NSfK Newsletter December 2020

 

Välkommen till Nordisk Kriminologi 112 (10) 2020 (december)

Innehåll i detta nyhetsbrev
1. Nyheter från NSfKs sekretariat & nordiska nyheter i urval
2. Artiklar och publikationer, nordiska forskare
3. Nordiska regeringar, ministerier och Landsstyret (Färöarna)
4. Nordiska myndigheter och /eller statliga forsknings- och utredningsinstitutioner
5. Universitet och högskolor i Norden
6. Övriga nyheter

De nationella bidragen till nyhetsbrevet sammanställs av NSfK nordiska kontaktsekreterare.
Välkommen att bidra till nyhetsbrevet – hör av dig till kontaktsekreteraren i ditt land/område!
Danmark: Tobias Kammersgaard, e-post: kontaktnsfk.dk[at]gmail.com
Finland: Karolina Henriksson, e-post: kontaktnsfk.fin[at]gmail.com
Färöarna: Daisy J Iversen, e-post: Daisy.J.Iversen[at]gmail.com
Grönland: Annemette Nyborg Lauritsen, e-post: anla[at]uni.gl
Island: Snorri Örn Árnason, e-post: snorri.arnason[at]lrh.is
Norge: Per Jørgen Ystehede, e-post: p.j.ystehede[at]jus.uio.no
Sverige: Lisa Flower, e-post: lisa.flower[at]soc.lu.se

Frågor, kommentarer, återkopplingar om NSfKs verksamhet?
Välkommen att kontakta NSfKs sekretariat: carina.johansson[at]criminology.su.se

*****************************************************************************
1. Nyheter från NSfKs sekretariat & nordiska nyheter i urval

NSfK 62. Forskarseminarium 2021. Tema: “Sexual Violence in the Nordic Countries” 
NSfKs Forskarseminarium arrangeras i år som ett webinarium den 5 maj 2021. Inför Forskarseminariet publicerar vi under våren filmer med Key Notes´ presentationer och den 5 maj hålls webinariet, som bygger på ett modererat samtal med dem.

Välkommen att bekanta dig redan nu med våra Key Notes, som du hittar på vår hemsida (länk i rubriken).

Deltagarnas presentationer publiceras likaså på NSfKs hemsida och sprids i våra kommunikationskanaler.

Urval av nordiska nyheter på seminariets tema
Folketinget vedtager ny samtykkelov (Danmark)
Et enigt Folketing har vedtaget ny lovgivning, der indfører en samtykkebaseret voldtægtsbestemmelse. Samtidig lancerer regeringen en række tiltag, der forbedrer forholdene for voldtægtsofre og skal forebygge voldtægt.

Norska Partnerdrapsutvalget har överlämnat sin utredning till justis- og beredskapsminister Monica Mæland
Regjeringen oppnevnte Partnerdrapsutvalget ved kongelig resolusjon 12. oktober 2018. Utvalget fikk i oppgave å gjennomgå saker om drap der gjerningspersonen er daværende eller tidligere partner, og å gi anbefalinger som kan bidra til å forebygge slike drap i fremtiden.

Utvalget var ledet av rådsmedlem i Nsfk, professor Ragnhild Hennum.

På bakgrunn av gjennomgangen av partnerdrapssaker, utvalgets egne erfaringer og andre kunnskapskilder, anbefaler utvalget 70 tiltak for å realisere potensialet som politiet og hjelpeapparatet har for å forebygge partnerdrap. En rekke av tiltakene handler om å sikre at politi og hjelpeapparat benytter eksisterende forebyggende virkemidler. Utvalget anbefaler også nye virkemidler. Ett av disse er at regjeringen oppretter en nasjonal permanent partnerdrapskommisjon. Det er viktig å fortsette arbeidet med å lære av feil og videreutvikle arbeidet med å forebygge alvorlig partnervold og partnerdrap.

