Newsletter — June 2024

Content

  1. News from the secretariat
  2. Seminars, conferences, podcasts, etc.
  3. News from the Nordic countries
  4. Publications
  5. Reports
  6. Statistics

Contact secretaries in the Nordic countries

Denmark: Frederikke Hougaard Hansen
Faroe Islands: Daisy J. Iversen
Finland: Emma Villman
Greenland: Sara Kirstine Jakobsen
Iceland: Jónas Orri Jónasson
Norway: Marina Hiller Foshaugen
Sweden: Emelí Lönnqvist

If you have any questions or comments about NSfK’s activities, please conctact the Chair or the secretariat.


The contact secretaries are responsible for the national contributions. To include an item in the monthly newsletter, please send an email to the contact secretary in your country.

Feel free to spread criminological news to the Nordic countries. You can find us on XFacebookYouTube, and LinkedIn.


1. News from the secretariat

The Historical Criminal Statistics of the Nordic Countries 1810–2022 is launched
At the NSfK research seminar in Skåne, historical criminologist Miikka Vuorela (FI) unveiled a unique web-based statistical database with Nordic crime data going back more than 200 years. ‘The Historical Criminal Statistics of the Nordic Countries 1810– 2022’ is a data collection project in its final phase that has been funded by the Nordic Research Council for Criminology.

NSfK PhD Seminar in Copenhagen open for applications
A seminar for PhD students in criminology from the Nordic countries will be organized in Copenhagen 6–7 November 2024. The event will be hosted by the Centre for Alcohol and Drug Research, Aarhus University. Deadline for applications: 31 August, 2024.

Save the date: NSfK Research Seminar 2025
Next year’s research seminar will take place in Denmark, 7–9 May 2025. The main theme will be “25 years into the millennium: New challenges for crime control and prevention”.

New issue of NTfK
A new issue of Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab (2/2024) is out now.

Blog posts

Challenges of estimating the number of crimes averted through incapacitation — By Enes Al Weswasi

The new normal? When understaffed prisons becomes the rule rather than the exception— By Rose E. Boyle and Pernille Nyvoll


2. Seminars, conferences, podcasts, etc.

Summer Institute in Computational Social Science
From August 6th to August 16th, the Summer Institute in Computational Social Science will take place in Reykjavik, hosted by the University of Iceland. The purpose of the Summer Institute is to bring together graduate students, postdoctoral researchers, and faculty interested in computational social science. The Summer Institute is for both social scientists (broadly conceived) and data scientists (broadly conceived).

Margrét Valdimarsdóttir: Young Immigrants in Iceland
Margrét discusses a study on young immigrants’ relationships with peers, school, and society, highlighting their sense of belonging compared to Icelandic peers.

Hva skal vi med skeiv kjønnsforskning?
Kjønnsforskning.no inviterer til forskerstafett og debatt om skeiv kjønnsforskning i samarbeid med STK under Oslo Pride. 26. juni 2024 16:00 – 17:00, Legenes hus kurs- og konferansesenter

Public defence: Øystein Bruun Ericson
Master of Criminology Øystein Bruun Ericson at Institute of Clinical Medicine will defend the thesis “Overdose prevention with take-home-naloxone: Exploring outcomes from a national harm reduction program”. June 27, 2024 1:15 PM, Gamle festsal, Domus Academica, University of Oslo.

Summer School on Concepts and Methods for Research on Far-Right Politics
C-REX and ECRP Standing Group on Extremism and Democracy arranges the 4th Summer School focusing on “the study of the far-right in its radical, populist, and extremist manifestations”. July 1, 2024 9:00 AM – July 5, 2024 4:00 PM, University of Oslo.

Critical Histories of Criminology – Stories of the Seven Continents
Seven speakers from six continents present critical accounts of criminology’s history and their global impact. Africa, Asia, Europe, Latin America, North America, and Oceania have their (hi)stories told. The last speaker celebrates the Department’s contributions to the discipline with a focus on Scandinavia. Aug. 28, 2024 12:15 PM – 1:15 PM, Zoom.

The Nordic Police Research Seminar in Malmö 19-21 August 2025
The Nordic Police Research Seminar is an interdisciplinary conference that brings together researchers in different fields of science but has a common focus on issues related to the police organization, operations and training. A special theme for the conference in Malmö 2025 is the challenges faced by the society regarding the development of serious and deadly violence with links to criminal groups and the increase in youths joining gangs, but also with an increase in organized crime with international links.

