Newsletter – November 2022

Content

  1. News from the secretariat
  2. Seminar, conferences, podcast, etc.
  3. News from the Nordic countries
  4. Publications
  5. Reports
  6. Statistics

Contact Secretaries

Denmark: Helena Birk Oxlund
Faroe Islands: Daisy J Iversen
Finland: Emma Villman
Greenland: Sara Kirstine Jakobsen
Iceland: Jónas Orri Jónasson
Norway: Marina Hiller Foshaugen
Sweden: Lisa Flower

If you have any questions or comments about NSfKs activities, please contact the Chair or the secretariat.


The contact secretaries are responsible for the national contributions.
To include anything to the Newsletter, please send an email to the contact secretary in your country.

Feel free to spread criminological news to the Nordic countries. You find us on TwitterFacebook and YouTube.​​


1. News from the secretariat

NSfK Research Seminar 2023 – the application portal is now open!
The information about NSfK’s 61st research seminar is updated, with keynote speakers and access to the application portal. Candidates are welcome to submit their abstracts until December 15, 2022.

Call for NSfK Research Grants 2023
NSfK provides grants to projects of relevance to Nordic criminology, crime policy and crime prevention. The application deadline is December 7, 2022.

New issue of NTfK
This issue represents a historic step forward since NSfK from now on takes the position as equal partner alongside the Nordic Associations as publishers of the Journal. The issue consists of a substantial combination of criminal law and criminological contributions, that at the same time represents a big variety of research methods.

New blog posts

Retreat or entrenchment: Drug policies in Iceland revisited

Sexual crimes in the context of sentencing consistency – an example from Finland


2. Seminar, conferences, podcast, etc.

Gratis webinarer om rusmiddelforskning
Her sidst på året inviterer Center for Rusmiddelforskning til en række online-foredrag om unge og psykedeliske stoffer, rusmiddelproblemer og antisocial personlighedsforstyrrelse, sugardating samt unges brug af lattergas. Webinarerne finder sted hver onsdag kl. 14-14.30 fra 16. november til 7. december 2022. Hver gang holder en forsker oplæg i 15 min., hvorefter deltagerne kan stille spørgsmål. Webinarerne er gratis, men kræver tilmelding.

Forbryderens sind – for syg til straf
Foredrag v. retspsykolog Tine Wøbbe og retspsykiater Anne Mette Brandt-Christensen, Københavns Universitet Amager, torsdag d. 1. december, kl. 17.15-19.00.

Styrk din viden om vold i nære relationer på diplommodul udviklet af Lev Uden Vold og Professionshøjskolen Absalon
Vil du vide mere om vold i nære relationer? Ønsker du redskaber til at opspore og håndtere voldsproblematikker? Tilmeld dig allerede i dag diplommodulet ‘Vold i nære relationer’, og glæd dig til syv lærerige undervisningsgange i foråret/sommeren 2023.

Evidence in motion: collecting, interpreting, consolidating evidence
How does a trace turn into evidence and legal knowledge? The research projects Evidently Rape and Digital DNA follow forensic traces from the crime scene to the courtroom. Join the conference «Evidence in Motion».Time and place: Nov. 29, 2022 9:00 AM-Nov. 30, 2022 2:00 PM, University of Oslo, Domus Juridica, Auditorium 2. If you want to join the conference via zoom, please contact maud.hol@jus.uio.no.

Disputation: Nina Sunde
Master of Science Nina Sunde at the Department of Criminology and Sociology of Law and the Norwegian Police University College will be defending the thesis “Constructing digital evidence. A study on how cognitive and human factors affect digital evidence” for the degree of PhD. Time and place: Nov. 25, 2022 11:30 AM–3:00 PM, Gamle festsal, 1st floor, Domus Academica and zoom.

Disputas: Elisabeth Myhre Lie
Cand.polit. Elisabeth Myhre Lie ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi og Politihøgskolen vil forsvare sin avhandling for graden ph.d “Dialogekspertene i politiet. Hvilke idealer og praksiser finner man i politiets forebyggende dialogarbeid?” Tid og sted: 15. des. 2022 11:15–15:00, Gamle festsal, 1 etg. Domus Academica og zoom.