Ny dansk undersøgelse af partnervold
En ny undersøgelse foretaget af VIVE skal kortlægge, befolkningens personlige kendskab til partnervold og hvad der gør folk parate til at handle, hvis de møder partnervold i deres omgangskreds.

NSfK 60 år 2022
Som ett led i att uppmärksamma NSfK 60 år, utger Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, NTfK, i nästa år ett Special Jubilee Issue – NSfK 60 years.

”Call for papers/articles” är planerad till slutet av januari 2021.
Läs gärna mera om planerna för detta nummer i NSfK ordförande Felipe Estradas brev, som finns publicerat på NSfKs hemsida.

Lediga tjänster vid nordiska universitet
Söktrycket till de kriminologiska utbildningarna i Norden har ökat markant det senaste året. NSfK publicerar lediganslagna tjänster vid nordiska universitet.
Här listar vi de tjänster som just nu finns att söka. Länkar till platsannonserna finns via vår hemsida, som du når genom att klicka på rubriken.

* Helsinki University: Tenure Track or Full Professor in Crime and Public Policy, Faculty of Social Sciences
Application DL: January 31st 2021 at 23:59 EET.

Doktorand- och post doc tjänster i Sverige:
* Mid Sweden University: PhD-student position to study violent extremism within project “Resilience in Sweden: Governance, Social Networks and Learning (RISE)”, Department of Humanities and Social Sciences.
Application DL: January 20th 2021.

* Stockholm University: 1-2 PhD-student positions, Department of Criminology
Application DL: February 14th 2021.

* Lund University, Department of Sociology: Two PhD students and at least one postdoc to join Show & Tell, an EU funded five-year project.
Application DL: February 28th 2021.

Har du tips på lediga tjänster? Hör av dig till NSfK, så hjälps vi åt att sprida informationen och nå ut till nordiska kollegor!

Webinarier, evenemang
Risky Places for Crime 

Seminar series, January 21st – November 18th 2021, every second  Thursday 17:30 CET.
Organised by KTH-Safeplaces Network & NTU-Criminology Department.

Webbinarium om hedersrelaterat våld och förtryck, 22 januari 2021
Brottsoffermyndigheten webbsänder föreläsningar om hedersrelaterat våld och förtryck fredag den 22 januari 2021.

Internationella Brottsofferdagen 2021, 22 februari
Varje år uppmärksammas den Internationella Brottsofferdagen av Brottsoffermyndigheten och en rad ideella organisationer. Arrangemanget kommer att genomföras digitalt. Temat i år är demokrati. Arrangemanget bjuder på aulaföreläsningar om hot mot demokratin ur ett brottsofferperspektiv. Det finns även antal seminarier att välja mellan.

Sociologidagarna 2021 i FInland, 11.-12.3.2021
Arbetsgruppen för rättssociologi välkomnar inlägg som behandlar rättens och samhällets många kopplingar; inläggen kan representera ett flertal olika discipliner och teoretiska vinklingar, de kan presentera empiriskt material,  använda sig av olika typers metodik, eller vara helt teoretiska.

Sista inlämningsdag för abstrakt är 29.1.2021.

Funding opportunities
Sista ansökningsdag till Brottsofferfonden våren 2021 (Sverige)
Den 1 april 2021 är sista ansökningsdag för att söka projektmedel för brottsofferinriktad verksamhet från Brottsofferfonden i vårens ansökningsomgång. Bidrag kan sökas av forskare, ideella organisationer samt offentliga och privata verksamheter.

Pandemin i Norden ur ett kriminologiskt perspektiv – forskning, nya lagförslag och förordningar

* Webinarium arrangerat den 7 december av Det juridiske fakultet og Institutt for kriminologi og rettssosiologi (IKRS) vid Universitetet i Oslo.
Nordic Covid-19 lockdowns: Locked up, locked in and locked out
“How has government policies and local interventions adopted to curb the spread of Covid-19 affected prisoners in penal institutions and elderly residents of nursing homes across Sweden, Denmark and Norway?”

