Newsletter – May 2023

Content

  1. News from the secretariat
  2. Seminar, conferences, podcast, etc.
  3. News from the Nordic countries
  4. Publications
  5. Reports
  6. Statistics

Contact Secretaries

Denmark: Helena Birk Oxlund
Faroe Islands: Daisy J Iversen
Finland: Emma Villman
Greenland: Sara Kirstine Jakobsen
Iceland: Jónas Orri Jónasson
Norway: Marina Hiller Foshaugen
Sweden: Lisa Flower

If you have any questions or comments about NSfKs activities, please contact the Chair or the secretariat.


The contact secretaries are responsible for the national contributions.
To include anything to the Newsletter, please send an email to the contact secretary in your country.

Feel free to spread criminological news to the Nordic countries. You find us on TwitterFacebook and YouTube.​​


1. News from the secretariat

Seminar for PhD students in Criminology November 9-10, 2023
A seminar for PhD students in criminology from the Nordic countries will be organized in Oslo in November 2023. Participating PhD fellows are expected to give a short presentation of their dissertation project during the seminar, and will have the opportunity to meet fellow PhD fellows from other Nordic countries. NSfK covers travel and lodging expenses for participants. Application deadline: August 1st, 2023.

NSfK Research seminar 2023
Remember to share your research with us after the seminar. You can do this (1) by submitting an article in one of the two journals Nordic Journal of Criminology or Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, or (2) submit a blog post at the Nordic Criminology Blog or 3) Submit a short film to be published on NSfK YouTube channel/web pages. The deadline is 15 June 2023. Pictures from the seminar may be found on the website of NSfK.

NSfK Annual report 2022
Our mission has remained the same through 60 years – to promote Nordic criminology and to advise governments on issues related to criminology, crime policy, and crime prevention. In this annual report, we are not only looking back at 2022, but also at the preceding years.

Welcome to our new contact secretary
Emeli Lönnqvist will be the new contact secretary in Sweden from June 2023. Lönnqvist is a PhD fellow at the Department of Criminology, Stockholm University.


2. Seminar, conferences, podcast, etc.

Foreningen af Yngre Kriminologer: Foredrag ved Melanie Barr om Modern Slavery.
Torsdag d. 1. juni kl. 18.00-20.00, Karen Blixens Plads 16, 2300 København S.

Join the Discussion on Fair Employment for Victims of Human Trafficking
HEUNI will organise an online side event entitled “Fair Employment and Integration of Victims of Human Trafficking” with the support from the Government of Finland and Government of Sweden at UN Commission on Crime Prevention and Criminal Justice. Thursday 25/05/2023 at 9:10 – 10:00 am CEST.

International Wellbeing and Sustainability Forum held in Reykjavík 14-15th June
In the middle of June, the first Wellbeing Economy Forum will take place in Reykjavik, Iceland during the bright night season. The home of the conference is Harpa, Reykjavik´s spectacular conference and concert hall located by the harbour, downtown Reykjavik.

Co-creating for a better future: Conference in Iceland on June 1st
The conference is divided into two parts where the first one looks at various futures and the second at the challenges that accompany digital development for persons with disabilities. Participants can attend both parts or either one of them. The conference is free of charge.

Conference on Developing and Promoting Services for Domestic and Gender-Based Violence Victims to be held on May 25-26

Utmaningar & möjligheter för polis, ambulans och brandkår i Sverige.
30 May 2023 (hybrid event) – 09.00am-12.00pm CET: H1, Teknikringen 33, KTH och YouTube Live stream. Ett seminarium om tillgång och efterfrågan till polis, ambulans och brandkår med fokus på glesbygd. Diskussioner om utmaningar och möjligheter i framtiden för forskning och praktiken.Organiseras av KTH Säkraplatser Nätverket, CARER – Linköping universitetet och Uppsala universitet. Registration form.

The Stockholm Criminology Symposium
Måndag 12 juni 2023. Stockholm Criminology Symposium lockar årligen cirka 500 deltagare från hela världen. Symposiet arrangeras av Brottsförebyggande rådet (Brå) på uppdrag av den svenska regeringen.

Podcast

Fuhlendorff I Fængsel
Den danske komiker Christian Fuhlendorff har været i fængsel i forbindelse med en ny podcast i samarbejde med kriminalforsorgen. Podcasten ”Fuhlendorff i Fængsel” giver et unikt indblik i en lukket verden, som komikeren har et personligt forhold til.

