NSfK Newsletter April 2021

Välkommen till Nordisk Kriminologi 113 (4) 2021 (april)

 

Innehåll i detta nyhetsbrev
1. Nyheter från NSfKs sekretariat & nordiska nyheter i urval
2. Artiklar och publikationer, nordiska forskare
3. Nordiska regeringar, ministerier och Landsstyret (Färöarna)
4. Nordiska myndigheter och /eller statliga forsknings- och utredningsinstitutioner
5. Universitet och högskolor i Norden
6. Övriga nyheter

De nationella bidragen till nyhetsbrevet sammanställs av NSfK nordiska kontaktsekreterare.
Välkommen att bidra till nyhetsbrevet – hör av dig till kontaktsekreteraren i ditt land/område!
Danmark: Tobias Kammersgaard, e-post: kontaktnsfk.dk[at]gmail.com
Finland: Karolina Henriksson, e-post: kontaktnsfk.fin[at]gmail.com
Färöarna: Daisy J Iversen, e-post: Daisy.J.Iversen[at]gmail.com
Grönland: Annemette Nyborg Lauritsen, e-post: anla[at]uni.gl
Island: Jónas Orri Jónasson, e-post: jonas[at]lrh.is
Norge: Per Jørgen Ystehede, e-post: p.j.ystehede[at]jus.uio.no
Sverige: Lisa Flower, e-post: lisa.flower[at]soc.lu.se

Frågor, kommentarer, återkopplingar om NSfKs verksamhet?
Välkommen att kontakta NSfKs sekretariat: carina.johansson[at]criminology.su.se

 

************************************************************
NSfK gratulerar
Annemette Nyborg Lauritsen, NSfK kontaktsekreterare för Grönland som utsetts till ny medlem af Rådet for Grønlands Retsvæsen

Justitsministeriet har pr. 1. maj udpeget lektor, ph.d. Annemette Nyborg Lauritsen fra Ilisimatusarfik/Grønlands Universitet som nyt medlem af Rådet for Grønlands Retsvæsen. Rådet har til formål at varetage koordination mellem Grønlands Selvstyre og rigsmyndighederne om Grønlands Retsvæsen. Desuden er det Rådets opgave at iværksætte relevant forskning og følge de enkelte retsmyndigheders funktion og uddannelsesbehov.
*************************************************************

1. Nyheter från NSfKs sekretariat & nordiska nyheter i urval

Zooma in för KeyNotes Talk – NSfKs 62. forskarseminarium!
Onsdagen den 5 maj 2-4 pm CET 

Samtalet livestreamas via Zoom, moderator är den norska journalisten och radiovärden Hilde Sandvik.

Samtalet bygger på KeyNotes´ förhandsinspelade presentationer som är publicerade på NSfKs YouTube kanal.
Se gärna dessa videos inför samtalet.

Samtalet kommer att spelas in och publiceras senare på NSfKs Youtube kanal.

Nordisk forskning på seminariesidan på NSfKs web
* Flera perspektiv på seminariets tema “Sexual violence in the Nordic countries”. De nordiska forskarnas studier är publicerade på NSfKs plattformar via abstracts, blogg poster och videos.
Via seminariesidan – länk i rubriken – hittar du samlat allt material med vidare länkar. 

Special Issue of NJC “Sexual violence in a Nordic context” är on-line. Sju artiklar som alla är Open eller Free Access.

Winners NJC Best Article Prize 2020: “Revealing hidden realities: Disclosing domestic abuse to informal others”
Susanne Boethius, PhD, forskare och Malin Åkerström, professor, Department of Sociology, Lund University
Läs intervjun med dem och se filmen var de berättar mera om studien bakom artikeln. På samma sida finns också länken till den vinnande  artikeln.

Välkommen med ditt bidrag till Nordic Criminology Blog 
Nya bloggposter varje vecka.
De två senaste posterna relaterar till NSfKs forskarseminarium:
* “Supporting rape victims in criminal investigations”
av Lars Nørr Mikkelsen Analyst with the National Danish Police for the Center for Analysis and Development
and Tine Søberg, Analyst and project worker with the National Danish Police for the Center for Crime Prevention.

* “Guiding theory into practice – Lessons learned from a translational criminologist in action”
av Aino Jauhiainen, doktorand vid Institutet för kriminologi och rättspolitik, Helsingfors Universitet.