Tillfällig pandemilag i Sverige
Den 8 januari beslutade Sveriges riksdag att anta den tillfälliga pandemilagen som ska hindra smittspridningen av covid-19 mer effektivt. Med stöd av den nya lagen har regeringen  fattat beslut om en ny förordning – kallad ”begränsningsförordningen” – som innebär att rättsligt bindande regler införs för gym- och sportanläggningar, badhus, butiker och gallerior samt platser för privata sammankomster från och med söndag den 10 januari.

Forslag om portforbud på høring (Norge)
Justis- og beredskapsdepartementet sende 08.01. et forslag om endring i smittevernloven på høring. Forslaget regulerer når det kan være aktuelt å innføre såkalt portforbud som et smitteverntiltak. Forslaget er utarbeidet sammen med Helse- og omsorgsdepartementet.

Smittevernloven gir mulighet til å innføre nedstenging av samfunnet når det er nødvendig. På visse vilkår kan man også innføre portforbud, dvs. et forbud mot å bevege seg ute der også andre kan ferdes. Det er imidlertid ingen bestemmelse som direkte gjelder portforbud. Formålet med forslaget som sendes på høring, er å gi et klart hjemmelsgrunnlag for et slikt tiltak, samtidig som det sikrer at Stortinget blir grundig involvert.

Ni professorer: Portforbud er for land som ikke stoler på befolkningen
Norska forskares krönika om förslaget, publicerat i Aftenposten.

Pandemins inverkan på Kriminalomsorgen (Danmark, Finland och Norge)
Kriminalforsorgen i Danmark iværksætter nye tiltag mod smittespredning
Fra den 10. december 2020 indfører kriminalforsorgen en række nye restriktioner i blandt andet fængsler og arrester for at begrænse COVID-19 smittespredningen.

Intagning i fängelse begränsas i FInland på grund av coronapandemin
Intagningen i fängelse av personer som dömts till förvandlingsstraff för böter och till ovillkorligt fängelsestraff på högst sex månader begränsas på grund av coronapandemin.

Nye regler for å håndtere covid-19 i kriminalomsorgen i Norge
Covid-19 krever særskilte tiltak for å redusere faren for smittespredning i fengsel. Videre må det tas høyde for at covid-19 kan redusere kapasiteten i kriminalomsorgen. Det er derfor vedtatt nye regler tilpasset behovene under pandemien. De nye reglene skal gjelde til 1. juni 2021.

Coronahundar testar brottspåföljdsanställda i Vanda – målet är att skydda personalen och förhindra att coronaviruset tar sig in i fängelset (Finland)
Brottspåföljdsmyndigheten testar att anlita coronahundar. Det gäller frivillig coronatestning för personalen. Pilotanvändningen inleddes i Vanda fängelse den 17 december.

A-klinikens terapi på webben under coronatiden får beröm av fångarna (Finland)
I år testades nätterapi på A-klinik i rehabilitering av fångar med alkoholproblem i tre fängelser. Fångarna som valdes till pilotförsöket fick delta i rehabiliteringen på webben från arbetsstationerna i fängelserna. Pilotförsöket genomfördes i Vittis, Jokela och Kylmäkoski fängelser.

Lagändringar som gäller verkställighet av straff i situationer med smittsamma sjukdomar har skickats på remiss (Finland)
En arbetsgrupp vid justitieministeriet föreslår ändringar i lagen om smittsamma sjukdomar, fängelselagen och vissa andra lagar för att det vid verkställigheten av straff ska finnas en tillräckligt exakt författningsgrund i situationer med allmänfarliga smittsamma sjukdomar.

****************************************************
2. Artiklar och publikationer, nordiska forskare

Avhandlingar
Stambøl, Eva Magdalena: “External Projection of Internal Security: The EU’s Export of Crime Control to West AfricaInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde ved Aalborg Universitet 
Eva ønsker i den forbindelse at takke NSfK for at yde økonomisk bistand som muliggjorde hendes feltarbejde i Vestafrika.