Law, Society and Digital Pasts, Presents and Futures
The 2023 RCSL conference sets out to explore the latest concepts and practices of digital societies. It asks how digitalization reconfigures law, citizenship/denizenship, democracy, markets, identity, and everyday forms of life and resistance. In doing so, the conference discusses how socio-legal methods are more relevant than ever to examine how digital technologies impact and take form after states, markets, law and citizens/denizens. August 30-September 1 2023.

Podcast

Forebyg forbrydelsen!
Ny episode om rocker- og bandekriminalitet.

Vacancy

Doctoral student in sociology at the Faculty of Social Sciences, University of Iceland
The Faculty of Social Sciences of the University of Iceland is advertising a doctoral student scholarship for 3 years. The student will participate in an interdisciplinary and transnational research project called Mitigating diversity biases of AI in the work market (BIAS). The deadline for submission is November 25th.

Researcher: Center for Research on Extremism (C-REX)
A temporary position of researcher (SKO 1109) on transnational right-wing terrorism and extremism is available at Center for Research on Extremism, Department of Political Science, University of Oslo. The position is externally funded and available for a period of maximum 34 months, from 01.04.2023 – 31.01.2026. The position does not involve teaching but may involve some administrative and strategic tasks as a member of the senior staff at C-REX.

PhD Research Fellowship: Center for Research on Extremism (C-REX)
C-REX is announcing a PhD position on the topic “Deradicalisation, Disengagement and Reintegration: Approaches of security agencies, social service agencies and civil society”. This is part of the doctoral network “Coping with Varieties of Radicalisation into Terrorism and Extremism” (VORTEX), which is funded by the EU Horizon Europe’s Marie Skłodowska-Curie Actions. The project’s overarching aim is to develop new evidence-based innovative strategies to counter and prevent ideological and behavioural radicalisation.


3. News from the Nordic countries

Denmark

Dansk screening af voldstruede børn indstilles til europæisk pris
Projektet ’Systematic Forensic Medical Screening of Children in Cases of Suspected Physical Violence’ fra Københavns Universitet er blevet indstillet af Det Kriminalpræventive Råd til at repræsentere Danmark ved The European Crime Prevention Award 2022 (ECPA).

VIVE undersøger, hvem der søger beskyttelse på RED Safehouse
RED Safehouse er skjulte opholdssteder til unge i æresrelaterede konflikter, som har akut behov for beskyttelse. VIVE er blevet bedt om at lave en registerundersøgelse om, hvem der indskrives på RED Safehouse, og hvad der sker, efter de har forladt opholdsstederne. Projektet er bestilt af Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI), og har til formål at bidrage med helt ny viden – også i international sammenhæng – om, hvilke faktorer der har betydning for, at en person indskrives på RED Safehouse, varigheden af indskrivningen, og hvad der sker efter indskrivningen på RED.

Stort forskningsprojekt undersøger, hvordan man gennem socialt arbejde forsøger at skabe robuste samund
Det internationale forskningsprojekt skal undersøge, hvordan myndigheder og borgere fra lokalsamfund sammen kan skabe social robusthed over for nye store udfordringer med sundhed, klima og kriminalitet i samfundet. Projektet fokuserer på Holland som case, men har et internationalt perspektiv, der inddrager en række europæiske lande, herunder Danmark.

VIVE evalurerer indsats, der skal skabe fællesskaber mellem frivillige og børn og unge, som bor på sikrede institutioner eller en ungeafdeling i et fængsel
Ungdommens Røde Kors vil med et nyt projekt tilbyde sociale aktiviteter målrettet børn og unge, som opholder sig på en sikret institutioner, eller som afsoner en dom i en ungeafdeling i et fængsel. Projektet skal etablere fællesskaber mellem frivillige og frihedsberøvede børn og unge med fokus på at skabe aktiviteter og unge fællesskaber, hvor de frivillige kan fungere som en positiv kontakt i børnenes og de unges liv. De sociale indsatser udvikles i tæt samarbejde med det faglige personale samt børn og unge fra de medvirkende institutioner. VIVE skal på baggrund af en behovsanalyse bidrage til at afdække, hvilke indsatser der konkret skal afprøves i projektet, og dernæst evaluere afprøvningen af de udvalgte indsatser.

Ny kampagne fra Lev Uden Vold rækker ud til ofre for voldtægt og seksualiseret vold
Med kampagnen #ring1888 sætter Lev Uden Vold fokus på voldtægt og seksualiseret vold og muligheden for anonym og gratis rådgivning hos Lev Uden Volds nationale hotline.

