Newsletter – November 2023

Content

  1. News from the secretariat
  2. Seminar, conferences, podcast, etc.
  3. News from the Nordic countries
  4. Publications
  5. Reports
  6. Statistics

Contact Secretaries

Denmark: Helena Birk Oxlund
Faroe Islands: Daisy J Iversen
Finland: Emma Villman
Greenland: Sara Kirstine Jakobsen
Iceland: Jónas Orri Jónasson
Norway: Marina Hiller Foshaugen
Sweden: Emeli Lönnqvist

If you have any questions or comments about NSfKs activities, please contact the Chair or the secretariat.


The contact secretaries are responsible for the national contributions.
To include anything to the Newsletter, please send an email to the contact secretary in your country.

Feel free to spread criminological news to the Nordic countries. You find us on TwitterFacebook and YouTube.​​


1. News from the secretariat

Call for NSfK Research grants 2024
NSfK provides grants to projects of relevance to Nordic criminology, crime policy and crime prevention. Application deadline: December 15.

NSfK Research seminar 2024- call for papers!
NSfK’s 62nd research seminar will explore Nordic research into the causes of and interventions against a wide range of crime committed by youths. It will be held May 13-15 in Skåne, Sweden. Application deadline: December 15.

PhD seminar 2023 draws record numbers
This year’s seminar brought together 40 PhD fellows from across the Nordic region. The two-day event featured a diverse range of topics, from contemporary topics in criminology to cutting-edge research methodologies.

Blog posts

The export of an ‘exceptional’ penal system

What works? MOSAIK works!


2. Seminar, conferences, podcast, etc.

Call For Panels: Nordic Challenges Conference
The 7th Nordic Challenges Conference: Uncertain Futures: Nordic (In-)Securities, New Geopolitics and Societal Ruptures, University of Iceland, Reykjavik 22–24 May 2024. Proposals for panels, roundtables and other events should be submitted by 30 November 2023.

Free Movement of People Regimes
Free Movement of People Regimes have become integral to international law developments on migration. Considering their number and relevance, it is astonishing that they have so far been largely ignored by international and migration lawyers. Time and place: Nov. 23, 2023 2:45 PM – 4:00 PM, Domus Juridica, meeting room 8113

Rapportlansering – Radikalisering: Hva er vi villige til å ofre for sikkerheten?
28. november lanseres forskningsrapporten «Risikovurdering og reintegrering av radikaliserte individer i Norden» på Litteraturhuset i Oslo. Rapporten er utarbeidet på oppdrag av Justis- og beredskapsdepartementet og Nordisk Ministerråd. Tid og sted: 28. nov. 2023, 10:00-12:00, Litteraturhuset (arrangementet strømmes)

Disputas: Pål Winnæs
Magister Artium Pål Winnæss ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi og Politihøgskolen vil forsvare sin avhandling Utdanning til kunnskapsbasert politiarbeid. Politihøgskolen som sosialiseringsagent for graden ph.d. Tid og sted: 1. des. 2023 11:15 – 15:00, Gamle festsal, 1 etg Domus Academica og zoom

Seminar with Judge Roberto Carlos Vidal López – The Special Jurisdiction for Peace: A Transitional and Restorative Justice model
The Department of Public International Law, The Department of Criminology and Sociology of Law, and the Norwegian Centre for Human Rights invites you to this seminar with Judge Roberto Carlos Vidal López on the case law of JEP and its contribution to promoting a model of restorative justice after armed conflict in Colombia. Time and place: Dec. 1, 2023 2:00 PM – 4:00 PM, Domus Juridica, Auditorium 2

Demokratisk kontroll over kunnskap: Erfaringer fra NOU-systemet
Velkommen til fredagslunsj i regi av forskningsprosjektet CRIMKNOW. Cathrine Holst presenterer boken Expertise, Policy-making and Democracy. Tid og sted: 15. des. 2023 12:00 – 13:00, Møterom 8113, Domus Juridica

Midtveisevaluering: Fengselshelse i helsefremmende fengsler
Stipendiat Pernille Nyvoll ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi (IKRS) presenterer sitt doktorgradsprosjekt. Tid og sted: 11. des. 2023 13:15-15:00, Undervisningsrom 6113, Domus Juridica

