Newsletter – January 2023

Content

  1. News from the secretariat
  2. Seminar, conferences, podcast, etc.
  3. News from the Nordic countries
  4. Publications
  5. Reports
  6. Statistics

Contact Secretaries

Denmark: Helena Birk Oxlund
Faroe Islands: Daisy J Iversen
Finland: Emma Villman
Greenland: Sara Kirstine Jakobsen
Iceland: Jónas Orri Jónasson
Norway: Marina Hiller Foshaugen
Sweden: Lisa Flower

If you have any questions or comments about NSfKs activities, please contact the Chair or the secretariat.


The contact secretaries are responsible for the national contributions.
To include anything to the Newsletter, please send an email to the contact secretary in your country.

Feel free to spread criminological news to the Nordic countries. You find us on TwitterFacebook and YouTube.​​


1. News from the secretariat

Travel grants for Nordic criminiologists
NSfK provides financial support for conference related travel and study trips abroad. The next application deadline is February 15th.

New blog posts

Discretion and net-widening – early intervention and forecasting youth crime
Do we really need spatial crime analysis in Norway?


2. Seminar, conferences, podcast, etc.

Ph.d. forsvar om forældre til unge med etnisk minoritetsbaggrund og deres forhold til politiet
I sin ph.d.-afhandling ’Over policed and relatively well protected’ beskriver ph.d.-studerende og cand.scient.soc.krim Mads Madsen forholdet mellem politi og forældre til unge med anden etnisk baggrund end dansk. Tidspunkt: Mandag d. 30. januar 2023 kl. 13.00 – 16.00. Sted: Aarhus Universitet.

Foredrag om æresrelaterede konflikter
Foreningen for Yngre Kriminologer inviterer til foredrag om æresrelaterede konflikter. Program og flere informationer tilgår i ovenstående link. Tidspunkt: Torsdag d. 9. februar 2023. Sted: Købehavns Universitet Amager.

Gå-hjem-møde om Den kriminelle gadekultur i udsatte boligområder
Hakan Kalkan, adjunkt, dr.scient.soc. ved RUC vil holde oplæg om sit etnografiske feltarbejde gennem ni år blandt unge multietniske mænd på Nørrebros gader. Unge mænd som lever et gadeliv med stoffer, kriminalitet og vold, der er præget af amerikanske billeder af ghettolivet og maskulinitet. Kalkans studier giver et unikt indblik i en ellers lukket verden og kan hjælpe os med at forstå, forklare og afhjælpe livet blandt de unge mænd på samfundets rand. Tidspunkt: Torsdag d. 23. februar 2023 kl. 17.00 – 19.00. Sted: Gothersgade 133, 1123 København K.

Webinar: Tidlig opsporing af overgreb mod børn og unge
Overgreb mod børn og unge er tabubelagt og bliver ikke altid opdaget. Vil I have inspiration til, hvordan I som fagpersoner kan styrke jeres opmærksomhed på at opspore overgreb, så deltag i webinaret afholdt af Social- og Boligstyrelsens videnscenter SISO.

Frokostseminar: Fengsling, forskning og frokost
Forskningsprosjektene PRISUD og PRISONHEALTH og stiftelsen WayBack arrangerer frokostseminar om fengselsforskning. Tid og sted: 24. januar 2023, 09.00-11.00, Professorboligen, Det juridiske fakultet, UiO.

Filmvisning: Opprøret på Bjerketun
Hvorfor ble jentene på Bjerketun straffet hardere og mer ydmykende enn guttene på Bastøy? Institutt for kriminologi og rettssosiologi arrangerer filmvisning, etterfulgt av samtale med regissør Morten Conradi og professor emerita Kjersti Ericsson. Tid og sted: 9. februar 2023, 17.00-19.00, Auditorium 1 Domus Juridica, Det juridiske fakultet, UiO.

