NSfK Newsletter August 2021

Up-date from the e-mail Newsletter re stipends.

 

Välkommen till Nordisk Kriminologi 113 (5) 2021 (maj)

Innehåll i detta nyhetsbrev
1. Nyheter från NSfKs sekretariat & nordiska nyheter i urval
2. Artiklar och publikationer, nordiska forskare
3. Nordiska regeringar, ministerier och Landsstyret (Färöarna)
4. Nordiska myndigheter och /eller statliga forsknings- och utredningsinstitutioner
5. Universitet och högskolor i Norden
6. Övriga nyheter

 

De nationella bidragen till nyhetsbrevet sammanställs av NSfK nordiska kontaktsekreterare.
Välkommen att bidra till nyhetsbrevet – hör av dig till kontaktsekreteraren i ditt land/område!

Danmark: Tobias Kammersgaard, e-post: kontaktnsfk.dk[at]gmail.com

Finland: Karolina Henriksson, e-post: kontaktnsfk.fin[at]gmail.com

Färöarna: Daisy J Iversen, e-post: Daisy.J.Iversen[at]gmail.com

Grönland: Annemette Nyborg Lauritsen, e-post: anla[at]uni.gl

Island: Jónas Orri Jónasson, e-post: jonas[at]lrh.is

Norge: Per Jørgen Ystehede, e-post: p.j.ystehede[at]jus.uio.no

Sverige: Lisa Flower, e-post: lisa.flower[at]soc.lu.se

Frågor, kommentarer, återkopplingar om NSfKs verksamhet?
Välkommen att kontakta NSfKs sekretariat: carina.johansson[at]criminology.su.se

 

******************************************************************
“Efterlysning”:
Nordiska forskare på Eurocrim 2021, online 8-10 september 2021

Nordiska forskare som deltog på Eurocrim i fjol delade sina presentationer även via NSfKs kommunikationskanaler.
På NSfKs web publicerades dessa nordiska forskare, länk till sidan här: Nordic presentations at Eurocrim 2020.

Det här var uppskattat av både deltagande forskare och av alla dem som följer NSfK i olika kanaler. Till sekretariatet fick vi så mycket positiv feed-back för denna samlade presentation.

Vi vill självklart försöka upprepa denna succé att sprida nordisk forskning i kriminologi!
I år har det dock visat sig en aning knepigt att på Eurocrims konferens-sajt på ett smidigt sätt få fram informationen om deltagarna. Enligt uppgift är hjälp på väg i form av en pdf-fil som snart publiceras där och som omfattar information om deltagarna.

I väntan på det vänder vi oss till er nordiska forskare som deltar på årets Eurocrim med en förfrågan om ni vill sprida er forskning i NSfKs kanaler?
Vänligen skicka då till sekretariatet er abstract, gärna ett foto på er själva att publiceras på NSfKs web och spridas i våra övriga kommunikationskanaler. Vänligen säkerställ copyright och användning för ert foto.

På förhand stort tack till er alla som på också detta sätt bidrar till att sprida nordisk forskning i kriminologi!

********************************************************************
1. Nyheter från NSfKs sekretariat & nordiska nyheter i urval

Med fyra månader kvar av svenskt ordförandeskap för NSfK tar vi en titt på kalendariet för hösten:

NSfK 60 år 2022
Förberedelser inför NSfKs Jubileumsår är i full gång och här är några av aktiviteterna som planeras för året:

NSfK Forskningsstöd – höjt maxtak för samnordiska projekt
För ansökan 2022 är det möjligt att ansöka om 2 miljoner NOK för samnordiska forskningsprojekt.
Från sekretariatets sida vill vi också påminna om att Samarbetsrådet uppmuntrar ansökningar för arbetsgrupper och / eller kontaktseminarier.
Ansökningsperiod är 25 oktober till 26 oktober 2021.

