NSfK Newsletter October 2020

 

Välkommen till Nordisk Kriminologi 111 (8) 2020 (oktober)

 

Innehåll i detta nyhetsbrev
1. Nyheter från NSfKs sekretariat & nordiska nyheter i urval
2. Artiklar och publikationer, nordiska forskare
3. Nordiska regeringar, ministerier och Landsstyret (Färöarna)
4. Nordiska myndigheter och /eller statliga forsknings- och utredningsinstitutioner
5. Universitet och högskolor i Norden
6. Övriga nyheter

De nationella bidragen till nyhetsbrevet sammanställs av NSfK nordiska kontaktsekreterare.
Välkommen att bidra till nyhetsbrevet – hör av dig till kontaktsekreteraren i ditt land/område!
Danmark: Tobias Kammersgaard, e-post: kontaktnsfk.dk[at]gmail.com
Finland: Karolina Henriksson, e-post: kontaktnsfk.fin[at]gmail.com
Färöarna: Daisy J Iversen, e-post: Daisy.J.Iversen[at]gmail.com
Grönland: Annemette Nyborg Lauritsen, e-post: anla[at]uni.gl
Island: Snorri Örn Árnason, e-post: snorri.arnason[at]lrh.is
Norge: Per Jørgen Ystehede, e-post: p.j.ystehede[at]jus.uio.no
Sverige: Lisa Flower, e-post: lisa.flower[at]soc.lu.se

Frågor, kommentarer, återkopplingar om NSfKs verksamhet?
Välkommen att kontakta NSfKs sekretariat: carina.johansson[at]criminology.su.se

*****************************************************************************
1. Nyheter från NSfKs sekretariat & nordiska nyheter i urval

NSfK firar 60 år 2022…
60 år av nordiskt samarbete inom kriminologi och kriminalpolitik. Det kommer vi självklart att uppmärksamma. På sidan som du når via länken i rubriken hittar du också det material som sammanställdes i samband med 50 års jubileet.

Sidan uppdateras efterhand som planeringen fortskrider.

…och riktar blicken framåt – NSfK minst 60 år till!
Målsättningen är att i början av 2022 publicera en Jubileumsvolym i Nordisk Tidskrift for Kriminalvidenskab (NTfK). Fokus i Jubileumsvolymen är nordisk kriminologi just nu och vilka frågor vi ser framöver. NSfK vänder sig till doktorander och nyligen disputerade; vilka frågor har de valt att analysera i sina avhandlingar? Varför just den frågan och vad är frågans betydelse för vår framtida nordiska kriminalpolitik?

NSfKs ordförande, professor Felipe Estrada vid Kriminologiska institutionen vid Stockholms Universitet, berättar mera om planerna i sitt brev.
Call for Paper för denna Jubileumsvolym planeras att gå ut i slutet av januari 2021.

NTfK övergår till att blir enbart on-line tidskrift och med omedelbar Open Access fr o m 2021.

NSfK Forskningsstöd 2021 – välkommen med din ansökan!
Ansökningsperioden för NSfK forskningsstöd 2021 är igång.
Utlysningen för nästa års forskningsstöd finns publicerad på NSfKs web och omfattar ett flertal förändringar från tidigare år.
Ansökningsperioden är 26 oktober – 27 november kl 15.00 CET.

Påminnelse: Du kan ansöka om NSfKs resestöd för t ex deltagaravgifter för digitala konferenser.
DL för ansökan om NSfKs resestöd är 13 november.

DL för ansökningar om resestöd under 2021 är 21 maj och 19 november.

Digitala nordiska disputationer
Nästa nordiska disputation som du kan följa digitalt är den 13 november, med början kl 11.15 CET, då Hilgunn Olsen försvarar avhandlingen “Narkotikapolitikk og skadereduksjon. Dilemmaer i politiarbeid, rusbehandling og sprøyterom” (Universitetet i Oslo).

Lediga tjänster vid nordiska universitet
Aalborg University:
 PhD-student position at Department of Sociology and Social Work: “Anger: A Study of Norms for the Expression and Justification of Anger”
Application DL: November 20th 2020.

Helsinki University: Doc­toral stu­dent in Crim­in­o­logy: Marie Skłodowska-Curie ITN Early Stage Re­searcher in the ‘Net­work for Train­ing on Hate’ (NETH­ATE).
Theme of Project: “Religion and Hate Victimization among Youth”:
Application DL: November 23rd 2020.

