NSfK Newsletter March 2021

Välkommen till Nordisk Kriminologi 113 (3) 2021 (mars)

Innehåll i detta nyhetsbrev
1. Nyheter från NSfKs sekretariat & nordiska nyheter i urval
2. Artiklar och publikationer, nordiska forskare
3. Nordiska regeringar, ministerier och Landsstyret (Färöarna)
4. Nordiska myndigheter och /eller statliga forsknings- och utredningsinstitutioner
5. Universitet och högskolor i Norden
6. Övriga nyheter
7. Möten

De nationella bidragen till nyhetsbrevet sammanställs av NSfK nordiska kontaktsekreterare.
Välkommen att bidra till nyhetsbrevet – hör av dig till kontaktsekreteraren i ditt land/område!
Danmark: Tobias Kammersgaard, e-post: kontaktnsfk.dk[at]gmail.com
Finland: Karolina Henriksson, e-post: kontaktnsfk.fin[at]gmail.com
Färöarna: Daisy J Iversen, e-post: Daisy.J.Iversen[at]gmail.com
Grönland: Annemette Nyborg Lauritsen, e-post: anla[at]uni.gl
Island: Jónas Orri Jónasson, e-post: jonas[at]lrh.is
Norge: Per Jørgen Ystehede, e-post: p.j.ystehede[at]jus.uio.no
Sverige: Lisa Flower, e-post: lisa.flower[at]soc.lu.se

Frågor, kommentarer, återkopplingar om NSfKs verksamhet?
Välkommen att kontakta NSfKs sekretariat: carina.johansson[at]criminology.su.se

*************************************************************
1. Nyheter från NSfKs sekretariat & nordiska nyheter i urval

Key notes för NSfKs 62. forskarseminarium på NSfKs YouTube kanal
Årets Keynotes har filmats på förhand och publiceras varje vecka på NSfKs YouTube kanal fram till “Key Notes Talk” den 5 maj.
Alla keynotes finns publicerade på kanalen vecka 17.

Välkommen att följa de två key notes som hittills har publicerats:
* May-Len Skilbrei, 
professor, Department of Criminology and Sociology of Law, Oslo University:
The continued existence of sexual violence as a gender equality paradox
och
Stina Holmberg, researcher at the National Council for Crime Prevention (Brå) and associate professor (docent) in criminology:
Consequences of the New Consent Law in Sweden

Mera om årets forskarseminarium hittar du på NSfKs web.

Save the date!
Key Notes Talk 5 maj 2-4 pm CET.

Den 5 maj kl 14-16 CET livestreamas via Zoom modererat samtal med årets Keynotes. Moderator är den norska journalisten och radiovärden Hilde Sandvik.

Samtalet kommer att spelas in och publiceras senare på NSfKs Youtube kanal.

Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, NTfK, är digital och omedelbar Open Access
Från och med i år publiceras NTfK enbart digitalt och omedelbar Open Access. Det första online numret är en Special Issue på temat

“Frihedsberøvelse og frihedsberøvede”

och omfattar 14 artiklar och 3 essäer av nordiska forskare.

Tidskriften publiceras på plattformen tidsskrift.dk som administreras av det Kongelige Bibliotek i Danmark.

Ny nordisk nättidskrift: Tidskrift för Kriminalvård
Redaktör Frans Schlyter: “Tidskriften vill bli ett forum för kriminalpolitisk information, analys och inte minst debatt. Ett sådant forum saknas i dagens Sverige i en situation när det behövs mer än någonsin. Idealt bör ett sådant forum samla olika åsiktsriktningar samt en idéutveckling i en uppfriskande och framåtsyftande anda! Redaktionen består av ett redaktionsråd som arbetar helt ideellt. Vi hoppas bl.a. tillföra viktiga motargument i den tävling om “längre tid i fängelse” som enda sätt att minska brottsligheten på som äger rum mellan politiker.”