Böcker, antologier, specialnummer av tidskrifter
Hayward, K. J. (2021) “Five smart city futures: a criminological analysis of urban smartness”, i M. Schuilenburg and R. Peeters (eds) The Algorithmic Society: Technology, Power, and Knowledge, London: Routledge.

Hayward, K. J. (2020) “Start here: a conversation with Jack Katz”, i D. Polizzi (ed) Jack Katz: Seduction, the Street and Emotion, Bingley: Emerald Publishing.

Lohne, Kjersti: “Towards a sociology of international criminal justice” i Bergsmo, M., Klamberg, M., Lohne, K. & Mahony, C B.(eds.): Power in iIternational Criminal Justice

Forskningsartiklar
Asmussen, I. H., Adrian, L., Holmberg, L., & Johansen, L. V.: “The Victim as Policy Agent? Exploring a Single Case from Denmark” i European Journal on Criminal Policy and Research.

Ellefsen, Rune og Busher, Joel  “The Dynamics of Restraint in the Stop Huntingdon Animal Cruelty Campaign” i tidsskrift Perspectives on Terrorism.

Gade, Christian (2020). ”Is restorative justice punishment?” i Conflict Resolution Quarterly.

Grander, Martin et al. “Ökad ojämlikhet i boendet i spåren av coronapandemin” (2020) i Externa perspektiv: Segregation och covid-19, nr 2, s. 1-30

Hagerlid, Mika: “Swedish Women’s Experiences of Misogynistic Hate Crimes: The Impact of Victimization on Fear of Crime i tidsskrift Feminist Criminology.

Hammer, Daniel, Gundhus, Helene O.I. & Sveaas, Nora: “Den gode fangen: politiets utlendingskontroll i lys av skjønnsutøvelse og legitimitet” Nordic Journal in Studies in Policing. 

Hansen, Maria, Stefansen, Kari & Skilbrei May-Len: “Non-reporting of sexual violence as action: acts, selves, futures in the making i Nordic Journal of Criminology.

Hayward, K. J., & Maas, M. M.: “Artificial intelligence and crime: A primer for criminologists” i Crime, Media, Culture: An International Journal.

Koulu, R.: “Proceduralising control and discretion: Human oversight in artificial intelligence policy” i Maastricht Journal of European and Comparative Law.

Lomell Mork, Heidi: “Selvoppnevnte rettshåndhevere: Om fremveksten av «pedojegere» på nett” i Tidsskrift for Rettsvitenskap. 

Nielsen, M. H., Aaskov, L., & Larsen, J. E. (2020). “When virtuous paedophiles meet online: A sociological study of a paedophile community” i tidsskrift Sexualities,

Rennerskog, Jonna: “‘Rightificating’ Coercion – A Critical Perspective on the Transformation of State-Driven Coercive Care” i tidsskrift Social & Legal Studies.

Sandahl, Julia: “School variation in offending: A macro-level strain approach”  European Journal of Criminology.

Sandberg, Sveinung  og Fondevila, Gustavo: “Corona crimes: How pandemic narratives change criminal landscapes” i tidsskrift Theoretical Criminology. 

Sandvik Bergtora, Kristin: “Barn, korona og dobbeltdugnaden – ubehagelige refleksjoner” i Nytt Norsk Tidsskrift. 

Vuorela, M., Määttä, T. & Soininen, N.: “Lain tarkoitus ja systematiikka huomioon ottaen on selvää”: julkilausutut systeemi-perustelut korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisuissa. i tidskrift Lakimies. 2020, 7–8, s. 1146–1171

***********************************************************************
3. Nyheter från de nordiska regeringarna, ministerier och Landsstyret (Färöarna)
Utredningar och rapporter

Rapport: Ny offerundersøgelse i Danmark
Siden 2005 er der årligt gennemført landsdækkende, repræsentative undersøgelser af 16-74-åriges udsathed for tyveri, hærværk, vold og trusler. Den seneste rapport sammenfatter resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen foretaget i løbet af 2019.

