NSfK Newsletter May 2021

Up-dated re Vacancies and Articles & Publications, June 9th

 

Välkommen till Nordisk Kriminologi 113 (5) 2021 (maj)

Innehåll i detta nyhetsbrev
1. Nyheter från NSfKs sekretariat & nordiska nyheter i urval
2. Artiklar och publikationer, nordiska forskare
3. Nordiska regeringar, ministerier och Landsstyret (Färöarna)
4. Nordiska myndigheter och /eller statliga forsknings- och utredningsinstitutioner
5. Universitet och högskolor i Norden
6. Övriga nyheter

 

De nationella bidragen till nyhetsbrevet sammanställs av NSfK nordiska kontaktsekreterare.
Välkommen att bidra till nyhetsbrevet – hör av dig till kontaktsekreteraren i ditt land/område!

Danmark: Tobias Kammersgaard, e-post: kontaktnsfk.dk[at]gmail.com

Finland: Karolina Henriksson, e-post: kontaktnsfk.fin[at]gmail.com

Färöarna: Daisy J Iversen, e-post: Daisy.J.Iversen[at]gmail.com

Grönland: Annemette Nyborg Lauritsen, e-post: anla[at]uni.gl

Island: Jónas Orri Jónasson, e-post: jonas[at]lrh.is

Norge: Per Jørgen Ystehede, e-post: p.j.ystehede[at]jus.uio.no

Sverige: Lisa Flower, e-post: lisa.flower[at]soc.lu.se

Frågor, kommentarer, återkopplingar om NSfKs verksamhet?
Välkommen att kontakta NSfKs sekretariat: carina.johansson[at]criminology.su.se

************************************************************
In memoriam:

Thomas Mathiesen, professor emeritus i rättssociologi vid Universitetet i Oslo.
*************************************************************

1. Nyheter från NSfKs sekretariat & nordiska nyheter i urval

Extra utlysning av NSfK stöd för hösten 2021
Med anledning av den globala covid-19-pandemin och dess inverkan även på brottslighet, kriminologi och trygghet utlyser NSfK i år ett extra stöd för nordiska arbetsgrupper och kontaktseminarier på temat
“Covid-19 pandemin och dess inverkan på brott och brottslighet i Norden”
AnsökningsDL 15 juni

Välkommen med ditt blogginlägg för Nordic Criminology Blog!
Läs de senast inläggen på bloggen, som publiceras på NSfK web:
Susanne Boethius: Violence in close relationships — a hidden crime? 
Helgi Gunnlaugsson: Digital crime victimization in Iceland and the MeToo movement 
Francis Pakes: Getting going: First-day prison ethnography in Iceland
Rune Ellefsen: The emergence of radicalization policing in Nordic countries

Tre digitala disputationer i kriminologi i juni (länk till NSfK website med mera information och vidarelänkar)
Nadja Kirchhoff Hestehave
 försvarar avhandlingen ‘Coppers Chasing Usual Suspects – An Embedded Search for a Proactive Police Performance and the Detective Métier’. (Department of Sociology and Social Work, Aalborg University)
Tid: 7 juni, kl 12.00 – 15.00 pm CET (registrering krävs före DL 4 juni kl 12.00 CET)

Martin Nøkleberg försvarar avhandlingen “Policing global hubs – A study of the Norwegian airport and maritime port security environments” Tid: 11 juni, med början kl 11:15 CET.

Julia Sandahl försvarar avhandlingen “Juvenile Crime in Context: The Significance of School Affiliation”
Tid: 11 juni, med början kl 13.00 CET.

Lediga tjänster i Norden
University of Oslo, Department of Criminology and Sociology of Law
For two projects researching the intersection of digital technologies, DNA, evidence and bodies,
 the university will hire a doctoral and two post-doctoral candidates to build a research team for the coming 3-4 years. The candidate will work closely together with project leader Mareile Kaufmann at the Department of Criminology and Sociology of Law.
Post-doctoral fellow in criminology
Post-doctoral fellow in the field of digital criminology
Doctoral research fellow in the field of digital criminology
Application DL: June 15th.