Lucy Vincent and Linda Kjær Minke on Food in Prisons

Does Injustice Multiply?
In this episode, Jón Gunnar Bernburg discusses his research on the increasing sense of injustice among citizens and the corresponding rise in willingness to engage in protest.

Kriminologene on Apple Podcasts.

Narkotikapolitik, Beroendeproblematik, Legalisering och Självbild med Ted Goldberg.

Vacancy

Postdoc til forskningsprojektet ‘Intimacies of Policing’

Retten på Færøerne, to ledige kontorstillinger


3. News from the Nordic countries

Denmark

Tre gange så stor en andel af borgere i SUB-områder har oplevet rocker- og bandeaktivitet i deres nabolag sammenlignet med resten af landet
I Justitsministeriets nye Tryghedsundersøgelse angiver godt tre ud af ti (30,7 pct.) borgere i særligt udsatte boligområder (SUB-områder), at de har oplevet rocker- og bandeaktiviteter i deres nabolag, mens det samme gælder for én ud af ti (9,8 pct.) borgere i resten af landet.

Ny evaluering peger på en positiv kriminalpræventiv effekt af Ungdomskriminalitetsnævnet
En ny delevaluering af Ungdomskriminalitetsnævnet viser tegn på, at børn og unge på 10-14 år er mindre tilbøjelige til at begå ny kriminalitet efter at have fået deres sag behandlet i nævnet. Andelen af børn og unge i alderen 10-14 år, der efter en afgørelse i Ungdomskriminalitetsnævnet begår ny kriminalitet, er 23 procent. Det tilsvarende tal for 10-14-årige, hvis sager ikke har været for nævnet, er 35 procent.

Næsten halvdelen af registrerede bandemedlemmer er under 25 år
Nye beregninger fra Justitsministeriet viser, at 46 pct. af registrerede bandemedlemmer er under 25 år, mens gennemsnitsalderen blandt registrerede bandemedlemmer er 26 år.

Kortere sagsbehandlingstider ved domstolene: Ekspertudvalg fremlægger forslag til nye tiltag
Rørdam-udvalget har præsenteret en række tiltag, som kan være med til at nedbringe sagsbehandlingstiderne ved domstolene. Tiltagene skal fungere som et oplæg til de politiske drøftelser om en ny flerårsaftale for domstolene. Rørdam-udvalget har blandt andet undersøgt, om grænsen for nævningesager skal hæves, om det skal være muligt at idømme op til 1 års fængsel uden tiltaltes tilstedeværelse, og om visse sagstyper skal samles ved Tinglysningsretten i Hobro.

Ny undersøgelse: Mange unge ser passivt til, når de er vidne til ulovlig deling af nøgenbilleder
Ulovlig deling af nøgenbilleder er et udbredt problem blandt børn og unge, og hver fjerde ung ser passivt til, når de er tilskuere til deling af krænkende billeder eller videoer, viser ny undersøgelse fra Det Kriminalpræventive Råd. Forældre og lærere skal derfor samarbejde langt mere om at fremme et sundt ungefællesskab og blive bedre til at hjælpe de unge med at gribe ind på en tryg måde, fx ved anonymt at anmelde krænkende indhold via de sociale medier og ved at flere unge går sammen om at sige fra over for ulovlig billeddeling.

Mange indsatte uddanner sig: Antallet af AMU-timer stiger med over 70 procent i kriminalforsorgen
Overalt i landets fængsler er indsatte i fuld gang med at tage en arbejdsmarkedsuddannelse (AMU-kursus), og antallet af AMU-timer i alle kriminalforsorgens institutioner er steget med over 70 procent fra 2019 til 2022. Helt præcis er der sket en stigning i antallet af AMU-timer i perioden fra 49.754 til 85.108 timer.

Et borgerrettet perspektiv på tværsektoriel kriminalitetsforebyggelse
Borgere, der både kæmper med sociale og psykiske problem og har været involveret i kriminalitet, modtager ikke altid den støtte, de har brug for. Kommunerne har typisk ansvar for støtte til at håndtere sociale problemer, regionen har ansvar for behandlingen af psykiske vanskeligheder, og politiet har ansvar for kriminalitetsbekæmpelse. Derfor kan borgerne ende i et tomrum mellem de forskellige myndigheders ansvarsområder. VIVE undersøger, hvilken støtte borgere med psykiske og sociale problemer selv oplever, der skal til for at forebygge, at de udvikler eller fortsætter en kriminel adfærd.