Faroe Island

SSP opgraderes med ekstra betjent
SSP har fået ekstra betjent til at varetagelse af undervisningen på landets mange folkeskoler. Politiet underviser bl.a. om færdselsregler, etik og moral på internettet, samt i straffeloven og straffeattest. Aktuelt har politiet 4 SSP betjente, der også varetager andre politiopgaver.

Retslister over straffesager
Oversigt over straffesager på Færøerne i november, kan ses på ovenstående link.

Dømt for smugling af 15 kg hash
43-årig dansker idømt 1 år og 7 mdr. for smugling af ca. 15 kg hash. Politiet stoppede manden på Færøerne, efter ankomst med færgen 10. okt. Værdien på gadeplan anslås ml. 3.750.000 og 4.500.000 kr. Færøernes Politi har indtil videre i 2022, beslaglagt over 40 kg. hash, som er den største samlede mængde hash, som er beslaglagt på et år.

Finland

Justitieministeriet
Lagändringar föreslås för att effektivisera brottsutredningen
Regeringen föreslår ändringar i tvångsmedelslagen och förundersökningslagen. Avsikten är att förtydliga och modernisera i synnerhet lagstiftningen om tvångsmedel. Syftet är också att effektivisera behandlingen av tvångsmedel och stärka skyddet för de grundläggande fri- och rättigheterna för den som är föremål för tvångsmedel.

Inrikesministeriet
Regeringen föreslår lagändringar som förbättrar ställningen för offer för människohande
Ställningen för offer för människohandel ska förbättras och deras rätt till tjänster stärkas oavsett hur den straffprocess för människohandel som gäller dem avancerar. Avsikten är att försvaga sambandet mellan hjälpen till offren och straffprocessen genom att ändra mottagningslagen.

Polisstyrelsen
Antalet miljöbrott minskade förra året
Antalet miljöbrott och naturresursbrott minskade år 2021 jämfört med tidigare år. Däremot ökade antalet brott som äventyrar andras hälsa och säkerhet. Även ringa brott på förseelsenivå, som klassificeras som miljöbrott minskade.

Polisens ansvar uppstår i vardagliga situationer
Polisen har publicerat sin första ansvarsrapport. Rapporten, som publicerats på polisens webbplats, är ett sammandrag av de ansvarsmål och åtgärder som sattes upp 2021. Vid polisen är ansvarstagande kopplat till all polisverksamhet.

Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Webbkursen Förebyggande av våldsbejakande radikalisering erbjuder social- och hälsovårdspersonal grundläggande information om fenomenet
THL har publicerat en webbkurs om Förebyggande av våldsbejakande radikalisering. Den avgiftsfria webbkursen riktar sig till alla yrkesutbildade inom social- och hälsovården samt deras samarbetsaktörer. Webbkursen innehåller grundläggande information om förebyggande av våldsbejakande radikalisering och dessutom hjälper ett mångsidigt läromaterial med att fundera över de tankar som fenomenet väcker.

Police University College
New research project to combat fake news and disinformation
Police University College participates in the international Fake nEws Risk MItigator (FERMI) project that will develop an AI-based solution to detect disinformation and fake news, including in social media.

Greenland

Ønske om opdatering af Hvidvaskloven
Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (Hvidvaskloven) får en bred opbakning af Inatsisartut. Forslaget, som lægger op til ” (…) en udvidelse af reelle ejere, kriterier for undersøgelsespligt og udvidelse af indberetningspligt (…)”, fik alle 29 stemmer for under afstemningen til Inatsisartuts efterårssamling og går dermed videre til 3. behandling.

Naalakkersuisut ser positivt på forslaget om whistleblowerordninger
Naalakkersuisut ser positivt på Inatsisartuts forslag om at udarbejde og fremsætte et lovforslag til beskyttelse af whistleblowere i Grønland. Forslaget blev sendt videre til Lovudvalget.

Iceland

Hells Angels Members Deported From Iceland
Around 30 members of Nordic Hells Angels groups were barred from entering Iceland upon arrival at Keflavik airport. The members were arriving in Iceland to attend an international Hells Angels party at the Icelandic club headquarters.

