Newsletter – February 2023

Content

  1. News from the secretariat
  2. Seminar, conferences, podcast, etc.
  3. News from the Nordic countries
  4. Publications
  5. Reports
  6. Statistics

Contact Secretaries

Denmark: Helena Birk Oxlund
Faroe Islands: Daisy J Iversen
Finland: Emma Villman
Greenland: Sara Kirstine Jakobsen
Iceland: Jónas Orri Jónasson
Norway: Marina Hiller Foshaugen
Sweden: Lisa Flower

If you have any questions or comments about NSfKs activities, please contact the Chair or the secretariat.


The contact secretaries are responsible for the national contributions.
To include anything to the Newsletter, please send an email to the contact secretary in your country.

Feel free to spread criminological news to the Nordic countries. You find us on TwitterFacebook and YouTube.​​


1. News from the secretariat

New NSfK council members from Finland and Sweden
Helena Huhta from Finland replaces Natalia Ollus and Anna-Karin Ivert from Sweden replaces Caroline Mellgren.

New blog posts

Mental Illness, Crime, and Social Control in Finland
Invisible victims of Nordic nightlife: A Danish case


2. Seminar, conferences, podcast, etc.

Gå-hjem-møde om Flerårsaftalen for politi og anklagemyndighed – hvad er nyt, status og perspektiverne?
Adam Diderichsen, post doc. ved Syddansk Universitet vil fortælle om de elementer flerårsaftalen indeholder, der skulle styrke politiets nærhed til borgerne, men også elementer, der snarere førte til øget centralisering. Lasse Boje, politidirektør ved NSK, vil fortælle om, hvordan der i flerårsaftalen 1. januar blev oprettet den nye landsdækkende enhed – National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) – der har overtaget opgaver fra otte tidligere enheder i politiet og anklagemyndigheden. Tidspunkt: onsdag den 22. marts 2023 kl. 17.00 – 19.00. Sted: Gothersgade 133, 1123 København K.

Northern Police Research Webinar
From February 2023, the Police University College in Finland offers a series of international webinars, where researchers and other experts present recent research in the field of policing.

Same-same or different? Nordic approaches to preventing labour exploitation
This online event is designed to provide a comprehensive overview of labour exploitation in the Nordic countries, and identifying solutions for the future. Our panel of experts will provide insights into how labour exploitation is currently being addressed in Denmark, Sweden, Norway and Finland, including successes, and challenges of the policies in these countries. 23.03.2023. 10-12 Swedish/Danish/Norwegian time, 11-13 Finnish time.

European Group Conference 2023 in Turku, Finland
The next European Group Conference in Turku from 30 Aug to 1 Sept 2023 – call for contributions is open until 12 March. This will be the 51st annual meeting of the European Group for the study of Deviance and Social Control. The theme of the conference in 2023 is Violence of Law.

Offentlig forelæsning om seksuel grooming i barndommen
Grønlands Universitet afholder en offentlig forelæsning med tre nyuddannede kandidater, der fortæller om deres specialer. Et af specialerne, Seksuel grooming – krænkerens rolle og det stiltiende samfund, handler om hvorfor personer, der har været udsat for seksuel grooming i barndommen, kan være tavse omkring hændelsen, med udgangspunkt i en grønlandsk bygd.

Disputas: Erik Nadheim
Cand. jur. Erik Nadheim ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi vil forsvare sin avhandling “Kriminalitetsofre og rettssikkerhet – Om tekst som taler og hva det sier som ikke blir sagt” for graden ph.d. Tid og sted: 28. feb. 2023 11:15–15:00, Gamle festsal, 1. etg. Domus Academica og via zoom

Når politiet er til bry
Institutt for kriminologi og rettssosiologi inviterer til diskusjon om Rolleforståelsesutvalgets rapport, og kriminologiske blikk på NNPF, politi og rolleforståelser. Tid og sted: 1. mars 2023 14:00–16:00, Auditorium 2, Domus Juridica.