Kontoret Forebyggelse og Medborgerskab i Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI):  One-year post.doc to project re honor-related conflicts in Denmark.
Application DL: August 2nd at 12.00 CET.

* University of Stavanger, Faculty of Social Sciences, Department of Media and Social Sciences: Postdoctoral position in populism and sustainable development.
Application DL: August 20th.

Stockholm University, Department of Criminology: Associate Senior Lecturer/Assistant Professor in Criminology
Application DL: August 20th.

Tävling för studenter vid svenska universitet
Säkraplatsers pris till minne av Ida Johansson
Säkraplatsers pris utdelas varje år till en eller två studenter vid svenska universitet som genom sina examensarbeten bidrar till att främja säkerhet och trygghet i den offentliga miljön.

Webinarier och konferenser
Brottsoffermyndigheten webbsänder lanseringen av kunskapsöversikten “Näthat och demokratiskt deltagande”, 9 juni kl 09.00-09.45

Översikten presenteras av Oscar Björkenfeldt, doktorand i rättssociologi vid Lunds universitet. Medverkar under sändningen gör också Annika Öster, Brottsoffermyndighetens generaldirektör.

Nordic Police Research Conference June 14th -16th 2021
The Police University College in Tampere, Finland organizes the 8th Nordic Police Research Conference online in June 14th-16th 2021.
The main theme for the conference is Police education.  However, the working groups cover a wider spectrum of themes.

Eurocrim 2021, online 8-10 september 2021
Abstract submission will start on 5th June and is open until 30th June.
Participants whose abstracts are accepted will be notified by 10th July at the latest and shall register by 31st  July 2021.

Policing and Society Conference in Iceland October 6, 2021
The Police Science Program at the University of Akureyri (Iceland) invites abstracts for its Policing and Society Conference
The main theme for the conference is Crime Prevention and Key note speakers are Jason Roach and Jerry Ratcliffe.
DL for abstracts is August 16th.

Konferens för forskare inom det viktimologiska forskningsfältet, 19 oktober i Stockholm
Konferensen arrangeras av Brottsoffermyndigheten och är en mötesplats där forskare på lägst doktorandnivå kan presentera och ta del av forskning på brottsofferområdet. Under konferensen kommer Måns Svensson, Högskolan i Halmstad och David Brax, Göteborgs universitet ge sin bild av forskares utsatthet för hot och hat.

DL för inskickande av abstrakt och anmälan som åhörare är den 16 september.

Call for Special Issue papers in journal “Justice, Power and Resistance
Theme: Social harms in algorithmic context

Guest edited by Hanna MalikNea Oljakka, Anne Alvesalo-Kuusi and Mika Viljanen
Abstract submission deadline: 1 July 2021
Full paper submission deadline: 15 January 2022

Ny nordisk tidskrift i kriminologi (länk till introduktion på engelska publicerad på NSfK web)
Finlands Kriminologiska Förening rf (Suomen Kriminologinen Yhdistys ry) grundades 2019 och har nu gett ut det första numret av tidskriften Kriminologia, med temat ungdomsbrottslighet.
Tidsskriften är avsett att vara ett forum för kriminologisk forskning och diskussion.

Med önskan om en avkopplande och givande sommar!
NSfKs sekretariat håller semesterstängt 13 juli – 18 augusti.
Nästa Nyhetsbrev publiceras i början av september.

****************************************************
2. Böcker, artiklar och publikationer, nordiska forskare

Böcker och antologier

Ny lärobok tillgänglig fr o m augusti 2021: Andersson Fredrik B. (2021) Kriminologins Grunder Lund: Studentlitteratur ISBN: 978-91-44-14230-2

Christensen, M. J. (2021): Battles to Define the Danish Police: Police Reform and the Transformation of Organizational Ideals and Practices. In Global Perspectives in Policing and Law Enforcement. J. M. Mbuba (ed.). Rowman & Littlefield International.

Flower, L.  (2021): Rumbling Stomachs and Silent Crying: Mapping and Reflecting Emotion in the Sensory Landscape of the Courthouse. In Sensory Penalties: Exploring the Senses in Spaces of Punishment and Social Control. Herrity, K., Schmidt, B. E. & Warr, J. (eds.). Emerald Group Publishing Limited, p. 159-174.