Call for Applications for grants from the Development Fund for Immigration Issues
The Ministry of Social Affairs and Labour and the Immigration Council invite applications for grants from the Development Fund for Immigration Issues. The Fund’s purpose is to enhance research and development projects in the field of immigration issues with the goal of facilitating mutual adjustment between immigrants and Icelandic society.

New research on intimate partner violence committed by fathers
Rannveig Ágústa Guðjónsdóttir, adjunct lecturer at the University of Iceland has started a research project focused on fathers who have been violent towards intimate partners. The aim of the project is to highlight their own perspectives on their actions, the process of stopping violent behaviour, and media coverage of fathers and violence.

Seeking solutions for people who want to get out of prostitution
Gyða Margrét Pétursdóttir, Professor of gender studies at the University of Iceland and Sveina Hjördís Þorvaldsdóttir are currently working on a a study on people’s experience in prostitution and which resources need to be in place for people in prostitution who wish to get out of it.

Recognising Sexual Violence. Developing Pathways To Survivor-Centred Justice
In the political imaginary, the meaning of justice in cases of sexual violence is usually equated with criminal justice. However, research shows that justice for survivors of sexual violence is a more nuanced and complex phenomenon. Taking survivor-centred justice seriously demands the rethinking of different justice mechanisms and the creation of different political, social and legal pathways to justice. This theme was addressed at an international conference held in the university of Iceland past month. Recordings from the conference are available at the conference website.

Norway

Revidering av nasjonal kontraterrorstrategi
Regjeringen har lansert revidert nasjonal kontraterrorstrategi. Tiltak som retter seg mot voldelig ekstremisme og psykiatri er blant prioriteringene. Strategien skal danne grunnlag for en samlet innsats på tvers av relevante sektorer, med mål om å forebygge radikalisering og hindre terror.

Indre motivasjon kan avgjøre fysisk form i politiet
Forskerne Thomas Dillern og Ole Ragnar Jenssen ved Politihøgskolen har nå sett nærmere på hvor viktig politifolks motivasjon er for at de skal fortsette å holde kroppen aktiv, også etter endt studieløp.

Sweden

Pris för bästa brottsförebyggande insats.
Polisens metod Riskreducerande insatser (RRI) är årets vinnare i den svenska brottsförebyggande deltävlingen till European Crime Prevention Award (ECPA).

Ny kunskap kan rädda fler kvinnoliv
En ny databas har hjälpt polisen att analysera riskfaktorer hos gärningsmän som är anmälda för brott i parrelation i brottsförebyggande syfte.

Svensk domstol är behörig att pröva mål om folkrättsbrott i Sudan
Högsta domstolen har slagit fast att svensk domstol är behörig att pröva det åtal som har väckts mot en schweizisk tidigare företrädare för Lundin Oil för medhjälp till folkrättsbrott i Sudan.

Europeiskt projekt om hatbrottsoffer
Hatbrott är annorlunda än andra brott. Brotten motiveras av de utsattas personliga egenskaper och de som drabbas behöver bemötas och stödjas på ett både respektfullt och specifikt sätt. För att öka kunskapen om hatbrottsoffers särskilda behov har Brottsoffermyndigheten deltagit i ett europeiskt projekt tillsammans med representanter från över fyrtio andra länder.

Vinnaren av Stockholmspriset i kriminologi
Beatriz Magaloni (Mexico/USA) tilldelas Stockholmspriset i kriminologi för 2023.

Riksbankens jubileumsfond anslår totalt 6 261 500 kronor till Rättssociologiska institutionen.
Drygt 4,8 miljoner går till Isabel Schoultz forskningsprojekt ”Rättvisa och ansvarsutkrävande vid företags involvering i internationella brott. Rättsliga strider och strategier i Lundin-rättegången”. Svenska åklagare väckte åtal mot Lundin Energy och två av dess företrädare i november 2021. De tilltalade är misstänkta för att ha hjälpt den dåvarande sudanesiska regimen att begå folkrättsbrott mellan 1999 och 2003 för att säkra bolagets oljeverksamhet i södra Sudan. Utifrån rättsliga dokument, observationer och intervjuer ska Isabel Schoultz, tillsammans med Nina Törnqvist (Uppsala universitet) och Fanny Holm (Umeå Universitet), undersöka den rättsliga argumentationen och interaktionen mellan parterna under rättegången.