“Reshaping Finnish Criminology” – Nordic Criminology Blog
I det senaste blogginlägget skriver professor Janne Kivivuori vid Helsingfors Universitet om hur kriminologi i Finland under de senaste åren har tagit en mer akademisk och självständig inriktning.

NSfK kontaktseminarium om Media and Crime Prevention
I december i fjol arrangerade den finländska rådsledamoten Minna Piispa kontaktseminariet “Media and Crime Prevention”. Sammanfattningen från seminariet finns publicerad på NSfKs web (länk i rubriken).

Polisen i Sverige genomför den nationella kampanjen “Delbart? – Prata med dina barn!”
Just nu genomför polisen den nationella kampanjen ”Delbart” som syftar till att öka kunskapen om sexualbrott mot barn på nätet. Även i region Mitt är internetrelaterade sexualbrott mot barn ett växande problem.

Lediga tjänster vid nordiska universitet, DL i april och maj

NSfKs resestöd kan beviljas också för t ex deltagaravgifter vid online kurser och konferenser
NSfK välkomnar ansökningar för resestöd även för online kurser och konferenser. Stödet riktar sig då till att t ex täcka deltagaravgifter.
Ansöknings DL för NSfKs resestöd under år 2021 är 21 maj och 19 november.

Utlysning av understöd och stipendier
Utlysning av fler understöd till organisationer för att bekämpa våld mot kvinnor (Finland)

Justitieministeriet har inlett en ny utlysning för att finansiera kampen mot våld mot kvinnor. Understödet är riktat till utveckling av stödtjänster för offer i utsatt ställning. Justitieministeriet beviljar sammanlagt högst 300 000 euro i understöd. Ansökningstiden pågår till och med den 28 april.

Travel scholarship to summer school in LIdingö, Stockholm, arranged by Centre for Justice | Centrum för rättvisa
The scholarships enable law students to attend the Center for Justice’s Freedom and Rights summer school between 17 and 20 August 2021. The scholarships cover up to half the travel cost.
DL: 30 Apr 21 (contact the organizer for more information)

Ulla V Bondesons stiftelse for retssociologisk og kriminologisk forskning i Norden, speciellt för forskning vid universiteten i Stockholm, Lund och København.
Stiftelsen utdelar ca. 100.000 SEK till ett eller flera stipendier till forskning inom områden som anges i utlysningen.
DL 15 maj 2021 kl. 12.00 CET.

The Swedish Collegium for Advanced Study (SCAS) offers a General Residential Fellowship Programme
DL: 1 juni.

Webinarier
21 april: Unge og alkohol i trafikken
Lektor og psykolog Maria Herold fortæller om unges forhold til at køre bil enten selv eller med venner, når de har drukket alkohol.

22 april, Risky Places for Crime – Safeplaces Network Seminar Series till 18 November 2021: Risky Places and Public Housing: Understanding Gun Violence in NYC, Assistant Professor Christopher Herrmann.

26 april, kl 10.00 – 15.45 CET: Temadag om Retsstaten Under Pres,  (arrangör fackförbundet Djøf, Danmark)
Mandag den 26. april kl. 10.00-15.45

28 april, Brottsoffermyndighet: Webbsändning om hot och hat i samhällsdebatten,

****************************************************
2. Artiklar och publikationer, nordiska forskare

Böcker och antologier
Hörnquist, Magnus: The Pleasure of PunishmentBoken är Open Access (Routledge).
Intervju med professor Magnus Hörnquist om boken.

Papendorf, Knut: Bjørøya-pikene under krigen (Novus forlag)

Rennstam, Jens (2021). “Mellan bögskämt och prideparader” – exkludering och inkludering av homosexualitet i svensk polis. Lund: Studentlitteratur.

Voldtægtssagen – retssystemets akilleshæl
Antologi, hvori professorer og forskere indenfor kriminologi, jura og psykologi samt politifolk, psykologer og advokater fra ind- og udland bidrager til at belyse voldtægt.

Det Fængslede Menneske
Ny udgivelse fra Baggrunds Tidsskrift udforsker forskellige tiders idéer om fængslet. De mange forskningsbidrag suppleres med journalistiske reportager, interviews og fotoessays af journalister, studerende og forskere.