Utredning: Särskild kriminalisering av riktade trakasserier löser inte problemet, sociala mediebolag måste ta större ansvar (Finland)
Det behövs inte nya bestämmelser som kriminaliserar riktade trakasserier eftersom den nuvarande lagstiftningen redan gör det möjligt att bekämpa dessa trakasserier relativt väl. Det viktigaste är att utöka möjligheterna att inleda en förundersökning och att vidta åtgärder för väckande av åtal i de fall trakasserierna verkar organiserade och riktade.

_______________
Ungdomsövervakning (Sverige)
Ny påföljd för unga lagöverträdare har införts.

Ny flerårsaftale for politiet og anklagemyndigheden (Danmark)
Regeringen og et bredt flertal i folketinget har præsenteret en ny flerårsaftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2021-2023. Med aftalen flyttes ressourcer fra Rigspolitiet og ud i landet til bl.a. de nye nærpolitienheder og en ny national efterforskningsenhed oprettes.

Understöd för bekämpning av våld mot kvinnor delades ut (Finland)
Justitieministeriet har beviljat statsunderstöd för genomförande av programmet för bekämpning av våld mot kvinnor, programperiod 2020–2023.

Preciserade bestämmelser om behandling av personuppgifter vid finländska Brottspåföljdsmyndigheten
Regeringen föreslår att det stiftas en ny lag om behandlingen av personuppgifter vid Brottspåföljdsmyndigheten. Samtidigt föreslås ändringar i fängelselagen och övriga lagar som gäller verkställighet av påföljder. Propositionen har att göra med införandet av Brottspåföljdsmyndighetens nya informationssystem.

Tillämpningen av bestämmelsen om utnyttjande av personer som blivit föremål för sexhandel ska utredas (Finland)
Justitieministeriet låter göra en utredning om varför strafflagens bestämmelse om utnyttjande av personer som blivit föremål för sexhandel tillämpas så sällan. Till utredare har på basis av ett anbudsförfarande valts Helsingfors universitets juridiska fakultet. Utredningen kommer att genomföras av Sakari Melander, professor i straffrätt.

Strafflagen i Finland kompletteras med nya bestämmelser om penningtvätt
Strafflagen ändras med de kompletteringar som EU:s direktiv om penningtvättsbrott förutsätter. Genom ändringarna utvidgas straffbarheten för döljande av vinning av brottslig handling.

*****************************************************************************
4. Nyheter från nordiska myndigheter och / eller statliga forsknings- och utredningsinstitutioner

Film Unga och brott (Sverige)
En film utifrån två SBU-rapporter som handlar om unga som begår brott.

Utvärdering av Sluta skjut visar att modellen kan vara användbar i fler svenska städer
Sluta skjut är ett pilotprojekt som syftar till att minska dödligt våld i kriminella miljöer. Sluta skjut bygger på den amerikanska strategin Group Violence Intervention (GVI), som Brå har inhämtat och initierat implementeringen av i Sverige. Malmö universitet har på Brås uppdrag utvärderat Sluta skjut, och den första delen av utvärderingen är nu klar.

Ny nasjonal risikovurdering om hvitvasking og terrorfinansiering (Norge)
Den nasjonale risikovurderingen er en samlet vurdering av trusler, sårbarhet og risiko for hvitvasking og terrorfinansiering i Norge. NRA 2020 utgis av Politidirektoratet og PST. Den er utarbeidet med innspill fra en rekke aktører i politi og påtalemyndighet, kontrolletater, tilsyn og privat sektor.
COVID-19 og støttetiltakene under pandemien har ført til nye modus og en økt trussel for enkelte typer kriminalitet. NRA 2020 viser at det i Norge er størst risiko for hvitvasking ved bruk av kryptovaluta, nye betalingstjenester samt i næringsvirksomhet.

