Newsletter – March 2023

Content

  1. News from the secretariat
  2. Seminar, conferences, podcast, etc.
  3. News from the Nordic countries
  4. Publications
  5. Reports
  6. Statistics

Contact Secretaries

Denmark: Helena Birk Oxlund
Faroe Islands: Daisy J Iversen
Finland: Emma Villman
Greenland: Sara Kirstine Jakobsen
Iceland: Jónas Orri Jónasson
Norway: Marina Hiller Foshaugen
Sweden: Lisa Flower

If you have any questions or comments about NSfKs activities, please contact the Chair or the secretariat.


The contact secretaries are responsible for the national contributions.
To include anything to the Newsletter, please send an email to the contact secretary in your country.

Feel free to spread criminological news to the Nordic countries. You find us on TwitterFacebook and YouTube.​​


1. News from the secretariat

Call for papers: Nordic Journal of Criminology
This special issue on ‘the exploitation of migrant workers in the Nordics’ welcomes papers that explore or theorize the relationship between the ‘policy intentions’ of Nordic states. Deadline for submitting a full paper: March 31, 2023.

Thomas Ugelvik winner of NJC Best Article Prize 2022
We are pleased to announce that the winner of the NJC Best Article Prize 2022 is Thomas Ugelvik with his article “Three burglars, a friendly police inspector, and a vegetarian fox: Scandinavian exceptionalism, children’s literature, and desistance-conducive cultures”. The prize recognises excellent research and scholarship that engages with current and emerging issues in Nordic criminology.

New blog posts

Why have crime become a prevalent social problem in both Chile and Sweden?


2. Seminar, conferences, podcast, etc.

Foredrag ”Hooligans – Politiets kamp mod volden”.
Tid: Torsdag d. 20. april kl. 17.15 – 19.00. Sted: Københavns Universitet, Njalsgade 76, 2300 København S.

Seminar on Sexual Harassment, Justice, and Knowledge Building in the Nordic Region
RIKK – Institute for Gender, Equality and Difference at the University of Iceland, the Swedish Secretariat for Gender Research and NIKK – Nordic Information on Gender, invite you to a session with the authors and editors of “The Routledge Handbook of the Politics of the #MeToo Movement” (2021, Routledge) and “Re-Imagining Sexual Harassment. Perspectives from the Nordic Region” (2023, Bristol University Press). The symposium will take place on 25 April at the National Museum of Iceland.

Safeplaces Network – Research Seminars 2023: Crime levels and patterns during the pandemic: Evidence from Poland, Sweden, USA and Brazil.
Dr. Agnieszka Polończyk, Assistant Professor at the Institute of Security Studies and Computer Sciences of the Pedagogical, University in Krakow; Christopher R. Herrmann – Associate Professor, Department of Law & Police Science, New York; Prof. Vania Ceccato – Department of Urban Planning and Environment, School of Architecture and the Built Environment, KTH Royal Institute of Technology. Thursday 27th April 2023 – 17.30 CET.

Seminar: On being a “passive observer” in criminal proceedings with trafficked women. Gothenburg University, 28th April, online.

Podcast

‎‎Forebyg Forbrydelsen! Det Kriminalpræventive Råd
Vold på arbejdspladsen.

Det Store Bildet
Blir Putin tiltalt for krigsforbrytelser?

Kriminologene on Apple Podcasts.
Nye episoder med blant andre Kristian Mjåland.

Universitetsplassen on Apple Podcasts
Ble Tengs fetter torturert under avhør?

Vacancy

Genopslag – Afdeling for Jura søger en lektor eller adjunkt (studielektor/studieadjunkt) inden for retsvidenskab
Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet, søger en lektor eller adjunkt inden for retsvidenskab. På Afdeling for Jura gennemføres juridisk forskning inden for en bred retsvidenskabelig temaramme med en særlig orientering imod grønlandske retsforhold. Ansøgningsfrist: 31. marts 2023.

Ledig stilling som receptionist, hos Politiet
Færøerne. 30 timer om ugen, med frist 17 marts.