Örebro university: Postdoc position in gender studies
Application DL: November 23rd 2020.

Har du tips på lediga tjänster? Hör av dig till NSfK, så hjälper vi sprida informationen och nå ut till nordiska kollegor!

NSfK ForskarWebinarium 5 maj 2021
Inom de närmaste dagarna kontaktar vi deltagarna i det planerade Forskarseminariet 2021 med de nya planerna som rådet har beslutat om. Mera information om upplägget hittar du efter det också på NSfKs web och i våra sociala medier kanaler.
Save the date 5 maj 2021!

****************************************************
2. Artiklar och publikationer, nordiska forskare

Avhandlingar
Gålnander, Robin (2020). “Maintaining Desistance: Barriers and Expectations in Women’s Desistance from Crime”. Doktorsavhandling. Stockholms universitet: Kriminologiska institutionen.

Poppel, Mariekathrine (2020): ”Mænds vold mod kvinder i samliv”.  Doktorsavhandling, Ilisimatusarfik /Grønlands Universitet, Sociologiska institutionen

Böcker, antologier
Yakhlef, Sophia (2020): “Cross Border Police: Collaboration Building Communities of Practice in the Baltic Sea Area” Routledge.

Forskningsartiklar
Ellonen, N., Danielsson, P., Tanskanen, M. A., Kaakinen, M. A. I., Suonpää, K. & Oksanen, A.: “Individual and community-level predictors of hate-crime victimization among Finnish adolescents” i Journal of youth studies.

Franzén, Alexandra (2020) “‘Men ÖB Bengt Gustafsson tog mig i hand och tackade.’ En jämförelse mellan Jan Guillous och Peter Bratts rättfärdiganden av IB-avslöjandet 1973 respektive 2017” i Statsvetenskaplig tidskrift, Årgång 122, 3

Haller, M.B., Kolind, T., Hunt, G. & Søgaard, T.F. (2020) Experiencing police violence and insults: narratives from ethnic minority men in Denmark i Nordic Journal of Criminology, Vol 21, 2.

Johnson, Björn et al. (2020) Alcohol drinking among adolescents with native-Swedish and non-European immigrant background: the importance of parental attitudes and peer attitudes for acculturation. I tidskrift: Drugs: education prevention and policy.

Jämte, Jan and Ellefsen, Rune. (2020) Countering extremism(s): Differences in local prevention of left-wing, right-wing and Islamist extremism i Journal for Deradicalization, 24.

Komulainen, K., Gluschkoff, K., Velázquez, R. G., Airaksinen, J., Szmulewicz, A. & Jokela, M.: “Association of depressive symptoms with health care utilization in older adults: Longitudinal evidence from the Survey of Health, Aging and Retirement in Europe.” i International Journal of Geriatric Psychiatry.

Kronkvist, Karl et al. A winning BID?: The effects of a BID-inspired property owner collaboration on neighbourhood crime rates in Malmö, Sweden 2020. Journal of Crime Prevention and Community Safety, Vol. 22, s. 134-152.

Magnusson, Mia-Maria (2020)  Bridging the Gaps by Including the Police Officer Perspective?: A Study of the Design and Implementation of an RCT in Police Practice and the Impact of Pracademic Knowledge. Policing: A Journal of Policy and Practice, Vol. 14, nr 2, s. 438-455 

Wallengren, Simon. (2020). An insider looking in or an outsider wannabee?: Studying vulnerable hard-to-reach populations in the field of victimology – the example of the Roma communities in SwedenInternational Review of Victimology.

Rapporter och övriga publikationer
Danielsson, P. & Näsi, M.: ”Suomalaiset väkivallan ja omaisuusrikosten kohteena 2019 – Kansallisen rikosuhritutkimuksen tuloksia”, Helsingfors universitet, institutet för kriminologi och rättspolitik, i publikationsserie Katsauksia; Vuosikerta 2020, nro 43.

Malin, T: ”Lapsiin kohdistuneiden seksuaalirikosten rangaistuskäytäntö”, Helsingfors universitet, institutet för kriminologi och rättspolitik, i publikationsserie Katsauksia; Vuosikerta 2020, nro 44.

