Newsletter – October 2022

Content

  1. News from the secretariat
  2. Seminar, conferences, podcast, etc.
  3. News from the Nordic countries
  4. Publications
  5. Reports
  6. Statistics

Contact Secretaries

Denmark: Helena Birk Oxlund
Faroe Islands: Daisy J Iversen
Finland: Emma Villman
Greenland: Sara Kirstine Jakobsen
Iceland: Jónas Orri Jónasson
Norway: Marina Hiller Foshaugen
Sweden: Lisa Flower

If you have any questions or comments about NSfKs activities, please conctact the Chair or the secretariat.


The contact secretaries are responsible for the national contributions.
To include anything to the Newsletter, please send an email to the contact secretary in your country.

Feel free to spread criminological news to the Nordic countries. You find us on TwitterFacebook and YouTube.​​


1. News from the secretariat

The call for NSfK Research Grants 2023 is now open!
NSfK provides grants to projects of relevance to Nordic criminology, crime policy and crime prevention. The application deadine is December 7 2022.

NSfK Research Seminar 2023 – save the dates
NSfK’s 61st research seminar explores the current state and development of punishment and rehabilitation in the Nordics. It will be held May 8-10 in Scandic Aulanko, Hämeenlinna, Finland.

New blog posts

The “Violent Offender” Experience. Take-aways from the 2022 EFRJ conference

Traffic crimes mostly increased in Finland during COVID-19 time

“Nobody wants queues” – Balancing the imperatives of security and trade at global hubs


2. Seminar, conferences, podcast, etc.

Psykiske belastningsreaktioner blandt politi- og fængselsbetjente
Foreningen for Yngre Kriminologer inviterer til foredrag, hvor seniorforsker Britt Østergaard Larsen fra VIVE fortæller om resultaterne af undersøgelsen ”Psykiske belastningsreaktioner hos polititjenestemænd og fængselsbetjente”. Arrangementet foregår på Københavns Universitet Amager tirsdag d. 8. november kl. 17.15-19.00.

Gå hjem-møder om senfølger efter seksuelle overgreb
Hjælp til mennesker med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen er ofte mere end terapi. Socialstyrelsen sætter fokus på tilbud fra civilsamfundet med en række gratis, virtuelle gå hjem-møder i efteråret 2022. Hør for eksempel om misbrugsbehandling og særligt tilrettelagte indsatser til mænd. Datoer: 8. november 2022, 15. november 2022, 22. november 2022 og 6. december 2022.

International Conference: War Narratives, Global Crises, and Memory Battles
The EDDA Research Center—in cooperation with the Ratiu Democracy Centre and the Babes-Bolyai University in Romania as well as the London School of Economics – LSE IDEAS—hosts an international conference on the perilous political and economic situation in Europe from Romanian and Icelandic perspectives. The conference, which is titled War Narratives, Global Crises, and Memory Battles, will take place at the Culture House in Reykjavik on 21 October 2022.

The 2022 Urban Research Conference
OsloMet arrangerer den årlige Storbykonferansen (The Urban Research Conference), med tema ”Conflict and Cohesion”, 27. – 28. Oktober.

Evidence in motion: collecting, interpreting, consolidating evidence
How does a trace turn into evidence and legal knowledge? The research projects Evidently Rape and Digital DNA follow forensic traces from the crime scene to the courtroom. Join the conference «Evidence in Motion».Time and place: Nov. 29, 2022 9:00 AM-Nov. 30, 2022 2:00 PM, University of Oslo, Domus Juridica, Auditorium 2.

Internationell forskningskonferens i Umeå 2023.
Konferensen är relevant för både forskare och praktiker. Konferensens tema är ”Together towards resilient communities”. LEPH Law Enforcement and Public Health tar sikte på “the complex and diverse intersections of law enforcement and public health”.

Stockholmspriset i kriminologi
Vinnaren av Stockholmspriset i kriminologi presenteras 18 oktober kl.14.30.Tillkännagivandet kommer att livesändas.