Politiets anklagemyndighed, søger kontorpersonale
Færøerne. Ansøgningsfrist 20 marts.

Stipendiat i kriminologi eller rettssosiologi
Ved Det juridiske fakultet, Institutt for kriminologi og rettssosiologi (UiO), er det ledig stilling som stipendiat. Søkeren må legge fram en prosjektbeskrivelse på 5-10 sider, med relevans for utvikling av kriminologi og/eller rettssosiologi. Det foreslåtte prosjektet bør kombinere teoretiske og empiriske ambisjoner med gjennomførbarhet.

Universitetslektor i kriminologi och Universitetslektor i kriminologi
Två lediga tjänster. Stockholm Universitet, Kriminologiska Institutionen (tidsbegränsad anställning).

Minst en universitetslektor i rättssociologi
Lunds universitet, Rättssociologiska institutionen.


3. News from the Nordic countries

Denmark

Nyt lovforslag skal kriminalisere grooming
Grooming skal fremover kriminaliseres med en selvstændig bestemmelse i straffeloven. Det fremgår af et nyt lovforslag, som justitsministeren i dag har fremsat i Folketinger. Forslager medfører, at det fremover kan straffes med op til 2 års fængsel, hvis en gerningsperson opbygger en relation til forurettede med det formål senere at udsætte forurettede for et seksuelt overgreb. Den forurettede skal være under 18 år.

Danskerne bliver narret for et trecifret millionbeløb af svindlere på nettet
Titusindvis af danskere bliver narret for store pengesummer, når svindlere kontakter dem via e-mails, sociale medier, datingssider og over telefonen. Især danskere over 40 år bliver svindlet for store beløb, viser en ny, omfattende undersøgelse. Danskerne skal rustes bedre til at beskytte sig mod online kriminalitet, lyder det fra Det Kriminalpræventive Råd. Omkring 157.000 danskere blev udsat for it-kriminalitet i 2021. Heraf blev 67.000 udsat for misbrug med betalingsoplysninger, 63.000 blev udsat for bedrageri ved handel på nettet, mens 18.000 blev udsat for kontaktbedrageri.

Ny undersøgelse: Rekord få danskere frygter kriminalitet
Danskernes bekymring for at blive udsat for kriminalitet er rekordlav – den har ikke været lavere de seneste omkring 50 år. Det viser en ny offerundersøgelse, som Justitsministeriet, Rigspolitiet og Det Kriminalpræventive Råd står bag i samarbejde med Københavns Universitet. Kun 9 procent er ’ofte’ eller ’næsten hele tiden’ bekymret for personligt at blive udsat for kriminalitet. Tilsvarende er 13 procent af danskerne ’meget’ bekymret for vold og anden kriminalitet i samfundet. Det er det laveste niveau siden de første målinger for omkring 50 år siden.

Forskningsprojekt skal undersøge relationsarbejde mellem politi, unge og familier i udsatte boligområder
Projektet sætter særligt fokus på, hvordan aspekter som etnicitet, køn og klasse fletter sig ind i politiets arbejde med slægtskabs- og familienetværk. I de seneste år er det blevet dokumenteret, at etnisk profilering og diskrimination fra politiets side udgør et væsentligt problem i Danmark. Problemet afspejler en kompleks, global udfordring med ulighed på tværs af etnicitet, køn og klasse. Forskningen viser, at etnisk profilering særligt sker i udsatte boligområder.

Ny evaluering: Samarbejdsprojekt om behandling af senfølger efter overgreb
Mennesker, der har været udsat for seksuelle overgreb som børn eller unge, har ofte brug for både specialiseret psykologhjælp og psykiatrisk behandling. Det skaber behov for koordination af den samlede indsats. Social- og Boligstyrelsen samler op på erfaringerne fra et samarbejdsprojekt, der også har resulteret i konkrete anbefalinger.