Flower, L. (2021): The Loyal Defense Lawyer I Research Handbook of Law and Emotion. Bandes, S., Madeira, J. L., Temple, K. & Kidd White, E. (eds.). Edward Elgar Publishing

Hunter, R., Olesen, A., & Sandefur, R. (2021). Lawyers and Access to Justice. I Lawyers in 21st century societies: Vol. 2 Comparisons and theories. R. Abel, H. Sommerlad, O. Hammerslev, & U. Schultz (red.). Hart Publishing.

Skilbrei, May-Len: Keeping Sweden on top. In Gender Equality and Nation Branding in the Nordic Region. Eirinn Larsen, Sigrun Marie Moss, Inger Skjelsbæk (eds.). Routledge.

Forskningsartiklar
Barker, Vanessa och Scharff Smith, Peter: This is Denmark: Prison Islands and the Detention of Immigrants” i British Journal of Criminology. 

Georgieva, I., Lantta, T., Lickiewicz, J., Pekara, J., Wikman, S., Loseviča, M., Raveesh, B., Mihai, A. & Lepping, P. (2021): Perceived effectiveness, restrictiveness and compliance with containment measures against the Covid-19 pandemic: an international comparative study in 11 countries i International Journal of Environmental Research and Public Health, 18 (7).

Georgieva, I., Lantta, T., Bozev, V., Lickiewicz, J., Pekara, J., Wikman, S., Loseviča, M., Raveesh, B., Mihai, A. & Lepping, P. (2021):Prevalence, new incidence, course and risk factors of PTSD, depression, anxiety, and panic disorder during the Covid-19 pandemic in 11 countries i tidskrift Healthcare.

Kammersgaard, T., Søgaard, T. F., Haller, M. B., Kolind, T., & Hunt, G. (2021): Community policing in Danish “ghetto” areas: Trust and distrust between the police and ethnic minority youth i tidskrift Criminology & Criminal Justice, 17488958211017390.

Larsen, J. F., & Jensen, S. Q. (2021): Everyday religion and radical Islamism–a contribution to theorizing the role of religion in radicalization studies i tidskrift Studies in Conflict & Terrorism.

Lohne, Kjersti: Observing Justice at Guantánamo Bay: Human Rights NGOs and Trial Monitoring at the US Military Commissions i Human Rights Review. 

Määttänen, I., Gluschkoff, K., Komulainen, K., Airaksinen, J., Savelieva, K., Garcia-Velázquez, R. & Jokela, M.:Testosterone and specific symptoms of depression: Evidence from NHANES 2011–2016 i tidskrift: Comprehensive psychoneuroendocrinology. 2021

Rantala, K., Järvikangas, I. I. L., Pitzén, S., Kautto, P., Ahonen, P., Uusikylä, P., Jaakkola, S., Saarela, S-R., Aaltonen, O-P. & Carling, C.: Lakien toimivuuden seuranta ja jälkiarviointi: Nykytilan kuvauksesta kehittämisehdotuksiin i Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja; Vuosikerta 2021, nro 28.

Silva, T. C. & Andersson, F. B. (2021). The “black box” of treatment: Patients’ perspective on what works in opioid maintenance treatment for opioid dependence. i tidskrift Substance Abuse Treatment, Prevention, and Policy, vol. 16: 41

Vuorensyrjä, Matti: The Cost Disease Blues ‒ Do the Police Suffer from Baumol’s Cost Disease?: i Policing: An International Journal of Police Strategies & Management, Vol. 44, No. 1, pp. 147-160

Zych, I., Kaakinen, M., Savolainen, I., Sirola, A., Paek, H-J. & Oksanen, A.: The role of impulsivity, social relations online and offline, and compulsive Internet use in cyberaggression: A four-country study, i tidskriften: New Media & Society.

Rapporter och övriga publikationer
Oddsson, Guðmundur and Hill, Andrew Paul: Police understaffing and soft policing in rural areas (in Icelandic).
A new study which focuses on police staffing in Iceland especially in rural areas. This study compares staffing in Iceland with data from Europe and looks at the main challenges facing police officers in rural areas.

