NSfK Newsletter October 2021

 

Välkommen till Nordisk Kriminologi 114 (8) 2021 (oktober)

Innehåll i detta nyhetsbrev
1. Nyheter från NSfKs sekretariat & nordiska nyheter i urval
2. Artiklar och publikationer, nordiska forskare
3. Nordiska regeringar, ministerier och Landsstyret (Färöarna)
4. Nordiska myndigheter och /eller statliga forsknings- och utredningsinstitutioner
5. Universitet och högskolor i Norden
6. Övriga nyheter

De nationella bidragen till nyhetsbrevet sammanställs av NSfK nordiska kontaktsekreterare.
Välkommen att bidra till nyhetsbrevet – hör av dig till kontaktsekreteraren i ditt land/område!
Danmark: Tobias Kammersgaard, e-post: kontaktnsfk.dk[at]gmail.com
Finland: Karolina Henriksson, e-post: kontaktnsfk.fin[at]gmail.com
Färöarna: Daisy J Iversen, e-post: Daisy.J.Iversen[at]gmail.com
Grönland: Annemette Nyborg Lauritsen, e-post: anla[at]uni.gl
Island: Jónas Orri Jónasson, e-post: jonas[at]lrh.is
Norge: Marina Hiller Foshaugen, e-post: m.h.foshaugen@[at]jus.uio.no
Sverige: Lisa Flower, e-post: lisa.flower[at]soc.lu.se

Frågor, kommentarer, återkopplingar om NSfKs verksamhet?
Välkommen att kontakta NSfKs sekretariat: carina.johansson[at]criminology.su.se

****************
NSfK byter leverantör av plattform för nyhetsbrev

NSfK byter leverantör av plattform för vårt nyhetsbrev till den Sverige-baserade leverantören Paloma. Bytet motiveras av att fler funktioner blir tillgängliga samt en strävan att så långt som möjligt samarbeta med leverantörer baserade i Norden.

Nyhetsbrevet följer i alla fall inledningsvis samma lay-out som hittills.
Nyhetsbrevet med ny leverantör börjar publiceras senast fr o m december månads nyhetsbrev – dvs det som utkommer i januari 2022.

Vi hoppas förstås att du fortsätter att prenumerera på NSfKs nyhetsbrev. Om du väljer att fortsätta behöver du nu inget göra, endast ivrigt vänta på nästa Nyhetsbrev.
Om du väljer att avsluta prenumerationen så går det enkelt att avprenumerera redan nu – liksom självklart också på den nya plattformen.

******************************************************************
1. Nyheter från NSfKs sekretariat & nordiska nyheter i urval

NSfK forskningsstöd 2022 
Ansökningsperiod 25 oktober-26 november 2021 kl 15.00 CET
I utlysningen för 2022 välkomnar Samarbetsrådet för NSfK ansökningar för projekt av nordisk kriminologisk relevans, inklusive projekt om brott och brottsbekämpning i de nordiska länderna i samband med covid-19 pandemin.
Ansökan görs på engelska och i NSfKs Ansökningsportal.

* Välkomna att bekanta er med
Utlysningen av NSfK Forskningsstöd 2022
och
Guidelines for NSfK Research and Travel Grants 

NSfK resestöd – nästa DL 19 november!
Du kan ansöka om NSfKs resestöd löpande när som helst under året, men beslut om resestöd fattas två gånger per år.
Höstens beslutsdatum är den 26 november och då beslutas om tilldelning för ansökan som lämnats in senast den 19 november.
Du kan också ansöka om stöd för deltagarkostnader för digitala kurser och konferenser.

Varmt välkommen med din ansökan!

Ny NSfK kontaktsekreterare för Norge – Varmt välkommen Marina Hiller Foshaugen!
Doktorand Marina Hiller Foshaugen är ny kontaktsekreterare för Norge sedan 1 november.

Nytt inlägg på Nordic Criminology Blog
Drug policy in Iceland: A paradigm shift in sight? av Helgi Gunnlaugsson, Professor of Sociology, University of Iceland

*******
Lediga tjänster inom kriminologi i Norden
– At least one professor of Sociology of Law at Lund University.

– Kriminologiämnet vid Örebro universitet söker en lektor i kriminologi för tillsvidareanställning.

Seminarier och konferenser
Risky Places for crime – seminar series 2021:
* 11th November: Dr Shannon Linning “Reversing Risky Facilities and Re-Thinking Radiating Effects”
* 24th November: “Geoprivacy insitiative: Geoprivacy, confidentiality and data sharing in research & practice.”