Bredt flertal afsætter historisk højt beløb til handlingsplan mod partnervold og partnerdrab
Regeringen og et bredt flertal i Folketinget har indgået en aftale om fordelingen af midler på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet for 2023-2026. Som en del af aftalen afsættes 136,1 mio. kroner til en handlingsplan mod partnervold og partnerdrab. Handlingsplanen skal blandt andet styrke forebyggelse, tidlig opsporing og hjælp til voldsudsatte, deres børn og til voldsudøvere.

Der er en stærk sammenhæng mellem bolig-situationen efter løsladelse og risikoen for ny kriminalitet
Boligsituationen efter løsladelse fra afsoning af en fængselsstraf ser ofte omtumlet ud, og næsten hver tredje nyligt løsladte deler adresse med en anden nyligt straffet på et tidspunkt inden for de første tre år. Det kan være et samfundsmæssigt problem, da risikoen for tilbagefald til kriminalitet er markant højere, når en løsladt bor med andre nyligt straffede. Det viser et nyt studie fra forskere ved ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed og Oxford University, som netop er opsummeret i et kapitel i en ny bog, der beskriver ROCKWOOL Fondens Forskningsenheds forskning i kriminalitet og straf siden 2015.

Når mænd udsættes for æresrelateret vold
Vi forbinder ofte æresrelateret vold med noget, kvindelige familiemedlemmer udsættes for, fordi de eksempelvis gennem deres seksualitet krænker families ære. Men æresrelateret vold er langt mere kompleks end det, og hvis dansk politi skal blive bedre til at håndtere og forebygge sagerne, så skal der opdyrkes en mere nuanceret forståelse af både mænd og kvinders roller i forbindelse med æresrelateret vold og konflikter. Det her faglige indspark handler om mændenes roller i konflikterne, og om antropologiens rolle og berettigelse i en politifaglig verden.

Faroe Island

Politiets statistik offentliggjort
21 feb. offentliggjorde Færøernes politi, statistik for 2022. Dansk version nederst på siden.

Mand tvunget til pengeoverførsel
Fire unge mennesker, to mænd og to kvinder, står anklaget for røveri. Ved vold, tvang de en mand at overføre et beløb til en konto. Alle fire nægter sig skyldige.

Finland

Justitieministeriet
Undersökning: Problemet med att förebygga dråp i parrelationer är att våld som föregått brottet blir dolt för myndigheterna
I en färsk undersökning utreds händelseförloppen vid och bakgrunden till dråp i parrelationer som riktas mot kvinnor och möjligheter att förebygga dessa. Enligt undersökningen är det svårt, men viktigt att kunna förutse risken för brott mot liv. För att dessa händelser ska kunna förebyggas ska fokus först ligga på att inom myndighetsverksamheten och i anmälningarna till polisen förbättra identifieringen av våld i parrelationer.

Undersökning: Medling vid våld i nära relationer gynnar de flesta, men uppföljningen och kontakterna till stödtjänster bör stärkas
En undersökning som genomförts som en del av statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet visar att medling vid våld i nära relationer i regel fungerar bra. Man deltar frivilligt i medlingen och upplever oftast att medlingsprocessen är framgångsrik och dess resultat rättvist. Medlingen ger också verktyg för att förebygga våld. Det är dock nödvändigt att ytterligare utveckla medlingen vid våld i nära relationer.

Elektronisk övervakning av besöksförbud införs och ansökan om besöksförbud blir kostnadsfri
Elektronisk övervakning kommer att införas i syfte att effektivisera besöksförbudet. Dessutom blir det kostnadsfritt att ansöka om besöksförbud och brottmål som gäller brott mot besöksförbud ska i fortsättningen behandlas skyndsamt.

Polisyrkeshögskolan
De populära Siniset klassikot får fortsättning – polisbranschens viktigaste undersökningar är under luppen igen
Polisyrkeshögskolans forskningsserie fokuserar denna gång på undersökningar som bland annat handlar om hot mot vittnen samt regionala variationer i brottslighet och våld i städerna.