***********************************************************************
3. Nyheter från de nordiska regeringarna, ministerier och Landsstyret (Färöarna)

Fire nye tiltag mod ”utryghedsskabende adfærd” (Danmark)
Regeringen i Danmark har præsenteret fire initiativer mod ”utryghedsskabende adfærd”. Disse handler om 1) Hurtigere udsættelse af personer med straffesag fra lejeboliger, 2) Forbud mod voldsdømte om at færdes i nattelivet, 3) Opholdsforbud til personer som udviser en utryghedsskabende adfærd i et område, 4) Beslaglæggelse af værdigenstande i forbindelse med, at politiet antræffer og sigter en person, som har gæld til det offentlige.

34-punktsprogrammet: Sveriges regerings åtgärder mot gängkriminaliteten
Regeringen presenterar ett 34-punktsprogram som består av ytterligare åtgärder riktade mot kriminella nätverk utöver den pågående utbyggnaden av Polismyndigheten, som ska växa med 10 000 fler anställda till 2024, och andra reformer för ökad trygghet.

Nye regler for køb og brug af peberspray (Danmark)
Siden 2019 har det været lovligt for enhver at købe peberspray til selvforsvar i sit eget hjem. Siden er der næsten sket en fordobling i antallet af fældende afgørelser for ulovlig brug af peberspray fra 2018-2019. På den baggrund har justitsministeren besluttet, at pebersprays fremover kun skal være tilladt for særligt udsatte med en tilladelse fra politiet.

Iceland no longer ”gray listed” by FATF
At the Annual General Meeting of the FATF, the International Financial Action Task Force on Anti-Money Laundering and Terrorist Financing, it was decided that Iceland would be removed from the list of countries with inadequate protection against money laundering and terrorist financing, or the so-called “gray list” of the FATF. The decision was made following a field inspection that took place in Iceland at the end of September, where it was confirmed by experts on behalf of FATF that Iceland had taken measures to satisfactorily meet requirements. The news report can be found here.

Artificiell intelligens ska detektera hatretorik på webben (Finland)
Justitieministeriet har startat projektet “Fakta mot hat för att motverka hatretorik” och i det testas nya verktyg för att bevaka hatretorik på webben. Som en del av projektet pilottestas ett AI-baserat verktyg som utvecklas av Utopia Analytics. Läs mer här.

Beredningen för att tillsätta en rapportör om våld mot kvinnor har inletts (Finland)
Justitieministeriet har inlett beredningen för att inrätta en funktion som rapportör om våld mot kvinnor. Beredningen utförs som tjänsteuppdrag. De viktigaste intressegruppernas synpunkter på bland annat uppgiftens innehåll och vem som ska svara för verksamheten samlas in genom ett hörande i början av november. Läs mer här.

Program för bekämpning av våld mot kvinnor och utlysning av understöd (Finland)
I programmet för bekämpning av våld mot kvinnor 2020-2023 betonas vikten av att ingripa i digitalt våld och hedersrelaterat våld. Det är också viktigt att utbilda de myndigheter som deltar i straffprocessen och utveckla program för att stoppa våldet. Läs mer här. Den första utlysningen av finansiering inom programmet har inletts. Justitieministeriet beviljar statsunderstöd för att genomföra åtgärder enligt programmet. Under den första ansökningsomgången 22.10.–30.11.2020 beviljas sammanlagt 400 000 euro i statsunderstöd. Läs mer här.

Justitieministeriet går igenom utlåtandena om reformen av lagstiftningen om sexualbrott – ett av de centrala målen är att förstärka skyddet för barn (Finland)
En arbetsgrupp tillsatt av justitieministeriet lade i juli fram ett förslag till reform av lagstiftningen om sexualbrott. På grund av den livliga diskussion som frågan väckt vill justitieministeriet precisera vissa uppgifter som förekommit i offentligheten om arbetsgruppens förslag om straff för sexualbrott mot barn. Läs mer här.

Straffbarheten för penningtvätt utvidgas (Finland)
Ändringar i strafflagen föreslås så att de kompletteringar som EU:s direktiv om penningtvättsbrott förutsätter tas in i lagen. Genom att lagen kompletteras utvidgas straffbarheten för döljande av vinning som förvärvas genom brott. Regeringen har överlämnat en proposition om detta till riksdagen. Läs mer här.

Utlysning av statsunderstöd för förebyggande av våldsbejakande radikalisering (Finland)
Justitieministeriet utlyser specialunderstöd för verksamhet som stöder förebyggande av våldsbejakande radikalisering 2021. Ansökningstiden går ut den 31 november 2020 kl. 16.15. Läs mer här.

