Newsletter – May 2022

Content

  1. News from the secretariat
  2. Seminar, conferences, podcast, etc.
  3. News from the Nordic countries
  4. Publications
  5. Reports
  6. Statistics

Contact Secretaries

Denmark: Tobias Kammersgaard
Faroe Islands: Daisy J Iversen
Finland: Emma Villman
Greenland: Sara Kirstine Jakobsen
Iceland: Jónas Orri Jónasson
Norway: Marina Hiller Foshaugen
Sweden: Lisa Flower

If you have any questions or comments about NSfKs activities, please conctact the Chair or the secretariat.


The contact secretaries are responsible for the national contributions.
To include anything to the Newsletter, please send an email to the contact secretary in your country.

Feel free to spread criminological news to the Nordic countries. You find us on TwitterFacebook and YouTube.​​


1. News from the secretariat

NSfK award grants to five Nordic research projects.

Photos from Research seminar 2022.

Travel Grants deadline 1 June.

New issue of Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab


2. Seminar, conferences, podcast, etc.

Rusmidler, mennesker og samfund – Viden fra Center for Rusmiddelforskning
Dato: 14. juni kl. 10.00 – 15.15
Sted: Per Kirkeby Auditoriet, Aarhus Universitet, Bartholins Allé 3, 8000 Aarhus.
Center for Rusmiddelforsknings årlige konference ‘Rusmidler, mennesker og samfund’ er en hel dag med oplæg fra vores forskere, som deler den nyeste samfundsvidenskabelige viden om rusmidler, forbrug, behandling, forebyggelse og politik.

Konferens om barn som bevittnat och utsatts för våld
Brottsoffermyndigheten anordnar en konferens om barn som bevittnat och utsatts för våld. Bland programpunkterna finns vad bevittnandet får för konsekvenser för barnen, domstolens och familjerättens ansvar, vad det innebär för brottsutsatta barn att vistas på skyddat boende och vad för ersättning som de kan få efter att ha utsatts för barnfridsbrott. Konferensen hålls klockan 9.15–15.30 den 9 juni 2022 på Folkets Hus i Stockholm. Sista anmälningsdag är den 26 maj 2022. Program och anmälan här

Workshop – Geoprivacy & data security in practice for masters and PhD students
Workshop – Geoprivacy & data security in practice for masters and PhD students! Date: 23rd May 2022 ( 9:00-12:00 + Lunch) Location: KTH Royal Institute of Technology, TBD. Register by the 16th May! More information: https://www.sakraplatser.abe.kth.se/2020/06/30/geoprivacy-initiative-geoprivacy-confidentiality-and-data-sharing-in-research-practice-01-09-2021-30-06-2022/

Spridningskonferens om hedersrelaterat våld och förtryck
Brottsoffermyndigheten har under 2021 och 2022 medverkat i ett myndighetsgemensamt uppdrag för att öka kunskapen om och motverka hedersrelaterat våld och förtryck. Den 2 juni hålls en spridningskonferens för att uppmärksamma en ny vägledning och informationskampanj på området. Sista anmälningsdag är den 18 maj.

För andra året i rad bjuder Polismyndigheten in dig till det livesända digitala seminariet Polisen, brotten och tryggheten. Årets tema är det brottsförebyggande arbetet, som ska stärkas genom kommunernas utökade ansvar och polisens nya strategi. Seminariet riktar sig till dig som arbetar brottsbekämpande, är journalist eller är intresserad av polisens arbete – alla kan ta del av sändningen. Under två timmar fördjupar vi oss i hur polisen tillsammans med andra aktörer kan reducera det dödliga våldet i hemmet och i de kriminella gängen. Vi tar även upp sambandet mellan organiserad brottslighet och bedrägerier och hur polisen arbetar för att förebygga denna systemhotande brottslighet. Panelsamtal varvas med presentationer och frågor från journalister på plats.

PODCAST

Forebyg Forbrydelsen! Det Kriminalpræventive Råd i Danmark har lanceret en ny podcast. Lyt med hver måned, hvor et panel gør os klogere på kriminalitetsforebyggelse.

STOF – Rusmidler, mennesker og samfund. Ny episode om udsatte unge, der bliver udnyttet til narkokriminalitet.