Här kommer Kriminologene – ny podcast om kriminologi 
Kriminologiprofessor Thomas Ugelvik, Universitetet i Oslo (UiO) har släppt en ny podcast om kriminologi. Podcasten lanserades den 28 april och i de två första avsnitten får vi höra samtal med NSfK viceordförande Heidi Mörk Lomell, professor vid UiO och May-Len Skilbrei, professor vid UiO och en av årets KeyNotes för NSfK Forskarseminarium.

Den danska forskningsorganisationen Lev Uden Vold udgiver håndbog til kommunale sagsbehandlere
Lev Uden Vold har udgivet håndbogen ”Hvordan opsporer og håndterer jeg sager om partnervold? En håndbog til kommunale sagsbehandlere”. Håndbogen indeholder viden om forskellige former for vold, samt hvilke tegn man som fagperson bør være opmærksom på hos både voksne og børn.

Nästa ansökningsDL för NSfKs resestöd är den 21 maj
Resestödet kan också beviljas för t ex deltagaravgifter vid online kurser och konferenser.

Lediganslagna tjänster vid nordiska universitet
* Fyra tjänster vid Lunds Universitet, Sociologiska institutionen: 
Fyra tjänster som vikarierande lektor i sociologi, en med inriktning mot kriminologi.
AnsökningsDL 28 maj.

Tre tjänster vid Turun Yliopisto / Åbo Universitet: 
– Två tidsbundna tjänster som forskare inom två tvärvetenskapliga projekt:
IDA analyserar effekterna av datadriven kultur på sociala roller och relationer.

SILE utforskar möjligheterna för sk “tysta aktörer” i samhället att påverka den lagstiftning som påverkar dem. De tysta aktörerna som nämns i projektet inkluderar t ex barnskyddsklienter, icke-medborgare, fångar och överskuldsatta personer.
AnsökningsDL 14 maj.

– Tidsbunden tjänst som biträdande professor (tenure track) inom juridik
AnsökningsDL 30 maj.

Oslo University, Department of Criminology and Sociology of Law:
For two projects researching the intersection of digital technologies, DNA, evidence and bodies, the university will hire a doctoral and two post-doctoral candidates to build a research team for the coming 3-4 years.
– Post-doctoral fellow in criminology
– Post-doctoral fellow in the field of digital criminology
– Doctoral research fellow in the field of digital criminology
Application DL June 15th

Stipendier och stöd
Ulla V Bondesons stiftelse for retssociologisk og kriminologisk forskning i Norden, speciellt för forskning vid universiteten i Stockholm, Lund och København.
Stiftelsen utdelar ca. 100.000 SEK till ett eller flera stipendier till forskning inom områden som anges i utlysningen.
DL 15 maj 2021 kl. 12.00 CET.

The Swedish Collegium for Advanced Study (SCAS) offers a General Residential Fellowship Programme
DL: 1 juni.

EU-finansiering för projekt inom det rättsliga området kan sökas (Finland)
Ansökningsprocessen inom EU:s finansieringsprogram på det rättsliga området 2021 har inletts. I år kan finansiering sökas för civil- och straffrättsligt samarbete, för att främja rättigheterna för brottsoffer samt för personer som är misstänka eller åtalade för brott, för projekt inom e-juridik och juridisk utbildning.

Webinarier och konferenser 
Lunch talk: “Between legality and legitimacy. The courtroom as a site of resistance in the criminalization of migration”
with Katja Franko and Hanna Buer Haddeland.
Hosted by the Research Group in Migration Law, University of Oslso, moderated by professor, and co-chair of the group, May-Len Skilbrei.
Time and place: May 6, 2021 12:00 PM12:45 PM

Barn och ungas utsatthet för våld, 19 maj 2021
Brottsoffermyndigheten webbsänder föreläsningar om barn och ungas utsatthet för våld den 19 maj 2021.

Nordic Police Research Conference June 14th -16th 2021
The Police University College at Tampere, Finland is organizing the 8th Nordic Police Research Conference online in June 14th-16th 2021. The main theme for the Conference is Police education.  However, the working groups cover a wider spectrum of themes.