Specialnummer av NTfK med bidrag från unga nordiska forskare
Numret, som kommer att omfatta över 40 artiklar, ges ut både digitalt och i tryck och utkommer i början av Jubileumsåret.

* NSfKs Forskarseminarium 8-12 maj 2022 i Island
Huvudevenemanget under Jubileumsåret är NSfK Forskarseminarium på temat

Crime & Crisis in the North
past / present / future

Vi återkommer under hösten med mera information om Forskarseminariet, bland annat om ansökningsperiod och antagningsprocess.

* NSfK arkiv sedan start finns på Norges Riksarkiv
Under hösten 2021 kompletterar och uppdaterar sekretariatet befintligt material på Norges Riksarkiv. NSfK strävar också till att hitta lösningar hur vi kunde göra möjligast mycket av materialet tillgängligt digitalt.

* Möte eller seminarium med inriktning på kriminologi utbildningar i Norden
Evenemanget hålls mot slutet av år 2022 och utformningen av evenemanget är som bäst i planeringsstadiet.

Mera information om NSfKs Jubileumsår 2022 följer.

************
AnsökningsDL för NSfKs Resestöd är 19 november
Det är fortsatt möjligt att ansöka om NSfK resestöd även för deltagaravgifter vid digitala konferenser och kurser.

Välkommen med ditt blogginlägg för Nordic Criminology Blog!
Vad vill du lyfta, diskutera inom nordisk kriminologi?
Presentera din senaste forskning?
Analysera en rapport eller ny policy?
Referera en bok?
Funderingar kring kriminologi utbildningar i Norden eller om NSfK?

Bloggscenen är din – temat är fritt!

Missa inte den senaste bloggposten: ‘Since that day, I only felt hate for the police’ – Narratives of police violence and insults
Av Mie Birk Haller, assistant professor at Aarhus University.

NSfK Kontaktseminarier hösten 2021
Två NSfK Kontaktseminarier som arrangeras av NSfK rådsledamöter planeras att hållas under hösten;
– “Corruption and unethical conduct in the police forces” – arrangör Heidi Mörk Lomell (oktober).
Klicka här för att läsa mera om detta seminarium

– ”Programs and initiatives for gang members released from prisons” – arrangör Anne-Julie Boesen Pedersen (december).

***********
BRÅ rapport (2021:9) Misstänkta för brott bland personer med inrikes respektive utrikes bakgrund
Inlägg i den offentliga debatten som rapporten väckte:
* Kriminologiska institutionen, Stockholms Universitet gjorde en sammanställning över institutionens forskning kring ämnet under de senaste tio åren.
“Politiker blundar för forskning i debatten om brott och invandrare” Debattartikel publicerad i Dagens Nyheter av NSfK ordförande professor Felipe Estrada och professor Tove Pettersson, Kriminologiska institutionen vid Stockholms Universitet.

Stöd och stipendier
Ulla V Bondesons stiftelse – DL 30 september, max belopp 400 000 SEK

Statsbidrag till ideella organisationer från Kriminalvården i Sverige
Ideella organisationer som vill bidra till Kriminalvårdens verksamhet kan ansöka om statsbidrag för nästa år.
DL 31 oktober.

Webinarier, seminarier och konferenser
Konferens för forskare inom det viktimologiska forskningsfältet, 19 oktober i Stockholm
Konferensen arrangeras av Brottsoffermyndigheten och är en mötesplats där forskare på lägst doktorandnivå kan presentera och ta del av forskning på brottsofferområdet. Under konferensen kommer Måns Svensson, Högskolan i Halmstad och David Brax, Göteborgs universitet ge sin bild av forskares utsatthet för hot och hat.
DL för inskickande av abstrakt och anmälan som åhörare är den 16 september.