Undersøgelse af behandlingsmuligheder til personer, der er sigtet for spirituskørsel
Flere personer sigtet for spirituskørsel kan komme i behandling for deres alkoholforbrug, hvis rekrutteringsarbejdet på tværs af forskellige aktører styrkes. Det viser denne rapport, der belyser mulighederne for at styrke behandlingstilbuddene til personer, som er sigtet for at køre med for høj promille i blodet.

Ny håndbog til lærere og pædagoger skal hjælpe med at opdage vold i hjemmet
Det er skadeligt for børn at leve i et hjem med vold, og her kan lærere og pædagoger spille en afgørende rolle, så børn der udsættes for – eller overværer vold i hjemmet – får tidlig hjælp. En ny håndbog skal med råd og vejledning ruste lærere og pædagoger til at hjælpe barnet. Den viden er der brug for, mener Danmarks Lærerforening og BUPL, der hilser bogen velkommen.

Faroe Island

Lovforslag om hvidvaskning, vedtaget i Lagtinget
Forslaget er bl.a. ændringer i 4. og 5. direktiv, vedrørende forebyggelse af profit og finansiering af terrorisme.

Lovforslag om at beskytte børn mod porno
Vedtaget 3. maj til 2. behandling i Lagtinget. Omfatter også beskyttelse mod andre overgreb på nettet.

Idømt fængsel og udvisning
For brud af straffelovens § 232, for blufærdighedskrænkelse.

Den uafhængigepolitimyngidhed i Danmark, modtog 17 klager fra Færøerne
Det skriver KVF.fo, Færøernes nyhedsmedie. 17 klager kom i 2022, hvorimod 2021, modtog de 9 sager fra Færøerne

Politiet modtaget flere anmeldelser om invisteringssvindel
Det skriver politiet på deres hjemmeside. Flere færinger er blevet lokket og snydt, til invisteringer i bitcoin valutaen.

3 domme for hash smugling
Interessen for at smugle hash til Færøerne er stor, og politi og toldvæsen får med jævne mellemrum fat i folk, som har til hensigt at sælge hash på det færøske marked. 3 personer taget, indenfor 2 ugers mellemrum.

Finland

Justitieministeriet
Omfattande tjänster och en lyckad straffprocess har en kompletterande verkan i hjälpen till offer för människohandel
Enligt en utredning kan offer för människohandel stödjas i återhämtningen och återgången till vardagen endast genom ett mångsektoriellt och flexibelt nätverkssamarbete. Enligt resultaten är det inte möjligt att på ett heltäckande sätt hjälpa en person som fallit offer för människohandel innan helheten som ligger bakom utnyttjandet identifieras och åtgärdas.

Frigivning av de farligaste fångarna har utretts
En arbetsgrupp vid justitieministeriet har bedömt förutsättningarna för frigivning av de farligaste våldsbrottslingarna.Det föreslås till exempel att det till strafflagens bestämmelse om villkorlig frigivning av livstidsfångar fogas ett omnämnande av bedömningen av risken för våld. Arbetsgruppen föreslår även att åtgärderna för att stödja de farligaste våldsbrottslingarna under fängelsetiden och i samband med frigivningen utvecklas.

Inrikesministeriet
Undersökning: Deltagandet i arbete och utbildning minskar brottslighet och olyckor
Utslagning har ett samband med säkerhetsproblem: brott och olyckor förekommer oftare bland låginkomsttagare som saknar arbete och utbildning. Även om en betydande del av sambandet kan förklaras med skillnader mellan individer, har utslagningen också en verklig effekt som ökar säkerhetsproblemen. Att öka sysselsättningen och involvera de arbetslösa samt utöka utbildningen är lovande sätt att minska brott och olyckor.

Utredning: Kriminalitetens utveckling kräver att polisen får effektivare metoder för kriminalunderrättelseinhämtning
En oberoende utredning om utvecklingsbehoven inom polisens kriminalunderrättelseinhämtning rekommenderar reformer av lagstiftningen. Polisen behöver mer precisa metoder i kriminalunderrättelseinhämtningen för att bekämpa allvarlig och organiserad brottslighet och gängkriminalitet.

Handbok för ankarverksamheten
Med ankarverksamhet avses sådant multiprofessionellt samarbete som fokuserar på att främja välbefinnande och förebygga brott bland barn och unga (under 18 år). Ankarverksamheten har även som syfte att förebygga våldsam radikalisering och extremism. Ankarverksamheten genomförs i multiprofessionella team där det ingår experter från polisen, socialväsendet, hälsovårdsväsendet och ungdomsväsendet. Den uppdaterade handboken finns tillgänglig på finska, svenska och engelska.