Övrigt
Sluta skjut” sprids till fler orter (Sverige)
Brottsförebyggande rådet (Brå) får 6 miljoner kronor för att sprida arbetsmetoden Sluta skjut till fler orter i Sverige. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Webbskola ökar kunskapen hos yrkesutbildade personer om olika former av våld riktat mot barn (Finland)
Institutet för hälsa och välfärd (THL) har publicerat en webbskola om våld riktat mot barn.  Webbskolan ger metoder för att identifiera våld riktat mot barn och agera vid misstanke om våld. Dessutom ökar utbildningen insikten om våldsfenomen och följderna av våld samt ger verktyg för att stödja barn som utsatts för våld i det egna dagliga arbetet.

****************************************************
2. Böcker, artiklar och publikationer, nordiska forskare

Böcker och antologier
Jóhannsdóttir, Elín Björk, Pálsdóttir Kristín I.& Þorvaldsdóttir, Þorgerður H.(red.): Book dedicated to #metoo and the struggle of women against harassment and violence (in Icelandic)
In the book, the authors approach the subject from a diverse perspective. #MeToo is placed in a historical context within the women’s movement and references are also made to young men’s ideas about sexual health and #MeToo.

Sollund, Ragnhild: “Bare et dyr?“, Solum Forlag.

Forskningsartiklar
Airaksinen, J., Aaltonen, M., Tarkiainen, L., Martikainen, P. & Latvala, A.: “Associations of neighborhood disadvantage and offender concentration with criminal behavior: Between-within analysis in Finnish registry data” 2021, i Journal of Criminal Justice.

Ellefsen, Rune: “Prevention of Radicalization as an Emergent Field of Plural Policing in Norway: The Accelerating Role of Militant Islamists” i Nordic Journal of Studies in Policing. 

Gerell, Manne (2021). “Does the Association Between Flows of People and Crime Differ Across Crime Types in Sweden?” i European Journal on Criminal Policy and Research.

Koulu, R.: “Crafting Digital Transparency: Implementing Legal Values into Algorithmic Design“, 2021, i tidskrift: Critical Analysis of Law .

Laurila, T., Linderborg, H., Tyni, S., Aaltonen, O-P. & Lähteenmäki, N.: “Sakon muuntorangaistuksen kuntoutukselliset mahdollisuudet: Tutkimus sakkovangeista ja sakon muuntorangaistuksesta 2010­-luvulla“, 2021, i tidskriften: Yhteiskuntapolitiikka.

Lind, K., Hellman, M., Obstbaum, Y. & Salonen, A.: “Associations between gambling severity and criminal convictions: Implications for the welfare state 2021, i tidskrift: Addiction Research and Theory.

Lähteenmäki, N. & Kääriäinen, J.: “Yleisökäsitykset valvontarangaistuksesta“, 2021, i tidsskriften: Lakimies. 2/2021.

Näsi, M., Tanskanen, M. A., Kivivuori, J., Haara, P. & Reunanen, E.: “Crime News Consumption and Fear of Violence: The Role of Traditional Media, Social Media, and Alternative Information Sources” 2021, i tidskrift Crime & Delinquency.

Oddsson, Guðmundur Oddsson & Hill, Andrew Paul: “Police understaffing and soft policing in rural areas” (in Icelandic) i Íslenska þjóðfélagið12(1), 41-61. A new study which focuses on police staffing in Iceland especially in rural areas. This study compares staffing in Iceland with data from Europe and looks at the main challenges facing police officers in rural areas.

Sariaslan, A., Mikkonen, J., Hiilamo, H., Aaltonen, M., Martikainen, P. & Fazel, S.: “No causal associations between childhood family income and subsequent psychiatric disorders, substance misuse and violent crime arrests: A nationwide Finnish study of over 650,000 individuals and their siblings2021, i International Journal of Epidemiology.

Sausdal, D. (2021). A fighting fetish: On transnational police and their warlike presentation of self. i tidskrift Theoretical Criminology, 13624806211009487.

Scharff Smith, Peter: “De moderne fængsler – og en digtende skolelærer i Vridsløselille” i tidsskriftet Noter.

Sollund, Ragnhild: “Nonspeciesist Criminology, Wildlife Trade, and Animal Victimization” i Oxford Research Encyclopedia. 

Villman, E.: “Narratives of normality: Finnish prisoners envisioning their future2021, i tidsskriften: Punishment & Society.

Rapporter och övriga publikationer
Møller, K., Møller, M., Hels, T., & Lahrmann, H. (2021). Kriminologiske perspektiver på hastighedsovertrædelser: Afskrækkelse, ansvarliggørelse og indramning. Trafikforskningsgruppen, Institut for Byggeri, By og Miljø, Aalborg Universitet.

