NSfK Newsletter September 2021

 

 

Välkommen till Nordisk Kriminologi 114 (7) 2021 (september)

Innehåll i detta nyhetsbrev
1. Nyheter från NSfKs sekretariat & nordiska nyheter i urval
2. Artiklar och publikationer, nordiska forskare
3. Nordiska regeringar, ministerier och Landsstyret (Färöarna)
4. Nordiska myndigheter och /eller statliga forsknings- och utredningsinstitutioner
5. Universitet och högskolor i Norden
6. Övriga nyheter

De nationella bidragen till nyhetsbrevet sammanställs av NSfK nordiska kontaktsekreterare.
Välkommen att bidra till nyhetsbrevet – hör av dig till kontaktsekreteraren i ditt land/område!
Danmark: Tobias Kammersgaard, e-post: kontaktnsfk.dk[at]gmail.com
Finland: Karolina Henriksson, e-post: kontaktnsfk.fin[at]gmail.com
Färöarna: Daisy J Iversen, e-post: Daisy.J.Iversen[at]gmail.com
Grönland: Annemette Nyborg Lauritsen, e-post: anla[at]uni.gl
Island: Jónas Orri Jónasson, e-post: jonas[at]lrh.is
Norge: Per Jørgen Ystehede, e-post: p.j.ystehede[at]jus.uio.no
Sverige: Lisa Flower, e-post: lisa.flower[at]soc.lu.se

Frågor, kommentarer, återkopplingar om NSfKs verksamhet?
Välkommen att kontakta NSfKs sekretariat: carina.johansson[at]criminology.su.se

******************************************************************
1. Nyheter från NSfKs sekretariat & nordiska nyheter i urval

NSfK forskningsstöd 2022 – en liten Q&A
Det är med glädje vi noterar att forskare hör av sig med frågor ang NSfK forskningsstöd 2022.
På sekretariatet samlade vi ihop några av de frågor vi fått och delar dem samt allmän information om forskningsstödet som vi önskar lyfta.

* Ansökningsperiod 25 oktober-26 november 2021
I utlysningen för 2022 välkomnar Samarbetsrådet för NSfK ansökningar för projekt av nordisk kriminologisk relevans, inklusive projekt om brott och brottsbekämpning i de nordiska länderna i samband med covid-19 pandemin.

Ansökningsformuläret hittar ni i NSfK Ansökningsportal då ansökningsperioden öppnar den 25 oktober.
Klicka här för länk till portalen.
Ifall ni inte redan har ett användarkonto i portalen och överväger att ansöka om NSfKs forskningsstöd så rekommenderar vi att ni redan nu skapar ett konto.

Välkomna att bekanta er med
Utlysningen av NSfK Forskningsstöd 2022
och
Guidelines for NSfK Research and Travel Grants 

* Höjt maxbelopp för samnordiska forskningsprojekt: 2 miljoner NOK.
Det tf höjda beloppstaket är ett sätt att uppmärksamma Jubileumsåret NSfK 60 år.

Om NSfK forskningsstöd
– NSfK uppmuntrar forskare som är i början av sin karriär att ansöka om forskningsstöd – alternativt att de inkluderas i ansökan.
– NSfK vill lyfta möjligheten att ansöka om ekonomiskt stöd upp till 100 000 NOK för arbetsgruppsmöten och kontaktseminarier för gemensamma nordiska perspektiv.
– För projektets nordiska relevans ombeds sökande visa att hen har kännedom om den nordiska forskningssituationen på området och bl a visar på vilka studier som har gjorts.
– Sökande ska beskriva hur projektet avses att tillgängliggöras för policymakers.
– Den forskning för vilken stödet är avsett ska bedrivas av forskare som är verksam i ett eller flera av de nordiska medlemsländerna
.
* Rådet har gjort flera insatser för att förenkla formuläret; generella frågor om projektet såsom bakgrund, syfte, frågor, teori, metod, kriminologisk eller kriminalpolitisk relevans, projektperiod, ”output”, finansiering samt ett fåtal bilagor.

* Vi ber er speciellt uppmärksamma att NSfKs max gräns för OH är 20% på lönekostnader.

Varmt välkomna med er ansökan!