18 november: Webinarium om vold i nære relasjoner
Konfliktrådet (Norge) arrangerer en nasjonale konferansen om å forebygge av vold i nære relasjoner.

25 november: Seminarium om digitalt våld mot kvinnor (på finska och engelska)
Finlands Justitieministerium i samarbete med Kvinnoorganisationernas Centralförbund uppmärksammar den Internationella dagen mot våld mot kvinnor och ordnar ett seminarium om digitalt våld. Evenemanget är en del av regeringens program för bekämpning av våld mot kvinnor.

6 december: Våld i nära relationer – forskning som ger praktisk nytta
Brottsoffermyndigheten (Sverige) websänder en konferens där ny kunskap och nya perspektiv inom området våld i nära relation presenteras.
Detta är en repris av en webbsändning som hölls den 18 oktober.

Podcasts
Brottslingen – Anekdot
Varför hårdare straff? – Anekdot
Det koldeste fængsel
Danmarks Radio har udgivet en podcast-serie på fire afsnit, hvor lytteren kan følge hverdagen i Grønlands første lukkede anstalt. Om serien skriver DR: ”I den her serie kommer du tæt på virkeligheden bag betonmurene i et af rigets mest særprægede fængsler”.  

Tack att ni bidrar till att sprida kriminologiska nyheter i Norden även via sociala medier!
Här hittar ni NSfK:
Twitter: @NSfKorg
Facebook: @NSfk.org

****************************************************
2. Avhandlingar, böcker, artiklar och publikationer, nordiska forskare

Avhandlingar:
Tove Nyberg: Justice for children associated with armed violence, a socio-legal study on Colombia.

Böcker och antologier
Baumbach, T. & Elhom, T. (2021). Straffeprocessens katekismus. Djøf forlag.

Estrada, F., Hörnqvist, M., Nilsson, A., Schoultz, I., & Tham, H. (2021) I rättsstatens sprickor: En vänbok till Janne Flyghed. Stockholms Universitet: Stockholm.

Forskningsartiklar
Branteryd, Fia; Gallo, Carina; Brown, Elizabeth & Svensson, Kerstin (2021) Crime victims, immigrants, and social welfare: Creating the racialized other in Sweden. British Journal of Criminology. DOI:10.1093/bjc/azab089

Camacho Doyle, M., Gerell, M., & Andershed, H. (2021). Exploring Violent and Property Crime Geographically: A Comparison of the Accuracy and Precision of Kernel Density Estimation and Simple Count. Nordic Journal of Studies in Policing8(01), 1-21.

Camacho Doyle, M., Gerell, M., & Andershed, H. (2021). Perceived Unsafety and Fear of Crime: The Role of Violent and Property Crime, Neighborhood Characteristics, and Prior Perceived Unsafety and Fear of Crime i tidskriften Deviant behavior, 1-19.

Ceccato, V. & Meško, G. (2021). Special Issue: Crime, Fear of Crime and Environmental Harm in Rural Areas. International Criminology.

Ceccato, V., Solymosi, R., & Müller, O. (2021). The Use of Twitter by Police Officers in Urban and Rural Contexts in Sweden. International Criminal Justice Review

Ladenburg, J., Larsen, B. Ø., Berger, N. P., & Olsen, L. (2021). Who is watching out for me? Quantifying fear of crime mitigation attributes using a choice experiment approach among adolescents and their parents. i Journal of Choice Modelling.

Schoultz, I., & Flyghed, J. (2021). Performing unbelonging in court. Observations from a transnational corporate bribery trial—a dramaturgical approach i tidskriften Crime, Law and Social Change.

***********************************************************************
3. Nyheter från de nordiska regeringarna, ministerier, Landsstyret (Færøerne) och Naalakkersuisut (Grønland)

Utredningar och rapporter
Evaluering af Politikadet Junior (Danmark)
Ny rapport af Justitsministeriets Forskningskontor evaluerer den kriminalpræventive virkning af Politikadet Junior i Københavns Vestegns Politi. Evalueringen af Politikadet Junior er baseret på oplysninger om 150 unge, der har gennemført et forløb af Politikadet Junior i 2015-2019.