Ytterligare två webbinarier som arrangeras under hösten av Brottsoffermyndigheten
15 september kl 9.00-11.15 Hot och hat i samhällsdebatten
18 oktober kl10.00-15.30  Våld i nära relation – forskning som ger praktisk nytta

Seminarieserie “Forskning kring polis”, Enheten för polisiärt arbete vid Malmö Universitet
Serien inleds den 29 september kl 13.15-14.30: ”En alltmer fragmenterad straffrätt – utmaningar för polisen”

För kännedom (länk saknas): Seminar on the Nordic Best Practices against Trafficking in Human Beings – November 18th, 2021 
Organized by the Finnish Presidency of the Nordic Council of Ministers Team.

*************
Tack att ni hjälper sprida nordisk forskning och om NSfKs verksamhet bl a via sociala medier!
NSfK är en liten aktör på sociala medier, men vi är glada för att på drygt 2 år ökat från drygt 100 följare på Twitter till knappt 700 och på Facebook ser vi en 50% ökning av personer som gillar NSfK sida.
Detta har varit möjligt tack vare er aktivitet – stort tack!
Vi fortsätter så.

Här hittar ni NSfK på sociala medier:
Twitter: @NSfKorg
Facebook: @NSfk.org

Håll också utkik efter filmerna från vårens Key Notes´ Talk på temat “Sexual Violence in the Nordic Countries”. De publiceras inom kort på NSfKs Youtube kanal.

****************************************************
2. Böcker, artiklar och publikationer, nordiska forskare

Böcker och antologier
To ny undervisningsbøger om den grønlandske kriminalret:
* Bruun, Matias Røjle (2021): Grønlandsk Kriminalret – Ansvaret og forbrydelserne, DJØF Forlag, København, ISBN: 9788757448283

* Engbo, Hans Jørgen (2021): Grønlandsk Kriminalret – Foranstaltningerne, DJØF Forlag, København, ISBN: 9788757448511

Fleischer, M., & Soltane, B. (2021). Forretningshemmelighedens retsværn: Forandring, forankring og fremtidsperspektiver. Djøf Forlag.

Pettersson, Tove (2021): Kriminologiska perspektiv på Genus & Brott, Liber förlag.

Sausdal, David (2021), Looking beyond the police-as-control narrative, Doing Human Service Ethnography. Jacobsson, K. & Gubrium, J. F. (red.). Bristol: Policy Press, s. 191-207

Forskningsartiklar
Male judges more likely to rule in favour of the prosecution but female judges for the defence
Preliminary results from a new academic study at the Faculty of Law indicate that age and gender of judges and lawyers may affect the results of court cases.

Aransiola, J. Ceccato, V., Justus, M. (2021) Growth of Lethal Violence in Brazil 2000–2017: A Space-Temporal Analysis of HomicidesJournal of Contemporary Criminal Justice.

Backman, Christel & Hansen Löfstrand, Cecila (2021) Representations of Policing Problems and Body-Worn Cameras in Existing Research, i tidskrift International Criminal Justice Review.

Ceccato, V., Lundqvist, P., Abraham, J. et al. (2021). The nature of fear among farmers working with animal production. International Criminology.

Ellonen, N., Minkkinen, J., Kaakinen, M., Suonpää, K., Miller, B. L. & Oksanen, A.: Does Parental Control Moderate the Effect of Low Self-Control on Adolescent Offline and Online Delinquency?, i tidsskriften: Justice Quarterly. 

Engström, Alexander & Kronkvist, Karl (2021) Examining experiential fear of crime using STUNDA: Findings from a smartphone-based experience methods studyEuropean Journal of Criminology, ISSN 1477-3708, E-ISSN 1741-2609

Flower, Lisa & Ahlefeldt, Marie-Sofie (2021). The criminal trial as a live event: Exploring how and why live blogs change the professional practices of judges, defence lawyers and prosecutorsMedia, Culture and Society.

Garcia-Velázquez, R., Komulainen, K., Gluschkoff, K., Airaksinen, J., Määttänen, I., Rosenström, T. H. & Jokela, M.: Socioeconomic inequalities in impairment associated with depressive symptoms: Evidence from the National Survey on Drug Use and Health i Journal of Psychiatric Research.