NSfKs digitala seminarium om Sexual Violence in the Nordic Countries finns tillgängligt på YouTube (länk till introduktion och filmerna på NSfKs web)
I fall ni tidigare missade eller om ni på nytt önskar ta del av den intressanta diskussionen mellan några av de främsta experterna på sexuellt våld i Norden så finns hela seminariet (i två delar) publicerat på NSfKs YouTube kanal.

Ni har noterat?
Save the Date: NSfKs Forskarseminarium 2022 den 9-12 maj
Tema: Crime and Crisis in the North
past / present / future

Nordic Criminology Blog
Fatta tangentbordet och dela er forskning eller recensioner av artiklar, böcker ni läst eller tankar om kriminologi i största allmänhet via Nordic Criminology Blog, som drivs i samarbete mellan NJC och NSfK.
De senaste bloggposterna:

* Flemming Balvig, professor emeritus vid Köpenhanms Universitet, Henrik Tham, professor emeritus vid Stockholms Universitet samt Helgi Gunnlaugsson, professor vid Islands Universitet svarar på kritik mot deras studie om The Public Sense of Justice i Skandinavien i blogg posten The public sense of justice in Scandinavia: A reply to a misinformed critique 

* Tine Fuglsang and Signe Bechmann Hansen, heads of section at the Research Division at the Danish Ministry of Justice: Evaluating the Danish Youth Crime Board

Homicide and Modernization in the European Outer Zone – The Case of Finland and Iceland
Findings from a study conducted by Lehti, Martti, Kivivuori, Janne, Bergsdóttir, Guðbjörg S. and Jónasson. Jónas O. comparing homicide data from Iceland and Finland has been published.
The project was funded by NSfK and is a part of a larger project regarding homicide data in the Nordic countries.

Årets tema för European Crime Prevention Award (ECPA): Förebygga mobbning bland barn och ungdomar – på och utanför nätet
Vinnarna i de nationella deltävlingarna:
I Finland
Uleåborgprojekt för trygghetskompetens vann årets brottsförebyggande tävling i Finland

Utbildning om trygghetskompetens inom projektet Turvallinen Oulu (Tryggt Uleåborg) har vunnit den nationella brottsförebyggande tävlingen 2021. Temat var förebyggande av mobbning och våld mot minderåriga.

I Sverige
Gävles arbete mot mobbning får pris för bästa brottsförebyggande insats
Gävle kommun och Högskolan i Gävle har tillsammans utvecklat Gävlemodellen, som fått ned andelen mobbade i skolorna och kommunen ligger nu runt 40 procent lägre jämfört med riket som helhet.

Nytt forskningsresultat i Danmark: Konfliktråd virker overvældende godt
Delresultatet fra et unikt og stort dansk forskningsprojekt om konfliktråd ligger klar. I syv danske politikredse har forskerne i perioden 2018 til 2020 indsamlet data fra 88 møder mellem gerningspersoner og ofre i straffelovssager om blandt andet vold, trusler, røveri og indbrud. De positive effekter er næsten overvældende. Kun tre procent af deltagerne blandt ofre og gerningspersoner kalder konfliktrådet mislykket, og 75 procent mener, at det er decideret vellykket. 85 procent svarer, at de fik det ønskede ud af at deltage. 95 procent af deltagerne er enige om, at det er god borgerservice.

Poddar
Poddcast: ”Goda Resultat I Skolan Är Ett Vaccin Mot Allvarligare Brottslighet” NSfKs ordförande, professor Felipe Estrada, Stockholms Universitet i Samhällsvetarpodden.

Podd: Kriminologene
Programleder professor Thomas Ugelvik, Universitetet i Oslo, intervjuer andre kriminologer om deres egen og andres forskning.
Nye podcastepisoder med blant andre Martin Nøkleberg, Mareile Kaufmann og Sveinung Sandberg

Här hittar ni NSfK på sociala medier:
Twitter: @NSfKorg
Facebook: @NSfk.org

****************************************************
2. Avhandlingar, böcker, artiklar och publikationer, nordiska forskare
Avhandlingar:
Franzén, Alexandra (2021). “Brottslingar av en mycket speciell sort. Spionskandalen som en maktkamp mellan visselblåsare, grävande journalister och underrättelsetjänster“. Lunds Universitet: Sociologiska Institutionen.