Midtveisevaluering: Reguleringa av droneautonomi: Implikasjonar for det europeiske sivile luftrommet
Ekstern stipendiat Samar Abbas Nawaz ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi (IKRS) presenterer sitt doktorgradsprosjekt. Tid og stad: 19. jan. 2024 10:15 – 12:00, Møterom 8113, Domus Juridica

Midtveisevaluering: Rovdyrforvaltning versus dyrs egenverdi
Stipendiat Martine S. B. Lie ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi (IKRS) presenterer sitt doktorgradsprosjekt. Tid og stad: 4. mars 2024 10:15 – 12:00, Møterom 8113, Domus Juridica

Disputation: Jonna Rennerskog
Jonna Rennerskog, doktorand i kriminologi vid Stockholms universitet, försvarar sin avhandling An object in need of protection but not a subject of rights? A study on rights of children involuntarily placed in care in the Swedish welfare state fredag den 24 november.

Seminarium och kommande rapport om kriminalisering av narkotikabruk
I en kommande rapport till ESO undersöker Felipe Estrada, Albin Stenström och Henrik Tham effekterna av en hörnsten i svensk narkotikapolitik – kriminaliseringen av eget bruk. Rapporten är en kunskapsöversikt som visar hur indikatorer över narkotikarelaterade problem utvecklats sedan lagförändringen. Vid seminariet presenteras rapporten, följt av kommentarer och en paneldiskussion.

Podcast

Forebyg Forbrydelsen! Kan man forebygge stalking?
Podcast afsnit fra Det Kriminalpræventive Råd.

Stalking i populærkulturen
Dansk Stalking Center lancerer podcast.

Kriminologene med Thomas Ugelvik
Beautiful prisons, utopian goals, researcher masochism. Med Yvonne Jewkes.

Rett og slett med Katrine Holter
Får vi svenske tilstander i Norge? Med Annica Allvin, Kai Spurkland og Gustaf Almkvist.

Vacancy

Vitenskapelig assistent, Digital DNA-prosjektet
Institutt for kriminologi og rettssosiologi (IKRS) søker en vitenskapelig assistent i 100% stilling for en periode på 2 år. Stillingen er knyttet til prosjektet Digital DNA. Prosjektet utforsker biodata (spesielt DNA), biometriske teknologier og praksis i relasjon med samfunnet. Assistenten vil også hjelpe med publiseringsprosjektet «Handbook of Digital Criminology». Den vitenskapelige assistenten forventes å bidra aktivt i de ulike stadiene av forskningsprosessen.

Vitenskapelig assistent, BEYOND-prosjektet
Institutt for kriminologi og rettssosiologi (IKRS) søker en vitenskapelig assistent i 100% stilling for en periode på 2 år. Stillingen er knyttet til prosjektet BEYOND: Protection without Ratification? International Refugee Law beyond States Parties to the 1951 Refugee Convention. Den som ansettes skal følge opp og legge til rette for driften av prosjektet. Stillingen skal gi mulighet for innsikt i vitenskapelig arbeid og metode, og være kvalifiserende for en videre akademisk karriere.


3. News from the Nordic countries

Denmark

Bredt flertal enige om ny bandepakke
Regeringen, Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige er enige om en ny bandepakke med i alt 44 nye initiativer, der skal sætte bredt ind mod bandernes uvæsen og sikre betydelige og mærkbare konsekvenser for bandernes brutale vold og samfundsundergravende aktiviteter. Som led heri er aftalepartierne enige om at nedsætte en kriminalitetsforebyggelseskommission, der skal komme med forslag til at styrke det kriminalitetsforebyggende arbejde på tværs af myndigheder.

Skræm indbrudstyven væk med lys
Antallet af indbrud i private hjem i Danmark stiger igen ifølge nye tal fra Danmarks Statistik. Den mindre stigning på 2 pct. i antal indbrud dækker dog over store forskelle på tværs af landet, hvor nogle kommuner har været hårdt ramt i en periode, mens andre har klaret sig væsentligt bedre end tidligere. På vej ind i den mørke tid, der traditionelt betyder flere indbrud, opfordrer Bo trygt danskerne til at sikre udendørsbelysning på boligerne og allerede nu sammen med naboerne forberede sig på en juleferie uden indbrud.