Podcasts

Bopolpodden: Arbetslivskriminalitet: Mer action i Finland – Sverige ligger långt efter
Finland började för många år sedan forska och utveckla verktyg för att handskas med arbetslivskriminalitet, människohandel och exploatering av utländsk arbetskraft. Natalia Ollus och Tord af Klintberg för ett samtal om skillnaderna mellan ländernas arbete, varför det går lättare för myndigheterna att samverka i Finland – och risken att oseriösa aktörer väljer att lämna Finland för den ”slappare” svenska marknaden.

Afstaða Podcast – episode 9: The Power of Positive Communication and Servant Leadership

Afstaða Podcast – episode 10: What Happens After Serving a Sentence? Activity, Employment, Housing, and Support

LawPod
Intersections of Law, Critizenship and Migration with Katja Franko.

Kriminologene
Prisons research, Scandinavian penal exceptionalism, research teamwork with Ben Crewe.

Vacancies

Postdoktor i sosiologi
Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU har utlyst en ledig stilling som postdoktor tilknyttet forskningsgruppen Migrasjon og mobilitet. Søknadsfrist: 15. august.

Doktorand i kriminologi, Stockholms universitet (2 anställningar)
Kriminologiska Institutionen vid Stockholms universitet utlyser två doktorandtjänster. Våra kurser är bland landets mest sökta och institutionen har idag cirka 40 anställda. Vi erbjuder alla våra doktorander en arbetsplats på institutionen och förutsätter närvaro och aktivt deltagande i vår forskningsmiljö.


3. News from the Nordic countries

Denmark

Kosovos parlament godkender traktat om leje af fængselspladser
Som en del af en flerårsaftale for kriminalforsorgens økonomi blev det besluttet, at Danmark skulle arbejde for at leje 300 fængselspladser i Kosovo til udvisningsdømte kriminelle udlændinge fra tredjelande. Det skal frigøre pladser i et overbebyrdet dansk fængselsvæsen, hvor der både er mangel på fængselspladser og fængselsbetjente. Siden har Danmark og Kosovo blandt andet indgået en traktat, der formaliserer aftalen om, at Danmark kan leje fængselspladser i Gjilan-fængslet i det sydøstlige Kosovo, hvor op til 300 udvisningsdømte udlændinge kan afsone deres danske fængselsstraf under forhold, der grundlæggende svarer til forholdene i fængsler i Danmark. Traktaten blev godkendt af det kosovariske parlament 23. juni.

Kriminalforsorgen styrker indsatsen for bedre støtte til børn af indsatte
I Danmark er der konstant omkring 4.000 børn med forældre i fængsel. Nyt informationsmateriale til blandt andet lærere og pædagoger skal være med til at sikre, at børnene får bedre støtte. Materialet er et blandt flere tiltag målrettet børn af indsatte. I løbet af de seneste måneder er der blandt andet åbnet et nyt familiehus i Engelsborg Udslusningsfængsel og etableret flere nye legepladser landet over, som skal være med til at skabe bedre forhold for de mange børn, som har en forælder i fængsel.

Indsatsen mod banderelateret økonomisk kriminalitet styrkes
Den 4. juni blev det lovforslag, der skal gennemføre store dele af regeringens bandepakke IV, vedtaget. Det betyder blandt andet, at den såkaldte ”bandebestemmelse” i straffelovens § 81 a udvides, så der fremover kan idømmes dobbeltstraf for visse former for banderelateret økonomisk kriminalitet. Samtidig udvides rammerne for politiets efterforskning af sager om blandt andet grov hvidvask. Loven træder i kraft 1. juli.

Alle Folketingets partier vedtager lovforslag, som skal nedbringe sagsbehandlingstiden ved domstolene
Den 28. maj blev det lovforslag, som implementerer en lang række tiltag fra flerårsaftalen for domstolene, vedtaget. Med lovforslaget bliver det blandt andet muligt at behandle en bødesag som en tilståelsessag, hvis den tiltalte udebliver fra retten. Det er blot ét af de mange initiativer, der skal være med til at nedbringe sagsbehandlingstiden ved domstolene. Loven trådte i kraft den 15. juni 2024.