CPT gav sina preliminära iakttagelser om inspektionen av slutna inrättningar (Finland)
Europeiska kommittén mot tortyr och omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning (CPT) har rapporterat om sina preliminära iakttagelser från sin inspektionsresa i Finland i september. Läs mer här.

Rökförbud i slutna fängelser föreslås (Finland)
Det föreslås ett totalförbud mot rökning i slutna fängelser. I öppna anstalter tillåts rökning utomhus på platser avsedda för rökning. Regeringen har överlämnat en proposition om detta till riksdagen. Läs mer här.

Förslag: finansiering av en enskild terrorist ska kriminaliseras (Finland)
Regeringen föreslår ändringar i lagstiftningen om finansiering av terrorism. I strafflagen föreslås en ny bestämmelse enligt vilken det är straffbart att finansiera en enskild terrorist. Läs mer här.

Arbetsgrupp utreder ändringar i bestämmelserna för att bekämpa smittsamma sjukdomar i verkställigheten av påföljder (Finland)
Justitieministeriet har tillsatt en arbetsgrupp som ska utreda om det finns behov av att ändra bestämmelserna om myndigheternas befogenheter i verkställigheten av straff för att bekämpa smittsamma sjukdomar. Läs mer här.

Rapport om säkerheten i de finländska glesbygderna har färdigställts
Rapporten sammanställer aktuell information om fenomen och utmaningar som påverkar områdenas säkerhet. Rapporten innehåller fem åtgärdsrekommendationer för att öka säkerheten och trygghetskänslan i områdena. Rapporten har utarbetats genom samarbete i Harvaturva-nätverket, som samordnas av inrikesministeriet. Läs mer här.

Seks nye kapitler færdige i den nye Straffelov (Färöarna)
Seks kapitler er nu blevet opdateret og oversat til færøsk i den nye straffelov. Lagmanden har lagt dem for Lagtinget. I 2015 vedtog Lagtinget at Landsstyret skulle opdatere og oversætte Straffeloven til færøsk, så den passede til Færøske forhold. Arbejdet forventes færdigt i 2021.

*****************************************************************************
4. Nyheter från nordiska myndigheter och /eller statliga forsknings- och utredningsinstitutioner

Brottsförebyggande rådet (Brå) (Sverige)
Oro över brottsligheten ökar bland unga män
Den svenska Nationella trygghets­undersökningen (NTU) 2020 som Brottsförebyggande rådet nyligen har publicerat visar att otryggheten och oron för brott har generellt ökat något. Mest ökar oron bland unga män, där bland annat oro för att utsättas för personrån ökat tydligt. Förtroendet för rättsväsendet har ökat och störst förtroende har polisen.

Brottsoffermyndigheten (Sverige)
Brottsoffermyndigheten på Barnrättsdagarna 2020 i Örebro
Brottsoffermyndigheten medverkar som utställare och med en föreläsning på Barnrättsdagarna den 23-24 november 2020. Föreläsningen har titeln “Barn som bevittnar brott – ett steg framåt med en ny lagstiftning?”

Det Kriminalpræventive Råd (Danmark)
Hæleri er rykket online
Alene i 2019 købte omkring 250.000 danskere stjålne varer for cirka 2 milliarder kroner. Tidligere blev danskerne tilbudt hælervarer på barer og arbejdspladser, men nu sker det især på internettet, dokumenterer en omfattende undersøgelse af det danske hælermarked.

Kriminalforsorgen (Danmark)
Kriminalforsorgen etablerer sikkerhedstaskforce i Herstedvester Fængsel
Kriminalforsorgen har etableret en operativ sikkerhedstaskforce, som skal identificere mulige sikkerhedsudfordringer og iværksætte initiativer for at øge sikkerheden i Herstedvester Fængsel. Det sker på baggrund af, at det tirsdag den 20. oktober 2020 lykkedes en livstidsdømt indsat at undvige fra fængslet.