Scharff Smith, Peter & Villmann, Emma: “Prisons, families and human rights: From prisoners’ rights to the rights of prisoners’ children” i antologin Parental Imprisonment and Children’s Rights

Forskningsartiklar
Bäckman, Olof, Estrada, Felipe, Nilsson, Anders och Sivertsson, Fredrik: “Criminal convictions and immigrant background 1973–2017 in Sweden – have differences increased or declined?” i Nordic Journal of Criminology

Ellefsen, Rune: “The unintended consequences of escalated repression” i tidskrift Mobilization: An International Quaterly (2021) 26 (1): 87–108.

Goldberg, Ted (2021) A path forward for Swedish drug policy? i tidskrift Nordic Studies on Alcohol and Drugs.

Goyes, David: “Environmental Crime in Latin America and Southern Green Criminology” i Oxford Research Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice. 

Gunnarsdottir, Hrafnhildur, Löve, Jesper, Hensing, Gunnel & Källström, Åsa: “To live and not only survive – an ongoing endeavor. Resilience experiences among adult women abused as children,” i tidskrift Frontiers in Public Health.

Haddeland, Hanna & Franko, Katja:  “Between legality and legitimacy: The courtroom as a site of resistance in the criminalization of migration” i tidskrift Punishment & Society. 

Hayward, K. (2021). “Using cultural criminology to think differently about war and terrorism”. Criminologias Contemporaneas (Journal of Contemporary Criminologies)1(1), 80-101.

Henze-Pedersen, S. (2021). “The Ghost of Violence: The Lived Experience of Violence After the Act”. Violence Against Women, 1077801221994910.

Kaakinen, M., Oksanen, A., Gadarian, S. K., Solheim, Ø. B., Herreros, F., Winsvold, M. S., Enjolras, B. & Steen-Johnsen, K.: “Online Hate and Zeitgeist of Fear: A Five-Country Longitudinal Analysis of Hate Exposure and Fear of Terrorism After the Paris Terrorist Attacks in 2015“, i tidskrift Political Psychology, 2021.

Kontiainen, L. E., Koulu, R. & Mäihäniemi, B.: “Oikeuden digitalisaatio ja juristityön arkipäivä” i tidskrift Lakimies. 2, 2021.
(fri översättning: “Juridikens digitalisering och juristarbetets vardag”)

Koulu, Riikka.: “Crafting Digital Transparency: Implementing Legal Values into Algorithmic Design“, i tidskrift Critical Analysis of Law.

Lohne, Kjersti & Rua, Marte: “Rettspolitisk mobilisering og strategisk sakførsel mot isolasjon i norske fengsler” i Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab

Mustasaari, S. & Nieminen, K.: “Law and emotions –new paths for research?” i No Foundations: An Interdisciplinary Journal of Law and Justice.

Seid, A. K., Hesse, M., Houborg, E., & Thylstrup, B. (2021). “Substance use and violent victimization: evidence from a cohort of> 82,000 patients treated for alcohol and drug use disorder in Denmark” i Journal of Interpersonal Violence, 0886260521997456.

Wallin, Lisa & Uhnoo Sara & Wettergren Åsa (2021) Capricious credibility – legal assessments of voluntariness in Swedish negligent rape judgements i Nordic Journal of Criminology.

***********************************************************************
3. Nyheter från de nordiska regeringarna, ministerier och Landsstyret (Färöarna)

Sammandrag av utlåtandena om reform av lagstiftningen om sexualbrott är klar (Finland)
En arbetsgrupp vid justitieministeriet har lagt fram ett förslag till totalreform av lagstiftningen om sexualbrott. Förslaget har varit på remiss och ett sammandrag av utlåtandena har nu färdigställts. I utlåtandena understöddes en fullständig omarbetning av bestämmelserna om sexualbrott.