Fredriksson, Tea. (2021) The Horror-Storied Prison: A Narrative Study of Prison as an Abject and Uncanny Institution. Stockholms universitet: Kriminologiska institutionen. Stockholms universitet.

Böcker och antologier
Alm, Veronika Burcar (2021). Skildringar av syskonvåldMalmö: Bokbox Förlag.

Björk, Micael (2021) Ordningsmakten i stadens periferi. En studie av polisiära gänginsatser i Göteborg, 2004–2005. Med en ny prolog 2021. Stockholm/Höör: Brutus Östlings bokförlag Symposion. (utan länk)

Hean, Sarah, Johnsen, Berit, Kajamaa, Anu & Klotzer, Laure (editors): Improving Interagency Collaboration, Innovation and Learning in Criminal Justice Systems: Supporting Offender Rehabilitation. Springer. Open Access.
Focuses on collaboration in penal systems in European and Scandinavian countries. Offers practical recommendations and consider the service users. Considers the impact of improved collaboration on those completing their prison sentence.

Kaufmann, Mareile and Leese, Mathias: “Information In-Formation. Algorithmic policing and the life of data” i antologien Automating Crime Prevention, Surveillance, and Military (Editors: Završnik, Ales and Badalič, Vasja). Springer.

Østbø Haugen, Heidi og Skilbrei, May-Len: Håndbok i Forskningsetikk og Databehandling. Fagbokforlaget

Forskningsartiklar
Dahl, Johanne Yttri et alOld, New, Borrowed and Blue – Shifts In Modern PolicingBritish Journal of Criminology.

Dyrlund Wåhlin-Jacobsen, C. & Mikkelsen, E.N. (2021): Udviklingen af kynisme fra politistuderende til betjent: – fokus på kynismens delaspekter og arbejdsmæssige faktorer. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab108(2), 327–342.

Gundhus, Helene O.I.: Shaping Migrants as Threats: Multilayered Discretion, Criminalization, and Risk Assessment Tools. International Journal of Crime, Justice and Social Democracy. Vol 1, no 3. (2021)

Højlund Bræmer, M. ., & Friis Søgaard, T. . (2021). »En mexicansk blondine der sparker røv«: – Imitation og innovation i markedsføring af illegale rusmidler. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab108(2), 380–397.

Juul Holm, C. (2021). Kan et frivilligt samleje være strafbart? – Overvejelser om viljens nye betydning for gerningsindholdet i voldtægtsbestemmelsen. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab108(2), 343–359.

Kaufmann, Mareile og Grue, Jan: “Hva vi snakker om når vi snakker om digitaliseringens politikk. Mareile Kaufmann i samtale med Jan Grue”Nytt Norsk Tidsskrift, 01-02 / 2021 (Volum 38)

Kronkvist, Karl (2021) The effect of target, catchment, and comparison site operationalization on CCTV impact evaluations: methodological considerations from a case studyJournal of Experimental Criminology.

Mjåland, Kristian och Ugelvik, Thomas: Straff, risiko og omdømme – en sammenliknende analyse av kriminalomsorgens strategidokumenter i tidsskriftet Nytt Norsk Tidsskrift, 03 / 2021 (Volum 38)

Rodríguez Goyes, David and South, Nigel: Indigenous Worlds and Criminological Exclusion: A Call to Reorientate the Criminological CompassInternational Journal for Crime, Justice and Social Democracy. Vol 1, no 3. (2021).

Sivertsson, Fredrik, Carlsson, Christoffer & Hoherz. Andreas: Is There a Long-Term Criminogenic Effect of the Exposure to a Paternal Conviction During Upbringing? An Analysis of Full Siblings Using Swedish Register DataJournal of Quantitative Criminology. 

Sollund, Ragnhild: Green Criminology: Its Foundation in Critical Criminology and the Way ForwardThe Howard Journal of Crime and Justice. 

Åkerström, M. and Burcar Alm, V., 2021. Sensitive Stuff and Expressive Caution: Notes on the Research Process in Studies of Ethnicities Associated with CrimeNordic Journal of Migration Research, 11(3), pp.265–283.