Golovchanova, Nadezhda, Andershed, Henrik, Boersma, Katja and Hellfeldt, Karin (2021). Perceived reasons of unsafety among independently living older adults in SwedenNordic Journal of Criminology.

Golovchanova, Nadezhda *, Boersma, Katja , Andershed, Henrik and Hellfeldt, Karin. Affective Fear of Crime and Its Association with Depressive Feelings and Life Satisfaction in Advanced Age: Cognitive Emotion Regulation as a Moderator? International Journal of Environmental Research and Public Health.

Hansen Löfstrand, Cecilia & Backman, Christel (2021) Control or protection? Work environment implications of police body‐worn cameras. i tidskift  New Technology, Work and Employment

Jensen, S. Q., Larsen, J. F., & Sandberg, S. (2021). Rap, Islam and Jihadi Cool: The attractions of the Western jihadi subculture. Crime, Media, Culture.

Kaakinen, M., Koivula, A., Savolainen, I., Sirola, A., Mikkola, M., Zych, I., Paek, H-J. & Oksanen, A.: Online dating applications and risk of youth victimization: A lifestyle exposure perspective, i tidsskriften: Aggressive Behavior. 

Klement, C., & Blokland, A. (2021). Preventing outlaw biker crime in the Netherlands or just changing the dark figure?: Estimating the impact of the Dutch whole-of-government approach on outlaw biker crime using interrupted time series analysis. European Journal of Criminology.

Liversage, A. (2021). Having the Lower Hand—Investigating Interaction in the Life Course Narratives of Immigrant Women Exposed to Partner AbuseJournal of Interpersonal Violence, 08862605211005137.

Loukaitou-Sideris, A., & Ceccato, V. (2021). Sexual harassment on transit: a global, comparative examinationSecurity journal.

Oksanen, A., Oksa, R., Savela, N., Mantere, E., Savolainen, I. & Kaakinen, M.: COVID-19 crisis and digital stressors at work: A longitudinal study on the Finnish working population, i tidsskriften: Computers in Human Behavior. 

Oskarsson, S., Kuja-Halkola, R., Latvala, A., Andersson, A., Garcia-Argibay, M., Bertoldi, B.M., Raine, A., Patrick, C.J., Larsson, H., & Tuvblad, C. (2021). Low autonomic arousal as a risk factor for reoffending: A population-based study. Plos One, 16(8).

Pettersson, Tove: Genusnormer vid upphörande av brott, i Tidskrift för Kriminalvård.

Prieur, A., Rømer, M., & Mildwater, M. (2021). Criminalized Victims: When victims of trafficking for sexual exploitation meet Danish authorities. Retfærd: Nordisk Juridisk Tidsskrift, (168), 65-79.

Sausdal, David (2021) A fighting fetish: On transnational police and their warlike presentation of selfTheoretical Criminology.

Savolainen, I., Oksanen, A., Kaakinen, M., Sirola, A., Zych, I. & Paek, H-J.: The role of online group norms and social identity in youth problem gambling, i tidsskriften: Computers in Human Behavior.

Søgaard, T. F., Nygaard-Christensen, M., & Frank, V. A. (2021). Danish cannabis policy revisited: Multiple framings of cannabis use in policy discourse. Nordic Studies on Alcohol and Drugs38(4), 377-393.

Søgaard, T.F., & Lerkkanen, T. (2021). Overview: Exploring the onto-politics of cannabis. Nordic Studies on Alcohol and Drugs38(4), 321-328.

Wilhelmsson, M., Ceccato, V. and Gerell, M. (2021). What effect does gun-related violence have on the attractiveness of a residential area? The case of Stockholm, SwedenJournal of European Real Estate Research.

