i områder med flere gruppekriminelle, har højere risiko for selv at ende i kriminalitet. Det viser et nyt studie fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed, der er accepteret til udgivelse i det internationale tidsskrift The Economic Journal.

Faroe Island

Færøernes første forvaringsdom stadfæstet af Østre Landsret
Manden er tidligere dømt for flere voldtægtsforsøg, sidste dom blev afsagt i Færøernes Ret i 2020. Da manden, uagtet lange fængselsdomme, begik grove lovovertrædelser mod unge kvinder, krævede Anklagemyndigheden, at han skulle dømmes til forvaring.

KRIS undersøger hyppigheden af seksuelt misbrug
KRIS som er rådgivning for seksuelt misbrugte, vil undersøge hyppigheden, for dernæst undersøge videre, senfølger hos ofrene.

ADHD medicin bruges oftere som rusmiddel
Det udtaler både politiets hovedanklager, Katrin Thorsvig Hansen, og tiltaget “ Megna Títt Lív” ( tag hond om dit liv) til aftennyhederne den 31.03.23.

Finland

Justitieministeriet
Våldet mot barn och unga bekämpades effektivt under åren 2020–2023
Åtgärdsplanen En barndom utan våld innehåller 93 olika åtgärder för bekämpning av våld mot barn och unga under åren 2020–2025. Syftet med planen är också att hjälpa våldsoffer. Enligt den färska mellanrapporten framskrider programmet bra.

Utredning: Ingripande i allvarlig lönedumpning kan effektiviseras genom straffrättsliga bestämmelser
I en utredning bedöms hur man genom gällande bestämmelser i strafflagen kan ingripa i sådant utnyttjande av arbetstagare som grundar sig på allvarlig lönedumpning och om det finns behov av lagändringar. Dessutom gäller utredningen rättspraxis i anslutning till allvarlig lönedumpning och till exempel problem med myndighetspraxis.

Genomförandet av programmet för bekämpning av våld mot kvinnor lyckades väl
De flesta av åtgärderna i programmet för bekämpning av våld mot kvinnor har redan genomförts och resten av projekten blir klara i år. Inom ramen för programmet har ett stort antal myndigheter och experter utbildats och medvetenheten om bland annat hedersrelaterat våld och digitalt våld har ökats.

Inrikesministeriet
Utredning: Polisens tjänster blir enhetligare genom tillräckliga resurser och långsiktig utveckling
Utredningen om polisens förvaltningsstruktur och utvecklingsförslag, som inrikesministeriet låtit göra, är klar. Enligt utredningen bör polisens verksamhet bli enhetligare, och det viktigaste målet är att polisen igen börjar röra sig bland vanliga människor.

Genom en förstudie gjordes en kartläggning av olika system där en person som saknar uppehållsrätt kan anmäla brott
Den förstudie som inrikesministeriet låtit göra kartlade så kallade system för trygga anmälningar. Avsikten med system för trygga anmälningar är att göra det lättare för brottsoffer och vittnen som vistas i landet men saknar uppehållsrätt att kontakta myndigheterna och därigenom göra det lättare att avslöja brott. Systemet gör det möjligt att anmäla brott till polisen utan att anmälan leder till att personen avlägsnas ur landet.

Utredning: Finlands cybersäkerhet bör utvecklas målmedvetet och myndigheternas samarbete och processer förbättras ytterligare
Cybersäkerhetshoten har både ökat och blivit mer komplexa under de senaste åren. Detta kräver en kontinuerlig och målmedveten utveckling av cybersäkerheten. I en färsk utredning identifieras flera utvecklingsåtgärder genom vilka man kan förbättra myndigheternas förutsättningar för att skydda den nationella cybersäkerheten, bekämpa allvarlig cyberbrottslighet och utveckla cyberförsvaret.

Polisyrkeshögskolan
Medborgarnas förtroende för polisen bevarades under förvaltningsstrukturreformen
Enligt en bakgrundsutredning som gjordes vid Polisyrkeshögskolan påverkade polisens tidigare strukturreformer inte medborgarnas förtroende, men försämrade upplevelserna av tillgänglighet till polisens tjänster.

Finnish Youth Research Network
Youth Barometer 2022: Young people’s experiences of everyday uncertainties have decreased
Despite the crises in recent years, the majority of young people report less uncertainties and insecurities in their daily lives. Among other issues, young people are less concerned about their livelihood, employment, health and living environment than in previous years.