Rådet för brottsförebyggande (Finland)
Familjelägerverksamhet för fångar är vinnare i i den finländska tävlingen om det bästa brottsförebyggande projektet
Vinnare i den nationella tävlingen om det bästa brottsförebyggande projektet 2020 är familjelägerverksamheten inom projektet “Ehjä perhe” som arrangeras av Kriminaalihuollon tukisäätiö, en stödstiftelse inom kriminalvården. Familjelägren stöder fångarna i att avhålla sig från brottslighet och strävar efter att förebygga generationsöverskridande brottslighet. Läs mer här

Institutet för hälsa och välfärd (THL) (Finland)
Var tredje person som ringde Nollinjen sökte hjälp för våld i nära relationer för första gångenNollinjen har visat sig vara en lyckad tjänst med låg tröskel för personer som upplevt våld i nära relationer. I THL:s utvärderingsundersökning utreddes bakgrundsfaktorerna och innehållet i cirka 10 300 Nollinjen-samtal om våld i nära relationer. Undersökningen visade att för var tredje person som ringde var Nollinjen den första tjänsten från vilken de sökt hjälp för våld. Läs mer här.

Över hälften av brott- och tvistemål som hänvisades till medling var våldsbrott (Finland)
Antalet brott- och tvistemål som hänvisats till medling minskade ifjol. Över hälften av alla mål som hänvisades till medling var våldsbrott, men de regionala skillnaderna var stora. Läs mer här.

Brottspåföljdsmyndigheten (Finland)
Ledarskap, kompetensutveckling och placering lyfts fram som utvecklingsobjekt i Brottspåföljdsmyndighetens utredning om kvinnliga intagna
I utredningen kartlades kvinnliga intagnas trygghet och säkerhet och hur väl man i sysselsättningarna lyckas tillvarata deras särbehov. Utvecklingsobjekt som lyfts fram är hur man ska leda och organisera arbetet med kvinnliga intagna, utveckla kompetens för kvinnospecifikt arbete och var någonstans man ska ha platserna som är avsedda kvinnor lokaliserade. I utredningen läggs fram förslag till åtgärder för att förbättra situationen för kvinnliga intagna i Brottspåföljdsmyndighetens anstalter. Läs mer här.

Brottspåföljdsmyndighetens kvalitetsundersökning ger vid handen att verksamhetens kvalitet upplevs som bra, medan resurserna och säkerhetshoten bekymrar (Finland)
Resultaten från Brottspåföljdsmyndighetens kvalitetsmätning 2019 har nu publicerats. I kvalitetsmätningen kartläggs kvaliteten i Brottspåföljdsmyndighetens verksamhet och resultaten tillvaratas när det gäller att utveckla verksamheten. Kvaliteten i verksamheten upplevs alltjämt som åtminstone bra. Resurserna och säkerhetshoten är något som sticker ut i resultaten. Läs mer här.

*******************************************************************************
5. Nyheter från universitet och högskolor i Norden

Finansiering av forskning kring straffets konsekvenser i Sverige
Forte har tilldelat Olof Bäckman, professor vid kriminologiska institutionen, 4,9 miljoner kronor för projektet “Straffets konsekvenser i Sverige”, vilket planeras löpa åren 2021-2023. I projektgruppen ingår också Anders Nilsson och Fredrik Sivertsson. Dessutom ska projektet finansiera en doktorand.

Kvinnor i majoritet bakom dödligt våld på 1800-talet i Sverige
Ny historisk forskning utmanar föreställningen om kvinnor som ensidigt offer för våld. I slutet av 1800-talet var kvinnor i själva verket i majoritet vad gäller antalet utövare av dödligt våld. Med hjälp av bland annat gamla hovrättsdomar visas vad som drev kvinnorna att begå våldsdåd, vilka former våldet tog sig och vilka det riktades mot.

Criminology session in Þjóðarspegillinn, annual conference of social sciences in Iceland
New criminological research was presented in the criminological session of the annual conference of social scientist in the University of Iceland on October 30th. Due to the corona virus and strict public health measures the conference was held online through Zoom meetings. Attendance to the criminological session was very good. Professor Helgi Gunnlaugsson in collaboration with Jónas Orri Jónasson presented findings from the latest results in a series of surveys on cyber crime victimization. Three masters students presented their final thesis. Þórunn Kristjánsdóttir presented findings from her qualitative study into police officers stress factors related to police use of force. Kristín Björk Hilmarsdóttir presented her research into the life course challenges faced by prisoners on release. She interviewed former prisoners to get insight into the process of rehabilitation and the factors that helped them turn the page. Sara Mjöll Vatnar Skjaldardóttir took guests on a journey through the Icelandic online narcotics market, and described the rapid developments in the use of social media and communication apps for buying and selling drugs.