Rapporter och övriga publikationer
Hellebust, Marion, Scharff Smith, Peter, Lundeberg, Ingrid, Skilbrei, May-Len: Lengst inne i fengselet – kvinnelige innsatte med behov for helsehjelp

Läs också intervju med rapportförfattarna

***********************************************************************
3. Nyheter från de nordiska regeringarna, ministerier, Landsstyret (Färöarna) och Naalakkersuisut (Grønland)

Utredningar och rapporter
Utredning: Den särskilda bestämmelsen om människohandel används sällan som grund för offrets uppehållstillstånd (Finland)
Diskrimineringsombudsmannen utredde praxis för uppehållstillstånd för offer för människohandel. En central fråga i undersökningen, som beställdes av inrikesministeriet och arbets- och näringsministeriet, var hur sårbarheten hos offren för människohandel har bedömts. Undersökningen visade att bedömningen var mångsidig men varierande. När det gäller positiva beslut var människohandel nödvändigtvis inte den viktigaste grunden för beviljande av internationellt skydd eller uppehållstillstånd.

Resultaten av enkäten om medborgarsäkerhet präglas av coronapandemin (Finland)
Enligt rapporten ”Turvassa 2021. Medborgarsäkerhet i Finland” präglas resultaten av 2021 års enkät om medborgarsäkerhet av erfarenheterna av coronapandemin och pandemins konsekvenser för människors vardag. Människors otrygghetskänsla har ökat något, och förtroendet för framtiden har sviktat i någon mån.

Finland har lämnat sin utredning till kommittén mot tortyr
Finlands regering har lämnat sitt svar till Europarådets kommitté mot tortyr. I svaret redogörs för de åtgärder som myndigheterna har vidtagit med anledning av kommitténs inspektionsbesök hösten 2020.

Forebyggelse af kriminalitet blandt indsatte betaler sig (Danmark)
Ny rapport fra Justitsministeriets Forskningskontor viser, at der er klare positive økonomiske konsekvenser ved indsatser, der hjælper indsatte med at undgå at begå ny kriminalitet samt at komme i beskæftigelse efter løsladelse.

****
Ny nasjonal kontraterrorstrategi i Norge
Regjeringen har utviklet en ny nasjonal kontraterrorstrategi. Strategien, som skal forebygge og motvirke terror, gir en tydelig ramme for arbeidet med kontraterror de neste årene. Regjeringen har lagt stor vekt på arbeidet med beredskap og har fulgt opp alle 22. juli-kommisjonens anbefalinger.

Straffen for seksuelt overgreb skal være hårdere (Færøerne)
Det mener medlemmet, Annika Olsen i Lagtinget. Landsretten har hævet straffen for seksuelle overgreb i de seneste to sager, hvor Retten på Færøerne gav mildere straf.
I den ene sag fik den dømte ydere 2 mdr. straf, og dermed 8 mdr. fængsel for voldtægt og en mand fik hævet straffen fra 3 til 4 ár, for seksuel misbrug af tre drenge.
Selv om den færøske straffelov blev opdateret i 2016, var det ikke præciseret i bemærkninger, at straffen for seksuelle overgreb skal hæves, ligesom i Danmark. Straffen for fx voldtægt, er på Færøerne, kun halvdelen af strafferammen i Danmark.

Förslag: En uppgift som rapportör om våld mot kvinnor inrättas i Finland
Regeringen föreslår att det ska inrättas en självständig och oberoende uppgift som rapportör om våld mot kvinnor. Enligt förslaget är det diskrimineringsombudsmannen som ska vara rapportör. Rapportören ska bevaka våld mot kvinnor och våld i hemmet, ge akt på hur verkningsfull den nationella lagstiftningen är och bevaka hur internationella förpliktelser fullgörs.

Sag om børneprono og seksuelle overgreb, kæret til Østre Landsretten (Færøerne)
En 32-årig mand, fik 1 år og 9 mdr. fængsel, for bla. Børneporno, besiddelse af rusmidler og seksuelle krænkelse, bl.a. af sin egen datter. Manden blev frikendt for voldtægt af egen datter. Sagen har skabt stor røre på Færøerne, grundet den lave dom. Anklagmyndigheden krævede forvaring, sikkerhedsforvaring eller mindst fem og et halvt års fængsel.

Frihet fra vold (Norge)
Regjeringens handlingsplan for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner 2021–2024. Handlingsplanen inneholder 82 tiltak for å styrke innsatsen mot denne kriminaliteten ytterligere.