Beviljat projektmedel till forskningsprojekt om tjejers delaktighet i gängkriminalitet
Det är ett projekt som syftar till att bidra med fördjupad kunskap om tjejers liv och delaktighet i kriminella gäng. Det huvudsakliga intresset ligger i hur vägen in i gänget, delaktigheten i gänget och, om de lämnat, vägen ut ur gänget beskrivs av tjejerna själva. Förhoppningen är att kunskapen ska ligga till grund för att utveckla arbetet med att förebygga tjejers involvering.


4. Publications

Books and anthologies

Andersen, N. B., Kristensen, T. J. & Siewersen, B. (2022). Kommunikation i kriser. En grundbog i at nå og forstå borgerne. Samfundslitteratur, 1. udgave.

Ottosen, M. H., Bom, L. H., Rasmussen, N. & Boserup, B. (2022). Drab i familien. Når børn bliver ofre. Djøf Forlag, 1. udgave.

Research articles

Abraham, Jonatan & Ceccato, Vania (2022). Crime and safety in rural areas: A systematic review of the English-language literature 1980-2020. Journal of Rural Studies, ISSN 0743-0167, E-ISSN 1873-1392, Vol. 94, p. 250-273

Abdel-Salam, S. & Kilmer, A. (2022). ‘A Prison Is a Prison’: Perspectives From Incarcerated Men on the Therapeutic and Punitive Aspects of Halden Prison in Norway, The British Journal of Criminology, 2022.

Andersen, J. C. (2022). The Symbolic Boundary Work of Incels: Subcultural Negotiation of Meaning and Identity OnlineDeviant Behavior, DOI: 10.1080/01639625.2022.2142864

Bucerius, S. & Sandberg, S. (2022). Women in PrisonsCrime and Justice, DOI: 10.1086/722105

Ceccato, Vania, Gaudelet, Nathan & Graf, Gabin (2022) Crime and safety in transit environments: A systematic review of the English and the French literature, 1970-2020. Public Transport, ISSN 1866-749X, E-ISSN 1613-7159, Vol. 14, no 1, p. 105-153

Friis Søgaard, T., Tvede Korshøj, N., & Asmussen Frank, V. (2022). Rekruttering af deltagere til online spørgeskemaundersøgelser om kriminelle aktiviteter: Cannabisdyrkning som caseNordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab109(3), 368–385.

Friis Søgaard, T. & Højlund Bræmer, M. (2022): Law-abiding criminals: Young adults’ drift into and out of recreational drug sales. Nordic Journal of Criminology.

Goyes, D. R., South, N., Ramos Ñeñetofe, D. T., Cuchimba, A., Baicué, P., & Abaibira, M. A. (2022).‘An incorporeal disease’: COVID-19, social trauma and health injustice in four Colombian Indigenous communitiesThe Sociological Review, DOI: 10.1177/00380261221133673

Hagerlind, Mika (2022) Att handleda och inkludera normbrytande doktorander. Journal of Teaching and Learning in Higher Education. 3 (2). Doi: 10.24834/jotl.3.2.758.

Hagerlind, Mika (2022) Discursive Constructions of Race and Gender in Racial Hate Crime Targeting Women in Sweden. NORA: Nordic Journal of Feminist and Gender Research, p. 1-13.

Kruize, P., & Kyvsgaard, B. (2022). Kriminologisk læring af udviklingen i indbrud under pandemienNordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab109(3), 386–398.

Lahtinen, H. M., Laitila, A., Korkman, J., Ellonen, N., & Honkalampi, K. (2022). Children’s disclosures of physical abuse in a population-based sampleJournal of Interpersonal Violence. https://doi.org/10.1177/0886260520934443

Larsen, J. F., & Jensen, S. Q. (2022). Radikaliseringens religiøse dimensioner: religiøse følelser, hverdagsliv og islamistiske radikaliseringsprocesser.Tidsskrift for Islamforskning16(1), 7-31.

Møller, K. (2022). Forbuddet mod Loyal to Familia: Foreningsfrihedens materielle grænser. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab109(3), 399–413.

Dissertations

Damsa, D. (2022). Women and bordered penality in the Nordic welfare state. ISSN 1890-2375

Kronkvist, Karl Locating place, crime and the fear of crime: methodological and theoretical considerations, Department of Criminology, Malmö University

Savonen, Jenni (2022). A social representations approach to illicit drug use: The contents and consequences of representational action. University of Helsinki, Faculty of Social Sciences.