Greenland

Flerårsaftale 2022-25 for kriminalforsorgen videreføres
Et flertal i Folketinget er blevet enige om at videreføre aftalen om kriminalforsorgen frem til ultimo 2025. Flertallet baner vejen for at genopføre de igangsatte initiativer i kriminalforsorgen.

Højeste anmeldelsestal i 20 år
En bodypacker blev anholdt i Kangerlussuaq Lufthavn. Ifølge Grønlands Politi er dette en ærgerlig tendens, hvor anmeldelsestallet i registrering af narkorelaterede lovovertrædelser er det højeste i 20 år.

Landslægeembedet skal undersøge klager i spiralsagen
Landslægeembedet i Grønland og et forskerhold skal behandle klager fra kvinder, der har fået opsat spiral uden samtykke i nyere tid. Det drejer sig om 30 kvinder, skriver KNR. Dette sker efter en afdækning, hvor den danske stat uden samtykke har opsat spiraler på tusindvis af piger og kvinder i 1966 og opefter, for at reducere befolkningen i Grønland.

Iceland

The Minister of Justice Promises to Increase Funding to the Icelandic Police
The Minister of Justice has presented a four-part action plan set to strengthen law enforcement in Iceland. The plan’s main focus is to boost police education, increase the number of working officers and increase funding to organized crime investigations.

The Number of Open Sexual Offence Cases in Reykjavik Have Decreased
Due to an increased budget the number of open sexual offenses cases investigated by the Reykjavik Metropolitan Police has decreased by 37% in recent months.

The Minister of Justice Handling of a Stun Gun Permit was not Good Administration
According to Alþingi’s ombudsman the Minister of Justice decision to authorize the police to carry electric weapons without bringing the matter to the attention of the government does not comply with the requirements for good administrative practices.

Risk Assessment will be Increased in Iceland Leading up to the Summits of Heads of State and Government of the Council of Europe
The 4th Summit of Heads of State and Government of the Council of Europe will be held in Reykjavik on 16 and 17 May 2023. Icelandic authorities are expecting the National Police Commissioner’s risk assessment to be raised to the highest level as well as the network of security cameras in the city tightened before the meeting.

New Masters Program in Criminology at the University of Iceland
A master’s program in criminology will be available for the next fall semester at the University of Iceland.

Norway

Forebygging av voldtekt
Regjerningen har nedsatt et utvalg som skal utrede problemstillinger knytta til forebygging og straffeforfølgning av voldtekt. Utvalget skal også utrede hvordan personer som er utsatt blir ivaretatt.

Identitetsskjerming for ansatte i politiet og kriminalomsorgen
Regjeringen setter ned et utvalg som skal vurdere om identiteten til ansatte i politiet og kriminalomsorgen i større grad skal kunne skjermes.

Styrker tilsynet med kriminalomsorgen
Regjeringen fremmer lovforslag om nytt tilsynsråd for kriminalomsorgen.

Sweden

Polisen 2022
Ett utmanande år påverkade resultatet. Under 2022 ställdes polisen inför många utmaningar. Det grova våldet, den organiserade brottsligheten och den kraftigt ökade efterfrågan på pass är några av faktorerna som lyfts fram i årsredovisningen för 2022.

Prioriterade prejudikatfrågor 2023
Riksåklagaren tar varje år i samverkan med Ekobrottsmyndigheten fram en lista över frågor där det bedöms som särskilt viktigt att Högsta domstolen ger vägledning.

SiS årsredovisning för år 2022 är klar.
Bland resultaten märks färre avvikningar inom sluten ungdomsvård och att avskiljningarna minskat kraftigt inom missbruksvården.

Skärpt syn på brott mot journalister och vissa andra samhällsnyttiga funktioner
Lagrådsremiss.

En särskild straffbestämmelse för deltagande i en terroristorganisation
Prop. 2022/23:73.

En ny lag om ordningsvakter
Lagrådsremiss.

Kriminalisering eller avkriminalisering av narkotikabruk
Vad säger forskningen?: Nytt forskningsprojekt vid Kriminologiska institutionen ska undersöka konsekvenserna av kriminaliserat bruk.