Rapporter och övriga publikationer
Utredning: Brister i behandlingen av hatbrott (Finland)
Det finns brister i identifieringen och behandlingen av hatmotiv i straffprocessen, och domen skärps sällan på basis av hatmotiv. Detta framgår av en färsk utredning från Polisyrkeshögskolan som ger ny information om hur hatbrotten framskrider i straffprocessen. Rapporten publiceras som ett led i justitieministeriets projekt Fakta mot hat.

Näsi, M. & Kolttola, I. A.: Suomalaiset väkivallan ja omaisuusrikosten kohteina 2020 – Kansallisen rikosuhritutkimuksen tuloksiaHelsingin yliopisto, kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti.
(fri översättning: Finländare utsatta för våld och egendomsbrott 2020 – Resultat av National Crime Victims Survey)

***********************************************************************
3. Nyheter från de nordiska regeringarna, ministerier, Landsstyret (Färöarna) och Naalakkersuisut (Grønland)
Icelandic Ministry of Justice: Annual report 2020
The yearly report for the ministry of justice has been published where the main tasks for 2020 are listed.

Oprettelse af National enhed for Særlig Kriminalitet og en ny Statsadvokat (Danmark)
Justitsminister Nick Hækkerup har sendt et lovforslag i høring, der bl.a. skal etablere en ny National enhed for Særlig Kriminalitet og en ny Statsadvokat for Særlig Kriminalitet. Enheden og den nye statsadvokat skal være et flagskib i politiets og anklagemyndighedens bekæmpelse af den komplekse og organiserede kriminalitet.

Tidligere Kriminalforsorgsdirektør bliver ny Naalakkersuisoq for Justitsområdet (Grönland)
For at styrke Børn, Unge og Familie-området, hvor Justitsområdet hidtil har ligget, valgte formand for Naalakkersuisut af flytte Justitsområdet over til Naaja H. Nathanielsens ressort. Udover Justitsområdet er den tidligere kriminalforsorgsdirektør Naalakkersuisoq for Boliger, Infrastruktur, Råstoffer og Ligestilling. Justitsområder, som Grønland ikke har hjemtaget.

Landsdækkende karantæne fra barer og restauranter til voldsdømte (Danmark)
Folketinget har vedtaget regeringens lovforslag, der gør det muligt at forbyde personer, der er dømt for bl.a. vold, at opholde sig i nattelivet i op til to år i hele landet.

En ny lag om ordningsvakter m.m. – Regeringen.se SOU 2021:38 (Sverige)

Politisk flertal i Danmark vil styrke stalking-indsats og lave selvstændig stalkingbestemmelse
Politisk flertal er enig om 14 initiativer i et nyt udspil, der skal sætte ind over for stalking. Blandt initiativerne er en selvstændig bestemmelse om stalking i straffeloven.

Nyt forslag skal sikre færre sager med strafnedsættelse (Danmark)
Lang sagsbehandlingstid ved domstolene skal i mindre grad kunne udløse strafnedsættelse. Det er formålet med et lovforslag, justitsministeren har sendt i høring.

Slopad straffrabatt för unga myndiga vid allvarlig brottslighet: Lagrådsremiss från Justitiedepartementet (Sverige)
Den nuvarande ordningen för straff­rättslig sär­behand­ling av lagöver­trädare i ålders­gruppen 18–20 år innebär att det vid påföljds­bestäm­ningen i vissa fall tas alltför stor hänsyn till den till­talades ålder på bekost­nad av att utgångs­punkten ska vara hur svårt brottet är. Det medför att utdömda straff inte till­räckligt åter­speglar brotts­lig­hetens allvar. Det finns därför ett behov av föränd­ringar av regel­verket.

Skärpt syn på flerfaldig brottslighet (Sverige)
Regeringen kommer inom kort att tillsätta en utredning för att se över den så kallade mängdrabatten för personer som döms för flera brott. Syftet är att säkerställa att straffet står i proportion till brottslighetens allvar även för den som begår flera brott.