Greenland

Beslutnignsforslag: Tilslutning til Vestnordisk Råds rekommandation nr. 2/2022
Forårssamlingen for det grønlandske parlament, Inatsisartut, er startet. Et af beslutningsforslagene skal handle om, at Inatsisartut tilslutter sig Vestnordisk Råds rekommandation nr. 2/2022, der går ud på at udveksle erfaringer og sammenligne eksisterende undersøgelser og data om ungdommens aktuelle situation i de respektive lande.

Indbrudsbølge i forretninger i Nuuk
Nuuk var hærget af en mini indbrugsbølge på et enkelt døgn, begået mod tre forretninger. Det viser politiets døgnrapport.

Iceland

Extensive Brazilian police operations lead to arrests and seizures
The Brazilian police conducted a significant operation resulting in the arrest of several individuals, including an Icelander. The Icelandic police authorities collaborated with their Brazilian counterparts in this matter.

National Police Commissioner and National Queer Association of Iceland sign cooperation agreement
The National Police Commissioner and Samtökin ’78 – the National Queer Association of Iceland – have signed a cooperation agreement aimed at improving the police’s understanding and handling of LGBTQ+ issues.

New Action Plan for Treating Sexual Offenses Released for 2023-2025
A new action plan aimed at improving the treatment of sexual offenses in the Icelandic legal system and promoting a better experience for those involved is now available for the years 2023-2025.

Norway

Endringer i utlendingsloven
Regjeringen har fremmet forslag om endringer i utlendingsloven. Proposisjonen inneholder forslag til presiseringer i regelverket om utvisning av flyktninger som utgjør en trussel mot grunnleggende nasjonale interesser.

Forslag om å avvikle au pair-ordningen i Norge
Regjeringen ønsker å avvikle au pair-ordningen. Justis- og beredskapsdepartmentet sender på høring forslag til endringer i utlendingsloven og -forskriften med sikte på å avvikle ordningen i Norge.

Vil styrke den nasjonale kontrollen med datasentre i Norge
Regjeringen planlegger å fremme forslag til ny ekomlov før sommeren. Datasenterreguleringen i ny ekomlov vil innføre registreringsplikt for datasenteroperatører i Norge, med tilknyttede opplysningskrav, og stille krav om forsvarlig sikkerhet i datasentre på lik linje med ekomtilbydere.

Sweden

Fortsatta satsningar på Säkerhetspolisen och Kriminalvården
Förmågan att möta hot mot den inre säkerheten behöver stärkas. Regeringen avsätter därför 50 miljoner kronor till Säkerhetspolisen. Regeringen har redan genomfört stora satsningar på polisen och andra delar av rättsväsendet, men när fler personer grips och lagförs innebär det att även Kriminalvården behöver stärkas. Regeringen avsätter därför 300 miljoner kronor till Kriminalvården i vårändringsbudgeten.

Kriminologiska institutionen avvisar förslag om höjda straff
Kriminologiska institutionen ställer sig kritiska till förslaget om höjda fängelsestraff och avvisar det i remissvaret till “SOU 2023:1 Skärpta straff för flerfaldig brottslighet”.

Kriminalisering eller avkriminalisering av narkotikabruk – Vad säger forskningen?
Nytt forskningsprojekt vid Kriminologiska institutionen ska undersöka konsekvenserna av kriminaliserat bruk.

Kriminologen: ”Dansk kriminalpolitik räddar inte Sverige”
David Sausdal, docent på Sociologiska institutionen, Lunds Universtitet, gästade TV4:s direktsända morgonprogram Nyhetsmorgon och pratade om skillnaden mellan svenska och danska metoder för att bekämpa och motverka gängkriminalitet.

Forskare: Flickor görs ansvariga för övergrepp – de själva utsatts för
Maria Andersson Vogel, forskare på Kriminologiska institutionen, Stockholms Universitet om resultaten från rapporten om sexuella övergrepp på SiS.


4. Publications

Books and anthologies

Finstad, Liv, Mellgren, Caroline & Andersson, Jörgen (2023). Polis – vad är det? Studentlitteratur.

Sausdal, D. (2023). Globalizing Local Policing. Palgrave Macmillian Cham. 1. udgave.

Todd-Kvam, M. & Goyes, D. R. (2023). “Dreams and Nightmares: interviewing research participants who have experienced psychological trauma” in: (Adorjan, M. & Riccardelli, R.) Ethical Dilemmas in International Criminological Research. Routledge.

Research articles

Dahl, C. M., Wandall, R. H., & Wittrock, S. (2023). Forudsigelser om skyld og straffastsættelse.Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab110(1), 42–68.

Goyes, D. R. & Sozzo, M. (2023). “Latin American criminologies: origins, trajectories and pathways” in: Justice, Power and resistance.