Kriminologene on Apple Podcasts. Nye episoder med blant andre Kjersti Lohne.

Säkraplatser-Poddar: PODD 1 – Malin Bergqvist, Åre Kommun, Förändringar i våra dagliga rutinaktiviteter och säkerhet: Vad kan vi lära oss?

Säkraplatser-Poddar: PODD 2 – Jan Landström, Nacka Kommun, Förändringar i våra dagliga rutinaktiviteter och säkerhet: Vad kan vi lära oss?

Säkraplatser-Poddar: PODD 4 – Prof Jerzy Sarnecki, Förändringar i våra dagliga rutinaktiviteter och säkerhet: Vad kan vi lära oss?

Säkraplatser-Poddar: PODD 5 – Krimninolog Anders Östlund, Förändringar i våra dagliga rutinaktiviteter och säkerhet: Vad kan vi lära oss?


3. News from the Nordic countries

Denmark

Samtykkelovgivning kan have ændret borgernes opfattelse af voldtægt
Andelen af personer, der oplever at blive udsat for voldtægt eller forsøg herpå, var i 2021 på det højeste niveau, der er målt i Justitsministeriets årlige offerundersøgelse nogensinde. Målingen af udsathed for voldtægt blev første gang foretaget i 2008. Stigningen kan være relateret til samtykkelovgivningen, der trådte i kraft 1. januar 2021.

Traktat om leje af fængselspladser i Kosovo nu underskrevet
Justitsministeren har nu underskrevet den traktat, der sætter rammerne for, at Danmark kan leje 300 fængselspladser i Gjilan-fængslet i Kosovo til brug for udvisningsdømte kriminelle. Traktaten er en udmøntning af den hensigtserklæring, som blev underskrevet af Kosovo og Danmark tilbage i december 2021.

Justitsministeren vil med nyt lovforslag stramme skruen over for de hårdeste indsatte
Justitsministeren fremsætter i dag et lovforslag, der har til formål at gennemføre store dele af flerårsaftalen for kriminalforsorgen. Lovforslaget varsler bl.a. et opgør med de indsatte, der overfalder fængselspersonalet og bryder spillereglerne i fængsler og arrester. Derudover sættes hårdt ind over for de dømte, der ikke møder op til afsoning.

Færre ofre for indbrud anmelder til politiet
Markant færre danskere anmelder til politiet, når de har haft indbrud, viser en netop offentliggjort offerundersøgelse. Det er problematisk, mener Det Kriminalpræventive Råd, for så har hverken nabolaget eller politiet mulighed for at forebygge næste indbrud.

Over 150.000 danskere er ofre for it-kriminalitet
Mange danskere bliver fortsat lokket til at udlevere oplysninger ved nethandel, selvom it-kriminaliteten og særligt misbrug af betalingskort er faldende. Det viser netop offentliggjort offerundersøgelse. Det er derfor vigtigt, at danskerne bliver bedre til at beskytte sig mod kriminalitet på nettet.

Tusindvis af muldyr: Unge hvidvasker penge for kriminelle
Flere tusinde unge er med til at hvidvaske penge, som it-kriminelle stjæler gennem fx identitetstyveri og svindel. De unge fristes af lettjente penge eller en simpel tjeneste. Det Kriminalpræventive Råd advarer kraftigt mod at stille sin konto til rådighed og dermed blive muldyr for kriminelle.

Trygheden kan øges lokalt
Selvom kriminaliteten generelt er faldende, er danskerne blevet mere utrygge, når de går udenfor i mørke. Det Kriminalpræventive Råd opfordrer nu til, at landets kommuner øger trygheden i det offentlige rum.

Politiet bør ikke gemme uskyldiges dna og fingeraftryk længere end højst nødvendigt
HØRINGSSVAR: Regeringen foreslår, at politiet i op til 20 år skal kunne gemme dna-profiler og fingeraftryk fra sigtede personer, der ikke er dømt. Institut for Menneskerettigheder påpeger i et nyt høringssvar, at forslaget risikerer at krænke retten til privatliv.

Rapport: Ungdomskriminalitetsnævn tager ikke nok hensyn til sårbare børn og unge
Det kan være en voldsom belastning både for de yngre børn ned til 10 år og for børn og unge med handicap at møde i Ungdomskriminalitetsnævnet. Ny rapport undersøger de menneskeretlige konsekvenser af de nuværende regler.