Säkraplatser: Crime levels and patterns during the pandemic
Evidence from Poland, Sweden, USA and Brazi with Dr. Agnieszka Polończyk – Assistant Professor at the Institute of Security Studies and Computer Sciences of the Pedagogical University in Krakow 27th April 2023 – 17:30 CET.

Podcast

‎‎Kriminologene on Apple Podcasts.
Nye episoder med blant andre Katja Franko og Nina Sunde.

Vacancy

To ledige stillinger ved Færøernes politi. Anklagemyndigeheden søger fuldmægtig, og modtagelsen søger personale.

Stipendiat eller postdoktor i rettssosiologi, CRIMKNOW (Universitetet i Oslo)
Den utlyste stillingen fokuserer på Domstolsreformen av 2021, og særlig på hvordan digitalisering, sentralisering og kostnadstenkning har preget reformarbeidet. Søknadsfrist 1. mars 2023.

PhD fellowship or Postoctoral fellowship in Criminology, CRIMKNOW (University of Oslo)
Digitalization of policing has been intimately connected with the rise of so-called knowledge- and evidence-based policing. The project will empirically trace the development and spread of evidence-based policing from its US origins to a global crime policy template. Deadline 1st of March 2023.

Two positions (adjunct and lecturer) in Criminology at the University of Gävle.

Professor in Criminology at Örebro University.
Vi söker en professor i kriminologi för tillsvidareanställning Institutionen för beteende, social- och rättsvetenskap (BSR).

Brottsoffermyndigheten söker utredare till Kunskapscentrum.
Brottsoffermyndigheten är nu inne i ett expansivt skede och har flera pågående projekt och regeringsuppdrag. Vi söker därför en utredare för arbete vid myndighetens Kunskapscentrum.


3. News from the Nordic countries

Denmark

Antallet af indbrud i 2022 overrasker positivt
Antallet af indbrud i private hjem i 2022 er på niveau med 2021, viser nye tal fra Danmarks Statistik. Det både glæder og overrasker eksperterne, da der i 2022 ikke længere var nogen coronarestriktioner, der ligesom i de foregående år kunne bidrage til færre indbrud. Udviklingen er bl.a. et resultat af, at mange parter har kastet sig ind i kampen mod indbrud og dermed er med til at gøre livet surt for indbrudstyvene, vurderer Bo trygt.

Politiets registrering af hadforbrydelser bør styrkes
Ifølge politiets tal falder antallet af hadforbrydelser i Danmark. Andre tal tyder på et utilstrækkeligt registreringssystem, viser nyt notat fra Institut for Menneskerettigheder. I 2021 registrerede politiet 521 hadforbrydelser. Det er et fald fra år 2020, hvor der blev registreret 635 sager. Tallene fremgår af Rigspolitiets seneste årsrapport. Samtidig viser Justitsministerietsofferundersøgelse, at cirka 12.000 mennesker i 2020 oplevede vold motiveret af had.

Ny håndbog om tidlig opsporing af overgreb mod børn og unge
“Den professionelle tvivl” er titlen på en ny håndbog fra Social- og Boligstyrelsens videnscenter SISO. Håndbogen skal hjælpe fagpersoner med at styrke den tidlige opsporing af vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Kommuner kan få gratis rådgivning. Håndbogen er opdelt i fem temaer – et praksisnært, handlingsrettet tema og fire temaer, der på forskellig vis formidler aktuelt bedste viden om overgreb mod børn og unge.

Børn og unge med seksuelt bekymrende adfærd
Seksualitet er en central del af alle børns udvikling. Men hvordan skal man handle som fagperson, hvis børn eller unge udviser en seksuel adfærd, der er bekymrende eller grænseoverskridende? Det sættes der fokus på i et nyt informationsmateriale med viden og handleveje. Informationsmaterialet henvender sig til alle, der arbejder med børn og unge i alderen 2 til 17 år, fx ledere og medarbejdere i dagtilbud, skole og fritidstilbud. Materialet kan også læses af sagsbehandlere, medarbejdere i PPR og SSP m.fl.