Kriminologikonferansen 2023
Institutt for kriminologi og rettssosiologi inviterer alle som jobber med temaer knyttet til kriminalitet og kriminalitetskontroll til en tverrfaglig konferanse i 2023. Temaet er «Nye tider, nye perspektiver?».Tid og sted: 23. mai kl. 09.00 – 24. mai kl. 17.00, Det juridiske fakultet, UiO.

Podcast

‎Kriminologene på Apple Podcasts.
Ny episode med professor Katja Franko.

Vacancy

Ulla V. Bondeson stiftelsen søger ny sekretær.
Stiftelsen søger en ny sekretær, der bl.a. håndterer projektansøgninger og -bevillinger, står for øvrig kommunikation med ansøgere/bevillingsmodtagere og bistår bestyrelsen i dens arbejde. Få mere information hos stiftelsens formand Anette Storgaard (as@law.au.dk). Deadline: 15. februar 2023 kl. 12.00.

2 ledige stillinger hos Rigsombudsmanden
Tiltrædelse senest den 1. marts 2023.

Stipendiat eller postdoktor i rettssosiologi, CRIMKNOW (Universitetet i Oslo)
Den utlyste stillingen fokuserer på Domstolsreformen av 2021, og særlig på hvordan digitalisering, sentralisering og kostnadstenkning har preget reformarbeidet. Søknadsfrist 1. mars 2023.

PhD fellowship or Postoctoral fellowship in Criminology, CRIMKNOW (University of Oslo)
Digitalization of policing has been intimately connected with the rise of so-called knowledge- and evidence-based policing. The project will empirically trace the development and spread of evidence-based policing from its US origins to a global crime policy template. Deadline 1st of March 2023.

Universitetslektor i sociologi med kriminologisk inriktning (Göteborgs universitet)
Ansökan ska vara inkommen senast 15.03.2023.

Doktorandplats i sociologi, 2 st (Göteborgs universitet)
Sista ansökningsdag 02.02.2023.


3. News from the Nordic countries

Denmark

Undervisningsmateriale: Hvordan undgår unge at blive kriminelle muldyr?
Det Kriminalpræventive Råd lancerer nyt casemateriale til undervisning om muldyr. Casematerialet skal understøtte en dialog med de unge om hvidvask af penge og den rolle muldyr spiller. Formålet er at forebygge, at de unge – enten vidende eller uvidende – lokkes til at overføre penge for kriminelle. Materialet er målrettet unge i grundskolens udskolingsklasser, på efterskoler og ungdomsuddannelser.

Ny undersøgelse af indbrud: Sådan holder du tyven ude
Indbrudstyve kommer for nemt ind ad vinduer og terrasse- og altandøre. I lejligheder kommer de endda ofte ind gennem åbne vinduer og ulåste døre, og risikoen for indbrud er især høj, hvis der har været indbrudsforsøg i nabolaget. Det viser en ny, omfattende undersøgelse af 3.000 indbrud og indbrudsforsøg i huse og lejligheder, og den nye viden kalder på handling: Danskerne kan gøre langt mere for at forebygge indbrud fx ved at sikre vinduerne, låse døren og advare naboerne ved indbrudsforsøg, fastslår eksperter.

Historisk få indbrud i juleferien
Flere og flere naboer samarbejder om at holde tyvene væk, og det bærer frugt. Der blev anmeldt historisk få indbrud i julen 2022. Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden roser de mange tusinde aktive nabohjælpere, der samarbejder om at gøre det svært for tyvene og opfordrer danskerne til at holde fast i den gode udvikling med Nabohjælp.

15 faktorer kan øge risikoen for at blive udsat for vold på jobbet
En ny undersøgelse fra VIVE identificerer på tværs af i alt 29 danske og internationale studier 15 forskellige risikofaktorer for at blive udsat for arbejdsrelateret fysisk vold – det vil sige vold udført af en borger mod en ansat.