***********************************************************************
3. Nyheter från de nordiska regeringarna, ministerier, Landsstyret (Färöarna) och Naalakkersuisut (Grønland)
Valg i Grønland
Den 6. april gik Grønland til valg, og 23. april kunne formanden for det nye regeringsparti Inuit Ataqatigiit Muté Bourup Egede præsentere det nye Naalakkersuisut, der de næste fire år vil arbejde for øget lighed og velfærd i samfundet. I den forbindelse blev der oprettet nye områder for Naalakkersuisoq (ministerier), der signalerer fokus på velfærdsområdet. Således er der både en Naalakkersuisoq for socialområdet og Naalakkersuisoq for Børn, Unge, Familie og Justitsområdet.
Endvidere blev Direktør for Kriminalforsorgen Naaja H. Nathanielsen valgt ind og senere udnævnt som Naalakkersuisoq for Boliger, Infrastruktur, Råstoffer og Ligestilling.

Möte med riksdagens partier om mäns våld mot kvinnor (Sverige)
Utöver representanter för riksdagspartierna deltog företrädare för regeringen, myndigheter och representanter för Roks och Unizon. Regeringen välkomnar allt engagemang i frågan från civilsamhälle, opinionsbildare och från riksdagens partier.

Vårbudget 2021: Brotten och deras orsaker ska bekämpas (Sverige)
För att intensifiera arbetet mot grov kriminalitet föreslår regeringen att tidigare förstärkningar av rättsväsendet utökas med nya tillskott till myndigheter inom rättsväsendet. Regeringen föreslår även medel för att stärka det återfallsförebyggande arbetet. Pandemin har förvärrat situationen för kvinnor, barn och hbtqi-personer som utsätts för våld eller hedersrelaterat våld och förtryck i nära relationer. Nu förstärks det förebyggande arbetet mot mäns våld mot kvinnor och stödet till ungdomar som blir utsatta i sina relationer. För att mildra psykisk ohälsa bland barn och unga och utöka stödet till våldsutsatta och andra särskilt utsatta förstärks statsbidragen till särskilda organisationer i civilsamhället.

Sammandrag som gäller riktade trakasserier har publicerats (Finland)
Sammandraget grundar sig på skriftliga källor och kompletterar den rapport om åtgärder mot riktade trakasserier som publicerades i februari. I fortsättningen förutsätter bedömningen av omfattningen och konsekvenserna av riktade trakasserier dock ännu mer evidensbaserad information.

Kompetens i arbetet mot hatbrott och trakasserier (Finland)
Justitieministeriet startade den 1 april 2021 det tvååriga projektet “Kompetenta (Osaavat)” för att effektivisera arbetet mot hatbrott och trakasserier. Avsikten är i synnerhet att utveckla kompetensen hos yrkespersoner inom olika branscher.

Rapport om utnyttjande av artificiell intelligens vid uppföljning av hatretorik har publicerats (Finland)
Justitieministeriet har publicerat rapporten “Utnyttjande av artificiell intelligens vid uppföljning av hatretorik”.
Rapporten ger en helhetsbild av den hatretorik som förekommer på finska i den offentliga debatten på webben. Rapporten är gjord av textanalysföretaget Utopia Analytics i kombination av mänskligt arbete och maskininlärning.

Dialogmöte om arbetslivskriminalitet (Sverige)
Regeringen har haft ett digitalt dialogmöte med myndigheter, LO och Svenskt Näringsliv med anledning av en pågående myndighetssamverkan för att motverka fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet.

Børneattester på vej (Færøerne)
Lagtinget arbejder for muligheden for at krav om børneattester bliver en realitet på Færøerne. Endeligt forslag forventes at komme efter Færøernes nationaldage 28-29 Juli.
De seneste fem år, har politiet fået 268 anmeldelser om seksuelle krænkelser mod børn, 63 af dem er mod børn, yngre end 18 år, skriver nyhedsmagasinet KVF.fo den 15 april.

Förekomsten av våld mot barn i Sverige ska kartläggas (Sverige)
Regeringen har idag beviljat Stiftelsen Allmänna Barnhusets ansökan om stöd för att planera en undersökning av förekomsten av våld mot barn i Sverige. Stiftelsen beviljas 761 300 kronor.