Prop. 2020/21:217 Skärpta straff för våld och andra kränkningar i nära relationer (Sverige)
För att stärka skyddet mot våld och andra kränk­ningar i nära relationer föreslår regeringen därför bland annat att minimi­straffet för grov frids­kränkning och grov kvinno­frids­kränk­ning ska höjas från fängelse i nio månader till fängelse i ett år samt att straffet för över­trädelser av kontakt­förbud ska skärpas mm.

Kampanjen mot sexuella trakasserier inleds – alla av oss kan ingripa (Finland)
Justitieministeriet har inlett en mediekampanj som uppmuntrar dem som bevittnar trakasserier att ingripa i sexuella trakasserier mot unga kvinnor. Kampanjen är en del av regeringens program för bekämpning av våld mot kvinnor.

Nya understöd för att bekämpa våld mot kvinnor delades ut i Finland
Justitieministeriet har beviljat statsunderstöd för bekämpning av våld mot kvinnor.

Alternativa sätt att samordna arbetet mot människohandel utreds (Finland)
Justitieministeriet har inlett en utredning för att undersöka hur samordningen av arbetet mot människohandel i statsrådet i framtiden bör ordnas för att bäst stödja uppnåendet av de mål som uppställts för arbetet. Att arbetet mot människohandel omspänner flera olika sektorer inom förvaltningen och engagerar ett stort antal intressegrupper betonar behovet av en fungerande samordning.

Justitieministeriets åtaganden för hållbar utveckling bekämpar människohandel och minskar ojämlikhet (Finland)
Justitieministeriet har ingått nya åtgärdsåtaganden för hållbar utveckling. Justitieministeriet åtar sig att bekämpa människohandeln, stärka rättsstatsutvecklingen i internationellt samarbete, använda forskningsrön som bättre beaktar olika befolkningsgrupper samt att minska klimatavtrycket inom sitt förvaltningsområde.

Bedömningspromemoria om brottsskadelagen på remiss
Justitieministeriet har gett ut en bedömningspromemoria om behoven att ändra brottskadelagen i syfte att förbättra ersättningsskyddet för brottsoffer och närstående till den som omkommit vid brott mot liv.

New information portal to increase protection for victims of human trafficking (Island)
The Icelandic parliament has agreed on a proposal to change law on human trafficking. The main focus is to increase the protection for victims of human trafficking, especially women and children sold in prostitution. A new information portal has been established, making it easier for victims to seek help.

Styrkelse af rådgivning for ofre for seksuelle overgreb (Danmark)
Et flertal bestående af regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet vil styrke rådgivningen for ofre for seksuelle overgreb.

Handlingsplan sikrer bedre hjælp til ofre for seksuelle overgreb i barndommen (Danmark)
Et bredt flertal er enig om en handlingsplan som skal styrke indsatsen for mennesker med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen og ungdommen.

Tillgång till uppgifter om elektronisk kommunikation är ofta av stor betydelse i brottsutredningar. Den tekniska utvecklingen och nya kommunikationsvanor har gjort att mycket av den information som tidigare varit tillgänglig för brottsbekämpande myndigheter inte längre går att komma åt med dagens reglering. Därför ger nu regeringen en särskild utredare i uppdrag att se över och modernisera datalagringslagstiftningen och vissa andra närliggande frågor.

*****************************************************************************
4. Nyheter från nordiska myndigheter och / eller statliga forsknings- och utredningsinstitutioner
Rapporter och statistik

Flere end 100.000 udsættes for psykisk vold (Danmark)
I 2019 blev straffeloven ændret, så psykisk vold blev gjort strafbart på lige fod med fysisk vold. En netop offentliggjort offerundersøgelse skønner, at flere end 100.000 personer årligt udsættes for psykisk vold.