Faroe Island

Politiets nye tradition, nytårsparole
Politimesteren, Michael Boolsen afholdt nytårsparole, der bl.a omfattede Retsplejelovens opdatering, og stigende kriminalitets tendenser på Færøerne, som narkotika og sædelighedsforbrydelser. Hæderstegn blev også givet.

Landretten afsagt dom i Eik Bank sag
Forhendværende direktør er idømt til erstatningkrav på 85,7 millioner.

Dømt for brud på våbenloven
Retten på Færøerne har idømt en mand 7 mdr. betinget fængselsdom. Der er efter §192a i straffeloven om våben, der trådte i kraft 1 jan. 2020. dommen påvirkes af mandens tidligere domme for bl.a. vold.

SSP ansat ny rådgiver
Daisy J. Iversen, Kriminolog er ansat pr. 15. feb. hos SSP rådgivningen.

Finland

Justitieministeriet
Ny sexualbrottslag
Bestämmelserna om sexualbrott i strafflagen revideras den 1 januari 2023. Syftet med reformen är att stärka vars och ens sexuella självbestämmanderätt och skyddet av den personliga integriteten. Justitieministeriet har öppnat en ny webbplats. På webbplatsen berättas det centrala innehållet i den nya sexualstrafflagen och ges svar på praktiska frågor ur medborgarnas synvinkel.

Inrikesministeriet
Ankarteamen ingriper i ungas problem i ett tidigt skede – en reviderad handbok har getts ut
Handboken för ankarverksamheten styr ett multiprofessionellt samarbete som syftar till att stödja välbefinnande och förebygga brott bland barn och unga. I den reviderade handboken behandlas också förebyggande av it-brottslighet bland unga.

Offer för människohandel får hjälp oberoende av hur straffprocessen framskrider
Ställningen för offer för människohandel förbättras och deras rätt till tjänster stärks genom att offren i fortsättningen kan få fortsatt hjälp via hjälpsystemet oberoende av hur den straffprocess för människohandel som gäller dem framskrider. Hjälpen baserar sig i första hand på en bedömning av offrets individuella situation.

Brottspåföljdsmyndigheten
Kvinnors särbehov beaktas på nya fängelseavdelningar
Det ska bli tre nya av­del­ning­ar för kvinn­li­ga in­tag­na i Ku­o­pio fäng­el­se från och med den 1 ja­nu­a­ri 2023. Två av av­del­ning­ar­na ska vara för häk­ta­de och en för döm­da. Sam­man­ta­get blir det 16 plat­ser för kvinn­li­ga in­tag­na. In­rät­tan­det av av­del­ning­ar­na är ett led i Brottspå­följds­myn­dig­he­tens bre­da­re fång­plats­re­form som sva­rar mot be­ho­ven hos särgrup­per och lag­stift­nings­re­for­men som gäl­ler pla­ce­ring av häk­ta­de.

Finnish Criminal Sanctions Agency changes its name to Prison and Probation Service
As a part of the organisation reform introduced on 1 September 2022, the Criminal Sanctions Agency changes its English name to Prison and Probation Service of Finland. The aim of the change is to have an explicit name that is easily recognised and understood internationally. The organisation’s official Finnish name Rikosseuraamuslaitos and its abbreviation Rise and the Swedish name Brottspåföljdsmyndigheten remain the same.

Polisstyrelsen
Särskilt unga vuxna utsätts för marknadsföring av penningspel i sociala medier
Under flera år har olaglig reklam för penningspel riktats särskilt till unga vuxna i olika kanaler i sociala medier. I marknadsföringen använder man sig vanligen av populariteten hos dem som är kända i sociala medier och försöker med hjälp av populariteten associera penningspel med föreställningar om succé, framgång i livet, större förmögenhet och kändisskap. Men penningspelen orsakar emellertid allvarliga sociala, hälsomässiga och ekonomiska nackdelar som reklamen förtiger.