Koronakommisjonens rapport på høring (Norge)
Justis- og beredskapsdepartementet har sendt Koronakommisjonens rapport på høring. Regjeringen oppnevnte ved kongelig resolusjon 24. april 2020 Koronakommisjonen for å få en grundig og helhetlig gjennomgang og evaluering av myndighetenes håndtering av pandemien. Kommisjonen avga sin rapport til statsministeren 14. april 2021.

Tullverkets befogenheter ses över i ny utredning (Sverige)
Regeringen har beslutat att ge en särskild utredare i uppdrag att se över de regler som stryr Tullverkets befogenheter att genomföra kontroller och arbeta brottsbekämpande. Syftet är att modernisera och göra lagstiftningen mer enhetlig så att Tullverket får bättre förutsättningar att utföra sitt uppdrag.

Placeringen af nye nærpolitienheder er nu på plads (Danmark)
Som en del af den nye flerårsaftale for politiet og anklagemyndigheden blev det besluttet, at der skal oprettes 20 nye nærpolitienheder rundtom i landet. Byerne for enhederne er nu faldet på plads, og politikredsene vil nu påbegynde etableringen af nærpolitienhederne.

Vil gi politiet nytt virkemiddel i kampen mot terror (Norge)
Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring et forslag som vil gi politiet tilgang på fingeravtrykkopplysninger i databasen Eurodac i kampen mot terrorisme og andre alvorlige straffbare handlinger.
Eurodac er et europeisk register med fingeravtrykk og opplysninger om asylsøkere. Hovedformålet med Eurodac er å bidra til å avklare hvilken stat som er ansvarlig for behandlingen av en asylsøknad i Europa.

Kartläggning av hur polisens nya personuppgiftslag fungerar (Finland)
Polisens nya personuppgiftslag trädde i kraft den 1 juni 2019. Inrikesministeriet har sänt en begäran om yttrande till polisen och berörda parter om hur lagen fungerar och hur den verkställs. Regeringen ska lämna en utredning om verkställigheten av lagen till riksdagens förvaltningsutskott före utgången av året.

Lensmann blir politistasjonssjef (Norge)
Regjeringen har besluttet å erstatte tittelen «lensmann» med en kjønnsnøytral tittel slik Stortinget har bestemt. Tittelen «lensmann» endrer navn til «politistasjonssjef». Betegnelsene «lensmannsdistrikt» og «lensmannskontor» endrer navn til «politistasjonsdistrikt» og «politistasjon».

Nya lagar och förordningar, propositioner i urval
A bill to amend the Icelandic General Penal Code concerning child abuse, hate speech and discrimination
The focus of the bill is to extend a clause regarding hate speech and increase the maximum penalties for child abuse. It will also improve the legal status of victims.

Straffeloven færdig oversat og tilrettelagt (Færøerne)
Planen om at få straffeloven oversat til færøsk og tilrettelagt til færøske omstændigheder, forventes færdigt i 2021.

Brottspåföljdsmyndighetens organisation reformeras (Finland)
Regeringen har lämnat en proposition med förslag till reform av Brottspåföljdsmyndighetens organisation till riksdagen. Enligt förslaget ska Brottspåföljdsmyndigheten i fortsättningen vara ett riksomfattande ämbetsverk vars verksamhetsområde omfattar hela landet. Målet för reformen är att skapa en mer enhetlig organisation än för närvarande och att förbättra verksamhetens genomslagskraft.

Samarbetet mellan Brottspåföljdsmyndigheten och polisen effektiviseras (Finland)
Organiseringen av samarbetet mellan Brottspåföljdsmyndigheten och polisen preciseras genom lagändringar. Målet är att förbättra säkerheten i fängelser och i samhället och att förhindra kriminalitet under fängelsetiden.

Utkast till ny lag om behandlingen av personer i förvar hos polisen på remiss (Finland)
Inrikesministeriet har sänt ett utkast till regeringens proposition med förslag till lag om behandlingen av personer i förvar hos polisen och till vissa lagar som har samband med den. Syftet med lagreformen är att uppdatera bestämmelserna om frihetsberövades rättigheter och skyldigheter och om inskränkningar i deras grundläggande fri- och rättigheter i samband med förvaring, om befogenheterna för den personal som utför bevakningsuppgifter och om myndigheternas skyldigheter.

Det blir straffbart att finansiera en enskild terrorist (Finland)
Lagstiftningen om finansiering av terrorism kommer att ändras. I strafflagen tas in en ny bestämmelse om att det är straffbart att finansiera en enskild terrorist.