Stadig usikkert, hvordan Danmark beskytter indsattes rettigheder i Kosovo
HØRINGSSVAR: En ny aftale præciserer Danmarks ansvar for de indsatte, der skal overføres til lejede fængselspladser i Kosovo. Men der er stadig knaster, vurderer Institut for Menneskerettigheder.

Kriminalforsorgen fordobler sine uddannelsesmuligheder
Kriminalforsorgen åbner to nye uddannelsescentre, så der kan uddannes fængselsbetjente og værkmestre fire steder i landet samt transportbetjente to steder i landet. Merituddannelsen fra transportbetjent til fængselsbetjent udbydes fortsat alene i Birkerød.

Internettets skyggeside: Hvordan deler unge ekstremt indhold på sociale medier?
Et nyt forskningsprojekt vil afdække, hvordan unge på nettet producerer og deler hadefulde og krænkende memes. Projektet skal skabe mere viden om, hvilken rolle sådanne memes spiller i unges liv, og hvordan samfundet kan forebygge, at ekstremt indhold bliver delt på sociale medier.

VIVE skal følge politiets arbejde med ny metode til at bekæmpe grov vold og skyderi
Københavns Politi skal over de næste år arbejde målrettet med den kriminalpræventive metode Group Violence Intervention. Teorien bag metoden er, at et klart budskab om konsekvenserne ved at begå kriminalitet vil reducere den grove vold i kriminelle grupperinger. VIVE skal i et forskningsprojekt følge politiets arbejde med at implementere metoden.

Partnervold i LGBT+-forhold
Partnervold i LGBT+-forhold er ikke anderledes end i andre forhold, men voldsudsatte LGBT+-personer har sværere ved at søge og få hjælp i de etablerede støttetilbud. VIVEs rapport anbefaler derfor at styrke de eksisterende tilbud eller oprette særlige tilbud til denne gruppe.

Partnervold bliver værre under graviditeten
Mange voldsudsatte kvinder, der opholder sig på et krisecenter, har oplevet, at volden blev værre, da de blev gravide, og da barnet blev født. Ny undersøgelse fra LOKK og Mary Fonden har undersøgt omfanget og karakteren af partnervold i forbindelse med graviditet og fødsel blandt kvinder på krisecentre.

Seksualiserede overgreb kan begås med andre former for magt end fysisk vold
Ny undersøgelse fra Lev Uden Vold kaster lys over nuancerne i voldtægt. Undersøgelsen peger bl.a. på, at seksualiserede overgreb kan begås med andre former for magt end fysisk vold. Ligesom ofres modstand kan udvises på måder, som ikke nødvendigvis involverer fysisk modværge.

Nærbetjente på nettet
Pr. 1. april fik dansk politi et online politi. Det skal patruljere i det digitale univers, hvor især mange børn og unge bruger adskillige timer om dagen, og hvor de kan være lette ofre for forskellige former for kriminalitet som afpresning, bedrageri eller grooming. Men de kan også hurtigt selv kan komme galt afsted med for eksempel ulovlig deling af billeder og videoer.

Faroe Island

Lagmand ønsker styre- og projektgruppe som led i implementering af helhedsplan
I forbindelse med landstyres helhedsplan til bekæmpelse af rusmidler på Færøerne, har lagmanden Bárður á Steig Nielsen fået §52 spørgsmål i Lagtinget, vedr. implementering af helhedsplanen, om voldstendenser i nattelivet på Færøerne. Lagmanden udtaler at planen at både at så sat en styregruppe og en projektgruppe, som skal hjælpe med implementeringen, derudover er planen også at få inviteret til en konference i slutningen af maj, hvor nogle emner fra helhedsplanen bliver gennemgået og diskuteret.

Lagmanden udtaler også at oprettelse af PPS (politi, psykiatri og sociale myndigheder) og SSP + (omfatter socialvæsen, arbejdsløshedsvæsenet, kriminalforsorg og andre aktører) samarbejdet som en del af planen.

Implementering af Helhedsplanen sker gradvist over tid, fra 2022 til 2028.