Strengere straff mot deling av krenkende bilder og filmer (Norge)
Regjeringen foreslår et nytt straffebud mot deling av krenkende bilder og filmer, som nakenbilder, voldsfilmer og lignende ydmykelser. Endringene fører til klare regler og høyere straff for de groveste tilfellene. Dagens bestemmelser fanger ikke opp alle situasjoner hvor krenkende bilder deles uten samtykke fra den avbildede. I tillegg er straffansvaret fordelt på flere ulike bestemmelser, noe som medfører at dagens regulering fremstår som fragmentert og lite oversiktlig.

Bedre hjælp på vej til voldsudsatte mænd og deres børn (Danmark)
Social- og ældreminister Astrid Krag har fået opbakning til at støtte mandekrisecentre for voldsudsatte mænd, så de kan etablere flere pladser. Pladserne fordeles mellem Hovedstaden og Guldborgsund, hvor behovet er størst.

Changes to the Icelandic penal code
– Changes have been made to the Icelandic penal code in regard to stalking. The law now states that one who repeatedly threatens, stalks or contacts another person against their will may be sentenced to up to four years in prison.
– A new law went into effect regarding the right to sexual privacy and digital sexual violence. A person that makes, shares or publishes sexual content of another person without consent can now be prosecuted.
– A bill to amend the General Penal Code concerning child abuse, issues that affect the level of punishment, hate speech and discrimination due to disability has been placed in the Government’s Consultation Portal.

Handbok om bästa praxis vid identifiering och förebyggande av hatmotiverade gärningar har publicerats (Finland)
Inrikesministeriet har publicerat en handbok för polisen och berörda aktörer om bästa praxis vid identifiering och förebyggande av hatmotiverade gärningar. I handboken Bästa praxis vid identifiering och förebyggande av hatmotiverade gärningar presenteras bästa praxis både från Finland och från andra delar av Europa. Uppgifter för den rapport som ingår i handboken samlades in av poliser som utför förebyggande arbete och av organisationer som arbetar med polisen.

Bedre rettssikkerhet og økt effektivitet i straffesaker (Norge)
Regjeringen ønsker bedre rettssikkerhet og en mer effektiv behandling av store straffesaker, og foreslår endringer i straffeprosessloven. De fleste norske straffesaker er små og behandles effektivt. Forslagene legger til rette for økt dommerstyring ved å styrke rettens faktiske grunnlag for saksstyring og ved å gi retten mer effektive styringsverktøy. Sentralt i lovforslaget er fleksible verktøy som skal kunne brukes ved behov og tilpasses den enkelte sak.

I Sverige förslag till grundlagsändring som möjliggör en bredare kriminalisering av deltagande i terroristorganisation
Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson har tagit emot ett delbetänkande av 2020 års grundlagskommitté. Utredningens förslag innebär en förändring på grundlagsnivå, som ger möjlighet att i lag begränsa föreningsfriheten när det gäller sammanslutningar som ägnar sig åt eller understödjer terrorism

Justitsminister vil kunne fratage udvisningsdømte muligheden for prøveløsladelse (Danmark)
Justitsminister Nick Hækkerup sender et lovforslag i høring med en række initiativer, der skal medvirke til, at flere udvisningsdømte indsatte bliver overført til afsoning i deres hjemlande. Blandt initiativerne er afskaffelse af muligheden for prøveløsladelse for visse udvisningsdømte.

Ministre modtager handlingsplan med 10 initiativer, der skal forhindre fangeflugter (Danmark)
En ny handlingsplan mod fangeflugter viser en sikkerhedsrisiko for fangeflugter, når de indsatte af forskellige årsager opholder sig uden for kriminalforsorgens institutioner. Handlingsplanen ser derfor bl.a. på udfordringer med transport af fanger og deres ophold på bl.a. retspsykiatriske afdelinger.