Lev Uden Vold modtog i 2022 rekordmange opkald
Markant flere voldsudsatte, pårørende og fagpersoner ringer til Lev Uden Volds nationale hotline 1888 for at få rådgivning om vold i nære relationer. En positiv udvikling, der samtidig forpligter. Samfundet skal gribe de mennesker, som rækker ud efter hjælp til at komme ud af volden, mener direktør i Lev Uden Vold.

Under mistanke: Politifolk presses mentalt af årelange undersøgelser
Politifolk med en sag i Den Uafhængige Politiklagemyndighed kan være under mistanke i årevis, før der falder en afgørelse. De bliver suspenderet, hjemsendt eller omplaceret, hvis de bliver tiltalt, og hele deres fremtid i politiet er på spil. Det er en voldsom psykisk belastning for de fleste, selvom sagerne statistisk set sjældent munder ud i kritik eller tiltale. Politiforbundet efterlyser politisk handling i form af tidsfrister. – Selvfølgelig skal politifolk kunne kigges efter i kortene, men i dag tager det urimeligt lang tid, og det tærer hårdt på psyken. Det kan vi ikke være bekendt som samfund, når hændelserne opstår som følge af politijobbet, lyder det fra Politiforbundet.

Politisk flertal bag genetisk slægtsforskning i efterforskningen
Justitsminister Peter Hummelgaard har tilkendegivet, at regeringen støtter et beslutningsforslag om, at dansk politi skal kunne bruge genetisk slægtsforskning i efterforskningen af drab og grov personfarlig kriminalitet. Vejen hertil er banet af efterforskeren Martin Wittrup Enggaard fra Københavns Politi, der i juni 2022 stillede borgerforslaget om netop af få indført dette værktøj i politiet.

Hvorfor er det værre, når omsorgspersoner er kriminelle?
Straffesager mod omsorgspersoner har særlig stor interesse i offentligheden – og det er der en god grund til, siger professor Annick Prieur. Hun er interviewet af magasinet ’Pleje’ i forbindelse med sagen fra et plejehjem i Randers, hvor en plejehjemsansat er tiltalt for drab og drabsforsøg. – For det første drejer det sig om ofre, vi anser for at have krav på beskyttelse – nemlig ældre mennesker og for det andet, at det er en ansat i omsorgsbranchen – altså et menneske, vi har særlige etiske forventninger til, fastslår Annick Prieur.

Ombudsmanden undersøger transporten af indsatte under kriminalforsorgen
Ombudsmandens tilsynsbesøg på voksenområdet vil i 2023 have særligt fokus på kriminalforsorgens transport af indsatte mellem kriminalforsorgens institutioner og i forbindelse med retsmøder mv. Der er for nylig sket en ændret organisering af opgavevaretagelsen på transportområdet, så transporterne i dag i vidt omfang foretages af kriminalforsorgen, og der er blevet etableret en særskilt uddannelse som transportbetjent.

Faroe Island

Færøerne fuldt medlemsskab hos Nordforsk
NordForsk er en organisation under Nordisk ministerråd som finansierer og tilrettelegger for nordisk samarbejde indenfor forskning og forskningsinfrastruktur.

Frist til færøsk forskningsstøtte
Udløber 15. feb. gives bl.a. til færøske forskere, samarbejde med Færøerne og PH.D projekter.

Universitetet giver fri adgang til artikler og bøger
Oplyser Fróðskapur Føroya, på deres hjemmeside.

15 dagsbøder for blufærdighedskrænkelse
Mand idømt 15 dagsbøder a 500 kr, for at blufærdighedskrænkelse mod kvinde.

Sygehus, to indbrud på 14 dage
Oplyses der på det færøske medie kvf.fo. Sygehuset i Tórshavn, har fået stjålet telefoner, skærme og øresnegle.

Anklaget for tyveri, bluefærdighedskrænkelse og samleje med barn, under 15
Sagen begyndte i Retten på Færøerne 24. Jan. Mander er i trediverne, og erklærer sig skyldig i tre anklager, og delvist skyldig i det andet.