Ny teknologi skal hjælpe politiet i indsatsen mod seksuelt misbrug af børn
National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) har i perioden januar-november 2023 gennemført et forsøg med digitaliseret offergenkendelse, som skal være med til at identificere børn og unge, der er ofre for seksuelt misbrug. NSK har til brug for forsøget udviklet en applikation med ansigtsgenkendelsesteknologi, som politiet har anvendt til at sammenholde billeder af et offer med billeder fra politiets billeddatabase eller med billedmateriale fra en konkret sag. NSK vurderer, at teknologien vil bidrage til en hurtigere identifikation af offer og øge sandsynligheden for at stoppe igangværende overgreb og videre distribution af materiale. Ansigtsgenkendelsesteknologien vil derfor blive implementeret som et permanent værktøj i landets politikredse.

Indsatsen mod antisemitisme styrkes
Siden Hamas’ terrorangreb i oktober sidste år er der sket en bekymrende opblussen i antisemitismen i Danmark. Konflikten i Mellemøsten bliver brugt af herboende personer til at skabe utryghed blandt særligt jøder i Danmark. Derfor er regeringen og alle Folketingets partier blevet enige om 12 nye initiativer, der skal styrke bekæmpelsen af antisemitisme.

EMCDDA bliver til EUDA
I juli 2024 vil European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) ophøre med at eksistere og udvikle sig til det nye European Drugs Agency (EUDA). EUDA vil åbne med betydeligt flere beføjelser, nye metodologiske værktøjer og et proaktivt mandat til at støtte beredskab, overvågning og kompetenceudvikling for politiske beslutningstagere, praktikere og forskere.

Varetægt: Derfor fører Danmark på varetægtsfængsling i Norden
Danmark har fortsat nordisk rekord i andelen af indsatte i fængsler, der sidder i varetægt. Flere ender med at afsone hele dommen eller længere tid i varetægt end den dom, de ender med at få. Og hver tiende ender med løsladelse eller frifindelse efter uger, måneder eller år under dårligere og mere nedbrydende vilkår end de indsatte, der har fået dom og afsoner under almindelige fængselsvilkår. Peter Scharff Smith og Emelí Lönnqvist er blevet interviewet af Advokaten (Advokatsamfundets tidsskrift).

Faroe Islands

Bevillinger givet til 12 forskningsprojekter i 2024
Programkomiteen for Forskningsbevillinger har bevilget i alt 9,9 mio. DKK til 12 forskningsprojekter i 2024, hvoraf 7 er ph.d.-projekter. 8 projektledere er kvinder, 4 er mænd.Forskningsrådet modtog i alt 39 ansøgninger, der ansøgte om 36 mio. DKK, ved den årlige ansøgningsfrist i februar.

Nyheder fra Færøernes Politi
Færøernes politi har deltaget i konference om partnervold og vold i nære relationer den 6. Maj, DGI byen i København. Fokus var på tegn og bevågenhed der kan være relevante, for forebyggelse af konskvenserne af partnervold og vold i nære relationer.

Rapporter om offerundersøgelser på Færøerne
Efter ønske fra Færøernes politi og Rigspolitiet, vil der blive lave offerundersøgelses rapporter, i samråd med Justitsministeriets forskningskontor. Resultaterne foreligger om et år.

Retten en del af Kulturnat 7. juni
Retten var forum for et processpil, udført af medarbejdere fra anklagemyndigheden og forsvarsadvokaterne, som offentligheden kunne byde ind på udfaldet.

Diverse fængselsdomme
2 ½ års fængsel for seksuelle overgreb begået på internettet
19 årig mand dømt for uagtsomt manddrab
Straksdom i sag om indsmugling af hash
7 måneders fængsel for MDMA smugling

Finland

Bedömningspromemoria: Brottsofferavgifterna bör höjas
Justitieministeriet har publicerat en bedömningspromemoria där man granskar möjligheterna att höja de brottsofferavgifter som tas ut av gärningsmännen. Enligt bedömningspromemorian kan och är det också befogat att höja brottsofferavgifterna. Brottsofferavgiften infördes i december 2016 och har inte höjts tidigare.

