Newsletter – December 2023

Content

  1. News from the secretariat
  2. Seminar, conferences, podcast, etc.
  3. News from the Nordic countries
  4. Publications
  5. Reports
  6. Statistics

Contact Secretaries

Denmark: Helena Birk Oxlund
Faroe Islands: Daisy J Iversen
Finland: Emma Villman
Greenland: Sara Kirstine Jakobsen
Iceland: Jónas Orri Jónasson
Norway: Marina Hiller Foshaugen
Sweden: Emeli Lönnqvist

If you have any questions or comments about NSfKs activities, please contact the Chair or the secretariat.


The contact secretaries are responsible for the national contributions.
To include anything to the Newsletter, please send an email to the contact secretary in your country.

Feel free to spread criminological news to the Nordic countries. You find us on XFacebook and YouTube.​​


1. News from the secretariat

US and Nordic prisons – not so different as they seem?
What happens when one tries to implement philosophies, ideals and practices of Nordic prisons in a US prison? Synøve Andersen got funded by us to find out, resulting in the first NSfK policy brief.

New issue of Nordic Journal of Criminology
Issue 2/2023 of Nordic Journal of Criminology (NJC) is now available online at Idunn.no. This new issue contains six articles.

New issue of Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab
A new issue of Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab (NTfK) is now available. This is a thematic issue on Children and young people in conflict with the law.

Call for presentations to The Stockholm Criminology Symposium 2024
Each year in June, the Swedish National Council for Crime Prevention (Brå) organize the Stockholm Criminology Symposium, which takes place in central Stockholm. You are welcome to submit abstracts for presentations by 29 February 2024.

Blog posts

Unfulfilled educational potential in Danish prisons

Exploring the Complexities of Sexual Consent and Voluntariness in Swedish Youth Intimate Partner Violence


2. Seminar, conferences, podcast, etc.

Concluding Conference: Criminal Justice, Wildlife Conservation and Animal Rights in the Anthropocene
Results from the CRIMEANTHROP project will be presented at the concluding conference. Registration by 9th of February. Time and place: Feb. 16, 2024 10:45 AM – 4:00 PM, Professorboligen, University of Oslo.

Conference on Medical and Legal Knowledge and the Problematic of Translation
The conference seeks to bring together researchers to focus on the interaction of medical, legal and lay understandings of phenomena that are highly topical and political, namely rape and abortion. Time and place: Mar. 6, 2024 9:00 AM – Mar. 7, 2024 4:00 PM, Auditorium 2, Domus Juridica, University of Oslo.

KROM-konferansen 2024
KROM holder sin årlige kriminalpolitiske konferanse på Storefjell Resort Hotel 11. til 14. januar 2024. Påmeldingsfrist er 22. desember 2023.

Internationella Brottsofferdagen 2024
Internationella Brottsofferdagen 2024 uppmärksammas genom en fysisk konferens den 22 februari på Clarion Hotel Sign i Stockholm. På konferensen lyfts frågor som berör barn som brottsoffer och brottsutsatthet i områden med socioekonomiska utmaningar. Dagen kommer även att gästas av justitieminister Gunnar Strömmer.

Film

Oplysningsfilm om grænser oversat til færøsk
KRIS, rådgivning for seksuelt misbrugte har samarbejdet med Paarisa i Grønland, der arbejder med social- og sundhedsforebyggelse. Resulatet er oplysningsfilm til de mindre børn, om grænser, nu med færøsk tale.

Podcast

“Online kriminalitet og den skjulte del af internettet”
Podcast med Jakob Demant.

”Besiddelse af stoffer nær et stofindtagelsesrum skal ikke forfølges af politiet”
Podcast afsnit fra STOF.

”Forebyg Forbrydelsen. Når vrede bliver til vold”
Podcastafsnit fra Det Kriminalpræventive Råd.

Kriminologene med Thomas Ugelvik
“Kriminalomsorgsarbeid, praksisforskning, ekstraordinære kritiske situasjoner” med Knut Mellingsæter Sørensen.