Retten på Færøerne søger retsassessor
En stilling som retsassessor ved Retten på Færøerne er ledig til besættelse snarest muligt. Ansøgningsfrist 30. Maj.

SSP arrangerede for temaaften
20. april var der temaaften med Line Melvold, med over 300 fremmødte. Temaet omhandlede børnerettigheder, livsmestren og psykisksundhed,med fokus på at forebyggelse og vigtigheden af en god dagsinstitution. Oplyser SSP på deres hjemmeside

Finland

Justitieministeriet
Offer för sexhandel lämnas utan tillräckligt skydd
Utredningen om tillämpningspraxisen för bestämmelsen om utnyttjande av personer som är föremål för sexhandel har blivit färdig. I bestämmelsen, som varit i kraft sedan 2006, kriminaliseras köp av sex av ett offer för människohandel eller koppleri. I utredningen bedömdes tillämpningspraxisen för bestämmelsen utifrån material och intervjuer som samlats in från polisen, Åklagarmyndigheten och domstolarna 2010–2020. En central iakttagelse är att bestämmelsen har tillämpats påtagligt lite i förhållande till antalet fall som gäller koppleri och människohandel.

Social- och hälsovårdsministeriet
För att bekämpa sexuellt våld mot barn behövs alla vuxna – Handlingsplan med metoder
Sexuellt våld mot barn kan bekämpas endast genom att samarbeta. Detta är den bärande tanken i den färska handlingsplanenen för det nationella genomförandet av Lanzarotekonventionen. I planen ingår sammanlagt 33 åtgärder. Åtgärderna kräver samarbete mellan flera olika instanser såsom kommunerna, välfärdsområdena och organisationerna. Dessutom behövs det internationellt samarbete till exempel för att bekämpa de brott som begås på webben.

Institutet för hälsa och välfärd (THL)
THL:s nya webbutbildning ökar kunskapen hos yrkesutbildade personer om hedersrelaterat våld
Webbutbildningen om hedrsrelaterat våld är en ny del av THL:s webbskola Ingrip i våld som behandlar våld i nära relationer. Den utvecklar förståelsen för fenomenet hedersrelaterat våld och hjälper till att identifiera olika former av hedersrelaterat våld. Webbutbildningen riktar sig i första hand till yrkesutbildade personer och studerande inom social- och hälsovården samt undervisnings-, fostrings- och säkerhetsbranschen.

Domestic violence and sexual harassment experienced by young people have increased during the coronavirus pandemic
During the prolonged coronavirus epidemic, children and young people have encountered more domestic violence and sexual harassment than before the epidemic. Remote schooling and other restrictive measures have also affected the well-being of young people, as ordinary everyday routines have been disrupted..

Greenland

Istanbulkonventionen skal tiltrædes i Grønland
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Grønlands Selvstyre tiltræder Europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet (Istanbulkonventionen) er vedtaget. Den grønlandske regering, Naalakkersuisut, skal udarbejde et lovforslag ud fra det vedtagne dokument.

Klinik åbnet for voksne med seksuelt krænkende adfærd mod børn
Et landsdækkende behandlingstilbud for voksne med seksuelt grænseoverskridende adfærd overfor børn og unge, eller tanker herom, er åbnet i Grønland. Klinikken ”Killiliisa” (lad os sætte grænse, dansk red.) åbnede d. 21. April.

Spiralkampagne i Grønland kan have medført krænkelse af menneskerettigheder
I årene mellem 1966 og 1975 fik de danske myndigheder sat spiraler op i omkring 4.500 fødedygtige piger og kvinder, også uden samtykke. Råd for menneskerettigheder mener, at der er tale om krænkelse af grønlænderes menneskerettigheder, derudover ønsker de to grønlandske mandater i Folketinget, at Danmark laver en udredning af sagen.

Samtykkebaseret lov skal sendes i høring
Samtykkeloven, som handler om, at det er strafbart at have samleje med en person, der ikke har givet sit samtykke, kan være på vej til Grønland. Justitsministeriet i Danmark har nemlig sendt lovforslaget i høring.

Sweden

Närmare 2000 fängelseår – resultat från info i krypterade appar
Informationen från Encrochatt, Sky och Anom har i dagsläget lett till att individer dömts till totalt närmare 2000 fängelseår, visar den senaste sammanställningen från Polismyndigheten.