In Her Words: Women’s Accounts of Managing Drug-related Risk, Pleasure, and Stigma in Sweden
Oriana Quaglietta defends her doctoral thesis on Friday 21st October at 1pm at the Department of Sociology, Lund University.

Podcast

Forebyg Forbrydelsen!
Ny episode om partnerdrab mod kvinder.

Proactive investigation warrants and police officers’ firearms
An interview with Margrét Valdimarsdóttir criminologist, on proactive investigative powers, weaponization of the police, stun guns, ACAB and the Thin Blue Line concept as well as legal responses following a terrorist threat.

Universitetsplassen.
Hør ny episode, «Alternative reaksjoner hjelper og straffer unge narkotikalovbrytere», med Thomas A. Sandøy og Morten Holmboe.

Blog posts

(Dis)passionate judging
Blog post by Stina Bergman Blix on the website of Journal of Law and Society.

Vacancy

Universitetslektor i kriminologi
1-2 tidsbegränsade anställningar. Stockholms universitet.


3. News from the Nordic countries

Denmark

Fælles om fodbold: Aftale om en sytrket indsats mod hooligans
Dansk fodbold har i den seneste tid været præget af flere uroligheder både før, under og efter afvikling af fodboldkampe. På denne baggrund nedsatte justitsministeren i august 2022 en arbejdsgruppe, der skulle komme med anbefalinger. På baggrund af anbefalingerne er Regeringen, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisen, Det Konservative Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige blevet enige om at gennemføre de forslag, der ha været enighed om i ekspertgruppen.

Regeringen vil etablere et digitalt kosterregister som led i kampen mod indbrudskriminalitet
Regeringen ønsker et nyt digitalt kosterregister i Danmark, som skal gøre det sværere at omsætte hælervarer. Justitsministeret vil nu gå i dialog med politiet og forsikringsbranchen om, hvordan kosterregistret kan etableres på en måde, så det kan fungere som et stærkt værktøj til forebyggelse af indbrud.

Nu skal personer, der dømmes for narkokriminalitet også kunne få nattelivsforbud
De første nattelivszoner trådte i kraft i København den 14. september 2021, og zonerne har siden bidraget til indsatsen for at skabe et trygt nattelivsmiljø. Nu vil justitsminister Mattias Tesfaye udvide forbuddet til også at gælde narkokriminalitet. Det skal være med til at holde narkotika ude af nattelivet samt gøre det sværere for banderne at tjene penge på narkohandel.

Unge mænd begår oftest kriminalitet igen
En opgørelse fra Danmarks Statistik viser, at knap 47 pct. af de 15-19-årige mænd, der i 2018 blev løsladt fra afsoning i fængsel eller blev fundet skyldige i en lovovertrædelse, begik ny kriminalitet en eller flere gange i løbet af de to efterfølgende år. For mænd på 60 år eller derover var andelen 15 pct. Der synes at være en sammenhæng mellem alder og sandsynligheden for at begå ny kriminalitet, eftersom de yngre aldersgrupper i højere grad begår ny kriminalitet end de ældre. Mønsteret er det samme for begge køn, men forskellene er mindre hos kvinderne. Af samtlige personer, der blev løsladt eller dømt i 2018, begik i alt 31 pct. en ny lovovertrædelse inden for to år. Det gjaldt 35 pct. af mændene og 18 pct. af kvinderne.

Ny håndbog om senfølger efter seksuelle overgreb
Angst. Social isolation. Problemer med rusmidler. Følgevirkningerne af seksuelle overgreb i barn- og ungdommen kan have mange udtryk. Socialstyrelsen lancerer nu en håndbog om, hvordan man kan hjælpe og støtte voksne, der kæmper med senfølger efter seksuelle overgreb.