Jacques, Scott & Moeller, Kim (2023). Toleration by Victimized Coffeeshops in Amsterdam. Crime and Delinquency.

Mygind Leth, P., Hovvang, S., & Hedegård Thomsen, A. (2023). Retsmedicinske findestedsundersøgelserNordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab110(1), 26–41.

Storgaard, A., & Graebsch, C. (2023). Prison Leave and access to Justice: An insight into Danish and German Law in actionOniati Socio-Legal Series, 1-32.

Vestad, M. (2023). “Norwegian Rural Vigilantism during COVID-19: Self-Protection against a Perceived Urban Threat”in: International Journal of Rural Criminology.

Wallengren, Simon, Wigerfelt, Anders, Wigerfelt, Berit & Mellgren, Caroline (2023). Trust Toward the Criminal Justice System Among Swedish Roma: A Mixed-Methodology Approach. Race and Justice, Vol. 13, nr 2, s. 207-230.

Dissertation

Nadheim, E. (2023). Kriminalitetsofre og rettssikkerhet. Doktoravhandling. Oslo: Universitetet i Oslo.


5. Reports

Rapport om misbrugsbehandling på Færøerne
Landsrevisionen har afleveret rapport til Lagtingets revisor. Blåkorshjemmet er eneste behandlingssted, godkendt til misbrugsbehandling, hvorimod to andre, Frælsi og Heilbrigdi har fået påtaler.

Flere kommer i voldsbehandling
Alliaq tilbyder landsdækkende terapeutiske samtaler til personer med voldsproblematikker. Alliaqs årsrapport 2022 viser, at antallet af visiteringer er steget fra 79 til 119 i forhold til året før.

Grønlands Politis årsrapport: Flere anmeldelser om børnepornografi
Grønlands Politi har modtaget usædvanlig mange børnepornografi i 2022. Der har været 31 anmeldelser om børnepornografi i 2022, som er en fordobling i forhold til gennemsnittet fra 2018 til 2021.

Politiets innbyggerundersøkelse 2022
Politiets innbyggerundersøkelse er en årlig kartlegging av innbyggernes oppfatninger av politiet i Norge.

Direktoratsrollen i utvikling: en gjennomgang av Politidirektoratet.
DFØ har gjennomgått Politidirektoratets rolle og oppgaveløsning, på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet.

Kartläggning av öppna drogscener
Kortrapport från nollmätningen. Chrysoulakis, Alberto P. & Gerell, Manne (2023).

Hundratals rapporter om sexuella övergrepp och kränkningar på SiS visar ny studie.
Över 200 händelser/klagomål om sexuella kränkningar och våld mot tvångsplacerade på statliga ungdomshems rapporterades in mellan januari 2019 och maj 2022. Det visar en ny rapport av Maria Andersson Vogel, forskare vid Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet.


6. Statistics

Ofre for anmeldte forbrydelser er steget
I 2022 var der 67.989 ofre for anmeldte forbrydelser. Det er 8.120 flere end i 2021 og en stigning på 14 pct. Dermed er det også enden på en faldende tendens siden 2017. Stigningen er hovedsageligt sket inden for ejendomsforbrydelser og voldsforbrydelser. Der var 4.679 (23 pct.) flere anmeldte ofre for ejendomsforbrydelser, hvor den største stigning kunne ses blandt ofre for tyveri af/fra lomme, taske og bagage. Blandt ofre for voldsforbrydelser var stigningen på 4.016 (14 pct.), hvilket især skyldtes flere ofre for simpel vold. Ejendomsforbrydelser omfatter i øvrigt bl.a. røveri og afpresning. Voldsforbrydelser omfatter ud over simpel vold bl.a. vold mod offentlig myndighed, trusler og stalking.

Flere fældende afgørelser for butikstyveri
I 2022 blev der truffet 11.002 afgørelser for butikstyverier mv. Af disse var 10.476, svarende til 95 pct., fældende, dvs. at den sigtede blev kendt skyldig. I forhold til 2021 er antallet af fældende afgørelser steget med 13 pct. i 2022. Til gængæld er antallet faldet 15 pct. siden 2013. Butikstyverier mv. dækker over bl.a. butikstyveri beklædning/skind/fodtøjbutikstyveri kiosk/cigar-/vinhandel samt butikstyveri fra andre forretninger. Med 7.871 fældende afgørelser i 2022 vedrører langt de fleste dog butikstyveri købmand/supermarked/mejeri. Antallet af fældende afgørelser inden for denne kategori steg med 7 pct. fra 2021 til 2022.

Reykjavik Metropolitan Police – Monthly Statistics