Justitsministeriet lavet rapport om færøske fængselsforhold (Færøerne)
Dansk Justitsministeriet har lavet en rapport om færøske fængselsforhold. En arbejdsgruppe bestående af færøske og danske embedsfolk har arbejdet på rapporten.
Rapporten belyser aktuelle forhold og udfordringer i Mjørkadali, og hvilke løsninger kan bruges på stedet. Færøerne har ikke et Fængsel, men arresthus der både bruges til kort tidsafsonere og varetægt. Rapporten kommer med konkrete forslag til renovering af aktuelle bygninger. Der er dog en ny fængselsbygning, der kan varetage behovet hos indsatte på Færøerne. Læs på Lagmandskontorets hjemmeside her

*********
International interesse for Kriminalloven (Grønland)
I et svar på et § 37-spørgsmål skriver Naalakkersuisoq for justitsområdet, at kriminalloven har international bevågenhed. Interessen for kriminalloven skyldes især, at kriminalloven bygger på resocialiserings- og gerningsmandsprincippet.

Ændringer af Kriminalloven på Inatsisartuts efterårssamling (Grønland)
Utredningar och rapporter
På efterårssamlingen skal det grønlandske parlament tage stilling til to forslag om ændringer af kriminalloven:
– Pkt. 148: Partiet Demokraatit stiller forslag om, at Naalakkersuisut pålægges at kontakte rigsmyndighederne, med henblik på at indføre en paragraf i kriminalloven, der ulovliggør digital grooming. Forslaget kan læses i sin helhed her.

– Pkt. 157: Naalakkersuisoq for justitsområdet indstiller til Inatsisartutbeslutning om, at Grønlands Selvstyre tilslutter sig Udkast til Forslag til Lov om ændring af kriminallov for Grønland og retsplejelov for Grønland. Forslaget indebærer blandt andet indførelse af behandlingspladser for seksualkrænkere i anstalten i Nuuk og forhøjelse af foranstaltningsniveauet for voldtægt af mindreårige. Forslaget kan læses i sin helhed her.

********

Justitieministeriet samlar in preciserande expertsynpunkter på utkastet till sexualbrottslagstiftning (Finland)
Beredningen av en totalreform av sexualbrottslagstiftningen har fortsatt utifrån den omfattande remissbehandling som ordnades för ett år sedan. Den mångsidiga respons som samlades in har beaktats i den fortsatta beredningen. De viktigaste preciseringarna gäller bestämmelserna om våldtäkt och bestämmelserna om sexualbrott mot barn. Justitieministeriet ber nu vissa centrala experter om preciserande synpunkter på lagutkastet.

Skyddet mot psykiskt våld ska stärkas i Sverige
Justitiedepartementet har i dag beslutat att ge en utredare i uppdrag att lämna förslag på hur det straffrättsliga skyddet mot psykiskt våld kan stärkas. Uppdraget är en del av regeringens åtgärdspaket för att intensifiera arbetet mot mäns våld mot kvinnor.

12,7 mio. kr. til rettighedsskoler i udsatte boligområder (Danmark)
Ny pulje på 12,7 mio. kr. skal støtte oprettelse af rettighedsskoler i eller nær de boligområder, som er på regeringens ghettoliste fra 2020. Rettighedsskolerne skal give skolens børn øget viden om FN’s Børnekonventionen og om børns rettigheder i Danmark. Samtidig er hensigten, at børnene opnår øget kendskab til, hvor de kan få støtte, rådgivning og hjælp, hvis de eller børn, de kender, skulle have brug for det.

Nye indsatser mod radikalisering i fængslerne (Danmark)
En særlig afdeling til terrordømte, mere systematisk risikovurdering af radikaliserede og hurtigere udsendelser af udviste terrordømte og radikaliserede indsatte. Sådan lyder nogle af anbefalingerne fra en indsatsgruppe, nedsat af Justitsministeriet, for hvordan Danmark fremover skal styrke indsatsen mod ekstremistiske indsatte.

*****************************************************************************
4. Nyheter från nordiska myndigheter och / eller statliga forsknings- och utredningsinstitutioner

Utredningar och rapporter
Ny BRÅ rapport studeras vilka åtgärder som kan vidtas i samhället för att motverka våld i ungas parrelationer. Kunskapen som finns idag gällande våld i nära relationer, liksom det förebyggande och stödjande arbetet mot detta våld, utgår oftast från ett vuxenperspektiv. Därför riskerar våld i ungas egna parrelationer att inte uppmärksammas tillräckligt

Politikernas trygghetsundersökning 2021 beskriver förtroendevaldas utsatthet för trakasserier, hot och våld i deras egenskap av förtroendevalda under 2020. Rapporten ger en bild av utsattheten, vilka som utsatts och av vem samt vad motivet kan ha varit.