Rett og slett med Katrine Holter
“Baneheia: Hva gikk galt for pressen?” Med Kjersti Thorbjørnsrud.

Vacancy

Stilling ledig som sysselmand på Færøerne
Stillingsperioden er 3 år, og omfatter opgaver for færøske og danske myndigheder. Politimesteren er ansættelsesmyndigheden.

Biträdande lektor (Rättssociologiska institutionen, Lunds universitet)
Utlysning av biträdande lektorat inom access to justice and legal mobilization med placering vid Rättssociologiska institutionen, Lunds universitet.


3. News from the Nordic countries

Denmark

Mindeord for Professor dr. jur. Henning Koch, Københavns Universitet.

Indbrud – se hvilke kommuner der er hårdest ramt
En ny opgørelse fra Nabohjælp viser, hvilken kommune i hver politikreds, der har været mest plaget af indbrud i mørkesæsonen fra 2018-2022. Tusind særligt dedikerede nabohjælpere skal nu sætte ekstra gang i den lokale indbrudsforebyggelse.

150.000 ofre for it-kriminalitet: Danskerne overvurderer egne digitale evner
Omkring 150.000 danskere udsættes hvert år for it-kriminalitet, viser en netop offentliggjort offerundersøgelse, som Justitsministeriet, Rigspolitiet og Det Kriminalpræventive Råd står bag. Danskerne overvurderer egne evner til at spotte digital svindel, og det fører til store økonomiske tab. Tag dig god tid, når du færdes online og gør en aktiv indsats for at undgå online svindel, lyder det fra Det Kriminalpræventive Råd.

Ny vejledning om kønsminoriteter i fængsler og arresthuse
Kønsminoriteter udgør en sårbar gruppe i samfundet, såvel som i kriminalforsorgens institutioner, og derfor har kriminalforsorgen en forpligtigelse til at sikre dem mod diskrimination og chikane. Samtidig er det kriminalforsorgens ansvar at sørge for, at de ansatte har viden og redskaber til at håndtere alle situationer omkring de indsatte.

Højeste antal udenlandske indsatte overført til afsoning i deres hjemlande
Rekordmange udenlandske indsatte i danske fængsler er i år overført til deres hjemlande, hvor de skal afsone resten af deres dom. Der er indtil videre i år overført 42 afsonere, som tilsammen har op til 160 års fængselsstraf tilbage af afsoningen, og det giver tiltrængt plads i danske fængsler.

Lev Uden Vold og Danner får rekordmange opkald om vold mod kvinder
På Lev Uden Volds nationale hotline har der siden 2021 været en stigning på 51 procent i antal opkald fra eller om voldsudsatte kvinder, hvis man sammenligner perioden januar til oktober – det seneste år alene 22,5 procent, svarende til en stigning på 874 samtaler. Mens to tredjedele af opkaldene er fra kvinderne selv, stammer den sidste tredjedel fra pårørende eller fagpersoner, som ringer på vegne af kvinderne. Samme tendens oplever Danners døgnåbne rådgivning. Her er antallet af henvendelser steget 8,7 procent fra 2022 til 2023, hvis man kigger på perioden januar til oktober. I perioden januar 2023 til og med oktober 2023 var det i 69 procent af tilfældene kvinden selv, der henvendte sig. 21 procent var pårørende, og 10 procent var fagpersoner.

Flere straffes for hvidvask
Antallet af fældende afgørelser for hvidvask stiger. Både afgørelser om simpel hvidvask og grov hvidvask har ført til flere domme. Udviklingen bliver beskrevet i Hvidvasksekretariatets nye temarapport Afgørelser om hvidvask i tal.

Faroe Island

Lov om grooming og sextortion vedtaget på Færøerne
Der har været flere høringparter om lovforslaget forinden, både færøske kriminologer, Politiforeningen, Kriminalforsorgen, Setrið ( universitetet), politimesteren, SSP og den færøske domstol. Det færøske justitsministerie oplyser at loven tager ved 1. Januar 2024.