Udlændingeloven stiller for høje krav til ofre for partnervold
Kvinder, der er blevet ægtefællesammenført, risikerer at miste deres opholdstilladelse, hvis de forlader manden på grund af vold. Bevisbyrden er for tung for ofrene, vurderer Institut for Menneskerettigheder i en ny analyse.

Unges brug af rusmidler hænger sammen med trivsel og traumeoplevelser
Antallet af 15-25-årige, som mistrives, er mere end fordoblet fra 2014 til 2022, viser en undersøgelse fra Center for Rusmiddelforskning. Samtidig hænger unges mistrivsel sammen med deres brug af rusmidler.

Bredt samarbejde skal opspore og bekæmpe partnervold
LOKK er sammen med fire andre organisationer, Københavns Politi og tre hovedstadskommuner gået sammen i projektsamarbejdet Videre Uden Vold, der både opsporer partnervold og yder akut voldsfaglig rådgivning til både voldsudsatte og voldsudøvere.

NSK-ledelse: – Vi kommer aldrig på forkant med de it-kriminelle
Volumen af den kriminalitet, der bliver begået digitalt, er så voldsom, at politi og anklagemyndighed ikke alene kan efterforske eller strafforfølge sig ud det. Der skal tænkes i helt andre baner samt ske en tydelig forventningsafstemning med borger og samfund om, at politiet ikke kan løbe efter det hele. Sådan lyder budskabet fra politidirektør i NSK, Lasse Boje, og politiinspektør i NC3, Lars Mortensen.

Faroe Island

Nyt samarbejde etableret indenfor færøsk forskning
Ledelsesforum for Færøske forskningsinstitutioner, er navnet på et nyetableret forum, hvis formål er at styrke samarbejdet mellem institutionerne, og give en fælles stemme til den politiske myndighed, så økonomisk støtte til forskning bliver prioriteret.

Retsudvalget har flere lovforslag til behandlinger
14. november bliver 2. behandling af blandt andet, ændringer i straffeloven vedrørende grooming(LM-045/2023),mulighed for fodlænke og udstationeringsmulighed på Færøerne (LM-007/2023) og ændringer i straffeloven vedr. Almindelige betingelser for strafferetlige bestemmelsers anvendelse (LM-016/2023).

To kvinder idømt 5 års fængsel for smugling
For anden gang inden for en måned, har Retten på Færøerne afsagt dom i en sag om indsmugling af stor mængde kokain. Første dom, blev til 6 års ubetinget fængselsstraf for 1,2 kg. Kokainsmugling til en kvinde, anden gang blev til 5 års ubetinget fængselsstraf til to kvinder for smugling af kokain til Færøerne.

Dommer og domsmænd inhabile i stor hash-sag
Det afgjorde Østre Landsret, hvorfor sagen om smugling af over 40 kg. hash til Færøerne, bliver udsat.

Finland

Totalreformen av terroristlagstiftningen inleds
Justitieministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för att revidera lagstiftningen om terroristbrott. Enligt regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpo ska totalreformen svara mot de nuvarande terrorhoten och få bort svåröverskådligheten i lagstiftningen. Eventuella luckor i de nuvarande kriminaliseringarna utvärderas. Enligt regeringsprogrammet skärps dessutom straffen för terroristbrott.

Appen Work Help Finland som hjälp i bekämpningen av människohandel
Bekämpningen av arbetsrelaterat utnyttjande och människohandel förutsätter att utländska arbetstagare får information om arbete i Finland på sitt eget modersmål.

Ändringarna i lagen om brottsbekämpning inom Gränsbevakningsväsendet
Brottsutredningen inom Gränsbevakningsväsendet effektiviseras. Lagen träder i kraft den 10.11. Lagändringarna gäller vissa hemliga metoder för inhämtande av information och förutsättningarna för att använda dem.