Sammen mot barne-, ungdoms- og gjengkriminalitet (Norge)
Regjeringen har iverksatt en rekke tiltak som vil bidra til tidlig innsats og å styrke det forebyggende arbeidet innenfor barnevern og helsetjenesten. For å hindre at ungdom begår lovbrudd og hindre gjentagelse er det avgjørende at de får riktig hjelp. Hjelpetilbudet til barn og unge med atferdsvansker, psykiske helseplager, volds- og aggresjonsatferd og skadelig seksuelle atferd skal videreutvikles.

Arbetsgrupp ska se över fängelselagen (Finland)
Justitieministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för att bedöma behoven att ändra fängelselagen och häktningslagen och för att bereda de lagändringar som behövs.

Justitieministeriet begär utlåtanden om effektivisering av besöksförbudet (Finland)
Justitieministeriet ber om utlåtanden om ett förslag för att göra besöksförbudet effektivare än för närvarande. Målet är att bättre slå vakt om offrets rättigheter.

Forslag om indskrænkelse af livstidsdømtes muligheder for kontakt med omverdenen (Danmark)
Med 6 nye initiativer vil justitsminister Nick Hækkerup indskrænke livstidsdømtes og visse forvaringsdømtes mulighed for komme i kontakt med omverdenen, mens de afsoner deres straf. Med initiativerne vil der blive sat en stopper for livstidsdømtes og visse forvaringsdømtes mulighed for frit at indgå i nye relationer, mens de afsoner.

Forslag om øget kontrol for at undgå fangeflugter (Danmark)
Justitsminister Nick Hækkerup har sendt et nyt lovforslag i høring, der skal give flere værktøjer til bl.a. fængselsbetjentene, så fangeflugter i højere grad kan undgås. Det gælder blandt andet øget brug af håndjern og øgede muligheder for at anvende brev- og besøgskontrol over for varetægtsfængslede, der er undvigelsestruede og øget besøgskontrol over for rocker- og bandemedlemmer.

Genomförandet av principen om straffrihet utreds (Finland)
Justitieministeriet har inlett en utredning där man granskar straffrihet för ett brott som ett offer för människohandel har tvingats begå.

Lovforslag om logning skal sikre mere effektiv kriminalitetsbekæmpelse (Danmark)
Regeringen vil med sit lovforslag om logning gå så langt som muligt inden for rammerne af EU-retten for at give politiet de bedste muligheder for effektivt at bekæmpe grov kriminalitet som drab, seksualforbrydelser og bandekriminalitet.

En omfattande förstärkning av hela rättsväsendet (Sverige)
Offensiven för att bekämpa kriminaliteten och öka tryggheten i Sverige fortsätter. I budgetpropositionen för 2022 föreslår regeringen kraftfulla satsningar på de brottsbekämpande myndigheterna, omfattande straffskärpningar och investeringar i det brottsförebyggande arbetet för att barn och unga inte ska dras in i kriminella miljöer. Totalt handlar det om tillskott på över 2,5 miljarder kronor för 2022.

Hæftestraf ændres til fængselsstraf (Færøerne)
27 sept. Kunne der læses på Lagmandskontorets hjemmeside, om lovforslaget. Ændringer skyldes at hæftestraf blev aftaget i 2010, men stadig fremgår i nogle særlove

Ingen organiseret kriminalitet på Færøerne
I forlængelse af flere hændelser som indbrud og ildpåsætning mv, udtaler Michael Boolsen, at kriminalitet på Færøerne er blevet mere kompleks, men ikke organiseret. Flere af de hændelser vi ser, har tilknytning til rusmiljøer.

Increased Funding for Prisoners’ Adaptation to Society (Iceland)
The Icelandic government has funded a new program aimed to aid the adaptation of prisoners in society after a prison sentence. The main focus is to increase education and employment opportunities.

Statistik över utsatthet för brott, trygghet och förtroende för rättsväsendet i utsatta områden ska tas fram (Sverige)
Genom en ändring i 2021-års reglerings­brev ger regeringen Brotts­före­byggande rådet (Brå) i uppdrag att ta fram statistik över utsatt­het för brott, trygghet och förtro­ende för rätts­väsendet i utsatta områden.