Østre Landsrets behandlet fem straffesager
Østre landsret har været på Færøerne i uge 45 og 46, og kommer igen i uge 11 og 12, 2024

Nyt fra Retten på Færøerne
Afviste hashsag grundet inhabilitet blandt dommere, kommer for Retten 12 – 23 feb. 2024, og Søren Seerup er dommer. En mand og kvinde har fået forlænget varetægtsfængslingen yderligere 4 uger, for grov vold mod 3 mdr. baby og anklages efter § 246 i straffeloven og risikerer 10 års fængselsstraf.

Workshop i forbindelse med helhedsplan mod vold
7. des. var workshop, med formålet at styrke det tværfaglige og tværsektionelle samarbejde, i tidlig opsporing og hjælp til vold i nære relationer. Krisecentret ”Kvindehuset”, sammen med helhedsplanen og projektet ” sig fra” stod bag workshoppen. Bl.a. deltog SSP rådgivningen og politiet.

International dag for afskaffelse af vold mod kvinder
Blev markeret ved et event 25. nov. i Tórshavn. Eventet kan ses via youtube. Det er krisecentret ”kvindehuset”, kvindeforeningen og projektet ”sig fra” der stod bag.

Finland

Utredning om digitala rättshjälpstjänster har publicerats
En färsk utredning granskar de möjligheter och villkor som digitaliseringen medför för utvecklingen av de offentliga rättshjälpstjänsterna i olika länder. Målet har varit att identifiera förfaranden som eventuellt är fungerande samt de negativa konsekvenserna för tillgången till rättsskydd.

Kylmäkoski blev Finlands tredje smarta fängelse
Den 7 de­cem­ber blev Kyl­mäk­o­ski fäng­el­se Fin­lands tred­je i ord­ning­en smar­ta fäng­el­se. Alla cel­ler är nu ut­rus­ta­de med Do­ris-ter­mi­na­ler med sam­ma ut­bud av tjäns­ter som de smar­ta fäng­el­ser­na i Ta­vas­te­hus och Py­häsel­kä.

Kursutbudet på fängelserna utökas till att omfatta vetenskap — forskningskunskap görs tillgänglig för fångar
Brottspå­följds­myn­dig­he­ten och ve­ten­skap­s­e­ve­ne­mang­et Ve­ten­skaps­da­gar­na an­ord­nar i sam­ar­be­te ve­ten­skaps­kur­ser i fäng­el­ser. Ve­ten­skaps­kur­ser­na är för när­va­ran­de till­gäng­li­ga i fem fäng­el­ser.

Över hundra journalister har deltagit i polisens journalistkurs
Polisen har under flera års tid ordnat kurser i polisverksamhet för journalister. Kursen är avsedd för representanter för medierna som vill utveckla sin sakkunskap om polisens uppgifter och organisation. Över hundra journalister har deltagit i dem.

Undersökningen Hälsosamma Finland: Särskilt kvinnor upplever psykiskt våld i parrelationer
Unga och medelålders kvinnor upplever oftare psykiskt och fysiskt våld i nära relationer och parrelationer. 2,0 procent av kvinnorna och 1,2 procent av männen hade upplevt fysiskt våld i parrelationen under det senaste året. Uppgifterna kommer från undersökningen Hälsosamma Finland, där man undersökte våldets former och utbredning i nära relationer och övriga relationer. I samband med undersökningen Hälsosamma Finland undersökte THL för första gången utbredningen av psykiskt våld. Fysiskt våld har även undersökts tidigare.

Greenland

Hårdere stoffer finder vej til Grønland ‘i stigende grad’
Indsmugling af kokain og heroin udløser straksdom på fire år og seks måneder.

Regeringen indgår flerårsaftale for domstolene
Den danske regering og samtlige partier i Folketinget indgår en ny aftale for domstolenes økonomi for 2024-2027.