Finländarnas trygghetskänsla har minskat jämfört med fjolåret
Finländarnas trygghetskänsla har blivit avsevärt svagare. Detta framgår av den uppföljning vid inrikesministeriet som beskriver hur trygghetskänslan utvecklas. Olika befolkningsgrupper har emellertid olika erfarenheter vad gäller trygghetskänsla. Skillnaderna blir synliga i jämförelser mellan dem som bor i lokala centra på landsbygden och dem som bor i kransområden kring städer.

Undersökning: Sektorsövergripande samarbete effektiverar utredningen om våld mot barn
Över 10 000 barn blir årligen offer för misstanke om misshandel och sexualbrott i Finland. Misstanke om våld mot barn förutsätter ett fungerande samarbete mellan myndigheterna, eftersom situationer utöver förundersökningen ska beakta synvinklar för skydd, stöd och vård för barnet. Enligt en färsk undersökning bidrar en samarbetsfrämjande verksamhetsmodell till att barnets bästa tillgodoses i myndighetsprocessen.

Arbetsdriften i fängelserna är allt oftare studieorienterad — målet är att stödja förändring och ge alternativ till kriminalitet
Brottspå­följds­myn­dig­he­ten le­tar ef­ter sätt att er­bju­da fång­ar­na allt fler ak­ti­vi­te­ter som ger dem möj­lig­he­ter att lära sig nya sa­ker och upp­le­va en käns­la av att de kan pre­ste­ra och le­ve­re­ra. Att man har en av­lagd ex­a­men stär­ker re­dan det själv­käns­lan och öpp­nar möj­lig­he­ter till för­änd­ring och en fram­tid utan kri­mi­na­li­tet. Det vä­sent­li­ga är att iden­ti­fi­e­ra fär­dig­he­ter som be­hövs i da­gens sam­häl­le och att sam­ar­be­ta med ut­bild­nings­an­stal­ter.

Greenland

Politiker ønsker at hæve maksimumfiranstaltningen
Ved tidsbestemt anbringelse i Grønland er en maksimumforanstaltning på 10 år. “(…) jeg mener ikke, at vores nuværende foranstaltningsniveauer er passende i forhold til forbrydelsernes grovhed.” mener politiker.

Tal: Udviklingen i sagsbehandlingstider hos kredsretterne i Grønland
I den sydgrønlandske kommune, Kommune Kujalleq, er den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i kriminalsager på 786 dage. Læs Justitsministerens besvarelse af Folketingets Grønlandsudvalg spørgsmål vedrørende kredsretternes gennemsnitlige sagsbehandlingstider i kriminalsager.

Iceland

Enhanced Nordic Collaboration on Foreign Affairs
After a two-day meeting held on October 30-31, 2023, in Copenhagen, the Nordic High-Level Officials on Refugees (NSHF) reached a consensus on three key initiatives to fortify and broaden Nordic cooperation in the realm of foreign affairs, particularly focusing on repatriation efforts.

Proposed Amendments to the Police Act in Iceland
A second submission for the review of proposed amendments to the Police Act is currently under consideration. The primary objective of these proposed changes is to elucidate the police’s authority to intervene in the interest of crime prevention, with a specific emphasis on combating organized crime and preventing actions that could compromise the safety of both citizens and the state.

Norway

Vil at unge lovbrytere skal dømmes raskere
Justis- og beredskapsdepartementet har sendt ut oppdrag om å utrede etablering av hurtigspor for behandling av straffesaker mot unge lovbrytere i Oslo.

Forslag om midlertidig endring i utlendingsloven på høring
Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til midlertidig endring i lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) om beredskapshjemmel for å kunne pålegge kommuner å etablere og drifte et midlertidig innkvarteringstilbud til asylsøkere mv.

Lenger i mottak, raskere ut i jobb
Høye ankomster av fordrevne ukrainere gjør at botiden i asylmottak vil øke. Samtidig ønsker regjeringen å spisse introduksjonsprogrammet slik at flere kan komme raskere i jobb.

Etablering av varslingsombud for politiet
Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl har bestemt at det skal opprettes et nasjonalt varslingsombud for politiet.