Finland

Justitieministeriet
Behandlingen av brott mot barn blir snabbare
Från och med oktober kommer behandlingen av flertal brott som riktar sig mot barn att bli brådskande. Genom ändringar i förundersökningslagen och lagen om rättegång i brottmål förbättras barnoffers ställning i straffprocessen.

Rökning i fängelser begränsas från och med i höst
Från och med september är det förbjudet att röka inomhus i fängelser. Fångar ges dock möjlighet att röka utomhus, men i begränsad utsträckning. Samtidigt ska man stödja rökavvänjning för fångar och häktade. Fångar och häktade har rätt till sådan vård för rökavvänjning som motsvarar deras medicinska behov.

Medling i tvister mellan små och medelstora företag sparar också domstolarnas resurser
Avsaknad av information och av ett officiellt system för medlare samt kostnader har identifierats som de främsta orsakerna till att medling utanför domstol inte blivit vanligare i avgörande av tvister mellan små och medelstora företag. Det säger utredaren i justitieministeriets utredning, som ingår i regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering. I programmet konstateras att användningen av medling ska stärkas för att minska antalet rättegångar.

Inrikesministeriet
Webbplatsen Ungdomar och brottslighet ger barn och unga nyttig information om brott
Hur vet jag om det som har hänt är ett brott? Var får jag hjälp om jag har råkat ut för ett brott? Är det svårt att göra polisanmälan? En ny webbplats, som är riktad särskilt till barn och unga, ger svar på bland annat dessa frågor, detta i form av interaktivt och funktionellt innehåll av olika slag.

Social- och hälsovårdsministeriet
Undersökning: Offer för sexuellt våld behöver stöd under den långa straffprocessen
De rättsmedicinska undersökningarna av och stödtjänsterna till våldtäktsoffer centraliseras i Finland till stödcenter för personer som utsatts för sexuellt våld, det vill säga Seri-stödcenter. Enligt en forskningsrapport håller de rättsmedicinska undersökningarna vid Seri-stödcentret hög kvalitet, och de är till stor nytta under straffprocessen vid sexualbrott. Psykosocialt stöd bör dock erbjudas tillräckligt länge med beaktande av de långa rättsprocesserna.

Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Antalet klienter på skyddshemmen håller på att stiga till samma nivå som före coronan, antalet samtal till Nollinjen minskade
Antalet klienter på skyddshemmen håller på att stiga till samma nivå som före coronapandemin. Enligt förhandsuppgifterna fanns det 5 100 klienter på skyddshemmen i fjol och antalet boendedagar uppgick till nästan 87 000. Antalet klienter ökade med tre procent jämfört med år 2021. Både antalet vuxna och minderåriga klienter ökade något jämfört med året innan. I fjol fanns det 29 skyddshem i Finland med 228 familjeplatser. Skyddshemstjänsterna erbjuder akut skydd mot våld i nära relationer och hot om våld.

Greenland

Tre drab på 10 dage
Januar blev en 82-årig kvinde fundet dræbt i sin lejlighed i Nuuk. Få dage efter, blev en 54-årig mand fundet dræbt i sin lejlighed i Qaqortoq. En kvinde på 55 år døde som følge af knivstik i Sisimiut. Grønlands Politi oplyser, at drabene ikke er forbundet med hinanden.

Formanden for Naalakkersuisut italesætter voldelige hændelser
Grønland har siden begyndelsen af året oplevet voldelige hændelser, hvor flere sager efterforskes som drab. Formanden for det grønlandske Selvstyre italesætter episoderne.

Juridisk faderløse hiver den danske stat i retten
Over 50 juridisk faderløse i Grønland stævner den danske stat, med en krav om en erstatning på 125.000 danske kroner. Børneloven trådte i kraft i 1963 i Vestgrønland og i 1974 i resten af landet, hvilket betyd, at personer, som var født udenfor ægteskabet før loven tiltrådte, ikke havde krav på at kende deres far eller arve efter ham.