Optræk til nyt center for kriminologi og kriminalpolitik
Kriminolog og afdelingsleder for jura og institutleder for Samfund, Økonomi og Journalistik vil etablere et forskningscenter indenfor kriminologi og kriminalpolitik i Grønland.

Iceland

Addressing Prison System Shortcomings in Iceland
Efforts are underway to address the deficiencies in the Icelandic prison system. The Icelandic National Audit Office (INAO) recently released a report highlighting key issues affecting the efficiency and compliance of the enforcement system with legal requirements. The report underscores the need for a comprehensive policy in the field of enforcement.

Reviewing Children’s and Marriage Acts
The Icelandic Minister of Justice has appointed a three-member family law committee to conduct a thorough review of the Children’s Act and the Marriage Act. The committee has already commenced its work to ensure that these acts align with contemporary needs and legal standards.

Examining Immigrant Experiences in Iceland
Highlighting the significance of race in Iceland, a recent study reveals that one in ten first-generation immigrants aged 13-17 has faced hate violence in the last 12 months. With the increasing diversity in Icelandic society, Margrét Valdimarsdóttir, PhD in criminology, emphasizes the need to investigate the situation of young immigrants.

Individuals with addiction problems face more stigma than people with other mental health challenges
A recent study by Geðhjálp exposes the stigma faced by individuals with addiction problems. The findings indicate that half of the public is unwilling to socialize or befriend those struggling with addiction. This underscores the urgent need for societal awareness and understanding.

Support for Decriminalization in Iceland Never Higher
Support for the decriminalization of consumption doses in Iceland has reached an all-time high, with approximately sixty percent of the population in favor. However, criminologist Helgi Gunnlaugsson cautions that societal readiness for decriminalization remains a challenge.

Norway

Endringer i krav til innkvarteringstilbud til asylsøkere
Justis- og beredskapsdepartementet har gitt en instruks til Utlendingsdirektoratet (UDI) og politiet, som strammer inn kravene til innkvarteringstilbudet til asylsøkere.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har inngått ulovlig låneavtale på 200 millioner kroner
Saken vil bli gjenstand for en ekstern gjennomgang. Justis- og beredskapsdepartementet vil også gjennomgå egne rutiner for økonomi- og etatsstyring av NSM og rutiner for behandling av leiesaker.

Tydeligere kriterier i loven for å utvise utlendinger på grunn av omgåelsesekteskap
Justis- og beredskapsdepartementet har i dag fremmet en lovproposisjon hvor det gjøres tydelig at det er ved de «bevisste og grove» tilfeller av omgåelsesekteskap, at det, i tillegg til å nektes opphold, skal reageres med utvisning med et fremtidig innreiseforbud.

Regler for erstatning til barn etter yrkesskade
Justis- og beredskapsministeren har satt i gang arbeid med å utrede endringer i kapitaliseringsrentene som er lagt til grunn i reglene om inntektstapserstatning til barn og erstatning etter yrkesskadeforsikringsloven.

Forslag til endringer i statsbudsjettet
Justis- og beredskapsdepartementet har lagt frem forslag om endringer i statsbudsjettet.

Forslag om 840 millioner kroner ekstra til politiet og PST
Regjeringen vil styrke politiet og foreslår 734 millioner kroner til politiet og 106 millioner til PST i nysalderingen for 2023-budsjettet.

Økt bevilgning til sikkerhetsutstyr i kriminalomsorgen
Regjeringen foreslår 10 millioner kroner i nysalderingen for 2023. Midlene skal gå til innkjøp av kroppsskannere og gjennomlysningsutstyr.

Forslag til endringer i politiregisterforskriften og kommunikasjonskontrollforskriften
Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring fire tematisk ulike forslag til endringer i politiregisterforskriften og kommunikasjonskontrollforskriften.

Bredtveit anbefales midlertidig stengt
På bakgrunn av en risikoanalyse for branntilløp, anbefaler Statsbygg at Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt for kvinner stenger midlertidig.