Medel till forskning om hur sociala normer påverkar polisens bedömningar av alkoholpåverkade vittnen och brottsoffer
I ett nytt projekt ska Angelica Hagsand, forskare i psykologi, tillsammans med kollegan Magnus Bergquist kombinera forskningsområdena rättspsykologi, alkoholforskning, socialpsykologi och normforskning för att undersöka hur informella sociala normer inom Polismyndigheten påverkar bedömningar av alkoholpåverkade vittnen och brottsoffer.

Nytt forskningsprojekt undersöker polisens användning av digital övervakning
Den ökade digitaliseringen och utvecklingen av artificiell intelligens, AI, möjliggör kraftfull övervakning på helt nya sätt för polisen med stora förväntningar på att öka säkerheten i samhället. Informatikforskaren Marie Eneman har beviljats 3,6 miljoner kronor från Forte för att undersöka vilka olika möjligheter och dilemman som ny digital övervakningsteknologi kan föra med sig för poliser i deras arbete, samt hur de hanterar dilemman som uppstår.

Polisyrkeshögskolans Årsrapport visar att antalet brottsmisstankar om hets mot folkgrupp har tredubblats
Enligt rapporten registrerades det i Finland i fjol sammanlagt 899 brottsanmälningar som kategoriserades som misstänkta hatbrott, vilket är något färre än 2018. Hatbrotten kategoriserades enligt motiv och de flesta hatbrottsanmälningarna omfattade särdrag som gäller etnisk eller nationell bakgrund, sammanlagt 650 sådana anmälningar, vilket är något fler än året innan.

Ny polisutbildning i Sverige på distans
En ny distansvariant av polisutbildningen startar vid Malmö universitet höstterminen 2021.

**********************
6. Övriga nyheter

Omfattande brottshelhet gällande dataintrång mot privat psykoterapicenter i Finland
Ett privat psykoterapicenters klientuppgifter misstänks ha blivit bestulna i samband med dataintrång åren 2018 och 2019. En anonym utpressare har krävt en lösensumma på 40 bitcoin eller 450 000 euro för att sluta publicera klientuppgifter. I fallet har hittills gjorts 20 000 polisanmälningar. Polisen utreder fallet som grovt dataintrång,  grov utpressning och grov spridning av uppgifter som kränker privatlivet. Läs mer t.ex. här och här.

Rådet for Socialt Udsatte støtter ikke lovforslag om zoneforbud i Danmark
Ifølge Rådet for Socialt Udsatte har zoneforbuddet sammen med forbuddet mod ”utryghedsskabende”-lejre skabt stor utryghed blandt hjemløse og socialt udsatte mennesker. Derfor støtter Rådet for Socialt Udsatte ikke det lovforslag, der har til formål om at fastholde muligheden for at udstede zoneforbud.

Færre isolationsfængslinger sigte (Färöarna)
Analyse på området, har ført til beslutningen om at anvende isolationsfængsling i langt mindre grad, siger Politimester Michael Boolsen. Afgørelsen kommer i forlængelse af en konference om isolationsfængsling på Færøerne og konsekvenser heraf. Hør indslaget her.

Konference med fokus på isolationsfængsling på Færøerne
Amnesty stod for konferencen den 22 okt. hvor bl.a. Peter Scharff Smith fra Oslo universitet, holdt oplæg om sin forskning og viden om isolationsfængsling. Også var Rikke Jørgensen, Institutionsleder for Kriminalforsorgen, deltog i debatpanelet. Læs mere her.

Standset Tolden med knapt 800.000 kr. (Färöarna)
27 okt. standsede tolderne 2 udlændinge på vej ud af Færøerne med knapt 800.000 kr. i euro, skriver det færøske told og skat væsen, TAKS, på deres hjemmeside. Mistanke er at pengene stammer fra enten hvidvaskning eller fra narkosalg. Sagen er overdraget til politiet.

Stor lønstigning til anstaltsbetjente på vej (Grönland)
De grønlandske anstaltsbetjente kan se frem til en mærkbar lønstigning, der skal udligne lønforskellen på grønlandske og danske tjenestemænd. De årlige tillæg spænder fra 46.800 kr. til 85.000 kr. Aftalen er gældende fra 1. januar 2020, så anstaltsbetjentene kan se frem til en stor førstegangs udbetaling.

Photo: norden.org