Forsker om seksuelle overgreb: Manglende samtykke kan komme i mange afskygninger
Samtykkeloven har godt halvandet år på bagen, og i dag er det således fraværet af samtykke, der er det bærende element for at afgøre, om der har været tale om en voldtægt eller ej. Men hvordan afdækker man som fagperson bedst et manglende samtykke, når det kan komme i mange andre former end et verbalt ”nej”, og når gerningsmand og forurettede er uenige om handlingsforløbet? Det har det nationale videnscenter, Lev Uden Vold, undersøgt.

Nyt nummer af fagbladet DANSK POLITI
Der er netop sendt et nyt nummer af DANSK POLITI til tryk. Du kan allerede nu læse det elektronisk på hjemmesiden. Læs blandt andet et interview med justitsminister Mattias Tesfaye, om den omfattende politiindsats under og efter skyderiet i Fields, om det svenske valg, som i høj grad havde fokus på tryghed og politi, om ønskerunder, og hvorfor det er så svært at komme til de populære jyske kredse, samt om bedre hjælp til de politifolk, der har skudt og ramt en gerningsperson.

Næsten halvdelen af arresthusene i Danmark er overfyldte
De nyeste tal fra Kriminalforsorgen viser, at de danske arresthuse er fyldt til randen og over flere steder. I alt har 45% af husene en belægning på mere end 100%, derudover har mere end en fjerdedel af husene nået deres fulde kapacitet.

Faroe Island

Universitetet søger ny rektor
Fróðskaparsetri Føroya, universitet på Færøerne, søger ny rektor. Ansøgningsfristen var 7 okt. 8 ansøgere ønskede stillingen, der skal besættes 1 jan. 2023.

Safer internet day på Færøerne
SSP arrangerer safer internet day i det Nordiske hus den 26 okt. for 7 til 10 klasses elever.

Kvindelig turist forsvundet
Politiet har efterlyst kvinde fra Kina siden 7 okt. uden resultat. Ifølge efterforskningsafdelingen hos politiet, er der ik tegn på en kriminel hændelse. Ifølge kvinden mand, var de ude i den færøske natur, da kvinden sporløst forsvandt. Politiet har sat ind med efterforskning, uden resultat.

Finland

Justitieministeriet
Kvaliteten på och tillgången till program för avbrytande av våld bör säkerställas
I en arbetsgrupp tillsatt av justitieministeriet har man berett kvalitetskriterier för programmen för förebyggande och avbrytande av våld. Syftet med kvalitetskriterierna är att hjälpa aktörer som erbjuder program för avbrytande av våld som riktar sig till tillvåldsutövare att planera och genomföra verksamheten enligt god praxis.

Områdesinriktat miljöarbete vann tävling i brottsförebyggande arbete
I den brottsförebyggande tävlingen 2022 sökte man god praxis för arbete med särskilt utsatta offer. Vinnaren är modellen för bostadsområdesinriktat miljöarbete som har utvecklats i Helsingfors. Ett brett samarbete förbättrar säkerheten och hänvisningen till tjänster för unga och kvinnor med substansberoende, som är en särskilt utsatt grupp. Samtidigt ökar trygghetskänslan för alla i området.

Kartläggning av praxis för reparativ rättvisa vid hatbrott
Justitieministeriets nya publikation kartlägger praxis för reparativ rättvisa för att ingripa i hatbrott. Avsikten med kartläggningen är att undersöka vilken praxis för reparativ rättvisa och vilka övriga arbetssätt som finns i olika länder och som är parallella med straffprocessen. Kartläggningen visar att det i fortsättningen behövs fler utbildningsmöjligheter för medlarna, så att hatbrottens särdrag kan beaktas. Dessutom behöver insamlingen av data om medling vid hatbrott utvecklas för att få fram ytterligare information om antalet fall där ett hatmotiv ingår och vilken slags fall det handlar om.

Besöksförbudet effektiviseras
Regeringen föreslår att elektronisk övervakning införs för att effektivisera besöksförbudet. Dessutom blir ansökan om besöksförbud kostnadsfri och brottmål som gäller brott mot besöksförbud ska behandlas skyndsamt.

