NTfK Special Issue NSfK 60 years – Call for Presentations

For the Call in English, please see below.

 

NORDISK TIDSSKRIFT FOR KRIMINALVIDENSKAB

 

Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi – 60 år i 2022

NSfK markerer 60 års jubilæum med særnummer af Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab

Invitation til at bidrage

I forbindelse med NSfK’s 60 års jubilæum i 2022 udgives et særnummer af Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab.

Både NSfK og NTfK lægger vægt på at understøtte og udbrede dygtige unge nordiske forskeres arbejde. Derfor skal NSfK’s jubilæum markeres med et særnummer af NTfK, der er dedikeret til at synliggøre nordiske doktoranders (ph.d. studerendes) forskningsprojekter.

Alle genrer indenfor kriminalvidenskab i bred forstand er velkomne. Det gælder kriminologi, strafferet, straffeprocesret, politiforskning, fængselsforskning samt tværvidenskabelig forskning og forskning i tværsektorielle samarbejder med relation til de nævnte emner.

Hvis du er interesseret i at bidrage

Alle nordiske doktorander (ph.d. studerende) – uanset om de netop er påbegyndt deres projekt eller har opnået deres grad i 2020 – inviteres til at indsende en meget kort præsentation af deres projekt (max. 200 ord). Der skal lægges vægt på hvorfor projektet er vigtigt og relevant for nordisk kriminologi.

Send dit oplæg senest den 28. februar 2021.

Du vil få svar fra redaktionen inden for ca. 3 uger om, hvorvidt du opfordres til at arbejde med et bidrag til særnummeret.

Forventninger til dit bidrag til særnummeret

Dit eventuelle bidrag kan have et maximum-omfang på 7-8 sider og forventes at fokusere på projektets videnskabelige relevans og aktualitet samt hvorledes det bidrager til nordisk kriminologi. Deadline vil være 1. september 2021. Du kan skrive på dansk, norsk, svensk eller engelsk.

Bemærk:

Når du sender din første korte projektpræsentation, bedes du samtidig sende en kort omtale af dig selv: Navn, faglighed, hvor længe du har arbejdet med projektet, institutionel tilknytning, andet relevant.

Send dit oplæg og omtale af dig selv til NTfK’s redaktør på: as@law.au.dk

Forskere, der har opnået doktor/ph.d.-grad tidligere end 2020 kan ikke deltage.

Denne invitation må gerne udbredes i nordiske forskermiljøer.

Særnummeret redigeres af Felipe Estrada, chair for NSfK, Linda Kjær Minke, medlem af NSfK’s ledelse samt Anette Storgaard, NTfK’s redaktør.

Vi ser frem til at høre fra dig!

 

*******************************************************************************************************************************

NORDISK TIDSSKRIFT FOR KRIMINALVIDENSKAB

 

 

Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi – 60 years 2022

 

NSfK 60 years Special Issue of  Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab

Call for Notifications of Interest

In 2022 the Nordic Research Council for Criminology, NSfK, celebrates its 60 years anniversary. As part of the activities during the year, a special issue of Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab will be published.

Both NSfK and NTfK emphasize the importance of supporting and sharing the work of talented young Nordic researchers. For the NSfK Jubilee Year 2022 we are delighted to dedicate the Special issue of NTfK to research by Nordic doctoral students (PhD students).

We invite PhD students currently working on their thesis or researchers having defended the thesis in 2020 to contribute. We welcome contributions from scientific disciplines with criminological or criminal policy relevance, eg criminology, criminal law, criminal procedure law, police research, prison research as well as interdisciplinary research and research in cross-sectoral collaborations related to the mentioned fields.

Notification of Interest – short presentation of your contribution

Nordic doctoral students doing research in these disciplines are invited to send a short notification of interest re contribution to the Special Issue. The notification is made as a short presentation of the project (max. 200 words), where emphasis is placed on why the project is important and relevant to Nordic criminology.

DL for sending the presentation of your project is February 28th 2021.

You will receive an answer from the editorial team within approx. 3 weeks after DL whether your contribution will be included in the special issue. In that case you are encouraged to develop the short presentation.

The Special Issue – the rationale of your research/thesis and how it contributes to Nordic criminology

The contribution itself will be max 7-8 pages, in which you elaborate further on the Nordic relevance and timeliness of your project.

We welcome contributions in Danish, Norwegian, Swedish or English.

DL for contributions is September 1st 2021.

Please note:

When sending the first short project presentation, please do include a short introduction of yourself: Name, your research background, the project process so far, institutional affiliation, etc.

The project presentation and your introduction are sent to NTfK’s editor at: as@law.au.dk

Researchers who have obtained a doctoral / PhD degree earlier than 2020 cannot participate. Please help us share this invitation in Nordic research communities.

The special issue is edited by Felipe Estrada, chair of NSfK, Linda Kjær Minke, member of NSfK Council and Anette Storgaard, NTfK’s editor.

Looking forward to be hearing from you!