Iceland

Provisional police figures for 2022 published
Around 12.000 penal code offences were reported to the Icelandic police in 2022, which is around 5% fewer reports than on average in the years 2019 – 2021. About 78% of offenders were male and around 22% women. Fewer sexual assaults and thefts were reported in 2022 than in 2019 – 2021, although there was an increase in reported assaults.

Survey on experience of crime and attitude towards the police
The National Commissioner of the Icelandic Police and the Reykjavik Metropolitan Police have published the results from an annual survey on the experience of crime and attitude towards the police in Iceland. The results show that around 28% of Icelanders contacted the police in 2021 and around 78% were satisfied with the assistance they received.

Anxiety, stress, anger, surprise, fear and happiness: The gendered scale of emotions on social media
A study focusing on the reality of teenagers on social media, and how this reality is gendered, is being conducted by a doctoral candidate at the University of Iceland. The study is a part of a larger project focusing on how children fare in a world where social media is constantly becoming more dominant. Results will be published shortly.

Norway

Rolleforståelseutvalgets rapport er levert
Onsdag fikk justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) overlevert rapporten «Politi og rolleforståelse» fra ekspertutvalget som har vurdert forholdet mellom politiet og Norsk narkotikapolitiforening (NNPF).

Utgreiing om seksuallovbrot og samtykke frå Straffelovrådet på høyring
Straffelovrådet føreslår ei ny føresegn om seksuell omgang utan samtykke og ei rekke andre endringar i straffelovens kapittel om seksuallovbrot. Forslaget blir no sendt på høyring.

Regjeringen åpner ni nye polititjenestesteder i år
Senterpartiet og Arbeiderpartiet har tidligere lagt frem at de ønsker å styrke det lokale politiet. I en pressemelding varsler de om at de vil opprette ni nye tjenestesteder for politiet. Dette er en del av regjeringens nye lokalpolitiplan.

Ny nordisk forskning om seksuell trakassering
Politihøgskolen leder et forskningsprosjekt om seksuell trakassering, med oppstart i 2023. Prosjektet vil undersøke forståelser, intervensjoner og måter å jobbe på i praksis.

Sweden

Utveckling skjutningar och sprängningar 2022
Antalet skjutningar har ökat i år jämfört med tidigare år, det visar den senaste statistiken över sprängningar och skjutningar för 2022, som nu sammanställts av Polismyndigheten.

Nu startar det nationella införandet av kroppsburna kameror för poliser
Med start i december 2022 kommer poliser i hela Sverige börja tilldelas kroppsburna kameror. Den kroppsburna kameran har en brottsförebyggande effekt, förbättrar polisernas arbetsmiljö och bidrar till stärkt bevisföring.

Regjeringen: Viktigare lagar och förordningar inför årsskiftet 2022/2023
Informationsmaterialet innehåller en sammanfattning av de viktigare lagar och förordningar som träder i kraft kring årsskiftet 2022/2023.

Nytt forskningsprojekt om livsförlopp och brott
Inom ramen för Vetenskapsrådets utlysning om forskning om brottslighet har forskare vid kriminologiska institutionen tilldelats medel för projektet ”Social förändring och brott. En multikohortstudie om brottslighet över livsförloppet”.

New PhD course on Criminological Theory
At Malmö University.


4. Publications

Books and anthologies

Hayward, K. (2023). Crime and Consumer Culture. i A Liebling, S Marauna & L McAra (red), The Oxford Handbook of Criminology. 7th udg, Oxford University Press, Oxford.

Siponen, Rebecca et al. (2021) A population-based study of unintentional injury and premature death among non-imprisoned and imprisoned youth offenders. Journal of criminal justice 84.

Book reviews

Franko, K. (2023). Policing the lottery of birth, Theoretical Criminology, SAGE Publications. DOI: 10.1177/13624806221136453

Research articles

Bakken, S.A., Oksanen, A. & Demant, J. (2023). ‘Capital in illegal online drug markets: How digital capital changes the cultural environment of drug dealing’Theoretical Criminology.