Norsk-svensk politistasjon på grensen
Regjeringen etablerte et midlertidig tjenestested på norsk side av grensen på Magnormoen i 2022. Våren 2023 fikk Sp- og Ap-regjeringen også på plass en ny skanner til å styrke grensekontrollen på Magnormoen. Nå har den norske og den svenske regjeringen besluttet at byggingen av den unike felles norsk-svenske politistasjonen på grenselinjen mellom Norge og Sverige skal begynne.

De nordiske landene enige om felles initiativ om reintegrering og retur
De fem nordiske statsrådene er enige om tre felles initiativ der landene skal samarbeide tettere på migrasjons- og returområdet. Forslagene dreier seg om felles reintegreringsprosjekter i tredjeland, felles nordiske returoperasjoner i samarbeid med Frontex og samarbeid med IOM (International Organization for Migration) om retur av migranter som er strandet i Nord-Afrika.

NorSIS inn i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)
Norsk senter for informasjonssikring, NorSIS, vil fra årsskiftet bli en del av Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).

Forslag om endringer i vergemålsforskriften på høring
Justis- og beredskapsdepartementet sender på høring forslag til en ny bestemmelse i vergemålsforskriften om automatisert utlevering av opplysninger til vergemålsmyndigheten fra institusjoner mv. Formålet er å legge til rette for å effektivisere innhentingen av opplysninger fra finansinstitusjoner mv. i anledning vergemålsmyndighetens kontroll av vergenes forvaltning av midler som tilhører personer som har fått oppnevnt verge.

Høring om kvinners straffegjennomføring
KDI har nedsatt en arbeidsgruppe som skal komme med sine tilrådninger om innhold i og organisering av straffegjennomføring for kvinner i Norge på lang sikt. Arbeidsgruppa skal levere sin tilråding til direktøren for KDI innen 15. mars 2024.

Nøkkeltall for kriminalomsorgen september 2023
I september ble det iverksatt 496 straffegjennomføringer i samfunnet. Av disse var 257 iverksettelser elektronisk kontroll (fotlenke), etterfulgt av samfunnsstraff med 129. Den 6. oktober var det 2991 innsatte i norske fengsler.

Sweden

Förslag om dubbla minimistraff för brott som möjliggör skjutningar och sprängningar
Regeringen har lämnat en proposition till riksdagen som föreslår straffskärpningar för tolv brott som möjliggör skjutningar och sprängningar. Syftet är att markera allvaret i dessa brott som ofta begås i kriminella nätverk och förbättra möjligheterna att bekämpa den här typen av kriminalitet. Ikraftträdandet tidigareläggs till den 1 januari 2024.

Utredning om anonyma vittnen (SOU 2023:67)
Utredningen föreslår bland annat en ny lag som reglerar förutsättningarna när ett vittne får höras anonymt. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2025.

Utvärdering av behandlingsprogram för våld mot närstående
Regeringen ger Kriminalvården och Socialstyrelsen i uppdrag att implementera och utvärdera behandlingsprogrammet Predov (Preventing Domestic Violence) för personer som utövar våld mot närstående.

Första gemensamma polisstationen mellan Sverige och Norge
En gemensam polisstation ska byggas för svensk och norsk polis på gränsen mellan Sverige och Norge. Syftet är bland annat att stärka samarbetet mot gränsöverskridande brottslighet och internationella brottsnätverk. Detta blir första gången Sverige delar polisstation med ett annat land.

Vetenskapsrådet tilldelar forskningsmedel till tre nya projekt Kriminologiska institutionen
Anita Heber, Anna Kahlmeter och Christoffer Carlsson vid Kriminologiska institutionen har blivit tilldelade forskningsmedel från Vetenskapsrådet. Projekten handlar om det polisiära arbetet med gängavhopp, effekter av straff för unga lagöverträdare samt livet efter brott för två generationer av lagöverträdare.

Kriminologipris till forskning om legitimitet och rättssäkerhet
2024 års Stockholmspris i kriminologi tilldelas de amerikanska professorerna Gary LaFree och Tom R. Tyler för deras forskning om den demokratiska legitimiteten och rättssäkerheten i statens relation till medborgarna.