Indsatsen mod vold på botilbud styrkes og målrettes (Danmark)
Social- og ældreminister Astrid Krag målretter nu Socialstyrelsens indsatsteam, der hurtigere og mere fokuseret skal hjælpe udvalgte sociale botilbud med at forbygge vold. Det sker efter en række drab på ansatte på sociale botilbud de seneste år. Senest blev en medarbejder dræbt på det socialpsykiatriske botilbud Ørbækskilde i december 2020.

Påtalemyndighetens legalitetskontroll med tvangsmiddelbruk, Riksadvokaten (Norge)
På bakgrunn av den senere tids diskusjoner knyttet til regjeringens forslag til rusreform, finner riksadvokaten grunn til å understreke den rettslige skranke som ligger i at all etterforsking – også ransaking i saker om bruk av narkotika – må forfølge et relevant etterforskingsformål, målt mot hva den konkrete mistanken i saken gjelder.

Forslag til behandling i Lagtinget (Færøerne)
Forslag vedrørende Færøernes klageinstans ” Føroya Kærustovnur” er til behandling med frist 3 maj. Ønsket er en omstrukturering af klageinstansen.

Foreløbig konklusion vedrørende helhedsplan til forebyggelse af rusmisbrug (Færøerne)
Arbejdsgruppen der skal fremlægge en helhedsplan til sommer, i forbindelse med rusmisbrug, er nået til en foreløbig konklusion. 28 parter er blevet hørt, 11 mangler endnu, her iblandt narkopolitiet og forældre til unge med misbrug. Arbejdsgruppens konklusion er at vi må gribe folk langt tidligere og hjælpe dem, for at forebygge rusmisbrug.

Regulation issued on the Office of National Commissioner of Police for the first time (på isländska)
The Ministry of Justice has published a regulation on the office of the National Commissioner of Police. This is the first time since the office was established in 1997 that a regulation has been issued on its activities. There has been disagreement about the National Commissioner’s powers and co-operation between police districts has been unsatisfactory. The audit also stated that the newly established police council would be an ideal forum for increased co-operation and co-ordination.

Verkställigheten av ovillkorliga fängelsestraff begränsas temporärt för att förhindra spridningen av coronaviruset (Finland)
Ju­sti­ti­e­mi­ni­s­te­ri­et har ut­fär­dat en för­ord­ning en­ligt vil­ken den som dömts till ett ovill­kor­ligt fäng­el­se­straff på högst sex må­na­der inte får åläg­gas att an­mä­la sig i ett fäng­el­se un­der ti­den 31.3–30.6.2021. Om ti­den för an­mä­lan i ett fäng­el­se har re­dan fast­ställts då för­ord­ning­en trä­der i kraft ska den­na tid föl­jas. Verk­stäl­lig­het av straff in­leds, om verk­stäl­lig­he­ten an­nars skul­le för­fal­la el­ler se­na­re­läg­gas med mer än åtta må­na­der.

Studie: Extremistiska idévärldar syns på finskspråkiga webbplattformar (Finland)
En forskargrupp vid Helsingfors universitet har gjort en studie om extremistiska uttryck i diskussioner på finska på nätet. Forskarna granskade också hur våldsbejakande extremism behandlas i de nationella mediernas nyhetssändningar. Studien sammanställdes som en del av verkställandet av statsrådets utrednings- och forskningsplan 2020.

Uppehållstillståndsförfaranden i fråga om offer för människohandel utreds (Finland)
Inrikesministeriet och arbets- och näringsministeriet har beställt en utredning om på vilka grunder offer för människohandel beviljas uppehållstillstånd. Utredningen utförs av diskrimineringsombudsmannen, som är nationell rapportör om människohandel. Avsikten är att undersöka hur Migrationsverket tillämpar utlänningslagens särskilda bestämmelse om beviljande av kontinuerligt uppehållstillstånd för offer för människohandel.

*****************************************************************************
4. Nyheter från nordiska myndigheter och / eller statliga forsknings- och utredningsinstitutioner

Rapporter
Statistisk Sentralbyrå, SSB (Norge)
Analysartikel «Offerbilder i endring», som är baserad på statistiken över anmälda lagbrott och offer.