Birk Oxlund, H. (2022). Udviklingstendenser i ungdomskriminaliteten i Fyns politikredsNordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab109(4), 476–488.

Celuch, M., Latikka, R., Oksa, R., & Oksanen, A. (2023). Online Harassment and Hate Among Media Professionals: Reactions to One’s Own and Others’ Victimization. Journalism & Mass Communication Quarterlyhttps://doi.org/10.1177/10776990221148987

Goyes, D. R. (2022). Latin American green criminology, Justice, Power and Resistance. DOI: 10.1332/CDQK2391

Goyes, D. R. (2023). The importance of stories in wildlife management, Ecological Management & Restoration. DOI: 10.1111/emr.12567

Houborg, E., Kammersgaard, T., & Søgaard, T. F. (2023). From Opponents to ‘Interested’ Partners? A Case Study of Police and Harm Reduction Service Collaboration. I M. Bacon, & J. Spicer (red.), Drug Law Enforcement, Policing and Harm Reduction: Ending the Stalemate (s. 257-274). Routledge.

Verdoner, S. (2022). »Omvendelsesterapi« rettet mod unge LGBT+-personer – en ny nordisk forbrydelse?.Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab109(4), 442–457.

Dissertations

Leskinen, Minni (2022). Seksuaalinen itsemääräämisoikeus: Rikosoikeuden muutos ja feministisen oikeusfilosofian mahdollisuus. (Eng: Sexual self-determination: legal change and the possibility of a feminist legal philosophy) https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-9046-7


5. Reports

Politiets virksomhetsstrategi 2023-2025
Politiet har publisert sin virksomhetsstrategi for 2023-2025.

Vold begått av personer med alvorlige psykiske lidelser
Kripos har publisert en rapport om vold begått av personer med psykiske lidelser.

Politi og rolleforståelse: forholdet mellom politiet og Norsk narkotikapolitiforening
Rolleforståelsesutvalget har publisert en rapport om forholdet mellom politiet og Norsk narkotikapolitiforening.

Evalueringsrapport om korrupsjon
GRECO har publisert sin femte rapport om å forhindre korrupsjon og fremme integritet i sentrale myndigheter (topplederfunksjoner) og rettshåndhevende organer.

NOU 2022: 21 Strafferettslig vern av den seksuelle selvbestemmelsesretten – Forslag til reform av straffeloven kapittel 26
Ny NOU om strafferettslig vern av den seksuelle selvbestemmelsesretten.

BRÅ: Faktorer av betydelse för att lämna ett kriminellt liv och strategiska brott bland ungdomar på 2010-talet.
Detta är en kortversion av Brås rapport Strategiska brott bland ungdomar på 2010-talet.

BRÅ: Målsägare vid brottsanmälan 2014–2021: Övergripande statistik för utvalda brottstyper riktade mot person.
I den här rapporten presenteras statistik över antalet personer som registrerats som målsägare vid brottsanmälningar under perioden 2014–2021, för några utvalda brottstyper mot person.

“Polarisering av våld bland tonårspojkar i Stockholm? En beskrivning utifrån självdeklarerad och registrerad våldsbrottslighet, 2002–2020”.
I en ny rapport studerar Fredrik Sivertsson, forskare vid kriminologiska institutionen, våldsutvecklingen bland tonårspojkar i Stockholm och vilka som begår brotten.


6. Statistics

Crime trends in Finland.
Kivivuori, J.,Kolttola, I., Raeste, A., Suonpää, K., Näsi, M., Malin, T., Kaakinen, M. & Vauhkonen, T. (2022). Crime trends in Finland. In: Kolttola, I (ed.). Rikollisuustilanne 2021: Rikollisuuskehitys tilastojen ja tutkimusten valossa. Katsauksia, 52/2022, Helsingin yliopisto, kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti, Helsinki, pp. 191-208.