Finnish institute for health and welfare
Drug experimentation has continued to increase in Finland while more Finns support changes in drug policy
Experimentation with illegal drugs and drug use have continued to increase, according to a population survey conducted by THL in the autumn of 2022. According to the survey, 29 percent of people would be ready to lift criminal sanctions against the use of all drugs. This was nine percentage points higher than in 2018. Fifty three percent of the population opposed punishment for cannabis use.

Polisyrkeshögskolan
Utredningar: En stor del av den organiserade brottsligheten i Finland avslöjas int
Polisyrkeshögskolan har gjort två utredningar om den organiserade brottslighetens nuläge och framtida utveckling samt om dess förebyggande och bekämpning. I Finland finns för närvarande cirka 90–100 kriminella organisationer som identifierats av polisen, och till dem hör uppskattningsvis 1 000 medlemmar. Största delen av de kända aktörerna är kriminella motorcykelgäng, deras lokalavdelningar och stödgrupper. Dessa utgör dock endast en liten del av den allvarliga och organiserade brottsligheten. I Finland finns också flera komplicerade nätverk och projektbaserade grupper som inte använder synliga kännetecken.

Brottspåföljdsmyndigheten
Pyhäselkä och Kylmäkoski blir smarta fängelser
Inom pro­jek­tet Smart fäng­el­se im­ple­men­te­ra­des den förs­ta smar­ta fäng­el­se-lös­ning­en i Fin­land i kvin­no­fäng­el­set i Ta­vas­te­hus. Året var 2021. Nu 2023 ska Py­häsel­kä och Kyl­mäk­o­ski stäl­las om till smar­ta fäng­el­ser, och må­let är att göra alla slut­na fäng­el­ser till smar­ta fäng­el­ser. Smar­ta fäng­el­se­mo­del­len har rönt stort in­tres­se ut­om­lands.

Greenland

Lovforslag: Kriminalisering af psykisk vold på lige fod med fysisk vold
Der var bred opbakning af flere partier omkrin lovforslaget om at kriminalisere psykisk vold på lige fod med fysisk vold i nære relationer. Lovforslaget skal i 2. Behandling d. 23. Maj.

Samtykkelovgivning indføres i Grønland
Fra 1. Juli 2023 er det ikke længere tilladt at have samleje med personer uden samtykke i Grønland.

Ingen dødsstraf
28. april offentliggjorde Forfatningskommissionen forslaget til ny forfatning. Forfatningen indeholder 49 paragraffer, som skal være Grønlands første grundlov, når og hvis Grønland bliver en uafhængig stat. Med paragraf 21 slås det fast, at dødsstraf ikke må indføres og i stk. 2 fremgår det blandt andet, at ”Ingen må tortureres eller på anden måde udsættes for umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf.”.

69 personer står i kø til anstalten
69 dømte personer står i kø til afsoning på grund af mangel på kapacitet i grønlandske anstalter. Sidste år lå tallet på 86.

Iceland

Joint Iceland-Sweden team wins NATO’s largest cyber defence exercise
The joint team of Sweden and Iceland won the cyber defence exercise Locked Shields which took place last month. The exercise is organized annually by NATOs Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence (CCDCOE) in Tallinn, Estonia and this was the first time that Iceland participates.

Norway

Utvalg skal utrede strafferettslige og straffeprosessuelle spørsmål på rusfeltet
Regjeringen setter ned et offentlig utvalg som skal se på behovet for lovendringer som sikrer at bruk og besittelse av mindre brukerdoser for rusavhengige møtes med god helsehjelp, og oppfølging istedenfor straff. Utvalget skal i tillegg se på hvordan politiet bedre kan forebygge bruk av narkotika.

Skal måle befolkningens uro og utsatthet for lovbrudd
For andre gang blir et stort utvalg i den norske befolkningen bedt om å delta i «Nasjonal trygghetsundersøkelse», om uro og utsatthet for lovbrudd. Lenke til undersøkelsen finnes her.

Norge får lov om digital sikkerhet
Regjeringen har lagt frem et forslag til lov om digital sikkerhet. Loven skal bidra til å styrke sikkerheten i virksomheter har særlig betydning for samfunnet.