Vädjan till rättsstatens dödgrävare: Debattartikel av Janne Flyghed
Gunnar Strömmer kommer gå till historien som den justitieminister som sedan andra världskriget gjort den största nedmonteringen av den svenska rättsstaten. Han övertrumfar med god marginal sina föregångare Thomas Bodström, Beatrice Ask och Morgan Johansson, skriver Janne Flyghed, professor emeritus.

Kriminalvårdens generaldirektör Martin Holmgren i SVT:s 30 minuter
Martin Holmgren, generaldirektör på Kriminalvården, intervjuades i SVT:s program 30 minuter. Utgångspunkten var den ansträngda beläggningssituationen i anstalter och häkten, och utbyggnaden framåt kopplat till Tidöavtalets reformer.


4. Publications

Books and anthologies

Bjørnholt, M. & Laugerud, S. (2023). Temanummer om kjønn og vold i tidsskrift for kjønnsforskning.

Cederholm, A., Jacobsson, K. & Wästerfors, D. (eds.). (2023). Den empiriska glädjen. En vänbok till Malin Åkerström. Lund: Lunds universitet.

Wästerfors, D. (2023). “Summing up the criminal case online”. In: vom Lehn, D., Gibson, W., Ruiz-Junco, N. (eds.). People, Technology, and Social Organization. Routledge.

Research articles

Airaksinen, J., Pentti, J., Seppälä, P., Virtanen, M., Ropponen, A., Elovainio, M., … & Ervasti, J. (2023). Prediction of violence or threat of violence among employees in social work, healthcare and education: the Finnish Public Sector cohort studyBMJ Open.

Boesen-Pedersen, A. J., & Libak Pedersen, M. (2023). Ungdomskriminalitetsnævnet: – erfaringer fra Danmark. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 110(3), 386–400.

Jumbert, M. G., Sandvik, K. B. & Tjønn, M. H. (2023).If ‘it all breaks down’: The Norwegian refugee crisis as a geography of chaosEnvironment and Planning D: Society and Space.

Jørgensen, K., Thage, E., & Olesen, A. (2023). Når børn og unge pålægges sagsomkostninger i straffesager. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab110(3), 295-311.

Könönen, J. (2023). Removals of ‘Dangerous’ Mobile EU Citizens: Public Order and Security as a Police ParadigmSocial & Legal Studies.

Lahti, K., Backman, H., Laajasalo, T., Kaakinen, M., & Aronen, E. T. (2023). Adolescent victimization and psychosocial well-being in a Finnish population-based sample. International Journal of Adolescence and Youth.

Sandvik, K. B. (2023). Cultural Heritage and Legal Mobilisation After Terror: July 22 and the Battle for Y. Nordic Journal of Human Rights.

Sandvik, K. B. (2023). Transitional Justice in Post-terror Contexts: The Norwegian 22 July Memorial and the Ambiguity of LitigationThe International Journal of Transitional Justice.

Sandvik, K. B. & Westendorf, J.-K. (2023). Safeguarding Sex: The Technopolitics of Humanitarian Genomic AccountabilityGlobal Studies Quaterly.

Wiegratz, J. & Stambøl, E. M. (2023). Afterword: The political economy of countering transnational organized crime in Africa.Trends in Organized Crime.

Dissertations

Rennerskog, R. (2023). An object in need of protection but not a subject of rights? A study on rights of children involuntarily placed in care in the Swedish welfare state. Stockholm: Department of Criminology, Stockholm University.

Savonen, J. (2023). A social representations approach to illicit drug use: the contents and consequences of representational action. University of Helsinki.

Sørensen, K. M. (2023). «Hvem i helvete kommer nå?» Kriminalomsorgsarbeid i en ekstraordinær kritisk situasjon. Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo.


5. Reports

Kriminalitet og herkomst
Justitsministeriets forskningskontor har udarbejdet en analyse vedrørende kriminalitet og herkomst. Der præsenteres et alderskorrigeret kriminalitetsindeks for hhv. mænd og kvinder i de forskellige herkomstgrupper.

Reported Incidents of Domestic Violence to the Icelandic Police in the First Nine Months of the Year
A recent publication by the National Commissioner of the Icelandic Police highlights the reports received by the police concerning domestic violence during the first nine months of 2023. The police received 1,802 reports of domestic violence and related disputes during this period, indicating a 4% increase compared to the preceding three years.