30 kvinder klager over spiraloplægninger uden samtykke
Tusindvis af kvinder og piger fik opsat spiral i årene 1966-1975, som en led af den danske myndigheders strategi om at reducere befolkningsvæksten i Grønland. Landslægeembedet har modtaget yderligere 30 klager over spiraloplægninger uden samtykke, som har fundet sted før og efter 1992.

Narkokriminaliteten er steget med 33 procent
I 2022 beslaglagde Grønlands Politi 129,7 kilo hash. Sammenlignet med året før, er det en stigning på 33 procent. Samtidig har politiet også anholdt tre gange så mange for smugling af narko ind i landet.

65 procent flere søgte behandling for misbrug af hash
Misbrugscenteret Allorfik i Nuuk oplyser, at flere og flere søger om hjælp på grund af hash. Ifølge deres tal, var tallene steget med 65 procent i 2021 i forhold til året før.

Iceland

The National Commissioner receives funding to combat cybercrime
The Minister of Higher Education, Science and Innovation in Iceland and the National Commissioner signed an agreement on increased funding for the police to investigate cybercrime and to protect children on the internet.

Declaration of cooperation on support for children in vulnerable situations
Interdisciplinary cooperation of institutions that work with children have signed a declaration of cooperation to support children in vulnerable situations.

Icelandic police authorized to carry stun guns
The police will be authorized to carry stun guns according changes made by the Minister of Justice.

Terrorism charges dismissed
The Reykjavík District Court has dismissed the charges in the first terrorism case in Iceland.

Norway

Trussel og risikovurdering for 2023
Etterretningstjenesten, PST og Nasjonal sikkerhetsmyndighet har lagt frem trussel- og risikovurderinger.

Baneheia-utvalg
Regjerningen har oppnevnt et utvalg som skal granske Baneheia-saken. Granskningen skal omfatte håndteringen av saken hos alle aktører som har vært involvert; politiet, påtalemyndigheten, domstolene, forsvarere, bistandsadvokater, sakkyndige, Den rettsmedisinske kommisjon og Gjenopptakelseskommisjonen.

Forebygging av isolasjon i norske fengsler
Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring forslag som skal forebygge bruk av isolasjon og sikre innsatte fellesskap i norske fengsler.

Ny studie: Historisk lav støtte til strengere straffer
Stadig færre mener det er behov for strengere straffer i rettssystemet, ifølge en fersk rapport fra Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet. I denne kommer det frem at folks straffevillighet er på et historisk lavt nivå, både i norsk og nordisk sammenheng. Kronikk om funnene kan leses her.

Sweden

Polisen och SOS Alarm i nytt samarbete
Polismyndigheten och SOS Alarm har ingått en överenskommelse som innebär att man delar mer information med varandra och att SOS Alarm snabbare kan överföra informationen till polisen.

New PhD course on Criminological Theory.
At Malmö University.

Nytt projekt ska studera effekterna av “kontraktsvård”
Anna Kahlmeters nya projekt vid Kriminologiska institutionen, Stockholms Universitet, ska studera påföljden skyddstillsyn med särskild behandlingsplan.

Sök medel från Brottsofferfonden senast den 1 april
Den 1 april 2023 är sista ansökningsdag för att söka projektmedel från Brottsofferfonden i vårens ansökningsomgång.

Domarbloggen
Välkommen att följa Södertörns tingsrätts domarblogg. Här hittar du både personliga och informativa inlägg av domare och andra medarbetare vid domstolen. Här finns även inlägg som rör Sveriges Domstolars internationella utvecklingssamarbete och fredsfrämjande verksamhet.


4. Publications

Research articles

Alvesalo-Kuusi, A. & Barak, G. (2022). A Smorgasbord of Normalizing State-Corporate Crime with a Touch of Corruption and Fraud for Good Measure. Journal of White Collar and Corporate Crime. https://doi.org/10.1177/2631309X221085512

Balvig, F., & Holmberg, L. (2023). Kriminalitetsudviklingen i Danmark 1995-2021 – med foreløbige tal for 2022. AFFORD.