Søgaard, T. F., Bræmer, M. H., & Pedersen, M. M. (2021): Exploring drug supply, associated violence and exploitation of vulnerable groups in Denmark. European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA). Luxembourg: Publications Office of the European Union.

Thunberg, Sara, Källström, Åsa & Gallo, Carina (2021): Knowledge about and the handling of crime victims in Sweden – a report from a national gathering on cultural victimologyWorking papers and reports in social work 2020:22, Örebro Universitet. 

Thunberg, Sara, Källström, Åsa & Gallo, Carina (2021): Kunskap om och hantering av brottsoffer i Sverige – rapport från ett nationellt möte om kulturell viktimologi, Working papers and reports in social work 2020:21, Örebro Universitet. 

***********************************************************************
3. Nyheter från de nordiska regeringarna, ministerier, Landsstyret (Färöarna) och Naalakkersuisut (Grønland)

Evaluering: Ungdomskriminalitetsnævnet er relevant og meningsfuldt (Danmark)
Den første af i alt seks delevalueringer af Ungdomskriminalitetsnævnet er nu blevet offentliggjort. Evalueringen handler hovedsageligt om nævnsmøder og viser overordnet, at nævnsmedlemmerne og øvrige involverede fagpersoner generelt er tilfredse med møderne i Ungdomskriminalitetsnævnet.

Polisen i Finland får tilläggsfinansiering för förebyggande verksamhet med inriktning på barn och unga
I tilläggsbudgeten föreslår regeringen att polisen ska få en tilläggsfinansiering på tre miljoner euro för förebyggande verksamhet. En central målgrupp för den förebyggande verksamheten är barn och unga.

9 initiativer skal forhindre sexovergreb mod børn (Danmark)
Justitsministeriet har præsenteret 9 initiativer i et nyt udspil, der sætter bredt ind over for sexkrænkelser af børn. Skærpede straffe og en ny definition for, hvornår der er tale om voldtægt af mindreårige, er blandt initiativerne.

The procedures of health institutions for services to victims of domestic violence will be harmonized (Iceland)
The Minister of Health has decided to have a standardized formulation and implementation for health institutions for services for victims of domestic violence.

Regeringen og støttepartier i Danmark er enige om at kriminalisere identitetstyveri på nettet
Regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten er enige om, at identitetstyveri på nettet skal kriminaliseres. Dermed er der et politisk flertal for at gøre noget ved det problem, som det er, når uskyldige ofre får stjålet deres identitet på nettet.

Bekämpningen av organiserad brottslighet granskas inom Justitieministeriets förvaltningsområde (Finland)
Justitieministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för att klarlägga läget i fråga om bekämpningen av professionell och organiserad brottslighet inom ministeriets förvaltningsområde.

Arbetsgrupp ska förtydliga straffbarheten för könsstympning i strafflagen (Finland)
Justitieministeriet har tillsatt en arbetsgrupp med uppgiften att bereda åtgärder för att i strafflagen tydligare kriminalisera könsstympning av flickor och kvinnor.

Förslag: straffbarheten för deltagande i en terroristgrupps verksamhet ska utvidgas (Finland)
Regeringen har lagt fram ett förslag till riksdagen om utvidgad straffbarhet för terroristbrott. Enligt propositionen ska det vara straffbart att en person sköter en uppgift som är väsentlig för en terroristgrupps terroristiska brottsliga verksamhet. Att sköta en väsentlig uppgift kan till exempel gå ut på att delta i en terroristgrupps väpnade verksamhet, att ombesörja gruppens aktionsberedskap eller att ge religionsutbildning eller ideologisk utbildning som sporrar till eller på annat sätt främjar terroristbrott.

Ny handlingsplan för arbetet mot människohandel (Finland)
Handlingsplanen för arbetet mot människohandel, som statsrådet godkänt, främjar avslöjande av människohandel, effektiviserar förverkligande av straffrättsligt ansvar och förbättrar ställningen för offer för människohandel. Handlingsplanen grundar sig på fem strategiska mål och innehåller 55 konkreta åtgärder. Arbetet mot människohandel bidrar till ökad säkerhet för alla och stärker konkurrensmöjligheterna för företag som följer lagen.