Statistik över Fengslinger (2019)
SSBs nyhetsartikel om rapporten: Stor nedgang i soning av bøter i fengsel

Justitsministeriets Forskningskontor (Danmark)
Statistik om isolationsfængsling 2019

Brottsförebyggande Rådet, Brå (Sverige)
Strategiska brott bland ungdomar på 2010-talet och faktorer av betydelse för att lämna ett kriminellt liv
Strategiska brott är ett begrepp som används för de brott i ungdomars första lagföring som starkast indikerar att de kommer att fortsätta på en högaktivt kriminell bana. Brå har undersökt vilka dessa brott är genom att studera ungdomars debutlagföringar under 2010-talet.

Brås pressmeddelande om rapporten: Unga som döms för rån eller våld eller hot mot tjänsteman har störst risk att fortsätta begå brott

Islamofobiska hatbrott
Brås pressmeddelande om rapporten: Islamofobiska hatbrott yttrar sig i många olika former

Slutlig brottsstatistik 2020 – handlagda brott, misstänkta personer samt handlagda brottsmisstankar

Færre ofre for vold i Danmark
I 2020 blev der registreret 28.186 ofre for vold. Det er 4 pct. færre end i 2019. Der har ellers været et stigende antal voldsofre i de senere år fra ca. 17.200 i 2012 til ca. 29.300 i 2019, svarende til en stigning på 71 pct. Faldet fra 2019 til 2020 drejer sig hovedsageligt om færre ofre for simpel vold.

Reykjavik Metropolitan Police releases 2019 crime statistics (på isländska)
The Reykjavik Metropolitan Police has finally published its yearly crime statistic report for the year 2019. Around 10.000 penal code offences were reported to the police in 2019, of which most were property crime. Reported sexual offences increased between the years 2018 and 2019 – mostly offences of people’s sense of decency.
********
Institutet för hälsa och välfärd (Finland)
Våld i nära relationer som kommit till myndigheternas kännedom ökade 2019
Antalet våldsbrott i par- och nära relationer som kommit till myndigheternas kännedom ökade 2019 med sju procent jämfört med året innan. Sammanlagt 10 600 våldsbrott i par- och nära relationer rapporterades. Det vanligaste offret för våld i nära relationer var en kvinna i åldern 25–34 år. Uppgifterna grundar sig på Statistikcentralens statistik över brott och tvångsmedel.

Brottspåföljdsmyndigheten i FInland
Att utveckla arbetarskyddet är ett av Brottspåföljdsmyndighetens centrala resultatmål i år
Att ut­veck­la ar­be­tar­skyd­det är ett av Brottspå­följds­myn­dig­he­tens cen­tra­la re­sul­tatmål un­der 2021. En av åt­gär­der­na för det­ta är an­vis­ning­ar för tra­kas­se­ri­er och rik­ta­de tra­kas­se­ri­er av tjäns­te­män. Ris­ker som för­knip­pas med per­so­na­lens en­sam­ar­be­te kom­mer ock­så att ut­re­das i år.

Haaste -tidningens nya webbsidor har öppnats
Haaste  -tidningens nya webbsidor har publicerats. I numret 1/2021 är temat undantagsförhållanden och brottslighet. Haaste -tidningen utkommer från och med detta år endast som internetversion i samband med sidan rikoksentorjunta.fi.

Det Kriminalpræventive Råd (Danmark)
Rockere og bander skaber stor utryghed
Borgere, der oplever rocker- og bandekriminalitet i nærområdet, er særdeles utrygge. De frygter, at deres børn involverer sig i banderne, og de undgår visse gader, stier og parker. Bande- og rockerproblemerne løses bedst med forebyggelse frem for straf, mener et flertal af danskerne.

Kriminalforsorgen i Danmark iværksætter nye akuttiltag
Kriminalforsorgen iværksatte i slutningen af 2020 en række akuttiltag for at øge trivslen i organisationen. Nu rulles yderligere seks akuttiltag ud.