Naalakkersuisut ønsker at oprette en menneskerettighedskommission (Grönland)
Indtil nu har arbejdet med menneskerettigheder i Grønland været varetaget af fem forskelligheder enheder: To råd – Rådet for Menneskerettigheder og Ligestillingsrådet, samt tre talsmændsorganisationer: Børnetalsmandsinstitution MIO, Handicaptalsmandsinstitution Tilioq og en nyoprettet Ældretalsmand. De to råd består af medlemmer udpeget af Inatsisartut (parlamentet), hvor medlemmernes arbejde er ulønnet, men betjenes af et sekretariat. Ældretalsmanden er fornyligt tiltrådt og har ikke bevilling til ansættelse af øvrigt personale. Børne- og handicaptalsmandsinstitutionerne er etablerede institutioner, der på hvert sit område arbejder for at synliggøre borgernes rettigheder.
I et netop fremlagt lovforslag ønsker Naalakkersuisut (regeringen) at samle de fem enheder til en menneskerettighedskommission. Ifølge Naalakkersuisut hensigten ”at Grønlands Menneskerettighedskommission kommer til at arbejde inden for et meget bredt felt. Det kan handle om sårbare gruppers rettigheder – eksempelvis har børn og personer med handicap velbeskrevne internationalt accepterede rettigheder. Ligeledes vil det være Kommissionens opgave at fremme ligebehandling”.
Med oprettelse af Menneskerettighedskommissionen vil der reelt være tale om en nedlæggelse af de helt unikke talsmandsinstitutioner. Læs mere om forslaget her.
Forslaget har mødt kritik fra flere sider. Læs Handicaptalsmandens bemærkninger her. En kritik der bakkes op både af formand af det største oppositionsparti I-A. Men også af den nyvalgte formand for regeringspartiet Siumut.

Oro för brott får elever att begränsa sin vardag (Sverige)
Nästan hälften av alla elever i årskurs nio undviker vissa platser, aktiviteter eller personer av oro för brott. Särskilt vanligt är detta bland de elever som tidigare blivit brottsutsatta. Det visar Skolundersökningen om brott 2019, som Brå publicerar idag.

Hatbrottsmotiv bakom vart femte brott (Sverige)
En femtedel av alla som utsatts för brott enligt Nationella trygghetsundersökningen 2019 uppger att det fanns ett hatbrottsmotiv. Det är också vanligt att det finns fler än ett hatbrottsmotiv. Det visar en ny fördjupningsstudie om hatbrott som Brå publicerar idag.

Rekordfå indbrud i julen (Danmark)
Antallet af indbrudsanmeldelser i juledagene er halveret i forhold til 2019 og indbrudsniveauet er det laveste, vi har set i 10 år.

Rapport: Kriminalitet og lovovertrædere i Grønland
Med opdrag fra Rådet for Grønlandsk Retsvæsen har rådsmedlem Britta Kyvsgaard udarbejdet en rapport om kriminalitet og lovovertrædere i Grønland. Blandt rapportens fund ses, at kriminaliteten i Grønland er betydeligt mere udbredt i befolkningen end tilfældet er i Danmark. Endvidere ses, at grønlandske lovovertræderes sociale forhold i højere grad ligner befolkningens end det ses i Danmark.

Alkoholproblemer blant innsatte (Norge)
Hilde Pape (KRUS/FHI), Ingeborg Rossow (FHI) og Anne Bukten (SERAF/KRUS) står bak artikkelen «Alcohol problems among inmates: Subgroup variations, concurrent drug problems and treatment needs”, som nylig ble publisert i tidsskriftet European Addiction Research*. Spørsmålene ble belyst på grunnlag av data fra NorMA-studien** av innsatte i nesten alle norske fengsler. Studien inkluderte Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT).

–  Svarene til de innsatte viste at drøyt halvparten (55%) hadde alkoholproblemer av en viss alvorlighetsgrad da de ble fengslet, forteller KRUS-forsker Hilde Pape.