Klart lägre upplevelse av delaktighet hos barn och unga som utsatts för våld av föräldrarna (Finland)
Barn och unga som utsätts för psykiskt eller fysiskt våld av sina föräldrar har en klart mindre upplevelse av delaktighet. Resultatet framgår av enkäten Hälsa i skolan 2019. I enkäten deltog elever i årskurserna 8 och 9 inom den grundläggande utbildningen samt första- och andraårsstuderande vid gymnasier och yrkesläroanstalter. Personerna hade upplevt våld under året före enkäten.

Antalet medlingar i brott- och tvistemål sjönk inte i Finland 2020
Medlingen flyttade till nätet under epidemin, men det påverkade inte antalet medlingsinitiativ. Antalet brott- och tvistemål som hänvisades till medling ökade något förra året. Över hälften av alla mål som hänvisades till medling var våldsbrott.

Utredning om minderåriga och unga intagna står klar (Finland)
Brottspåföljdsmyndigheten har låtit utreda vad som kan göras för att förbättra situationen för minderåriga och unga intagna inom ramen för den gällande lagstiftningen. Syftet med utredningen har varit att få fram en lägesbild över placering av minderåriga och unga fångar i fängelser och på fängelseavdelningar. I utredningen har man dessutom kartlagt personalens dimensionering och kompetens, avdelningarnas verksamhet och säkerhetsläget.

Forskningsstudie om unga i kriminella nätverk (Sverige)
Under hösten startar en ny forskningsstudie som ska undersöka vilka utmaningar SiS ställs inför vid vård av unga med anknytning till kriminella nätverk och hur de unga själva ser på motivation och viljan till förändring.

Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet 2011-2020 (Danmark)
Ny rapport fra Justitsministeriets Forskningskontor undersøger udviklingen i den registrerede børne– og ungdomskriminalitet i perioden 2011-2020.

Betänkande av Gängbrottsutredningen SOU2021:68 (Sverige)
Utredningens förslag i detta betänkande innebär bland annat En ny straffbestämmelse införs som kriminaliserar att involvera personer under 18 år i brottslig verksamhet.

Report re attitude towards the police (Island)
The National Commissioner of the Icelandic police and the Reykjavik Metropolitan Police have published a report on the attitude towards the police conducted by the Social Science Institute of the University of Iceland. The study shows that trust in the police has declined in the past years and the decline is greatest among the younger population (18-25 years old).

Hvidvasksekretariatet i Danmark: 60 procent flere videregivelser
Mistanker om hvidvask, terrorfinansiering eller anden økonomisk kriminalitet stiger. I alt modtog Hvidvasksekretariatet 73.249 underretninger i 2020, og det er det højeste antal nogensinde.
__________________________
Højesteret: Loyal to Familia er en ulovlig forening (Danmark)
Anklagemyndigheden har i dag ved Højesteret fået medhold i, at LTF er en forening med et ulovligt øjemed. LTF opløses derfor. Dermed stadfæster Højesteret to tidligere afgørelser fra Københavns Byret og Østre Landsret.

Ny direktør for Kriminalforsorgen i Grønland
Direktoratet for Kriminalforsorgen har nu fundet ny direktør for Kriminalforsorgen i Grønland. Det bliver den 49-årige Julie Præst Wilche. Hun er uddannet sygeplejerske og senere cand.scient.adm. Gennem årrække har Julie Præst Wilche bestridt flere stillinger i Grønlands Selvstyre, senest som departementschef i Departementet for Børn, unge, familier og Justitsområdet.

Østre Landsret skærpede dommen (Färöarna)
I en voldtægtssag, hvor en mand fik 6 mdr. ubetinget fængselsdom, blev dommen skærpet til 8 mdr. Landsretten havde i forbindelse med denne sag lejlighed til at tage stilling til, om de strafskærpelser inden for sædelighedskriminalitet, der slog igennem i Danmark i 2016, også skal gælde på Færøerne. Ved domsafsigelsen tilkendegav landsretten, at man ikke uden en klar politisk tilkendegivelse – som tilfældet var i Danmark – fandt at kunne skærpe straffene i sædelighedssager på samme måde.