Ellonen, N., Pösö, T., Mielityinen, L. & Paavilainen, E. (2023). Using self‐report surveys in schools to study violence in alternative care: A methodological approach. Child Abuse Review. https://doi.org/10.1002/car.2814

Flower, Lisa. 2023. “Constructing clickable criminal trials: framing trials and legal professionals in digital news reports.” Emotions and Society:1-19. doi: 10.1332/263169021X16716240161267.

Ginters, M., Talaslahti, T., Palm, A., Kautiainen, H., Vataja, R., Elonheimo, H., Suvisaari, J., Lindberg. N. & Koponen, H. (2023). Criminal behaviour after diagnosis of a neurocognitive disorder: A nationwide Finnish register study. The American Journal of Geriatric Psychiatry. https://doi.org/10.1016/j.jagp.2023.01.025

Hellfeldt, Karin, Isakovic, Belma & Källström, Åsa (2022) Utsatthet för våld under uppväxten bland personer med funktionsnedsättning. Working Papers and Reports Social work 2022: 28, Örebro universitet. ISBN: 978-91-87789-77-9.

Kammersgaard, T., Søgaard, T. F., Haller, M. B., Kolind, T., & Hunt, G. (2023). Community policing in Danish “ghetto” areas: Trust and distrust between the police and ethnic minority youthCriminology & Criminal Justice23(1), 98-116.

Källström, Åsa, Amlakie, Hermella, Yildirim, Züleyha, Adaszak, Sofie, Klint, Filippa, Farias Vera, Lisette, Gustafsson, Johanna & Holmefur, Marie (2022) Att identifiera och arbeta med utsatthet för våld bland personer med funktionsnedsättning – Lärdomar frånkommuners och regioner. Working papers and reports in social work 2022:27, Örebro Universitet. ISBN: 978-91-87789-76-2. (printed version ISBN: 978-91-87789-75-5).

Litvak, S., Kivivuori, J. & Kaakinen, M. (2023). Religion and Hate Crime Victimisation: A Representative Study of Young People in Finland. International Criminology. https://doi.org/10.1007/s43576-022-00079-6

Loewenstein, K. M., Harinam, V. & Ariel, B. (2022). Intimate Partner Violence in Denmark: a Study of Offending Patterns Based on Official StatisticsEuropean Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice, volume 30, issue 3-4 (288-308).

Minke, L. K., & Vanhouche, A-S. (2023). Renting cells abroad: Understanding contemporary policy responses to prison overcrowding.Nordic Journal of Criminology24(1), 1-16.

Mizrahi-Werner, J., Diederichsen, M. B., Ilsøe, B. S., Demant, J., & Oksanen, A. (2023). Pathways to School Shooting Subculture: Re-thinking Theory Across Strain, Imitation, and Digital Mediation.European Journal on Criminal Policy and Research.

Nolbeck, K.,Olausson, S., Lindahl, G., Thodelius, C. & Wijk, H. (2023) Be prepared and do the best you can: a focus group study with staff on the care environment at Swedish secure youth homes, International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, 18:1, DOI: 10.1080/17482631.2023.2168234

Søgaard, T. F., & Bræmer, M. H. (2023). Law-abiding criminals: Young adults’ drift into and out of recreational drug sales. Nordic Journal of Criminology24(1), 1-17.

Wästerfors, David, Veronika Burcar Alm, and Erik Hannerz. 2023. “The bumpy paths of online sleuthing: Exploring the interactional accomplishment of familiarity, evidence, and authority in online crime discussions.” New Media & Society:14614448221149909. doi: 10.1177/14614448221149909.

Zych I., Kaakinen, M., Savolainen, I., Sirola, A. Paek, H. & Oksanen, A. (2023). The role of impulsivity, social relations online and offline, and compulsive Internet use in cyberaggression: A four-country study. new media & society. https://doi.org/10.1177/14614448211009459

Dissertations

Lie, Elisabeth Myhre (2023). Annerledespolitiet: Idealer og dilemmaer i politiets forebyggende dialogarbeid. Doktoravhandling. Oslo: Universitetet i Oslo.