Ändringarna i strafflagen förtydligar bland annat straffbarheten för kvinnlig könsstympning
Regeringen föreslår ändringar i strafflagen och de lagar som har samband med den. Ändringarna gäller att göra könsstympning av kvinnor och flickor och förberedelse till kvinnlig könsstympning straffbara, att revidera bestämmelserna om preskription av åtalsrätten för uppsåtligt brott mot liv samt att upphäva lagens bestämmelse om barnadråp.

Systemet för villkorlig frigivning skärps
Regeringen föreslår att endast fångar som avtjänar sitt första fängelsestraff ska kunna bli villkorligt frigivna efter att ha avtjänat en i lag angiven kortare kvotdel av straffet. En dömd ska alltså inte längre kunna betraktas som förstagångsförbrytare på nytt efter en viss tid utan brott.

Straffbarheten för tvingande till äktenskap förtydligas
Regeringen föreslår att straffbarheten för tvingande till äktenskap ska förtydligas i strafflagen. Avsikten är att en gärning som syftar till att göra en person till föremål för tvångsäktenskap eller något därmed jämförbart förhållande ska vara straffbar som människohandel.

Utredning: Bestämmelserna om mutbrott behöver utvecklas
En utredning om behoven att utveckla lagstiftningen om mutbrott har publicerats på uppdrag av justitieministeriet. I utredningen presenteras alternativa modeller för förenkling av rekvisiten. Dessutom föreslås det att handel med inflytande ska kriminaliseras, att förverkandepåföljder ska kunna dömas ut effektivare i samband med mutning av utländska aktörer och att definitionen av utländsk tjänsteman ska preciseras.

Utredning: Antisemitismen har ökat i Finland under de senaste fem åren
Enligt forskningsrapporten Erfarenheter av och uppfattningar om antisemitism i Finland – Utredning om diskriminering och hatbrott mot judar upplever största delen av dem som identifierar sig som judar att antisemitismen, det vill säga judehatet, har ökat i Finland under de senaste åren.

Regeringen föreslår att distansförbindelser används i större utsträckning för att göra rättegångar smidigare
Re­ge­ring­en fö­re­slår att det in­förs fler möj­lig­he­ter att an­vän­da di­stans­för­bin­del­ser vid rät­te­gång­ar. Syf­tet är att för­bätt­ra till­gång­en till rätts­lig pröv­ning, öka flex­i­bi­li­te­ten i rät­te­gång­ar­na och mins­ka för­dröj­ning­ar av rät­te­gång­ar.

Bedömning vid fängelsestraffets början sätter kursen mot ett liv utan kriminalitet
En plan för straff­ti­den som byg­ger på be­döm­ning­en och per­so­nens egen roll i ge­nom­fö­ran­det av pla­nen ska­par för­ut­sätt­ning­ar för att per­so­nen ef­ter att ha av­tjä­nat straf­fet kan gå vi­da­re i sitt liv utan kri­mi­na­li­tet.

Narkotikadödsfall av olyckskaraktär bland unga under 25 år är olyckor som måste kunna förebyggas – servicesystemet måste utvecklas så att missbrukar- och mentalvårdstjänsterna för unga går sida vid sida
Olycks­ut­red­nings­cen­tra­len har slut­fört sin te­maut­red­ning om nar­ko­ti­ka­döds­fall av olyckska­rak­tär bland unga un­der 25 år. Upp­följ­nings­pe­ri­o­den var ka­len­derå­ret 2023. Olycks­ut­red­nings­cen­tra­lens ma­te­ri­al om­fat­ta­de 79 nar­ko­tika­för­gift­ning­ar av olyckska­rak­tär, av vil­ka 15 val­des ut för när­ma­re gransk­ning. Av alla per­so­ner un­der 25 år som av­led i Fin­land år 2023 hade 149 in­di­ka­tio­ner på en histo­ria av an­vänd­ning av nar­ko­ti­ka.

Greenland

Grønlands Universitet skal belyse kriminalitet
Med temaet Gerningsstedet Grønland – fiktion og virkelighed skal kriminalitet som den udfolder sig i den grønlandske virkelighed og i fiktionen om den blive undersøgt.

Iceland

Iceland Celebrates 50 Years of Women in the Police
Iceland marked 50 years since the first uniformed policewomen started working. Among the speakers was Katrín Þorkelsdóttir, one of the first female police officers.

Immigration Bill Approved by the Minister of Justice in Iceland
Alþingi approved changes to the Immigration Act to address the rapid increase in international protection applications.