Allvarliga angrepp på samhället och polisen
Kriminella personer har under påsken utnyttjat tillfället att gå till angrepp på samhället och polisen och övriga blåljuspersonal på flera orter i Sverige. De som ligger bakom detta ska identifieras och lagföras.
– Det är synnerligen allvarliga brott som de senaste dagarna riktats mot vårt samhälle, poliser och övrig blåljuspersonal. De har visats en likgiltighet för människors liv och hälsa som vi inte sett tidigare. Vi ska få stopp på detta och visa att de som begår dessa brott inte kommer undan, säger rikspolischef Anders Thornberg.

Uppdrag att studera hur barn och unga involveras i och utnyttjas av kriminella nätverk
Regeringen ger Brottsförebyggande rådet (Brå) i uppdrag att studera hur barn och unga involveras i och utnyttjas av kriminella nätverk. Med involvera avses allt från successivt inträde till aktiv rekrytering i kriminella nätverk.

Skärpt syn på våldtäkt och andra sexuella kränkningar
För att stärka skyddet mot allvarliga sexuella kränkningar som begås på distans, till exempel över internet, föreslår regeringen att bestämmelserna om våldtäkt och sexuellt övergrepp och motsvarande brott mot barn ska utvidgas.

Uppdrag till Polismyndigheten om förstärkt arbete mot segregation
Regeringen ger Polis­myndig­heten i uppdrag att analy­sera och redovisa i vilken utsträck­ning nya statistik­verktyg för upp­följning av socio­ekonomisk segre­gation, särskilt regionala statistik­områden, socio­ekonomiskt index och statistik för­delat på områdes­typer, kan användas som ett stöd i analys, planering, inriktning och upp­följning av myndig­hetens verk­samhet enligt ordinarie uppdrag.

Ett särskilt brott för hedersförtryck
Hedersrelaterat våld och förtryck måste bekämpas med kraft. De senaste åren har en rad åtgärder vidtagits för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck. Fler åtgärder behöver dock vidtas. Regeringen föreslår därför att det införs ett nytt brott i brottsbalken med beteckningen hedersförtryck.

Uppdrag att inrätta regionala center mot arbetslivskriminalitet och om varaktig myndighetssamverkan
Regeringen ger Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket, Polismyndigheten, Skatteverket och Åklagarmyndigheten i uppdrag att under 2022–2023 samverka för att motverka arbetslivskriminalitet.

Nytt regeringsuppdrag om en nationell brottsofferportal
Brottsoffermyndigheten har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna för att ta fram och inrätta en ny nationell brottsofferportal. Portalen ska förmedla stöd och hjälp till personer som utsatts för brott genom att deras personuppgifter missbrukats, exempelvis vid bedrägerier och identitetsstölder.

Unga kvinnor utsätts för digitalt våld
Sibel Korkmaz, lärare och forskare vid institutionen för socialt arbete, forskar på våld i ungas relationer. I en enkätstudie som hon tillsammans med andra forskare genomförde i olika gymnasieskolor kunde hon se att det psykiska, digitala våldet var vanligt.

Prisad avhandling i kriminologi
Julia Sandahl disputerade vid Kriminologiska institutionen 2021 med sin avhandling Juvenile Crime in Context. The Significance of School Affiliation. Avhandlingen har nu tilldelats Högskoleföreningens pris till framstående avhandlingar. Vi har ställt några frågor till Julia om priset, avhandlingen och livet efter disputationen.


4. Publications

Books and anthologies

Mikael Skillmark & Christian Kullberg (2022) Att möta våldsutsatta män – förståelse, bedömningar och hjälpinsatser. Studentlitteratur: Lund.

Research articles

Celuch, M., Oksanen, A., Räsänen, P., Costello, M., Blaya, C., Zych, I., Llorent, V.J., Reichelmann, A., & Hawdon, J. (2022). Factors Associated with Online Hate Acceptance: A Cross-National Six-Country Study among Young AdultsInternational Journal of Environmental Research and Public Health

Di Marco, M. H. (2022) ‘Why? How Perpetrators of Male-Male Homicide Explain the Crime’Journal of Interpersonal Violence.