Mand frifundet for drab i 2012 (Färöarna)
En 26-årig mand blev frifundet for drabet på Maria Fuglø i 2012, efter at politiet genoptog sagen i dec. 2017, efter de pårørende klagede til Rigsadvokaten. Sagen har skabt store overskrifter over sommeren.

Isolationsfængsling til debat (Danmark)
Mere end 4.000 gange om året bliver indsatte i danske fængsler sendt i isolation som straf, fordi de har brudt fængslets regler. Ifølge Institut for Menneskerettigheder og DIGNITY er denne brug af isolationsfængsling alt for omfangsrig og Danmark bør lade sig inspirere af Norge og Sverige, hvor indsatte straffes helt uden sundhedsskadelig isolation.

Conference held in Reykjavik in August: Renewing activism to end violence against women and girls
A conference with the agenda to hasten the end of gender-based violence took place in Reykjavik this August. Activists and survivors around the world came together to focus on violence against women and girls and to influence the global policy agenda.

*******************************************************************************
5. Nyheter från universitet och högskolor i Norden
Ny politiuddannelse til civile efterforskere (Danmark)
Som led i den seneste flerårsaftale opretter Politiskolen en politiuddannelse, hvor civilt ansatte med akademisk baggrund i politiet kan videreuddanne sig og opnå en begrænset politimyndighed, så de for eksempel også er bemyndiget til at foretage afhøringer, rejse sigtelser med videre.

Tre nyheter från Polisyrkeshögskolan i Finland 
Utredning: Korruption och penningtvätt hänger ihop
Nordiska aktörer kan utnyttjas för penningtvätt i samband med korruption, även om det förekommer relativt lite synlig korruption i de nordiska länderna, såsom mutor. Polisyrkeshögskolans utredning belyser sambanden mellan korruption och penningtvätt i Norden. I projektet som finansierats av Nordiska ministerrådet har man granskat särskilt mutor i samband med internationell affärsverksamhet. Enligt utredningen kan mutor som getts i samband med internationell affärsverksamhet döljas till exempel med hjälp av konsulter eller komplicerade företagsstrukturer.

Konservatism bromsar innovativitet inom polisen
I Polamks verk ”Innovation and Innovativeness in the Police & Policing ‒ Essays on History, Theory and Philosophy” undersöks polisen som innovation, innovativitet inom polisutbildningen och beredskapsövningarna samt hindren för innovativitet inom polisen. Samtidigt efterfrågas ett nytt slags och ännu mer kritiskt forskningsgrepp hos forskarna i området.

Polisen strävar efter att delta mer aktivt i samhällsdebatten
Polisen inleder ett utvecklingsprojekt för samhällskommunikation med målet att förbättra polisens färdigheter i att delta i samhällsdebatten i media och i möten med medborgarna. Polamk ansvarar för att genomföra projektet.

En ny blogg om rättsvetenskap och digitalisering på Örebro universitet.

**********************
6. Övriga nyheter
Debat om voldsepisoder i fængsler
Ifølge Rosa Lund, retspolitisk ordfører (EL), og Hans Jørgen Engbo, tidl. fængselsinspektør samt direktør i Kriminalforsorgen, har flerårsaftalen for Kriminalforsorgen ført til et køligere, mere brutalt og tiltagende konfrontatorisk klima med øget risiko for voldsomme reaktioner fra de indsatte.

Football Association of Iceland – abuse scandal
The Icelandic football association has been accused of covering up assault allegations against national team players. At least three offences, involving three different players, have been reported.

Möten
Dansk Kriminalistforening: Gå-hjem-møde om Psykisk Vold
Torsdag den 23. september kl. 17.00-19.00 afholder Dansk Kriminalistforening gå-hjem-møde om psykisk vold. Mødet afholdes i Djøfs mødecenter, Gothersgade 133, København K.