Nationella trygghetsundersökningen 2021 (Sverige)
NTU är en årligen återkommande nationell brottsoffer- och trygghetsundersökning. Underlaget utgörs av cirka 74 000 personer som genom post- och webbenkäter har svarat på frågor om utsatthet för brott, otrygghet och oro för brott, förtroende för rättsväsendet och erfarenheter av kontakter med rättsväsendet.
**********
Uppdaterad sammanställning av polisforskningen i Sverige 2020.
Nu är Polisbibliotekets databas Justitia uppdaterad med svensk polisforskning från 2020.

Politiforeningen utilfreds med politiets arbejdsforhold (Færøerne)
Politiforeningen har sendt et brev til folketinget, hvor de utilfredsstillende forhold for politiet på Færøerne belyses. Færøsk politi hører under det danske politi. Færøsk politi er bagud når det gælder nutidens IT teknologi og også når det gælder politiets styrke. Siden 2014 har mandskabet oplevet 9% nedgang og jævnfør flereårsaftalen var et af punkterne at styrke politiets beredskab i Danmark. Færøerne ser ikke ud til at komme i betragning. Flerårssamtalen nævner bl.a at styrke politistyrken, men Færøerne ser ikke, at de indgår i den aftale. Dansk Politi fik IT systemet POLSAS i 1990´erne, et program der fortsat ikke er kommet til Færøerne. Årsagen er at Retshåndhævelsesloven som er gældende i Danmark, ikke gælder på Færøerne. Til trods for at Færøsk politi ikke er opgraderet på niveau med dansk politi, er der også fremgang. Politiet har fået ny politistation og ny skydebane bliver taget i brug snart. Interview på færøsk kan høres her

Utbildning behövs i det lokala brottsförebyggande arbetet (Finland)
Vid uppföljningen av det nationella programmet för brottsförebyggande 2016–2020 framkom de lokala aktörernas utbildningsbehov. Det är också viktigt att i allt högre grad engagera organisationerna i samarbetet runt om i Finland.

Anmeldelser for vold mod privatperson stiger igen (Danmark)
Antallet af anmeldte voldsforbrydelser mod privatperson har været markant lavere end normalt under COVID-19, men lader nu til at bevæge sig tilbage til niveauet før COVID-19. I årets tredje kvartal blev der anmeldt knap 6.600 voldsforbrydelser i alt, når der er korrigeret for sæsonudsving. Det svarer til en stigning på næsten 3 pct. i forhold til anmeldte voldsforbrydelser i andet kvartal 2021. Stigningen skyldes særligt flere anmeldelser for vold mod privatperson, som steg 8 pct.

Polisen stärker förebyggande arbete med romer
Till stöd för samverkan mellan polis och romer har Polisstyrelsen sammanställt publikationen Poliisi ja romanit – yhdenvertaisuuden ja yhteistyön kysymyksiä (Polisen och romerna – frågor om likabehandling och samarbete).

Kriminalitetsforebyggende helhedsplan (Færøerne)
Lagmanden har tidligere på året, sat sammen en arbejdsgruppe der skal komme med forslag til en helhedsbred. Planen skal indeholde tiltag der skal være kriminalitetsforebyggende. Formanden for arbejdsgruppen Gudrun M. Nolsøe oplyse,r at planen skal være færdig 1 nov. 2021.

Der er brug for mere kontrol med offentlige myndigheders brug af kunstig intelligens (Danmark)
Borgernes rettigheder og retssikkerhed skal beskyttes bedre, når offentlige myndigheder benytter kunstig intelligens. Institut for Menneskerettigheder giver i ny rapport konkrete anvisninger til, hvordan det bør gøres.

Ny guide hjälper vid medling av brott inom handeln (Finland)
Rådet för brottsförebyggande, Finsk Handel rf och Stationens Barn rf har utarbetat en guide för medling av butiksstölder. Syftet med webbguiden är att uppmuntra dem som jobbar inom handeln att pröva på medling.

Nye tidsgrænser fjerner ikke risikoen for menneskeretsbrud (Danmark)
Med et nyt lovudkast vil regeringen nedbringe brugen af tvang i psykiatrien. Det er et positivt initiativ, men er ikke nok til at forhindre brud på grundlæggende rettigheder, vurderer Institut for Menneskerettigheder.

Dømte for indbrud begår oftest kriminalitet igen (Danmark)
Blandt personer, der i 2017 blev løsladt fra afsoning eller blev fundet skyldige i en lovovertrædelse, begik 29 pct. en ny lovovertrædelse i løbet af to år. For personer, der havde begået indbrud i beboelse, var tilbagefald til ny kriminalitet mest udbredt. Her havde 50 pct. begået en ny lovovertrædelse i løbet af de første seks måneder, yderligere 14 pct. i løbet af de efterfølgende seks næste måneder og i alt 76 pct. inden for to år.