Bestämmelserna om betalningsmedelsbrott uppdateras (Finland)
Regeringen föreslår ändringar i strafflagen för att genomföra EU-direktivet om betalningsmedelsbedrägerier.

Coronarestriktionerna i fängelserna föreslås bli preciserade (Finland)
Regeringen föreslår temporära lagändringar i verkställigheten av straff och häktning. Syftet med den temporära lagen är att säkerställa säkerheten i fängelserna under coronaepidemin.

*****************************************************************************
4. Nyheter från nordiska myndigheter och / eller statliga forsknings- och utredningsinstitutioner

Rapporter och statistik
Mäns våld mot kvinnor i fokus (Sverige)
Brå har samlat statistik och rapporter som berör mäns våld mot kvinnor.

Snabbare utredningar med högre kvalitet när särskild sexualbrottsbrottsgrupp tog över våldtäktsärenden hos polisen men antalet ärenden som har redovisats till åklagare har bara ökat marginellt visar en utvärdering från Brå (Sverige)

31 anmeldelser om børneporno (Færøerne)
I en opgørelse, politimesteren på Færøerne, har sendt til Lagtingets Retsråd, der behandler et lovforslag om børneattester. Oversigten viser 31 anmeldelser fra 2016 til midten af marts i 2021. oversigten viser også anmeldelses rate i forbindelse med seksuelle overgreb mod børn og unge.

Extensive action against digital violence (Island)
The National Commissioner of Police in Iceland presented extensive measures against digital violence against children and young people at the end of April. The main actions that will be taken are improvements within the police, prosecution and judiciary as well as education and prevention for children and teenagers and assistance in bringing victims’ cases to light.

Professionella känner till skyddshemsservicen väl, men de känner sämre till tjänsten Nollinjen som erbjuder hjälp vid våld i nära relationer (Finland)
Professionella som arbetar inom social- och hälsovårdsbranschen, polisen och nödcentraler känner väl till skyddshemsservicen. Enligt en enkät av Taloustutkimus riktad till professionella känner 99 procent av svararna till skyddshemsservicen. Däremot uppgav endast 42 procent att de känner till tjänsten Nollinjen som har verkat i över fyra år, och där även professionella får hjälp för sitt kundarbete.

IT-kriminelle har for let spil (Danmark)
Der er brug for en langt større og mere systematisk indsats imod IT-kriminalitet. Det er konklusionen i en ny rapport fra Det Kriminalpræventive Råd og Forbrugerrådet Tænk.

Statistisk Sentralbyrå, SSB (Norge)
Fattigdomsproblemer, levekårsundersøkelsen
6 % ikke råd til en ukes ferie i løpet av et år

Anmeldelser om tyveri falder fortsat (Danmark)
Antallet af anmeldte tyverier har været faldende gennem en længere årrække og som følge af COVID-19 situationen med afstandskrav og aflyste arrangementer, har antallet det seneste år været rekordlavt.

Reykjavik Metropolitan Police: Fewer reports of burglary in March
The monthly crime statistic report for the RMP states that fewer burglaries were reported to the police in March compared to previous months, the number was unusually low. On the other hand, reported assaults increased.

Genåbning med rekordlave indbrudstal (Danmark)
Danmark er på et historisk lavt indbrudsniveau, hvilket er blevet hjulpet ekstra på vej af corona-nedlukningerne, hvor vi i 2020 og begyndelsen af 2021 har opholdt os mere hjemme. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at der i årets første tre måneder er registreret 3.294 indbrud, og det er 40 pct. lavere end sidste år.

Polisens avdelning för särskilda utredningar har lämnat över sin årsrapport till regeringen (Sverige)
SU har fortsatt att utveckla sin spanings- och utredningsverksamhet samt satsat på ett aktivt kommunikationsarbete för att öka transparensen i SU:s uppdrag.

Årsberetning 2020 for Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Danmark)
Den Uafhængige Politiklagemyndigheds årsberetning for 2020 er nu udkommet. Årsberetningen er tilgængelig online.