Behandlingen av brott mot barn påskyndas
Regeringen föreslår ändringar i lagstiftningen för att påskynda behandlingen av brott mot barn. Målet är att förbättra barnoffers ställning i straffprocessen.

Polisyrkeshögskolan
Antalet misstänkta hatbrott ökade tydligt
Enligt Polisyrkeshögskolans årsrapport kom en femtedel fler misstankar om hatbrott till polisens kännedom 2021 än året innan. I likhet med tidigare år innehöll de flesta hatbrottsanmälningarna 2021 särdrag som gäller etnisk eller nationell bakgrund. Polisen registrerade 706 stycken av dessa anmälningar, vilket är något fler än året innan. Den vanligaste brottsrubriceringen var fortfarande misshandel.

Brottspåföljdsmyndigheten
Brottspåföljdsmyndigheten har utrett situationer med hot och våld mot personalen
Un­der 2021 och bör­jan av 2022 har per­so­na­len på Brottspå­följds­an­stal­ten ut­satts för en mängd an­kla­gel­ser, olämp­ligt språk­bruk och ver­ba­la hot. Dess­utom mö­ter över­vak­nings­per­so­na­len fy­siskt mot­stånd i ar­be­tet, såsom spar­kan­de, spot­tan­de och knuf­fan­de. Det­ta fram­går av re­gi­stre­ra­de fall av hot i kli­entin­for­ma­tions­sy­ste­met.

Samhällspåföljdsbyråer involverade i statens service- och lokalreform — Tjänsterna blir mer klientorienterade
Brottspå­följds­myn­dig­he­ten är med i en re­form där de stat­li­ga kli­ent­be­sö­ken kon­cen­tre­ras till den of­fent­li­ga för­valt­ning­ens ge­men­sam­ma kli­entser­vice­stäl­len och kon­torslo­ka­ler­na tas till sam­bruk. Må­let med re­for­men är att ska­pa ett en­het­ligt kli­entser­vice­nät för stats­för­valt­ning­en och FPA se­nast 2030. Sam­hällspå­följds­by­rån i Vill­man­strand är den förs­ta av en­he­ter­na inom Brottspå­följds­myn­dig­he­ten att del­ta i pi­lo­te­ring­en av ge­men­sam­ma kon­tor.

Greenland

Historisk udredning: Den danske og grønlandske regering indgår aftale om udredning af ”Spiralsagen”
Den danske regering og den grønlandske regering, Naalakkersuisut, blev i september 2022 enige om et kommissorium, som skal stå for uvildig udredning, og afdække ”Spiralsagen”, både beslutningsforløbet og den historiske kontekst.

Nedgang i antal lokale politibetjente
Grønland er i de seneste 5 år blevet 30 hjemmehørende politibetjente færre. Sådan lyder meldingen fra Politiforeningen i Grønland. Endvidere forklarer de problematikken med, at det skyldes på grund af forskellen på ansættelsesforholdene mellem tjenestemænd i Grønland og Danmark.

Iceland

Two arrested in Reykjavik for suspected terrorist attack
Two Icelandic men were arrested in Reykjavík having conspired to a possible terrorist attack on unnamed government offices as well as production of weapons using 3D printers and the sale of illegal weapons.

OSCE representatives meet with the Icelandic government on strategies to fight against human trafficking
The minister of Foreign Affairs Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir and Valiant Richey, Special Representative for Human Trafficking at OSCE had a meeting to discuss the situation of human trafficking following Russia’s invasion in Ukraine. The Icelandic government has focused on fighting human trafficking through legislative changes, a special action plan and participation in international cooperation.

Norway

Vil forbedre straffereaksjoner for ungdom og gjennomføring av varetekt
Justis- og beredskapsdepartementet har sendt forslag om forbedringer av straffereaksjoner for ungdom. Det foreslås at varetekt skal kunne gjennomføres med «fotlenke», uavhengig av alder.