Renovations on One of Iceland’s Oldest Prisons
Renovations on one of Iceland’s oldest prisons, Litla Hraun has begun. Litla Hraun is the largest and oldest prison in Iceland, built in 1929 and has room for 87 prisoners. The renovations are crucial since the prison’s facilities have been inadequate for a long time.

Ønsket om modtagelseshus til voldsramte (Færøerne)
Socialministeriet på Færøerne, har sat ønske om modtagelseshus til voldsramte, på næste års finansforslag. I foråret var de nyeste tal fremlagt fra voldsundersøgelserne fra 2020. situationen på Færøerne ligeså dårlig som i vores nabolande.
Der er fremsat ønske om300.000, så forberedelserne af modtagelseshuset kan begynde. Der vurderes at modtagelseshuset kan begynde i slutningen af 2022.

*****************************************************************************
4. Nyheter från nordiska myndigheter och / eller statliga forsknings- och utredningsinstitutioner
Rapporter, studier och statistik

Män utsätts oftare för våld (Sverige)
Statistik som Socialstyrelsen har tagit fram visar att det är tre gånger vanligare att män vårdas till följd av våld jämfört med kvinnor. Totalt var 1 500 personer inskrivna på sjukhus på grund av våld, det vill säga övergrepp av en annan person. Bland män är det i stor utsträckning 15−24-åringar som vårdas för våld medan det bland kvinnor är ungefär lika vanligt i åldern 15−24 år som i åldern 25−44 år.

Ny undersøgelse: Unge anbragt på eget værelse (Danmark)
Hvilken støtte får unge, som er anbragt på eget værelse? Og hvad er omfanget af støtten? Det har Ankestyrelsen set på i en ny undersøgelse.

****
Institutet för hälsa och välfärd, THL, har publicerat en svenskspråkig webbskola för yrkesutbildade om våld i nära relationer och ingripande i våld (Finland)
THL har öppnat en svenskspråkig webbutbildning om våld i nära relationer och ingripande i våld. Motsvarande utbildning på finska publicerades i början av 2019. Webbskolan Ingrip i våld har utarbetats för yrkesutbildade personer som i sitt arbete möter klienter som upplevt våld i nära relationer. Den riktar sig särskilt till personer som arbetar inom social- och hälsovården samt till polisen.

Fysisk vold og seksuelle overgreb mod børn (Danmark)
Hver sjette ung har været udsat for fysisk vold af deres forældre inden for det seneste år, og hver femte har oplevet en uønsket seksuel hændelse. Det belyser denne rapport, som samler den seneste viden om fysisk vold og seksuelle overgreb mod børn og unge.

Institut for Menneskerettigheder bakker op om et lovudkast om at gøre stalking kriminelt (Danmark)
Regeringen foreslår en selvstændig kriminalisering og styrket indsats mod stalking. Institut for Menneskerettigheder finder initiativerne positive, men efterlyser mere tydelighed i lovgivningen.

Forskningsprojekt vil forebygge vold mod ansatte på døgninstitutioner (Danmark)
Ansatte på døgninstitutioner med børn og unge bliver jævnligt udsat for vold og trusler i deres arbejde. Et forskningsprojekt støttet af Arbejdsmiljøforskningsfonden vil nu undersøge, hvad der udløser trusler og voldelige episoder, og hvordan medarbejderne bedre kan forebygge dem.

Ødelægges resocialiseringen når indsatte isoleres i strafcelle? (Danmark)
Forskningsleder ved ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed Lars Højsgaard Andersen skriver i en kommentar om sammenhængen mellem strafcelle og resocialisering.
Indsatsen for at forebygge ny kriminalitet blandt dømte med udviklingshandicap bør styrkes (Danmark)
Ombudsmanden har besøgt 17 botilbud for at undersøge forholdene for dømte personer med udviklingshandicap. Konklusionen er, at botilbuddene og de ansvarlige ministerier bør sikre, at dømte med udviklingshandicap får mere målrettet hjælp til ikke at begå ny kriminalitet.