Politiforbundet (Danmark)
Ønske om højere grad af anonymitet fra medlemmer af Politiforbundet
En højere grad af anonymitet står højt på ønskelisten hos landets politibetjente. Det var budskabet fra betjentene, da Politiforbundet holdt virtuelt medlemsmøde om chikane. Politibetjente oplever nemlig ofte at blive filmet, mens de arbejder, og efterfølgende hængt ud på sociale medier.

Politibetjente og socirådgivere chikaneres på sociale medier (Færøerne)
I nyhederne oplyses der om, at socialrådgivere og politibetjente bliver hængt ud på sociale medier. Politiforeningen på Færøerne, efterlyser ændringer i straffeloven i form af §119 a, der findes i dansk lovgivning, der skal beskytte folk i offentlig tjeneste. Lagmanden er sindet til at revurdere behovet for §119a. Se færøsk indslag her

Politiet søger chef (Færøerne)
Færøernes Politi står foran nogle omstruktureringer. I den forbindelse søger vi en chef til at lede vores velfungerende økonomiafsnit, logistikafsnit og til at etablere et ledelsessekretariat.

VIVE og Københavns Professionshøjskole (Danmark)
Hvilke effekter har ny indsats mod ungdomskriminalitet?
Forskere fra VIVE og Københavns Professionshøjskole skal undersøge effekterne af et nyt system med Ungdomskriminalitetsnævn og Ungekriminalforsorg, og hvordan det påvirker trivsel, skolegang og hverdagsliv hos kriminalitetstruede børn og unge.

*******************************************************************************
5. Nyheter från universitet och högskolor i Norden

*****************************
In memoriam

Minneord om Geir Aas
Vår kjære kollega Geir Aas døde søndag 28. februar, 55 år gammel.
Geir kom til Politihøgskolen i 1995 som høgskolelektor i sosiologi. Allerede samme høst hospiterte han i politipatruljer for å bli kjent med politiarbeidet. Han ble en politiutdanner med stor respekt for yrket. Med sin unike formidlingsevne engasjerte han år etter år studenter i samfunnsvitenskapelige spørsmål og bidro til at de reflekterte over politiets oppgaver og roller i samfunnet.
I 2009 disputerte Geir for doktorgraden med avhandlingens «Politiinngrep i familiekonflikter». Politiets arbeid i forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner ble ett av hans hovedinteressefelt. Han skrev monografier og en rekke artikler om temaet, og var i sluttfasen for å sende søknad om professoropprykk.

********************************
Politihøgskolen (Norge)
Søker forskarar til partnarvald-prosjekt
Fem nye forskarstillingar i storsatsing for å avverge partnarvald. – Det er aldri forska på avverjeplikt i forhold til partnarvald i Europa tidlegare, og internasjonalt har det aldri blitt sett i gang eit så stort forskingsprosjekt på liknande tematikk, fortel professor Kjartan Leer-Salvesen, prosjektleiar for prosjektet.

Polisyrkeshögskolan (FInland)
Antalet brottsmisstankar om hets mot folkgrupp har tredubblats 
I fjol fick polisen kännedom om något färre misstänkta hatbrott än 2018, framgår det av Polisyrkeshögskolans årsrapport om hatbrott. Enligt rapporten registrerades det sammanlagt 899 brottsanmälningar som kategoriserades som misstänkta hatbrott. Antalet sjönk ytterligare närmare den långsiktiga nivån före toppåret 2015.

Ny handbok ger råd till företag att anmäla cyberbrott till polisen
Polisyrkeshögskolan (Polamk) och Jyväskylä yrkeshögskola (JAMK) har tagit fram en ny handbok ”Kyberrikos on poliisiasia ‒ opas yrityksille kyberrikostutkinnan kulusta” (Cyberbrott är ett polisärende ‒ handbok för företag om cyberbrottsutredning). Syftet är att informera nyckelpersoner i företagen om cyberbrott, beredskap för cyberbrott och hur polisens förundersökning framskrider.