5. Reports

FIAT-projektet
Vallentin-Holbech, L., Schrøder, S. og Thomsen, K.R., (2022): FIAT- afprøvning af forebyggende indsatser mod spiritus- og narkotikakørsel. Center for Rusmiddelforskning.

GREVIO Baseline Evaluation Report – Iceland
The Council of Europe Expert Group on Action against Violence against Women and Domestic Violence (GREVIO) published its first baseline evaluation report on Iceland. In its baseline evaluation report, GREVIO welcomes the comprehensive action taken by the Icelandic authorities over the past decades to advance women’s rights and gender equality in Iceland.

Politiets bruk av maktmidler
Maktmiddelutvalget har sett på Politiets samlede bruk av maktmidler og presenterer her et oppdatert kunnskapsgrunnlag. Utvalget beskriver, vurderer og anbefaler forskjellige modeller og tiltak.

Rapport fra Riksrevisjonen om kriminalomsorgen
Riksrevisjonen har lagt frem en rapport om innsattes helse-, opplærings- og velferdstjenester i fengslene. Funnene skal bidra med å styrke arbeid mot tilbakeføring til et kriminalitetsfritt liv og tilrettelegging av helse-, opplærings- og velferdstjenester i fengsel.

Langsiktige trender i kriminalitetsbildet: Vurderinger av metoder for beskrivelse av fremtidig kriminalitetsutvikling
Politihøgskolen har publisert rapport om langsiktige trender i kriminalitetsbildet. Rapporten er utarbeidet på oppdrag gitt fra Justis- og beredskapsdepartementet (JD) til Politihøgskolen (PHS). Hensikten er at rapporten skal være sentral i arbeidet med langtidsplanlegging i politietaten, og skal kunne benyttes som utgangspunkt for både politiske prioriteringer og strategisk planlegging.

Mangfold, dialog og tillit
Politiet har publisert handlingsplan for politiets arbeid mellom 2022 og 2025.

Polisanmälda dataintrång: Karaktär, utmaningar, utvecklingsområden
I den här rapporten presenterar Brå en samlad överblick över karaktären på de dataintrång som anmäls till polisen och en beskrivning av de utmaningar som rättsväsendets aktörer står inför i sitt arbete med att utreda och lagföra brotten. Brå beskriver även utvecklingsområden för polisens arbete mot dataintrång

Skolan vanlig brottsplats när unga utsätts för brott
45 procent av eleverna i årskurs 9 uppger att de utsattes för brott under 2021, vilket är den lägsta nivån sedan 2015. Det året skedde en stor del av undervisningen digitalt, men trots det var skolmiljön den vanligaste platsen för utsatthet för brott.

NTU-resultat
För områden med socioekonomiska utmaningar och områden som klassas som utsatta ur ett polisiärt perspektiv. Här publiceras statistiken samt en metodbeskrivning över hur resultaten tas fram samt hur de kan tolkas och användas.


6. Statistics

Fortsat stigning i anmeldte butikstyverier i Danmark
I årets tredje kvartal blev der anmeldt 5.000 butikstyverier, når der er korrigeret for sæsonudsving. Det svarer til en stigning på knapt 6 pct. i forhold til andet kvartal 2022. Det stigende antal skyldes særligt flere anmeldelser i kategorierne butikstyveri købmand/supermarked/mejeri og butikstyveri fra andre forretninger. Antallet af anmeldte butikstyverier har været stigende siden fjerde kvartal 2021, hvor der var 3.700 anmeldelser. Det samlede antal anmeldelser for tyveri i alt er dog faldet fra 22.000 anmeldelser i årets andet kvartal til 21.000 anmeldelser i årets tredje kvartal, når der er korrigeret for sæsonudsving.

Allt fler arbetsmiljöbrott lagförs
Antalet arbetsgivare och företag som lagförs för arbetsmiljöbrott har ökat de senaste åren, visar siffror från Arbetsmiljöverket, Polisen och Åklagarmyndigheten. Ett viktigt skäl är ett fördjupat och strukturerat samarbete mellan myndigheterna sedan tre år tillbaka som har förbättrat handläggningen av arbetsmiljöbrott.