Bedre beskyttelse af navne på offentligt ansatte (Danmark)
Fængsels- og politiansatte oplever i stigende grad, at der bliver søgt om aktindsigt i deres fulde navne. Samtidig bliver f.eks. ansatte i fængslerne, politiet og sundhedssektoren udsat for vold, trusler og chikane både i og uden for arbejdstiden. Regeringen ønsker at ændre lovgivningen, så navne på særligt udsatte offentligt ansatte i videre udstrækning end i dag kan undtages fra retten til aktindsigt.

Justitieministeriet har beviljat statsunderstöd till lokala brottsförebyggande projekt (Finland)
Justitieministeriet har beviljat sammanlagt 70 000 euro i understöd till fyra lokala brottsförebyggande projekt. Ministeriet fick inom utsatt tid fem ansökningar om understöd. Specialtemat var förebyggande av nätbrott som riktar sig mot utsatta grupper.

Improvements on Iceland’s oldest prison
The Minister of Justice submitted a proposal for the renovation of the prison at Litla-Hraun, the oldest prison in Iceland. The prison houses about half of the prison population in Iceland.

*****************************************************************************
4. Nyheter från nordiska myndigheter och / eller statliga forsknings- och utredningsinstitutioner

Rapporter och statistik
Ny dansk undersøgelse af vold i nattelivet
Da nattelivet lukkede ved midnatstid under corona, faldt volden med 66 procent i områder med mange udskænkningssteder, og den rykkede ikke andre steder hen. Det viser den hidtil mest detaljerede undersøgelse af vold i nattelivet. Det Kriminalpræventive Råd vil nu sætte gang i en drøftelse af, hvordan erfaringerne fra nedlukningen kan bruges til at forebygge vold.

Rapport från Brottsförebyggande rådet: Dödligt skjutvapenvåld har ökat i Sverige, men inte i övriga Europa

Grønlands Statistik: Kriminaliteten i Grønland 2016-2020
Antallet af anmeldte lovovertrædelser er i 2020 steget med 16 pct. i forhold til året før. Stigningen er mest markant i anmeldelser af sædelighedsforbrydelser, samt forbrydelser mod liv og legeme.

Korrigering av medlingsstatistiken 2019: Antalet brott- och tvistemål som hänvisades till medling minskade (Finland)
Ökningen av antalet brott- och tvistemål som hänvisats till medling bröts 2019. Över hälften av alla ärenden som hänvisades till medling var våldsbrott, men de regionala skillnaderna var stora. : Det fanns ett fel i den tidigare publicerade medlingsstatistiken för 2019 på grund av ändringen i rapporteringssättet. Felet gällde det totala antalet våldsbrott i nära relationer som hänvisades till medling.

Retssikkerhed ved Grønlands Domstole
Grønlands landsdommer og formand for kredsdommerforeningen har i en kronik redegjort for retssikkerheden ved at anvende ikke-juridiske kredsdommere. Kredsdommeruddannelsen er en praktisk sagsbehandler uddannelse, der adskiller sig fra en universitetsuddannelse ved, at den er skræddersyet til arbejdet som kredsdommer.

Udsatte borgere bliver udnyttet til at begå narkotikakriminalitet (Danmark)
Trendspotterstudie viser voksende problem med, at erfarne kriminelle udnytter udsatte mennesker til at begå kriminalitet ifbm. salg og opbevaring af stoffer og pengetransaktioner ved stofsalg.

Forskningsprojekt undersøger affektpolitik, og hvordan det påvirker politiets arbejde (Danmark)
Organiseret kriminalitet, bander og ekstremisme bliver i stigende grad bekæmpet på tværs af politi, kommuner og forsvar. I et nyt projekt undersøger forskere fra VIVE, Forsvarsakademiet og Aarhus Universitet, hvordan tværsektorielle partnerskaber opbygger sikkerhed i danske byer på baggrund af befolkningens følelser af utryghed.