4. Publications

Books and anthologies

Frediksson, Tea (2023). Haunting Prison: Exploring the Prison as an Abject and Uncanny Institution. Emerald Publishing Limited.

Goyes, D. R. (2023). Green Crime in the Global South: Essays on Southern Green Criminology. Springer International Publishing.

Houborg, E., Kammersgaard, T., & Søgaard, T. F. (2023). From Opponents to ‘Interested’ Partners? A Case Study of Police and Harm Reduction Service Collaboration. I M. Bacon, & J. Spicer (red.), Drug Law Enforcement, Policing and Harm Reduction: Ending the Stalemate (s. 256-274). Routledge.

Smith, P. S. (2023). “Public Sentiments on Justice, Legal Consciousness, and the Study of Marginalised Groups” in: Combining the Legal and the Social in Sociology of Law. An Homage to Reza Banakar, Hydén, H. Cotterrell, R., Nelken & D. Schultz, U. Bloomsbury.

Research articles

Airaksinen, J., Aaltonen, M., Tarkiainen, L., Martikainen, P., & Latvala, A. (2023). Associations Between Cohabitation, Marriage, and Suspected Crime: a Longitudinal Within-Individual Study. Journal of Developmental and Life-Course Criminology, 1-17. https://doi.org/10.1007/s40865-022-00219-6

Bakken, S. A., Oksanen, A., & Demant, J. (2023). Capital in illegal online drug markets: How digital capital changes the cultural environment of drug dealingTheoretical Criminologyhttps://doi.org/10.1177/13624806221143365

Greiwe, T. & Khoshnood Adravan (2022) Do We Mistake Fiction for Fact? Investigating Whether the Consumption of Fictional Crime-Related Media May Help to Explain the Criminal Profiling Illusion. SAGE Open 12(2).

Hayward, K. (2023). Crime and Consumer Culture. I A. Liebling, S. Marauna, & L. McAra (red.), The Oxford Handbook of Criminology (7th udg.). Oxford University Press.

Holen, S. V. (2023). A duty to protect? Legal consciousness among military officers in armed conflict. Journal of Law and Society. DOI: 10.1111/jols.12405

Laugerud, S. (2023). Søvnens kraft: en analyse av begrepet og fenomenet sovevoldtekt. Norsk sosiologisk tidsskrift. DOI: 10.18261/nost.7.2.1

Lindegaard, M. R., van Dalen, M., Sunde, H. M., van Baak, C., Sexton, M., Pallante, V., Thijs, F., Echelmeyer, L., van de Weijer, S., Pighini, L., Chlevickaite, G., Thomas, J., & Liebst, L. S. (2023). Citizen profiling during weapon controls in Amsterdam: An observational analysis of practices and potential biases. Netherlands Institute for the Study of Crime and Law Enforcement (NSCR).

Prieur, A., Savage, M., & Flemmen, M. (2023). Distinctions in the making: A theoretical discussion of youth and cultural capital. British Journal of SociologyPreview.

Solares, C., Garcia-Argibay, M., Chang, Z. et al. Risk of dementia and mild cognitive impairment in older adults with a criminal background: a population-based register study in Sweden. Sci Rep 13, 1915 (2023). Read here

Søgaard, T. F. (2023). Pushere, narkohajer, dødens købmænd – eller mennesker, der sælger illegale rusmidler?STOF – Viden om rusmidler og samfund44, 20-25.

Wallengren, S, Wigerfelt, A., Wigerfelt, B. and Mellgren, C. (2023). Trust Toward the Criminal Justice System Among Swedish Roma: A Mixed-Methodology Approach, Race and Justice 13(2): 207-230.


5. Reports

Justitsministeriets Forskningskontor: Foranstaltningsdomme I 2021
Rapporten belyser foranstaltningsdomme afsagt i løbet af 2021. Rapporten indeholder som noget nyt oplysninger om antallet af igangværende foranstaltningsdomme, dvs. en opgørelse af, hvor mange personer der på et givent tidspunkt er underlagt en foranstaltningsdom, samt opgørelser af udviklingen i varigheden af afsluttede foranstaltningsdomme.