Fængsler skal bruge tolk i sager om strafcelle mod udenlandske indsatte (Danmark)
Selvom hver tredje indsat ikke har dansk statsborgerskab, bruger danske fængsler sjældent tolk. Det skaber konflikt og svækker udenlandske indsattes rettigheder, konkluderer Institut for Menneskerettigheder i ny rapport.

Lang venteliste til Grønlands anstalter
Ventelisten til Grønlands anstalter er stødt stigende. På landsplan har Grønland en anstaltskapacitet på 154 afsoningspladser, men pt. venter 70 personer på at kunne afsone en anstaltsdom. For et år siden udtalte den danske justitsminister, at han havde iværksat et arbejde med at forhøje foranstaltningsniveauet. Naalakkersuisut for justitsområdet, vil nu undersøge årsagen til den lange venteliste, og hvorfor der pt. intet er sket.

*******************************************************************************
5. Nyheter från universitet och högskolor i Norden

Nyt forskningsprojekt om miljøkriminalitet i Danmark
Center for Global Kriminologi ved Københavns Universitet har modtaget en forskningsbevilling fra DFF (Danmarks Frie Forskningsfond) til det nye projekt Environmental Crime and Illegal Ecologies (ILLECO). Projektet ledes af centerleder Henrik Vigh, og skal undersøge hvordan mineraler bevæger sig fra irregulær minedrift i Ghana, til teknologiske produkter på det globale marked og sidst ender tilbage i Ghana som ulovligt importeret elektronisk affald.

I det nya projektet HAAVA funderar man över mötet med personer i risk för självmord (Finland)
Med det nya projektet Haastavat vuorovaikutustilantet (Utmanande interaktionssituationer) (HAAVA) stöder man genomförandet av den nationella strategin för psykisk hälsa och programmet för suicidprevention (2020–2030). En av åtgärderna innebär ordnande av utbildning för dem som i sitt arbete möter personer som är i risk för självmord eller personer som lider av psykiska störningar.

More than 200 papers at Þjóðarspegilinn (sociology conference at the University of Iceland)
More than 200 papers were submitted to Þjóðarspegillinn, a yearly conference held by the sociological department at the University of Iceland. Follow the link above for abstracts.

Police and society conference
The police and society conference took place in the University of Akureyri in the beginning of this month. Key lecturers included Jerry Ratcliffe. Follow the link above for abstracts.

**********************
6. Övriga nyheter

Icelanders support decriminalization of drugs
New research conducted by Helgi Gunnlaugsson and Jonas Orri Jonasson shows that most Icelanders oppose sanctions on possession of small quantities of drugs. However, most Icelanders are against legalization of marijuana.

100 kg of marijuana seized in Iceland in 2021
The Icelandic police and customs has seized around 100 kg of marijuana this year, which is about/around the same amount as for the whole year of 2020.

Thirteen human trafficking cases in one year (Iceland)
Thirteen human trafficking cases were reported to Bjarkahlíð (Family Justice Center for Survivors of Violence). Only one of the victims understood Icelandic, highlighting the scope of the issue.

Nineteen victims of gang rape in Iceland in 2021
Nineteen victims of gang rape (more than two perpetrators) have sought emergency care for victims of sexual violence in 2021, which is an increase from previous years.

Man sentenced to 16 years in prison for murder (Iceland)
A man has been sentenced to 16 years in prison for shooting another man earlier this year. The prosecutor had asked for a longer sentence since the murder had been premeditated.

Möten
Dansk Kriminalistforening: Vold i nattelivet – og hvad vi kan lære af Corona-nedlukningerne
24. november kl. 17:00 – 19:00

Mødet vil blive indledt med et kort oplæg om den generelle udvikling i kriminalitet under Corona-nedlukningerne, hvorefter Anders Ejrnæs og Rune H. Scherg (hhv. professor, MSO og gæsteforelæser ved RUC) vil fortælle om deres forskning, hvor de har undersøgt geografiske mønstre i den nattelivsrelaterede vold før og under nedlukningerne. Jonas Mannov og Flemming W. Jensen fra Det Kriminalpræventive Råd vil fremlægge nogle strategier for forebyggelse af nattelivsrelateret vold, set i lyset af den læring, Corona-nedlukninger har bibragt.