Third Evaluation Report by GRETA on the Status of Human Trafficking in Iceland
The Council of Europe’s monitoring body on action against human trafficking, GRETA, has released its third evaluation report on Iceland. The report underscores Iceland’s ongoing legislative developments in addressing human trafficking issues since the last evaluation by the GRETA committee.

Analyse om ungdomskriminalitet i Agder
Agder politidistrikt har utarbeidet en straffesaksanalyse om vold, trusler og ran begått av personer under 18 år i politidistriktet.

Retningslinjer for behandling av saker etter våpenloven
Politidirektoratet har publisert rundskriv om retningslinjer for behandling av saker etter våpenloven.

Læreplan for ordensvakter med egenvakthold
Politidirektoratet har publisert læreplan for nasjonal grunnopplæring for ordensvakter.

Ungdom som gjennomfører ungdomsstraff og ungdomsoppfølging får ikke alltid den hjelpen de trenger
Flere unge som har fått ungdomsstraff og ungdomsoppfølging har ikke fått den hjelpen de trenger, og årsakene har vært uklare. Sammen med Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har Sekretariatet for konfliktrådene utredet hindringer og muligheter for velferdstjenestenes deltakelse i disse straffereaksjonene, i rapporten «Tverrsektorielt samarbeid og velferdstjenester under gjennomføring av ungdomsstraff og ungdomsoppfølging».

Brottsförebyggande rådets rapport om barn och unga i kriminella nätverk
Rapporten belyser hur barn och unga kommer in i nätverk, vad som motiverar nyrekryteringen, vilka brott nätverksinvolverade barn och unga typiskt sett begår och varför, hur barn och unga styrs och avancerar inom nätverken samt vilka möjligheter barn och unga har att lämna kriminella nätverk.

Brottsförebyggande rådets rapport Politikernas trygghetsundersökning 2023 (PTU)
Politikernas trygghetsundersökning (PTU) 2023 beskriver förtroendevaldas utsatthet för trakasserier, hot och våld i deras egenskap av förtroendevalda under valåret 2022. Rapporten ger en bild av utsattheten, vilka som utsatts och av vem samt vad motivet kan ha varit.

Brottsförebyggande rådets rapport om polisens arbete med profilering och likabehandling
Brottsförebyggande rådet (Brå) har studerat polisens arbete med profilering och likabehandling med fokus på diskriminerande etnisk profilering. Rapporten har tagits fram efter önskemål från Polismyndigheten om att en oberoende part belyser frågan med syftet att den ska bidra till myndighetens utvecklingsarbete.


6. Statistics

Anmeldte butikstyverier fortsat på højt niveau
I tredje kvartal 2023 blev der anmeldt 6.161 butikstyverier, når der er korrigeret for sæsonudsving. Dette svarer til en stigning på under 1 pct. i forhold til andet kvartal 2023. Den stigende tendens i antallet af anmeldte butikstyverier aftager dermed i årets tredje kvartal, hvor antallet er på samme niveau som i årets andet kvartal, når der er korrigeret for sæsonudsving. Sammenlignet med fjerde kvartal 2021 er antallet af anmeldte butikstyverier steget med 65 pct., når der er korrigeret for sæsonudsving. Den stigende tendens skyldes særligt flere anmeldelser i kategorien butikstyveri købmand/supermarked/mejeri, som i årets tredje kvartal udgjorde 71 pct. af alle butikstyverier.

Monthly Crime Statistics Released by Reykjavik Metropolitan Police

Antalet misstänkta hatbrott fortsätter öka
Antalet misstänkta hatbrott som kommit till polisens kännedom ökade med en femtedel i fjol, framgår det av Polisyrkeshögskolans årsrapport.

Antalet anmälda sexualbrott ökade med 23 procent under januari–september 2023
Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter fick polisen, tullen och gränsbevakningen under januari–september 2023 kännedom om totalt 374 700 brott mot strafflagen. Detta är 4,8 procent mer än året innan. Polisen fick kännedom om drygt 1 000 våldtäkter enligt den nya lagstiftningen om sexualbrott.