Straffedømte ut i arbeid
Nylig signerte Bastøy fengsel og organisasjonen Sammen For Livet en samarbeidsavtale med formål om å få flere domfelte ut i arbeid etter endt soning.

Henter nye perspektiver gjennom samarbeidet med Tsjekkia
Et EØS-finansiert samarbeid med kriminalomsorgen i Tsjekkia har gitt nye perspektiver for blant andre Buskerud overgangsbolig og friomsorgskontor.

Nøkkeltall for kriminalomsorgen oktober 2023
I oktober ble det iverksatt 540 straffegjennomføringer i samfunnet. Av disse var 288 iverksettelser av elektronisk kontroll (fotlenke), etterfulgt av samfunnsstraff med 119. Den 1. november var det 3011 innsatte i norske fengsler.

Verdens første FN-manual for avhør er validert
Manualen markerer en betydelig milepæl i det pågående arbeidet med å etablere en internasjonal standard for politi- og kriminaletterforskning i samsvar med menneskerettighetene.

Hvem i helvete kommer nå?
Da Anders Behring Breivik ble fengslet få dager etter terrorangrepene 22. juli 2011, var det en helt ny situasjon for kriminalomsorgen. De ansatte måtte tilpasse seg en «ekstraordinær kritisk situasjon» hvor også kriminalomsorgsfaglige verdier var truet. Knut Mellinsæter Sørensen har skrevet avhandling om hvordan Ila fengsel som organisasjon reagerte på de nye, viktige oppgavene de ble gitt få dager etter terrorangrepet.

Sweden

Säkerhetszoner – ökade möjligheter för polisen att visitera för att förebygga brott (Ds 2023:31)
promemorian föreslås att det införs regler om ett nytt system med «säkerhetszoner», som innebär utökade möjligheter för polisen att kroppsvisitera individer utan konkret brottsmisstanke. Detta föreslås mot bakgrund av att polisen, enligt utredningen, behöver bättre förutsättningar att använda tvångsmedlen för att effektivare kunna förhindra skjutningar och sprängningar och trygga allmänheten. Behovet av effektivare verktyg kan enligt utredningen mötas med utökade förebyggande befogenheter inom tidsbegränsade zoner.

Hemlig dataavläsning – utvärdering och permanent lagstiftning (SOU 2023:78)
Utredningen har haft i uppdrag att utvärdera lagen (2020:62) om hemlig dataavläsning. I utredningen föreslås att lagen bör göras permanent.

Regeringen föreslår vistelseförbud för att motverka brottslig verksamhet
Regeringen har beslutat en lagrådsremiss med förslag som innebär att personer kan förbjudas att vistas inom ett avgränsat område, exempelvis ett torg, en skolgård eller en stadsdel. Enligt regeringen är syftet att öka tryggheten på allmänna platser och förhindra brottslig verksamhet.

Ett starkare straffrättsligt skydd – mot sexuella kränkningar, bedrägerier i vissa fall och brott med hatmotiv avseende kön (SOU 2023:80)
Regeringen beslutade 2022 att ge en särskild utredare i uppdrag att se över det straffrättsliga skyddet mot sexuella kränkningar, särskilt när det gäller barn i åldern 15–17 år. I uppdraget ingick också att överväga en ny straffskärpningsgrund för brott med hatmotiv med avseende på kön och att ta ställning till om det straffrättsliga skyddet för äldre och andra särskilt utsatta behöver förstärkas, vilket föreslås i utredningen.

Skärpta krav på hederligt levnadssätt och ökade möjligheter till återkallelse av uppehållstillstånd
Regeringen har fattat beslut om att ge en särskild utredare i uppdrag att se över förutsättningarna att kunna avlägsna utlänningar ur landet på grund av brister i deras levnadssätt och att kunna återkalla uppehållstillstånd även av andra skäl.

