New issue of Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab

The first issue of Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab (NTfK) in 2023 is now available at tidsskrift.dk. It is the journal’s 110th volume!

Here is the editor’s editorial (in Danish):

Kære læser

NTfK ønsker godt nytår med tre artikler og to essays, der tilsammen demonstrerer tidsskriftets enorme bredde. Den første artikel er skrevet af Ragnheidur Bragadottir. I artiklen præsenteres den islandske gradvise udvikling af straffebestemmelser som middel til beskyttelse af miljøet. Udviklingen i Island behandles i lyset af lignende udvikling i andre nordiske lande.

I den følgende artikel redegøres for retsmedicinerens opgaver i tilfælde af drab eller mistanke herom. Vi bliver også præsenteret for omfattende data fra næsten 300 gerningssteder. Artiklen er skrevet af lægerne, Peter Leth, Stine Hovvang og Asser H. Thomsen.

Den tredje artikel er et produkt af et omfattende tværvidenskabeligt samarbejde. I artiklen præsenterer to økonomer, Christian Dahl og Simon Wittrock i samarbejde med en jurist, Rasmus Wandall, hvorledes visse statistiske modeller med en vis sikkerhed kan benyttes som forudsigelsesredskab forud for en strafferetlig dom.

Herefter følger to essays, som begge er forfattet af svenske forskere. Levander beskæftiger sig med behovet for udvikling af politiuddannelse. Jacobsson, Bons og Öckinger præsenterer deres arbejde med at afdække forurettes oplevelser i straffesager og hvilke støttemuligheder der er behov for.

Til sidst finder man kriminalistforeningernes beretninger over aktiviteter i 2022.

Anette Storgaard, hovedredaktør

Read the current issue here (open access).