Igangsetter forskningsprosjekt om politiets maktbruk
Flere har gitt uttrykk for at videoen fra Kongsberg er representativ for hvordan etaten løser sitt samfunnsoppdrag. Det er en påstand politiet søker å møte med kunnskap og forskning. Derfor igangsettes nå et forskningsprosjekt som skal se nærmere på hvordan politiet forvalter sitt maktmonopol.

Avdekker svakheter om asylbarn som forsvinner
Førsteamanuensis ved Politihøgskolens avdeling i Stavern, Egil Hove Olsvik, har startet forskning om savnete asylbarn.

Sweden

Säkerhetspolisen får bättre möjligheter att behandla information.
Regeringen har gett en särskild utredare i uppdrag att se över de bestäm­melser som reglerar Säkerhets­polisens behandling av person­uppgifter. De nya reglerna ska ge Säker­hets­polisen ökade möjlig­heter att behandla person­uppgifter med hjälp av tekniska hjälp­medel.

Vägar till ett tryggare samhälle, kraftsamling för barn och unga.
Här kan du ta del av svaren från dem som har ombetts att svara på remissen Vägar till ett tryggare samhälle, kraftsamling för barn och unga (SOU 2022:67).

Skärpta straff för brott som möjliggör skjutningar och sprängningar.
Våldet i kriminella gängmiljöer har förändrats under 2000-talet. Antalet skjutningar och sprängningar har ökat avsevärt och många av dem har ägt rum på offentliga platser eller i flerfamiljshus. Det grova våldet, och den organiserade brottslighet som detta våld är ett uttryck för, är systemhotande. I en promemoria som gått i snabbspår föreslås därför ett antal straffskärpningar.

Det straffrättsliga skyddet ska stärkas för journalister och vissa andra samhällsnyttiga yrkesgrupper.
Det är oacceptabelt att den som bedriver nyhets­förmedling eller utövar en annan samhälls­nyttig funktion utsätts för våld, hot eller trakas­serier. I förlängningen innebär sådana brott ett angrepp mot demokratin och samhället. Regeringen vill därför stärka det straff­rättsliga skyddet för dessa yrkes­grupper, genom en proposition som överlämnats till riksdagen i dag.

Nya prefekter vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap.
Den 1 maj tillträdde Micael Björk, professor i sociologi, som ny prefekt vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap. Han har en bakgrund inom historisk sociologi, men har under större delen av sin karriär forskat om polisarbete. Bland annat har det handlat om gängkriminalitet och organiserad brottslighet, men även om hur polisen organiserar och styr sin verksamhet.

Kriminologiska institutionen avvisar förslag om höjda straff.
Kriminologiska institutionen ställer sig kritiska till förslaget om höjda fängelsestraff och avvisar det i remissvaret till “SOU 2023:1 Skärpta straff för flerfaldig brottslighet”.


4. Publications

Books and anthologies

Evans, D. P., Di Marco, M. & Narasimhan, S. (2023). “Male perpetrators’ account of intimate femicide: A global systematic review ” in The Routledge International Handbook on Femicide and Feminicide.

Mestre i Mestre, Ruth, Lotta Wendel, and Sara Johnsdotter. 2023. “Cultural Expertise and Female Genital Mutilation/Cutting.” In Cultural Expertise, Law, and Rights : A Comprehensive Guide, edited by Livia Holden, 73-85. Routledge.

Research articles

Arnell, L., & Källström, Å. (2023). Children’s talk about father’s regret: Making sense of father’s violence towards mothers. Journal of Family Violence.

Di Marco, M. & Sandberg, S. (2023). “‘This is My Story’: Why People in Prison Participate in Qualitative Research” in International Journal of Qualitative Methods.

Flower, Lisa. 2023. “Live blogs can’t handle the truth: A contemporary cross-cultural consideration of transparency and procedural justice.” Oñati Socio-Legal Series.

Hagerlid, Mika. 2023. ““If you dress like a whore you have to accept being treated like one” : An Interview Study About Women’s Experiences of Misogynistic Hate Crime.” Critical Criminology. doi: 10.1007/s10612-023-09687-8.

Könönen, J. (2023). Foreigners’ crime and punishment: Punitive application of immigration law as a substitute for criminal justice. Theoretical Criminology. https://doi.org/10.1177/13624806231171602

Minke, L. K. (2023). Fængselsstraffens afsavn og begrænsninger. Social Kritik:Tidsskrift for social analyse & debat.

Olesen, A., & Hammerslev, O. (2023). The dynamic and iterative pre-dispute phase: the transformation from a justiciable problem into a legal disputeJournal of Law and Society50(1), 120-138.