Evaluation of the quality of the police science program at the University of Akureyri (Iceland)
Changes were made to the police academy in 2016 when the program was moved to university level. The Quality Board for Icelandic Higher Education recently finished a report on the quality of the program at the University of Iceland. One of the main strengths are its adaptation to the university system and efforts within it to modernize the activities of the police. The board points out that improvement is needed in transparency of funding and division of tasks needs to be clarified. It is encouraged that the competence requirements of police officers will be stipulated more clearly and that the university formulate a policy on real skills assessment. The university will subsequently submit an improvement plan to the Ministry.

Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo
The EU Digital Vaccine Passport as a Social Justice Issue: Problems, solutions, and questions

Kristin Bergtora Sandvik considers the EU’s plans for a ‘digital green certificate’ from social justice perspective and argues we must continue to pay careful attention to its roll-out in the months to come.

Blog-post: Preventing the misuse of research findings in BEYOND
What are the risks associated with misuse of research findings in the fields of refugee- and migration studies? And how can these be mitigated in ERC projects?
These are important questions that we are revisiting in connection with the commencement of the BEYOND project. As the European Commission’s Guidance note on potential misuse of research acknowledges, some research generates knowledge that could be misused for unethical purposes.

Kriminalomsorgens Utdanningssenter (Norge)
Er små fengsler bedre enn store?
KRUS-forsker Berit Johnsen var en av innlederne på et seminar arrangert av RESCALED som direktestrømmes tirsdag 16. mars kl 16-17. Opptak av seminaret ble gjort tilgjengelig i etterkant.
RESCALED er en organisasjon som jobber for at fengselsdommer skal gjennomføres i små fengsler, fremfor store.
Spørsmålene som ble debattert på dette seminaret var: Å erstatte store fengsler med små – er det en radikal idé, eller er den ikke radikal nok? Hvilke muligheter og utfordringer finnes for å bevare og videreutvikle konseptet med små fengsler?

Kunnskapsressurser
KRUS utvikler publikasjoner og kunnskapsressurser, som nettsider og håndbøker, om ulike kriminalomsorgsfaglige tema. Les mer om kunnskapsressurser vi har vært med på å utvikle her.

**********************
6. Övriga nyheter
Kommentar til anklageskriftet i rigsretssagen om ulovlig adskillelse af asylpar (Danmark)
Professor emeritus ved Københavns Universitet, Jørn Vestergaard, redegør i en artikel i Ugeskrift for Retsvidenskab for baggrunden og grundlaget for, at Folketinget har besluttet at rejse tiltale ved Rigsretten mod forhenværende udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg. Det påpeges særligt, at anklageskriftet er udformet på en uholdbar måde ved at inddrage afgivelse af urigtige og misvisende oplysninger til Folketinget som skærpende omstændigheder til trods for, at der er truffet beslutning om at undlade påtale for disse forhold.

Demonstration mod lav straffeudmåling i pædofilisag (Færøerne)
Den 2. April var der opfordring til demonstration, til mindes om alle ofre for pædofile krænkere. Efter straffeudmålingen i den store pædofilisag, har det skabt røre blandt borgere, at straffen blot blev til 3 år. Det er fællesskaberne “ Verjið børnini” ( beskyt børnene) og steðgið pedofeli í Færoyum ( stop pædofili på Færøerne) stod bag.

Gang-related shooting in Reykjavik
The Reykjavik Metropolitan Police investigated a homicide in Reykjavik in mid-February were a man had been shot several times with a handgun. The investigation showed that the shooting was most likely gang-related and led to the arrest of more than ten suspects. This is the first homicide case in Iceland where a handgun has been used in gang-related violence.

7. Möten
Dansk Kriminalistforening: EU-strafferetten og Danmarks stilling
Tirsdag den 20. april kl. 17.00-19.00
Med deltagelse af: Jesper Hjortenberg (Danmarks repræsentant i Eurojust), Søren Seerup (dommer ved retten i Lyngby) og Thomas Elholm (professor, Københavns Universitet).
Møderne afholdes i via Zoom.