Ombudsmandens beretning for 2020 offentliggjort (Danmark)
Ombudsmandens arbejde i 2020 har været præget af bl.a. COVID-19-situationen og et forholdsvis stort antal klager. Det fremgår af den netop offentliggjorte årsberetning.
**************
Socialstyrelsen i Grønland: Teater sætter fokus på livet efter seksuelle overgreb
Socialstyrelsen har siden 2018 arbejdet på at implementere Naalakkersuisuts strategi mod seksuelle over greb ”Killiliisa” (lad os sætte grænser). Som led i strategien er der blevet opbygget et korps af rollemodeller, som holder oplæg for borgere og fagpersoner. Socialstyrelsen har indgået en samarbejdsaftale med teatervirksomheden FreezeProduktion om produktion af et teaterstykke, der tager udgangspunkt i rollemodellernes egne historier, for at nedbryde tabuet om seksuelle overgreb.

Straffskärpningar kräver fler platser på häkten och anstalter (Sverige)
En stärkt brottsbekämpning har lett till en ökning av intagna i Sveriges häkten och anstalter. Nu fortsätter regeringen att förstärka Kriminalvårdens kapacitet genom ytterligare stora tillskott för att bygga ut och skapa fler platser.

COVID-19-tilsyn i kriminalforsorgens institutioner (Danmark)
Igennem COVID-19-perioden har ombudsmanden ført tilsyn med forholdene i kriminalforsorgens institutioner. Ombudsmanden har afgivet anbefalinger og rejst spørgsmål over for myndighederne om bl.a. teststrategi og isolation af indsatte. Ombudsmanden afslutter nu sit tilsyn og udtrykker tilfredshed med, at kriminalforsorgen har stort fokus på området.

Kriminalforsorgen styrker kontrol og tilsyn med foranstaltningsdømte (Danmark)
Rigsrevisionen konkluderer i en beretning til Statsrevisorerne, at myndighederne ikke i tilstrækkelig grad har overholdt kravene for det samlede forløb for foranstaltningsdømte. Kriminalforsorgen er i gang med at styrke kontrol- og tilsynsopgaven

Politikere samles for at løse problemer med utryghed (Danmark)
Flere steder i landet skaber grupper af unge utryghed, fx på S-togstationer, og regeringen er på vej med lovstramninger, der skal mindske problemerne. Men det er langtfra nok, mener Det Kriminalpræventive Råd, der nu samler politikere fra hele landet for at komme problemerne til livs.

Kriminalforsorg og kriminologer mødtes (Færøerne)
I forbindelse med Lagtingets arbejdsgruppe, der skal komme med en helhedsplan til forebyggelse af rusmidler, blev Kriminalforsorgen og færøske kriminologer, inviteret til et møde den 22. maj, for at give input og fremlægge forskning på området. Helhedsplanen skal være klar ultimo Maj 2021.

Kun personer med dobbelt statsborgerskab bør kunne miste deres danske statsborgerskab (Danmark)
Regeringen foreslår at tage dansk statsborgerskab fra alvorligt kriminelle bandemedlemmer, inden de har fået et andet statsborgerskab. Institut for Menneskerettigheder advarer om, at det kan føre til statsløshed.

Sverige segrare i världens största cyberförsvarsövning
Sverige kom på första plats i den internationella cybersäkerhetsövningen Locked Shields 2021. Polisen deltog i ett lag tillsammans med Försvarsmakten, Säpo och MSB.

*******************************************************************************
5. Nyheter från universitet och högskolor i Norden
Örebro Universitet inrättar kriminologi som ämne för utbildning på forskarnivå från och med 1 juli.

Stockholms Universitet: Kriminologi II nu på distans och 50% studietakt HT21.

Lunds UniversitetKriminologiprogammet – ett samarbete mellan Sociologiska institutionen och Rättssociologiska institutionen – är det mest sökta i landet och det femte mest populära på Lunds Unviersitet.

Polisyrkeshögskolan (FInland)
Yrkeshögskolornas imageundersökning: Polamk skiljer sig till sin fördel 
Ungdomar har igen placerat Polisyrkeshögskolan bland de främsta då man undersökt hur kända och ansedda yrkeshögskolorna är. Polisyrkeshögskolan skiljer sig till sin fördel från andra högskolor och polisutbildningen är känd bland finländska ungdomar, visar Högskolornas imageundersökning som görs av Taloustutkimus.

Politihøgskolen (Norge)
Med eller uten våpen?
Førsteamanuensis Gunnar Thomassen, forsker Pernille Erichsen Skjevrak, førsteamanuensis Jon Strype, førsteamanuensis Bjørn Barland og professor Tor-Geir Myhrer – alle med tilknytning til PHS da denne studien ble gjennomført – står bak rapporten.