Våld i nära relationer som personer med funktionsnedsättning utsätts för utreds för första gången i Finland  – enkät öppen fram till 30 juni
Institutet för hälsa och välfärd (THL) har tillsammans med Invalidförbundet rf och Tröskeln rf öppnat en enkät för att utreda våld i nära relationer som personer med funktionsnedsättning utsätts för. Enkäten är öppen 10.5–30.6.2021. Enkäten är avsedd för personer med funktionsnedsättning som fyllt 18 år. Enkäten besvaras anonymt och personuppgifter samlas inte in.

Tävlingen om det bästa brottsförebyggande projektet 2021 inleds (Finland)
I år är temat för den nationella brottsförebyggande tävlingen att förebygga mobbning och våld mot minderåriga. Tävlingsbidragen kan anknyta till förebyggande av mobbning och våld mot barn och unga i olika miljöer, även på internet. Verksamheten kan basera sig på olika metoder för att förebygga brott.

Driften i kriminalforsorgen normaliseres helt (Danmark)
Den 25. maj bliver de resterende COVID-19-restriktioner i kriminalforsorgens institutioner afviklet, og driften vil herefter foregå på normal vis.

Prover på avloppsvatten ett led i bekämpning av coronaviruset i finländska fängelser
Brottspåföljdsmyndigheten och Enheten för hälso- och sjukvård för fångar vid Institutet för hälsa och välfärd undersökte under vecka 18 om det eventuellt förekom dolda fall av coronavirussmitta bland intagna i fängelserna i Helsingfors och Riihimäki. Inget coronavirus kunde spåras i proverna tagna på avloppsvattnet från fängelserna.

Utlysning av anslag för forskning och utveckling inom brottspåföljdsområdet (Finland)
Brottspåföljdsmyndigheten beviljar årligen finansiering för forsknings- och utvecklingsprojekt som är relevanta för brottspåföljdsområdet. I år finansieras i synnerhet projekt med teman som hänför sig till strafftidens planenlighet och planmässighet, servicekontinuitet och gradvis utslussning från fängelsestraff. Ansökningstiden pågår fram till den 31 juli 2021.

Rockkoncert for indsatte i Nuuk
Bandet Inuk har som de første givet koncert for indsatte i den lukkede anstalt i Nuuk. Det blev en stor oplevelse for både musikere og indsatte. Anstaltens leder udtaler, at der vil komme flere kulturelle arrangementer for indsatte, da det er med til at skabe lidt glæde i hverdagen for anstaltens indsatte.

*******************************************************************************
5. Nyheter från universitet och högskolor i Norden

Lagen om offentlighet vid rättegång skyddar inte alltid privatlivet för brottsoffer
I sin doktorsavhandling som granskades vid Åbo universitet undersökte Satu Rantaeskola skyddet av målsägandens privatliv i brottmål. Undersökningen visade att skyddet av uppgifter om målsägandens privatliv delvis är slumpmässigt och att det är nödvändigt att ändra den relevanta lagstiftningen.

Online Summer School, University of Eastern Finland: “The Violence of Traditions and the Traditions of Violence”
The 10th Folklore Fellows’ Summer School will be hosted online by the School of Humanities at the University of Eastern Finland (UEF), in Joensuu, Finland, on 7–18 June 2021.
The summer school focuses on a topical and essentially important field of research in folklore study: the violence of traditions and the traditions of violence. The Summer School consists of keynotes and workshops which are reserved for participants only. However, those who are not participants but would like to watch the keynotes online will be offered a possibility to register in advance.

KTH course “Säkerhet och Trygghet i Praktiken” (AG1168) 7.5 hp, in KTH Royal Institute of Technology
The course deals with safety and security from an interdisciplinary perspective with a focus on housing and the urban environment. In the course, the theory is linked to practice with the help of case studies and lecturers from practice and academia. The course is aimed at students in community planning, criminology, and (landscape) architecture as well as practitioners in municipalities, crime prevention organizations, and the police.

**********************
6. Övriga nyheter

Politiforbundet i Danmark efterlyser langsigtet plan for politiet
15.000 politifolk i 2033, tid til nødvendig efter- og videreuddannelse samt fokus på faglighed og kvalitet. Det var nogle af de klare ønsker til fremtidens politi, som blev fremsat under Politiforbundets kongres.