Omorganisering ved Kriminalomsorgens Utdanningssenter KRUS (Norge)
1. august fremstår KRUS med ny organisatorisk struktur. Borte er Studieavdelingen, Etter- og videreutdanningsavdelingen, Forskningsavdelingen og Administrasjonsavdelingen. Så godt som alle administrative oppgaver er lagt til det nye Avdeling for fellestjenester og fagstøtte, mens oppgaver knyttet til forskning og undervisning av aspiranter og studenter er lagt til Institutt for kriminalomsorgsstudier. Kurs, konferanser og utviklingsoppgaver knyttet til kriminalomsorgen som etat, gjennomføres av Kriminalomsorgens kompetansesenter.

Nyt Råd for forskning, udvikling og nyudvikling (Færøerne)
Det færøske Forskningsråd efterlyser forslag til medlemmer i det nye råd.

*******************************************************************************
5. Nyheter från universitet och högskolor i Norden

Kriminalitet i Latin-Amerika”; Forskningsprojekt vid Universitetet i Oslo
Kriminalitet i Latin-Amerika (CRIMLA) ønsker å forstå familiens, sysselsettingens, kulturens og statens rolle i kriminelle livsløp. Hovedspørsmålet CRIMLA undersøker er hvordan kan vi forstå og teoretisere de kriminelle karrierene til latinamerikanske lovbrytere?
Data i prosjektet er kvalitative livshistorieintervjuer med fanger i seks latinamerikanske land; Mexico, El Salvador, Colombia, Brasil, Argentina og Chile.
Prosjektledare er professor Sveinung Sandberg.

“Shhh – this is a secret”  What can children’s experience with secrets tell us about surveillance?
Øydis:“One secret was really not easy to keep. It almost burst out of me, but then it didn’t burst out anyway.”
Forskare:“How did you manage to keep the secret?”
Øydis:“I just tried not to move my mouth.”

Skeiv politikk må ta et tydelig standpunkt mot rasisme (Norge)
I offentlig debatt kobles homofobi ofte til innvandrergrupper. Det kan overskygge at negative holdninger til LHBT-personer er utbredt også i majoritetsbefolkningen, mener forsker.
Da forsker Henning Kaiser Klatran ved Politihøgskolen dybdeintervjuet fjorten skeive personer, var han spesielt interessert i erfaringene deres med hatkriminalitet: trusler, trakassering eller vold som er motivert av fordommer mot seksuell orientering. Han lurte også på hvilke situasjoner som gjorde dem utrygge.

Politihøgskolens forskningsleder Lene Bomann-Larsen: – Vi må være i takt med tiden vi lever i (Norge)
Fjoråret var et spesielt år for alle. Ved Politihøgskolen ble 100-årsfeiringen dempet. Studenter og ansatte fikk en digital hverdag med utvidede bibliotektjenester. Men publiseringen fortsatte: 2019 hadde vært et rekordår, og 2020 fulgte hakk i hæl.
Politihøgskolens forskere var også mye i media. Blant annet fikk forskning om seksuell trakassering i politiet oppmerksomhet, og under de sterke «Black lives matter»-protestene i juni 2020 bidro Politihøgskolens forskere og faglærere i debatten.

Seksuaalirikosten tekijät, tekotilanteet ja ennaltaehkäisemisen mahdollisuudet
Ungdomsforskningsnätverket och Institutet för kriminologi och rättspolitik (Krimo) vid Helsingfors universitet utredde i sin undersökning risker som hänför sig till bakgrunden för personer som begår sexualbrott, vilka omständigheter som inverkar på sexualbrott samt förslag till åtgärder för att förebygga sexualbrottslighet.

**********************
6. Övriga nyheter

Möten
Dansk Kriminalistforening: Anvendelse af tekniske beviser i straffesager
27. oktober kl. 17:00 – 19:00

Kari Sørensen (dommer ved retten på Frederiksberg) vil redegøre for, hvordan DNA anvendes i praksis i retterne, og hvad man som dommer er opmærksom på i disse sager. Kristian Mølgaard (advokat og partner i Boelskifte Advokater A/S og formand for Landsforeningen af Forsvarsadvokater) vil fortælle om udfordringer ved de tekniske beviser ud fra erfaringer fra konkrete sager. Marie Bindslev (vicestatsadvokat hos Rigsadvokaten) vil fortælle om arbejdet i anklagemyndigheden med øget fokus på og formidling af tekniske beviser.

 

Photo: norden.org