Statsbudsjettet 2023
I høst ble statsbudsjettet for 2023 lagt frem. Regjeringen foreslår blant annet å styrke kriminalomsorgen med 45 millioner kroner, videreføre opprustning av flere sentrale områder innen beredskap og samfunnssikkerhet, og bedre polititjenester i hele landet.

Nasjonal sikkerhetsmåned – oktober 2022
Mandag 3. oktober åpnet nasjonal sikkerhetsmåned 2022. Dette er en årlig «nasjonal dugnad» med hensikt om å øke den digitale sikkerhetsbevisstheten i Norge.

Ny voldserstatningslov trer i kraft 1. januar 2023
Regjeringen bestemte i september at ny lov om erstatning fra staten til voldsutsatte, voldserstatningsloven, skal tre i kraft fra 1. januar 2023.

Sweden

Högriskkriminella ska stoppas med EU-samarbete.
Ett möte med Europol och polismyndigheter från EU-länder har nyss avslutats och resulterat i en ny plan för att bekämpa så kallade högriskkriminella nätverk.

Undersökning visar ökad oro för att utsättas för it-relaterad brottslighet.
I en undersökning om allmänhetens beteenden och inställning till frågor som rör it-relaterad brottslighet uppger 43 procent av respondenterna att de under det senaste året upplever ökad oro för att utsättas för it-relaterad brottslighet.

Hjälp Europol identifiera efterlysta personer.
Den 28 september startade Europols kampanj Most wanted. Kampanjen, som består av ett utskick med bilder på efterlysta personer, genomförs varje år. Tanken är att allmänheten i olika länder ska hjälpa Europol att hitta de efterlysta.

Tidöavtalet: Överenskommelse för Sverige
Högerpartierna bildar ny regering på ”Tidöavtalet: Överenskommelse för Sverige”. I det har SD, M, KD och L förhandlat fram ”sju samarbetsprojekt och ett budgetsamarbete”.


4. Publications

Books and anthologies

Christensen, Mikkel Jarle, Lohne, Kjersti & Hörnqvist, Magnus (2022). Nordic Criminal Justice in a Global Context. Practices and Promotion of Exceptionalism. Routledge.

Diderichsen, A. (2022). Samfundspolitiet. Samfundslitteratur, 1. udgave.

Lundeberg, Ingrid & Smith, Peter Scharff (2022) “Straff og etikk i pandemiens tegn. Dugnad og samfundssind i fengselene” in: Heivoll, G. & Fredwall, T. E. (eds.) Straffens etikk.

Tutenges, Sébastien (2022) Intoxication: An ethnography of effervescent revelry. Rutgers University Press.

Vaaben, L. & Thomsen, A. H. (2022). En forudsigelig forbrydelse. Forlaget 28B, 1. udgave.

Wästerfors, David (2022) Violence. Routledge.

Research articles

Ellonen, N., Pasanen, M., Wiss, K., Mielityinen, L., Lähteenmäki, E., & Joronen, K. (2022). Health Promotion Actions and School Violence—A Cluster Analysis from Finnish Comprehensive Schools. International Journal of Environmental Research and Public Health.

Gill-Leslie, Robyn (2022). How bodies challenge disciplinary binaries: re-examining law and the arts inside the Marikana Commission of Inquiry, in: Law and Humanities. DOI: 10.1080/17521483.2022.2123617

Kammersgaard, T., Søgaard, T. F., Kolind, T. & Geoffrey, H. (2022). ”Most officers are more or less color-blind”: Police officers’ reflections on the role of race and ethnicity in policing. Race and Justice.

Mikkola, M., Ellonen, N., Kaakinen, M., Savolainen, I., Sirola, A., Zych, I., … & Oksanen, A. (2022). Cyberharassment Victimization on Three Continents: An Integrative Approach. International Journal of Environmental Research and Public Health.

Munksgaard, R., Ferris, J. A., Winstock, A., Maier L. J. & Barratt, M. J. (2022). Better Bang for the Buck? Generalizing Trust in Online Drug Markets. The British Journal og Criminology.