Venteliste til anstalterne i Grønland – mangel på statistik
Ifølge den grønlandske kriminalforsorg kan dømte vente op til 14 måneder før de indkaldes til afsoning. Der er dog tale om et skøn fra kriminalforsorgens side i det, der ikke er ført statistik på området. Fra politisk side bliver der udtrykt utilfredshed over, at kriminalforsorgen ikke har præcise data. Iflg Kriminalforsorgens hjemmeside er den seneste årsrapport fra 2013.

Statistisk Sentralbyrå (Norge)
For nyheter om ny forskning se: https://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet

Retssikkerhed – anklagemyndighed ønsker jurister i kredsretterne (Grönland)
I de grønlandske kredsretter – som er første instans – er der i udgangspunktet ingen jurauddannede. Kredsdommere har gennemført et kursusforløb på 2 år og 3 måneder. Forsvarer har gennemgået et kursus for at blive autoriserede forsvarere, og i udgangspunktet er det politibetjente, der fungerer som anklagere. Denne ordning bliver med jævne mellemrum kritiseret, da det kan være problematisk for befolkningens retssikkerhed. Anklagernes tillidsmand har foreslået, at man starter med at løfte den ene par af rettens tre aktører, sådan så det fremover er jurister, der møder i retten for anklagemyndigheden.

Grønlands Råd for Menneskerettigheder er enige i, at det er område, der bør have fokus. Dog mener Rådet, at magtbalancen kan tippe, hvis blot den ene aktør styrkes. Læs mere her.

Klart för automatisk bildanalys (Sverige)
Polisen har fått godkänt från Datainspektionen att använda automatisk bildanalys i utredningar. Det här kommer att förkorta handläggningstiden.

Dansk politiforlig tilgodeser Grønlands politi
Den danske folketing nåede i midten af december til enighed om en flerårsaftale, der skal sikret politi og anklagemyndighedens økonomi 2021-2023. Denne aftale kommer også Grønland til gavn, idet forliget har afsat ca. 70 millioner kr. til Grønlands politi. Pengene skal andet bruges til oprettelse af en ny enhed, der udelukkende skal arbejde med seksuelle overgreb mod børn.
Politimester Bjørn Bay glæder sig over, at det nu bliver muligt at oprette en specialenhed med dette fokus, fordi udfordringen med seksuelt misbrug af børn er stor. Læs mere her.

Nye bekendtgørelser i Færøerne
På kunngerdaportalur.fo ses en række nye bekendtgørelser der bl.a. har betydning for politiets arbejde og virksomhed.

Skydeøvelser med bedre omstændigheder (Färöarna)
Ny politiaftale omfatter bedre omstændigheder for politiet skydeøvelse, som partierne i Folketinget har bestemt. Der er tale om en fireårig aftale og en del af aftalen er også øget ansættelse af betjente på Færøerne. Læs mere her

Politiet på Færøerne fået ny informationsteknologi
Politiet på Færøerne har fået nyt udstyr, som er en stor opgradering af det tidlige informationsudstyr politiet anvendte. Forskellen er at det nye udstyr er digitaliseret, som gør at politiet kan kommunikere direkte med brandvæsen, sundhedsvæsen og andre politienheder, samt tage billeder og direkte streaming fra fx et ulykkested. Hør mere her

*******************************************************************************
5. Nyheter från universitet och högskolor i Norden

Helsingfors Universitet – Institutet för kriminologi och rättspolitik (KRIMO)
Forskningsprojekt om de åldrandes rättsproblem och tillgång till rättvisa
Institutet för kriminologi och rättspolitik har påbörjat ett forskningsprojekt om de åldrandes (över 65 år) rättsproblem och tillgång till rättvisa. Projektets samarbetspartners är Östra Finlands universitet, Tammerfors universitet och Människorättscentret.
Projektet ska kartlägga hurudana rättsliga problem de åldrande har och om de har fått lösningar på sina problem.

Universitetet i Oslo – Institutt for kriminologi og rettssosiologi (IKRS)
Unge forskertalentstipend til Kjersti Lohne
Det var 2363 søknader som ble sendt inn til Norges forskningsråd til fristen 25.mai hvorav 541 til programmet Unge forskertalenter. Kun ca. 8 prosent av søknadene fikk tilslag. Et av prosjektene som nådde opp er utviklet av Kjersti Lohne.