Ny rapport om Digital Stalking
I en ny rapport har Dansk Stalking Center undersøgt omfanget af digital stalking blandt 496 stalkingudsatte og 33 udøvere, der har modtaget behandling i Dansk Stalking Center i perioden oktober 2020 til oktober 2022 og i den forbindelse har udfyldt et spørgeskema. Ud af de næsten 500 stalkingudsatte har hele 95 procent oplevet at være udsat for en eller anden form for stalking, der foregår gennem digitale teknologier og/eller internettet. Og det er særligt udbredt, når der er tale om stalking af en tidligere partner eller anden intim relation.

Landorganisation af Kvindekrisecentre LOKK årsberetning 2022
2022 var et travlt år for kvindekrisecentrene i Danmark. Antallet af kvinder, der søger hjælp på krisecentrene, er stigende, og det er behovet for de solide voldsfaglige indsatser derfor også. Den store indsats, om de mange dygtige medarbejdere og frivillige på krisecentrene hver dag yder, er en afgørende vigtig støtte for de over 2.200 kvinder og deres børn, der i 2022 søgte hjælp og beskyttelse mod volden.

Politiets trusselvurdering for 2023
Kripos har gitt ut trusselvurdering for 2023. Politiets trusselvurdering (PTV) er politiets nasjonale situasjonsbilde og beskriver et utvalg av kriminalitetstrusler.

Rettsoppfatning i Norge
Velferdsforskningsinstituttet NOVA har publisert rapport om holdninger til straff og straffegjennomføring i den norske befolkningen.

Nasjonal trygghetsundersøkelse 2020
Velferdsforskningsinstituttet NOVA har publisert rapport som kartlegger utsatthet for lovbrudd.

Omfang av vold og overgrep i den norske befolkningen
Denne rapporten presenterer den andre nasjonale omfangsstudien om vold og seksuelle overgrep i den voksne befolkningen i Norge. Den første ble gjennomført i 2014.

Utredning och uppklaring av dödligt våld i kriminell miljö
I den här studien beskrivs brottshändelsernas karaktär, vilka olika utrednings­åtgärder som polisen genomför, hur de olika utrednings­organisationerna ser ut och om det finns några utredningsåtgärder som särskilt påverkar uppklaringen.

Socioekonomisk bakgrund och brott: En kunskapsöversikt
Vilken roll spelar bakgrundsfaktorer som föräldrars utbildningsnivå och inkomst för risken att personer begår brottsliga handlingar? Hur starka är sambanden? Rapporten är en kunskapssammanställning av forskning om betydelsen av socioekonomisk bakgrund för skillnader i brottslighet mellan individer.


6. Statistics

Anmeldte voldsforbrydelser topper
I 2022 blev der anmeldt 31.374 tilfælde af vold. Det er det højeste antal siden Danmarks Statistik begyndte at offentliggøre tal om anmeldte forbrydelser i 1990. Dengang var antallet af voldsanmeldelser ca. en tredjedel af, hvad der blev anmeldt i 2022. Efter et fald under COVID steg antallet af anmeldte voldsforbrydelser med 16 pct. fra 2021 til 2022. Simpel vold, vold og lignende mod offentlig myndighed og trusler, er de tre typer voldsforbrydelser, der fylder mest i statistikken med hhv. 38, 24 og 19 pct. af alle voldsforbrydelserne. Mens anmeldelser af simpel vold og vold og lignende mod offentlig myndighed steg fra 2021 til 2022 med 16 og 11 pct., er anmeldelser af trusler faldet 2 pct.

The System of Criminal Sanctions
Kuusisto Mäkelä, F. E., & Carling, C. (eds.) (2023). Seuraamusjärjestelmä 2021: Kontrollijärjestelmä tilastojen ja tutkimusten valossa (English summary: The System of Criminal Sanctions). Katsauksia: 53/2023. Helsinki University.

Reykjavik Metropolitan Police – Monthly Statistics