Prieur, A. (2022). Menneskehandel til prostitution i Danmark: Har vi et retssystem, der straffer ofre i stedet for lovbrydere? Samfundsfagsnyt, 226(2), 36-44.

Skov, M., Mastrigt, S. V. & Jensen, A. V. (2022): Comparing Rape Myth Acceptance Among Police Trainees and Medical Students: A Preliminary Danish Validation of the Updated Illinois Rape Myth Acceptance Scale. Violence Against Women, 28(11), 2649-2676.

Talaslahti, T., Ginters, M., Kautiainen, H., Vataja, R., Palm, A., Elonheimo, H., … & Koponen, H. (2022). Crime, mortality and neurocognitive disorders: A nationwide register study in Finland. International Journal of Methods in Psychiatric Research.

Ugelvik, Thomas (2022). Three burglars, a friendly police inspector and a vegetarian fox: Scandinavian exceptionalism, children’s literature, and desistance-conducive cultures, in: Nordic Journal of Criminology.

Wettergren, Åsa and Stina Bergman Blix (2022). ”Prosecutors’ habituation of emotion management in Swedish courts”, Law & Social Inquiry, 47(3): 971 – 995: https://doi.org/10.1017/lsi.2021.71

Dissertations

Cansu, Bostan (2022). Games of Justice: Ethnographic inquiries on Space, Subjectivity and Law in Northern Kurdistan. Sociology of Law Department, Lund University.

Quaglietta, Oriana (2022). In Her Words: Women’s Accounts of Managing Drug-related Risk, Pleasure, and Stigma in Sweden. [Doctoral Thesis (monograph), Department of Sociology]. Lund University.


5. Reports

Rapport viser forbedring af psykisk helbred blandt anstaltsbetjente i Grønland
En opfølgning af Kriminalforsorgens undersøgelse af arbejdsmiljøet i de grønlandske anstalter i 2020 viser, at anstaltsbetjente trives bedre i dag. Det skyldes flere rekrutteringer af uddannede betjente og støttetilbud.

Prisoners’ children – the silent victims of incarceration
A new report on the situation and rights of children of prisoners funded by the Children’s Ombudsman has been published. The results indicate that the number of children whose parents are in prison is unknown and their voices are not heard. The report also shows that the visitation facilities for children in Icelandic prisons are not satisfactory.

Veikantundersøkelse – mobiltelefon: En studie av ulovlig bruk av mobiltelefon i trafikken – 2022
Utrykningspolitiet (UP) i Norge gjennomførte i 2022 en veikantundersøkelse av ulovlig bruk av mobiltelefon. Tellingen ble gjennomført på initiativ fra UP og som en oppfølging av tilsvarende telling i 2019.

BRÅs Nationella trygghetsundersökning 2022.
Brå genomför årligen den Nationella trygghets­undersökningen (NTU) vars syfte är att undersöka människors utsatthet för brott, upplevelse av oro och otrygghet samt förtroende för rättsväsendet, liksom brottsutsattas erfarenheter av kontakter med rättsväsendet.

Snabbtänkt 2022
Reflektioner från valet i Sverige 2022 av ledande forskare.

Region Skånes vårdprogram mot våld i nära relationer: en uppföljning
Wemrell, Maria; Tegel, Emma; Ivert, Anna-Karin (2022).

Metodstöd för kartläggning av tre våldstyper
Våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål. BRÅ (2022).


6. Statistics

Færre rusrelaterte straffereaksjoner
29. september publiserte SSB tall for statistikken «Straffereaksjoner» for 2021.

Færre siktede, men ikke blant de aller yngste
23. september publiserte SSB tall for statistikken «Etterforskede lovbrudd» for 2021.

Färre anmälda brott i årets valrörelse.
Årets valrörelse har hittills präglats av färre fall av anmäld valrelaterad brottslighet än valåret 2018. Det visar Polismyndighetens statistik.