Regeringen tar ett helhetsgrepp om ungdomsbrottsligheten
Regeringen presenterar ett paket av insatser för att bryta rekryteringen till gängen. Fotboja för unga, fler platser på Statens institutionsstyrelse (SiS) och en ny samverkansstruktur för att bryta rekryteringen av barn och unga in i grov brottslighet är några av insatserna som nu läggs fram.

Nya forskningsprojekt vid Örebro universitet
Forskargruppen Center for Criminological and Psychosocial Research (CAPS) vid Örebro universitet har fått finansiering för två forskningsprojekt. Båda projekten bygger på data från en longitudinell studie (SOFIA-studien) och syftar till att undersöka utvecklingen av risk- och skyddsfaktorer för brott, antisocialt beteende från tidig barndom till tonår och hur olika utvecklingsvägar kan relateras till senare ungdomskriminalitet och andra utfall (t.ex. psykisk ohälsa och drogbruk).

Kriminologer i antologin Brandtal
Maria Andersson Vogel och Felipe Estrada om några av vår tids mest brinnande frågor, i antologin Brandtal, Bokförlaget Atlas. Antologin består av ett fyrtiotal texter om vår tids brännande frågor. Andersson Vogels brandtal, ”All makt åt brudarna”, handlar om tonårstjejer som samhället dömer ut som störiga, struliga och ”fel” och därför hanteras med repressiva åtgärder. Estradas brandtal grundas på hur brott görs till en fråga om människors härkomst snarare än ojämlika levnadsförhållanden.

Felipe Estrada intervjuad av The Guardian om gängkriminaliteten
Den svenska gängkriminaliteten uppmärksammas internationellt. The Guardian intervjuade Felipe Estrada, professor i kriminologi vid Stockholms universitet, om faktorer för att förstå utvecklingen.

Justitieminister Gunnar Strömmer besökte Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet
Justitieminister Gunnar Strömmer besökte Kriminologiska institutionens forskare och studenter under några timmar. Under besöket presenterades kriminologisk forskning och studenter ställde flera kritiska kriminalpolitiska frågor till ministern.

Kriminologiska institutionen är kritiska till regeringens förslag
Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet, avvisar förslaget om att frihetsberövande påföljder för unga ska verkställas vid fängelser samt införandet av en ny fängelselag för unga.

Paradigmskiftet i svensk kriminalpolitik
Justitieminister Gunnar Strömmer får en stor intervju lördagen den 10 november i Dagens Nyheter. Här beskriver han regeringens kriminalpolitik och de effekter på brottsligheten som förväntas av lagstiftningen. Det finns goda skäl att bemöta denna beskrivning, menar Henrik Tham, professor emeritus i kriminologi.

«Regeringspartierna sviker rättsstaten och sina ideologiska värdegrunder»
Anne Ramberg i Tidskrift för Kriminalvård om Tidöpartiernas kriminalpolitiska reformer.


4. Publications

Books and anthologies

Flower, L. & Klosterkamp, S. (2023). Courtroom Ethnography: Exploring Contemporary Approaches, Fieldwork and Challenges. Palgrave.

Research articles

Barnekow Rasmussen, K. (2023) “Genoprettende ret i det danske ungdomskriminalitetsnævn?”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 110(3), s. 238–258.

Burcar Alm, V., Hannerz, E. & Wästerfors, D. (2023). Hard Work and Fun: Collective Online Interaction in a Case of Photo FraudSymbolic Interaction.

Di Marco, M. H. (2023). “Stop it with Mommy and Daddy!” Analyzing How Accounts of People in Prison Change with Their Trajectory in Argentinean Penal Institutions. Historical Social Research.

Ellefsen, H. B. (2023). Politiet + pressen = sant? Nytt Norsk Tidsskrift.

Eyþórsdóttir, E. (2023). “Fucking foreigners”: Powerlessness, marginalization and other harms of hate crimesThe Icelandic Society, 14(1), 32-43.