Ellefsen, R. & Jämte, J. (2022). The causes, content and consequences of repression: A framework for analyzing protest control in the counter-extremism era, Social Movement Studies.

Ellefsen, R. & Sandberg, S. (2022). Black Lives Matter: The Role of Emotions in Political EngagementSociology.

Elmose Jørgensen, K. (2022). Research on Danish Salafi-jihadist foreign fighters. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 109(2), 348–352.

Franko, K. & Goyes, D. R. (2022) ‘Drug Violence, War-Crime Distinction, and Hierarchies of Victimhood’Social & Legal Studies.

Goyes, D. R., Sollund, R., Budó, M. d. N., Natali, L. & Brisman, A. (2022). Introdução à criminologia verde: Perspectivas críticas, descoloniais e do Sul [In English: Introduction to green criminology: critical, decolonial, and southern perspectives]. Tirant lo Blanch Brasil.

Johansson Worobiec, Magda (2022) Back to school: an analysis of repeat school victimization in Malmö. Nordic Journal of Criminology, ISSN 2578-983X, Vol. 23, nr 1, s. 102-120.

Kaltiala R., Holttinen T., & Ellonen, N. (2022). Sex offending among adolescents and young men with history of psychiatric inpatient care in adolescence. Criminal Behaviour and Mental Health.

Kammersgaard Christensen, T. . (2022). Automatisk Nummerpladegenkendelse (ANPG): – behandling af personoplysninger, proportionalitet og retten til privatlivets fred. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 109(2), 271–287.

Kessing, P. V., & Minke, L. K. (2022). Kropsvisitation af indsatte i danske fængsler. Juristen2, 97-109.

Laine R., Myrskylä M., Kaskela T., & Pitkänen T. (2022). Imprisonment, community sanctions and mortality by cause of death among patients with substance use disorder – a 28-year follow-up using Finnish register dataDrug Alcohol Depend.

Mølbak, M. & Skovgård Jørgensen, C. (2022). Psykisk vold inden for lovens rammer: – muligheder og begrænsninger i retliggørelsen af psykisk vold. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab109(2), 328–347.

Olesen, A. (2022). Samarbejdet mellem den danske kriminalforsorg og den frivillige sektor: – fra ikke-formaliseret samarbejde til strategiske samarbejdspartnere. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 109(2), 288–307.

Pedersen, M. L., Okholm, M. M., & Balvig, F. (2022). Udsathed for vold og andre former for kriminalitet: Offerundersøgelserne 2005-2021. Hovedtal. Justitsministeriets Forskningskontor.

Pritchett, Sarah & Kim Moeller (2022) Can social bonds and social learning theories help explain radical violent extremism?Nordic Journal of Criminology, ISSN 2578-983X, nr 1, s. 83-101

Smith, P. S. (2022). “Dynamic security or corruption of authority? Normalization and prisoner- staff relations in Danish prisons” i: Crewe, B., Goldsmith, A. and Halset M. (red.) Power and Pain the Modern PrisonOxford University Press.

Stina Bergman Blix och Alessandra Minissale (2022) “(Dis)passionate law stories: the emotional processes of encoding narratives in court” i Journal of Law and Societyhttps://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jols.12355

Tanskanen, M. & Aaltonen, M. (2022). Social correlates of specialized versus versatile offending patterns in intimate partner violence: A register-based study in Finland. Journal of Criminal Justice.

Ugelvik, T. (2022). “Lost in translation: The Norwegian reading of The Society of Captives” i: Crewe, B., Goldsmith, A. and Halset M. (red.) Power and Pain the Modern PrisonOxford University Press.


5. Reports

Arbetet mot sexköpsbrott behöver förbättras
Polisens arbete mot sexköpsbrott med vuxna säljare är idag inriktat mot så kallade eskortsidor. Arbetet behöver breddas till att omfatta även andra arenor. När det är barn som utnyttjas genom köp av sexuella handlingar behöver polisen och socialtjänsten bli bättre på att motverka kontakter och upptäcka brott oavsett arena. Det visar två nya rapporter från Brå.