5. Reports

Udsathed for vold og andre former for kriminalitet. Offerundersøgelserne 2005-2021
Siden 2005 er der årligt gennemført landsdækkende, repræsentative spørgeskemaundersøgelser af 16-74 åriges udsatged for kriminalitet. Undersøgelserne omfatter udsathed for tyveri, indbrud, hærværk, vold, psykisk vold, voldtægt, øvrige seksuelle krænkelser og kriminalitet begået på internettet samt befolkningens bekymring for kriminalitet. Rapporten sammenfatter resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen i 2021 og sammenligner – når muligt – med de tidligere år. Rapporten indeholder som noget nyt en samlet analyse af udsathed for hhv. vold og seksualforbrydelser begået af en partner og hadforbrydelser.

Ny kvartalsrapport fra Hvidvasksekretariatet
Hvidvasksekretariatet udgiver i dag friske tal og en opsummering af arbejdet med hvidvask for fjerde kvartal 2022. Rapporten indeholder bl.a. tal for underretninger, COVID-19-relaterede anmeldelser og eksempler på aktuelle hvidvasksager. Hvidvasksekretariatet modtog 29.310 underretninger i fjerde kvartal 2022 – en stigning på 8.306 underretninger i forhold til 3. kvartal 2022. Det viser Hvidvasksekretariatets nye kvartalsrapport.

National Commissioner of the Icelandic Police: Statistics on reported domestic violence in 2022
The National Commissioner of the Icelandic Police has published its yearly statistics on reported domestic violence in 2022.

National Commissioner of the Icelandic Police: Statistics on reported sexual offences 2022
The National Commissioner of the Icelandic Police has published its yearly statistics on reported sexual offences in 2022.

Reykjavik Metropolitan Police
Monthly statistics.

Rettsoppfatning i den norske befolkningen: Holdninger til straff og straffegjennomføring i den norske befolkningen.
Rapporten presenterer en kartlegging av holdninger til kriminalitet, straff og straffegjennomføring i den norske befolkningen – deres rettsoppfatning. Det er over ti år siden forrige gang det ble gjennomført en større studie av rettsoppfatning i Norge.

Arrestforhold for 2021
Politidirektoratet har publisert årsrapport om arrestforhold for 2021.

Kriminalitetsbildet og resultater for 2022
Nordland politidistrikt har publisert rapport om kriminalitetsbildet og resultater for 2022.

Svårt att bevisa könsstympning
Åklagarmyndigheten har gjort en granskning av samtliga könsstympningsärenden som kommit in till myndigheten mellan 2015 och 2021. Lagen om könsstympning har funnits i drygt 40 år, men under hela perioden har bara fem åtal väckts. Det främsta skälet är bevissvårigheter.

Skolfaktorers betydelse för elevers utsatthet för hot och våld i skolmiljö
En statistisk analys utifrån Skolundersökningen om brott. BRÅ.

Polisens forensiska verksamhet
Delredovisning: Utvärdering av satsningen på 10 000 fler polisanställda. BRÅ.


6. Statistics

Fortsat stigning i anmeldelser om bedrageri
Antallet af anmeldelser vedr. bedrageri har været hastigt stigende de sidste ti år. I fjerde kvartal 2022 blev der i alt anmeldt 14.500 bedrageriforbrydelser. Dette svarer til en stigning på 39 pct. i forhold til samme kvartal året før. Til sammenligning var der i alt 2.800 anmeldelser om bedrageri i fjerde kvartal 2012. Det stigende antal anmeldte bedrageriforbrydelser skyldes særligt flere anmeldelser vedr. databedrageri. Siden 2015 er omkring halvdelen af anmeldelserne om bedrageri registreret som databedrageri. I fjerde kvartal 2022 var der 7.000 anmeldelser om databedrageri. Dette svarer til en stigning på 49 pct., i forhold til fjerde kvartal 2021. Antallet af anmeldelser vedr. databedrageri har været stigende siden tredje kvartal 2021, hvor der var 3.500 anmeldelser.