Flere søkere fra alle fylker
Det er et uttalt mål at Politihøgskolen ønsker søkere fra hele landet. I år søkte 4284 personer politiutdanning til 400 studieplasser.

Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo
10 år siden den arabiske våren –  dette har skjedd
Maja Janmyr leder forskningsprosjektet REF-ARAB, som ser på beskyttelse av flyktninger i land i det arabiske Midtøsten som ikke har ratifisert FNs flyktningkonvensjon. Hun undersøker hvordan den libanesiske staten og humanitære organisasjoner som FNs Høykommissær for flyktninger (UNHCR) håndterer og beskytter flyktningene. Hun ser også på hva som skjer når flyktninger gjør krav på sine rettigheter.
– Opprøret i Syria var grunnlaget for at omtrent 1,5 millioner syrere søkte tilflukt i nabolandet Libanon. Dette har hatt store ringvirkninger for det libanesiske samfunnet, og har også endret det humanitære arbeidet for flyktninger på globalt nivå.

Kriminalomsorgens Utdanningssenter (Norge)
Praksisstudentar ved KRUS  
KRUS har vore vertsinstitusjon for fire praksisstudentar frå UiO som går på masterprogrammet ved Institutt for kriminologi- og rettssosiologi, der dei tar emnet «Kriminologi og rettssosiologi i praksis». I emnet inngår det eit opphald hos ein vertsinstitusjon på 6 veker.

Kunnskapsressurser – KRUS
KRUS utvikler publikasjoner og kunnskapsressurser, som nettsider og håndbøker, om ulike kriminalomsorgsfaglige tema. Les mer om kunnskapsressurser vi har vært med på å utvikle her.

**********************
6. Övriga nyheter
LOKK udtaler sig om aftale om styrkelse af socialtilsynet (Danmark)
Et flertal i Folketinget har indgået en aftale, der skal styrke tilsynet med sociale tilbud. Ifølge LOKK – Landsorganisation af Kvindekrisecentre har aftalen gode takter og er et skridt på vejen i forhold til at sikre, at kvaliteten af tilbuddene vejer tungere end kommercielle hensyn. Men LOKK advarer også om, at aftalen ikke må betyde, at voldsudsatte kvinder ikke længere har mulighed for at møde op på krisecentre uden forudgående aftale med kommunen.

En del barn får meddelanden med sexuella undertoner av vuxna varje vecka – ny utredning om barns och ungas upplevelser av grooming (Finland)
Rädda Barnen rf har publicerat en färsk utredning om barns och ungas upplevelser av grooming på nätet. Utredning berättar om ett mångfacetterat fenomen där den vuxna strävar till att locka barnet till en till synes frivillig växelverkan där målet är att rikta sexuellt våld mot barnet på nätet eller i fysisk kontakt. Enligt utredningen berättade 62 % av barnen att dom haft kontakt med en person som dom vetat att är eller misstänkt vara vuxen eller åtminstone fem år äldre än barnet.

Børn af indvandrere oplever langt oftere fædres fængsling end danske børn
Børn af indvandrede forældre risikerer langt oftere at opleve, at deres far kommer i fængsel i løbet af barndommen, end danske børn. Det viser et nyt studie fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed.

60% of Icelanders are in favour of decriminalizing drug consumption
A new survey commissioned by Helgi Gunnlaugsson and Jónas Orri Jónasson shows that about 60% of Icelanders are in favour of decriminalizing drug consumption. It also showed that about 70% of Icelanders think it would be easy to procure drugs.

For nemt at slippe afsted med falske anmeldelser mod politifolk? (Danmark)
Kan man anmelde politifolk for hvad som helst og slippe gratis fra det? Stort set, lyder erfaringen fra såvel politifolk, politiforeninger og advokater. Der går nemlig meget langt imellem, at der føres sager om falske anmeldelser mod polititjenestemænd, for bevisbyrden er utroligt svær at løfte. Fagbladet DANSK POLITI sætter fokus på dette tema i ny udgivelse.

Council of Europe: Summary on prison
Fewer people in prison than majority of Europe, but the number is rising (Iceland)
The Icelandic prison population is around 45 for every 100.000 inhabitants and is one of the lowest in Europe. However, it has been increasing and from 2019 to 2020 the number increased by 11,7% which is the third lagers increase in that period in Europe.

Kriminalforsorgen søger psykolog og sygeplejerske (Grønland)
Til den nye anstalt i Nuuk søges psykolog og sygeplejerske.