Mode-effekter i Nationella trygghetsundersökningen: Skillnader i svarsfördelning och svarsmönster mellan webb- och postenkäten
I den här kortanalysen undersöks fördelningen av svarande mellan webbenkäten och postenkäten för olika grupper i NTU samt om svaren skiljer sig åt beroende på den datainsamlingsmetod som använts (så kallade mode-effekter).

Utvecklingen av dödligt våld sedan 1990
Antalet offer för dödligt våld är relativt konstant från första hälften av 1990-talet jämfört med perioden 2015-2021. Däremot har omständigheterna kring brotten förändrats över åren. Det visar en ny genomgång från Polismyndigheten.

Riksrevisionens rapport om ersättning till rättsliga biträden i brottmål
Riksrevisionen har granskat om tingsrätterna och Domstolsverket utövar en betryggande kontroll över hanteringen av ersättning till offentliga försvarare och målsägandebiträden i brottmål.

Huskurage gör fler benägna att agera vid oro för våld
Den våldspreventiva metoden Huskurage har under 2020 införts i tre stadsdelar i Gävle kommun. Högskolan i Gävle har processutvärderat implementeringen av insatsen som bland annat visar att samverkan, engagemang och kommunikation är viktigt. Sara Skoog Waller, lektor i psykologi, Högskolan i Gävle och Cecilia Vågberg, strateg, social hållbarhet, Gävle kommun, svarar här på några frågor om arbetet.

Köp av sexuella tjänster: En uppföljning av lagens tillämpning
Köp av sexuella tjänster blev förbjudet i Sverige 1999. I denna rapport redogör Brå för hur rättsväsendet tillämpar förbudet. Utifrån bland annat intervjuer, förundersökningsmaterial och domar analyseras rättsväsendets hantering av brottet – från upptäckt och anmälan till dom.

Utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling: En uppföljning av lagens tillämpning
I denna rapport har Brå följt upp hur rättsväsendet tillämpar förbudet mot utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling. Utifrån bland annat intervjuer, förundersökningsmaterial och domar har Brå analyserat rättsväsendets hantering av brottet – från upptäckt och anmälan till dom.

Vägledning för arbete med sociala insatsgrupper (SIG): Med grund i principerna om Risk – behov – Mottaglighet (RBM)
Den här vägledningen riktar sig till alla de samhällsaktörer; polisen, skolan, hälso- och sjukvård och verksamheter inom fritid med flera – som arbetar eller ska arbeta med målgruppen för sociala insatsgrupper (SIG).


6. Statistics

Anmeldelser om tyveri stiger fortsat
Antallet af anmeldte tyverier var i årets første kvartal fortsat stigende efter at have været faldende gennem en længere årrække. I første kvartal 2022 blev der anmeldt 21.000 tyverier, når der er korrigeret for sæsonudsving. Dette var en stigning på 9 pct. i forhold til forrige kvartal og hele 27 pct. i forhold til første kvartal 2021. Stigningen skyldtes særligt flere anmeldelser af lomme- og tasketyverier.

Statistik över brottsmålsprocessen
Brå publicerar statistiken över handläggningen av brott och brottsmisstankar genom brottmålsprocessen – från registrering till beslut i åtalsfrågan.

Slutlig brottsstatistik 2021 – Misstänkta personer och handlagda brottsmisstankar
Nu publiceras den slutliga statistiken över misstänkta personer och handlagda brottsmisstankar för 2021. Här redovisas ett urval av statistiken.

Mindre stigning i antallet af indbrud
Helt nye tal fra Danmarks Statistik viser, at der i årets første kvartal blev anmeldt 3.729 indbrud i private hjem. Det er 13 pct. flere end i samme periode sidste år, hvor store dele af samfundet var lukket ned.

Correctional Statistics of Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden 2016-2020
Av Ragnar Kristoffersen, forsker II ved KRUS: «Rapporten presenterer ny og oppdatert statistikk om straffegjennomføring i de nordiske landene for årene 2016 – 2020. I tillegg til oppdatert informasjon om blant annet tilgang, fengselskapasitet, belegg, kriminalitetstypefordeling hos fengselsdømte og personal i kriminalomsorgen inneholder den oppdaterte tall for tilbakefall hos løslatte fengselsdømte og en ny tabell om straffeutmåling i dommer på fengselsstraff»