Politihøgskolen (Norge)
Jens Erik Paulsen blir professor
Førsteamauensis Jens Erik Paulsen er blitt tilkjent opprykk som professor. Hans kompetanseområder er profesjonsetikk, vitenskapsetikk, refleksjonsmetodikk og teknologi og samfunn.

Johanne Yttri Dahl har blitt profesor
Johanne Yttri Dahl har blitt professor i sosiologi ved Politihøgskolen. Hennes tre hovedfelt er overvåkning, profesjonssosiologi og teknologi i retten.

Nå starter prosjektet “A matter of facts” (Norge)
Prosjektet “A matter of facts” skal undersøke hvordan politiets bruk av digitale verktøy og plattformer i det norske politiet påvirker hva som får status som fakta og kunnskap. Hvordan påvirker digitalisering hva som regnes som fakta, og hva vurderes som irrelevant?
Politiets kunnskapsproduksjon er med å forme samfunnet. Det er derfor avgjørende å studere hvordan digitalisering påvirker kunnskapsproduksjon. Digitalisering endrer hvordan en jobber og hvordan informasjon fortolkes og brukes.

Effektiviteten av polisens trafikövervakning och trafiksäkerhetsarbete är lägre än önskat (Finland)
Polisens trafikövervaknings- och trafiksäkerhetsarbete är inte så effektivt som det i teorin kunde vara. Detta konstateras i Polisyrkeshögskolans nya undersökning “Poliisin liikennevalvonnan ja liikenneturvallisuustyön vaikuttavuus: Kompleksisuuden analyysi ja kuvaus” (”Effektiviteten av polisens trafikövervakning och trafiksäkerhetsarbete: Analys och beskrivning av komplexiteten”).

Enkät: Samarbetspartnerna ger utmärkta vitsord för Polisyrkeshögskolans verksamhet (Finland)
Resultaten från Polisyrkeshögskolans (Polamk) intressentgruppsenkät som genomfördes hösten 2020 har färdigställts. Enkäten besvarades av över 400 samarbetspartner från finländska och utländska polisorganisationer, högskolor och forskningsinstitut, den offentliga förvaltningen samt företag och organisationer. Svarsprocenten blev 43.

Översikt över den samhälleliga beredskapen: Med gårdagens lärdomar mot morgondagens utmaningar? (Finland)
Polisyrkeshögskolans publikation “Varautuminen eilen – varautuminen huomenna. Puheenvuoroja Suomesta”, behandlar den samhälleliga beredskapen på ett mångsidigt sätt och samlar de ledande experternas synpunkter på ämnet. I publikationen diskuteras bland annat vilka de största hoten mot Finlands försörjningsberedskap är och hur har olyckor som berört hela landet, såsom skolmorden, bussolyckan i Konginkangas eller tsunamin 2004 förändrat beredskapen och säkerhetsrekommendationerna.

**********************
6. Övriga nyheter
Undersøgelse af oplevelser med sexisme i politiet
3.800 medlemmer af Politiforbundet har svaret på undersøgelse af sexisme i politiet. Undersøgelsen viser at 98 procent oplever, at tonen altid er god eller for det meste god. Til gengæld oplever 15 procent, at der er en sexistisk kultur i politiet

Møder m.v.
Dansk Kriminalistforening: Generalforsamling med efterfølgende gå-hjem-møde om ”Drab”
Torsdag den 11. februar kl. 16.00-19.00
Alle er velkomne til gå-hjem-møderne, dog skal man være medlem for at deltage i generalforsamlingen.
For første gang afholdes både generalforsamling og gå-hjem-møde via Microsoft Teams. Alle medlemmer vil modtage en e-mail med et link til arrangementet sammen med indkaldelse til generalforsamlingen.
Tilmelding ikke nødvendig.
Læs mere her.