Goyes, D. R., South, N., Scott, J. and Creagh, T. (2023). “Rosa del Olmo Prize: Introductory Essay”,International Journal for Crime, Justice and Social Democracy, 12(4), pp. 1-10.

Guðmundsson, F. Þ. and Jóhannsdóttir, V. (2023). The attitudes of Icelandic journalists towards controversial news-gathering practicesThe Icelandic Society, 14(1), 2-18.

Järveläinen, E., Rantanen, T., & Toikko, T. (2023). Finnish supervised probationary freedom as support for a desistance from crime.European Journal of Probation.

Jon, N. (2023). Politiets krise- og gisselforhandleres brudd med operativ politikulturTidsskrift for samfunnsforskning.

Kankaanranta, T., Rikkilä, S., & Kuukasjärvi, K. (2023). Information Sharing Between Authorities Combating Foreign Labour Exploitation in FinlandNordic Journal of Studies in Policing.

Könönen, J. (2023). Multiple functions of immigration detention: Police measures in the governance of mobile populations. Punishment & Society.

Laugerud, S. (2023). The Victimised Body: Sexual Violence, Incapacity, and the Materialisation of Unconscious Bodies in Rape VerdictsBody & Society29(4), 29-52.

Sunde, I. M. (2023). To have or have not: Limiting the data available for subsequent use by the policeNew Journal of European Criminal Law14(4), 495-511.

Þorvaldsdóttir, S. H. and Pétursdóttir, G. M. (2023). In search of approval: Prostitution in light of sexual violence and slut-shamingThe Icelandic Society, 14(1), 19-31.

Dissertations

Camacho Doyle, M. (2023). Forecast: Crime with a chance of feeling unsafe: Examining unsafety (crime and fear of crime) within the context of the surrounding environment. Örebro: Örebro universitet.

Vestby, A. (2023) Practical criminologies: sensemaking and proactive policing. Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo.

Winnæss, P. (2023) Utdanning til kunnskapsbasert politiarbeid. Politihøgskolen som sosialiseringsagent.Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo.


5. Reports

Udsathed for vold og andre former for kriminalitet. Offerundersøgelse 2005-2022
Siden 2005 er der årligt gennemført landsdækkende, repræsentative spørgeskemaundersøgelser af 16-74-åriges udsathed for kriminalitet. Undersøgelserne omfatter udsathed for tyveri, indbrud, hærværk, vold, psykisk vold, voldtægt, øvrige seksuelle krænkelser og kriminalitet begået på internettet samt befolkningens bekymring for kriminalitet. Derudover indgår en samlet analyse af udsathed for hhv. vold og seksualforbrydelser begået af en partner og hadforbrydelser. Rapporten sammenfatter resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen i 2022 og sammenligner – når muligt – med de tidligere år.

Foranstaltningsdomme 2022
Rapporten belyser foranstaltningsdomme afsagt i løbet af 2022. Rapporten indeholder desuden oplysninger om antallet af igangværende foranstaltningsdomme, dvs. en opgørelse af, hvor mange personer der på et givent tidspunkt er underlagt en foranstaltningsdom, samt opgørelser af udviklingen i varigheden af afsluttede foranstaltningsdomme.

Like mye fengsling i 2022
SSB har publisert nye tall fra statistikken over Fengslinger, som viser at det var 2160 nyinnsettelser til varetekt i 2022.

Mindre ubetinget fengselsstraff
SSB har publisert nye tall over straffereaksjoner som viser at nærmere 289 000 rettskraftige straffereaksjoner ble registrert i 2022.

Ny rapport om tvångsomhändertagandet av unga från Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet
I rapporten, som är skriven av Tove Pettersson och Maria Andersson Vogel, undersöks tvångsomhändertaganden av unga och vilken betydelse dimensioner som genus, klass och härkomst har för dessa beslut samt utveckling över tid. Maria Andersson Vogel intervjuades även i Dagens Nyheter om rapporten.