Olesen, A., & Hammerslev, O. (2023). Bringing Sociology of Law back into Pierre Bourdieu’s Sociology: Elements of Bourdieu’s Sociology of Law and Dispute TransformationSocial & Legal Studies32(2), 177-196. [32(2)].

Zych, I., Kaakinen, M., Savolainen, I., Sirola, A., Paek, H. J., & Oksanen, A. (2023). The role of impulsivity, social relations online and offline, and compulsive Internet use in cyberaggression: A four-country study. New media & societyhttps://doi.org/10.1177/14614448211009459

Wemrell, Maria, Emma Tegel, Johan Öberg, and Anna-Karin Ivert. 2023. “Assessing the use of clinical guidelines against domestic violence in southern Sweden : A mixed-methods study.” Scandinavian Journal of Caring Sciences.

Book review

Vestad, M. (2023). Bookreview: Forensic Genetics in the Governance of Crime. In: Human Remains and Violence: an interdisciplinary journal.


5. Reports

Politiets og anklagemyndighedens årsrapport for 2022 med overblik over både økonomiske og faglige resultater er klar
Året bød bl.a. på en forstærkning af indsatsen mod den mest komplekse kriminalitet, herunder alvorlig økonomisk, organiseret og it-relateret kriminalitet. Ved indgangen til 2022 blev der nemlig etableret en ny national efterforskningsenhed, National Enhed for Særlig Kriminalitet (NSK), og en ny specialiseret statsadvokatur, Statsadvokaten for Særlig Kriminalitet (SSK), hvor de mest specialiserede politi- og anklagerfaglige kompetencer blev samlet. Blandt resultaterne det første år er danmarkshistoriens største bøde på hvidvaskområdet.

Politiklagemyndighedens årsberetning 2022 er udkommet

The National Security Unit of Iceland’s National Commissioner Releases Report on Hybrid Threats
The National Security Unit of Iceland’s National Commissioner has conducted a risk assessment on hybrid threats which provides a detailed discussion of the concept and nature of these threats.

Report on Sexual Violence in First Quarter of the Year Released by Iceland’s National Police Commissioner on Official Website
During the first quarter of this year, 123 cases of sexual offenses were reported to the Icelandic police, indicating a 25% decrease compared to the average number of offenses reported in the same period over the previous three years. Of these reported offenses, 42% involved victims who were under the age of 18.

Seksuell utnyttelse av barn over internett
NTNU har publisert rapport om teknologiske faktorer som påvirker produksjon og deling av materiale som seksuelt utnytter barn over internett.

Politiets arbeidsmiljøundersøkelse
Rambøll management consulting har lagt frem rapport om politiets arbeidsmiljø.

Hundratals rapporter om sexuella övergrepp och kränkningar på SiS visar ny studie.
Över 200 händelser/klagomål om sexuella kränkningar och våld mot tvångsplacerade på statliga ungdomshems rapporterades in mellan januari 2019 och maj 2022. Det visar en ny rapport av Maria Andersson Vogel, forskare vid Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet.


6. Statistics

Antallet af anmeldte butikstyverier stiger fortsat
I første kvartal 2023 blev der anmeldt 5.960 butikstyverier, når der er korrigeret for sæsonudsving. Dette svarer til en stigning på 9 pct. i forhold til fjerde kvartal 2022. Antallet af anmeldte butikstyverier har været markant stigende siden fjerde kvartal 2021, hvor der blev anmeldt 3.735 butikstyverier, når der er korrigeret for sæsonudsving. Det svarer til en stigning på 60 pct. når fjerde kvartal 2021 sammenlignes med første kvartal 2023. Den markante stigning siden første kvartal 2021 skyldes særligt flere anmeldelser i kategorierne butikstyveri købmand/supermarked/mejeri og butikstyveri fra andre forretninger.

Bekämpningsstatistik från Finland
Resultaten av bekämpningen av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet följs upp med hjälp av kvantitativ och kvalitativ statistik över de bekämpningsåtgärder som myndigheterna har vidtagit.

Kriminaliteten er faldet med 7 procent
Grønlands statistiks viser, at der i 2022 var en samlet 5.250 anmeldelser, svarende til et fald på 7 pct. i forhold til året før. Anmeldelserne fordeler sig på kriminalloven med 3.610, færdselsloven med 767 og særlove med 873.

Monthly Crime Statistics Released by Reykjavik Metropolitan Police

Slutlig brottsstatistik 2022: BRÅ.
Misstänkta personer och handlagda brottsmisstankar.