Rapport från SBU om metoder och insatser för att förebygga gängkriminalitet bland unga och unga vuxna
En ny rapport Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) visar på att det finns effektiva insatser mot gängkriminalitet bland unga. Dessa insatser involverar framför allt socialtjänst eller motsvarande och har potential att minska skjutavapenvåld, medlemskap i gäng och kriminalitet bland unga personer.

Rapport från Brottsförebyggande rådet om utsatthet bland förtroendevalda
I studien studeras hot, våld och skadegörelse från systemhotande aktörer som riktar sig mot förtroendevalda i riksdag, region- och kommunfullmäktige. Detta PM är en delredovisning av ett regeringsuppdrag som redovisas i sin helhet under 2025.

Ny rapport om polisanmälda hatbrott 2022
I den här rapporten redovisas dels polisanmälda brott från 2022 vilka har hatbrottsmarkerats av polisen, dels omfattningen och karaktären på de hatbrott som Brå har identifierat i dessa anmälningar. Rapporten redovisar även handläggningsbeslut för de hatbrott som ingår i statistiken för år 2020.

Kriminalvårdens kapacitetsrapport 2024-2033
Kriminalvården planerar för en historiskt kraftfull utbyggnad, från dagens 9 000 anstalts- och häktesplatser till 27 000 inom tio år. Den kraftiga expansionen kommer att vara utmanande och ställer krav på nytänkande, konstaterar myndigheten i sin kapacitetsrapport för 2024 – 2033.

ESO-rapport om kriminaliseringen av narkotikakonsumtion
I en ny ESO-rapport undersöker Albin Stenström, Felipe Estrada, och Henrik Tham om kriminaliseringen av narkotika i Sverige har uppnått sin målsättning. En av slutsatserna är att kriminaliseringen varit både ineffektiv och skadlig.


6. Statistics

Knap 8.000 voksne startede i stofmisbrugsbehandling i 2022
I 2022 begyndte knap 8.000 personer, der var mindst 18 år, i kommunal stofmisbrugsbehandling. Disse personer er oftest mænd under 30 år. Danmarks Statistik har med referenceåret 2022 for første gang offentliggjort data for stofmisbrugsbehandling for samtlige kommuner. Denne analyse ser på, hvad der er særligt for netop denne gruppe personer i forhold til familieforhold, kriminalitet, uddannelse og kontakt med psykiatrien.

Kriminalitet 2022
Publikationen rummer detaljerede oplysninger om alle dele af kriminalitetsstatistikken for 2022 – fra anmeldelser til strafferetlige afgørelser. Kriminalitet er en årlig udgivelse med kriminalitetsstatistik, der i skiftende udformninger er udkommet siden 1832. Kriminalitetsstatistikken omfatter overtrædelser af straffelov, færdselslov og andre særlove.

Monthly Crime Statistics Released by Reykjavik Metropolitan Police

Decrease in Reported Sexual Offenses to the Icelandic Police
A new report on sexual offenses has been published. The report shows information on reports to the police regarding sexual offenses in the first nine months of 2023. A significant decrease in reports of sexual offenses to the police. 34% fewer reported rapes in the first nine months of the year compared to the same period last year. Not so few rapes were reported to the police in the period 2010-2023.

Mindre ubetinget fengselsstraff
Domstolene idømte til sammen 15 600 straffereaksjoner i 2022, hvorav nærmere halvparten var en ubetinget fengselsdom. Det er 33 prosent færre ubetingede dommer enn i 2015.

Fengslinger
Statistikken gir opplysninger om forskjellige typer av fengslinger og frihetsberøvinger – samt anstalttid, lovbruddenes art og personenes alder, kjønn og statsborgerskap.

Én av fem kvinner utsatt for vold, trusler, trakassering eller mobbing på jobb
I underkant av én av seks sysselsatte har opplevd å bli utsatt for enten vold, seksuell trakassering, trusler eller mobbing på jobb i løpet av det siste året. Andelen er større blant kvinner enn blant menn, og enkelte yrkesgrupper skiller seg ut med høye andeler.