Technological Advances in Handling Court Cases in Iceland
New legal changes enable greater use of electronic documents, digital data sharing, and remote meetings in court cases.

First White Paper on Immigrant Matters by Icelandic Government
Iceland’s first policy on immigrant matters, titled “A Society for Everyone,” has been published for public consultation.

Norway

Forslag til ny lov om Partnerdrapskommisjon
Regjeringen skal etablere en permanent partnerdrapkommisjon i 2024, som skal undersøke drap begått av daværende eller tidligere partner. I den forbindelse har Justis- og beredskapsdepartementet sendt på høring ny lov om å gi kommisjonen tilgang til taushetsbelagt informasjon.

Tiltak mot den kriminelle økonomien
Regjeringens stortingsmelding om økonomisk kriminalitet har nylig blitt behandlet i Stortinget. Justis- og beredskapsminister og finansminister har møtt etatsledere for å diskutere hvilke tiltak som bør prioriteres.

Mer enn dobling i bruken av omvendt voldsalarm
Etter at lovendring for å kunne sette fotlenke på voldsutøvere som er ilagt besøksforbud trådte i kraft, har antall personer som går med voldsalarm gått opp.

Skadelige påvirkningsoperasjoner på vegne av utenlandsk etterretning
Regjeringen har fått flertall for lovforslag, og fra 1. juli vil det være straffbart å bidra i skadelige påvirkningsoperasjoner.

Stortingsmelding 26 (2023-2024): Svalbard
Regjeringen vil styrke det norske familiesamfunnet i Longyearbyen og ta et sterkere statlig grep om viktig infrastruktur.

Flere utvisningssaker som berører barn skal behandles i nemndmøte
Justis- og beredskapsdepartementet har vedtatt en forskriftsendring som innebærer at Utlendingsnemnda i større grad skal behandle utvisningssaker i nemndmøte, med deltakelse av lekfolk, når saken gjelder en forelder med barn i Norge.

Evaluering om økonomisk kriminalitet og finansiell etterretning
På oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet, har Oslo Economics i samarbeid med KPMG, gjennomført en evaluering av politiets bruk av finansiell etterretning.

KRUS samarbeider med skotsk fengselsbetjentutdanning
Scottish Prison Service College har utviklet et nytt konsept for fysisk maktutøvelse, hvor de har byttet ut både håndjern og smertepåførende teknikker med mer skånsomme metoder og utstyr. Det skotske fengselsvesenet vil dele, lære og videreutvikle konseptet i samarbeid med blant annet Norge.

Sweden

Antalet utdömda fängelsemånader har fördubblats sedan 2014
Under 2023 ökade antalet utdömda fängelsemånader med 25 procent jämför med året innan, samtidigt som antalet har fördubblats på tio år. Den kraftiga ökningen beror både på att antalet fängelsedomar ökat under perioden, men också på att de utdömda straffen blivit längre.

Myndighetssamverkan för att motverka att barn hamnar i kriminalitet etablerat
Sedan slutet av 2023 arbetar åtta myndigheter tillsammans för att motverka att barn och unga rekryteras till kriminella nätverk. Nu är regional samverkan etablerad i hela landet och lokal samverkan pågår i de mest prioriterade områdena.

Kartläggning visar att stödet till brottsoffer brister
Stödet till brottsoffer uppvisar brister och är långt ifrån likvärdigt över Sverige. Bland annat erbjuder bara drygt hälften av Sveriges kommuner riktat stöd till alla brottsoffer. Det saknas även samordning mellan olika brottsofferstödjande aktörer. Det visar Brottsoffermyndighetens nya utredning, som också innehåller förslag på hur samordningsansvaret ska delas upp på tre olika nivåer och aktörer.

Nästan 19 miljoner till projekt om brottsofferfrågor
Brottsofferfonden delar ut nästan 19 miljoner kronor till 140 projekt om brottsofferfrågor. Många projekt handlar om att nå ut till brottsoffer med information om olika stödinsatser som finns tillgängliga.

“Kan jag, kan du”: SiS unga berättar 2024 är här
Det är framtidsdrömmar som är temat för årets SiS unga berättar. De unga på SiS skriver om hur livet har varit, om det som gör ont, om sina drömmar, sina förhoppningar och om viljan till förändring. Berättelserna vittnar ofta om svåra situationer under uppväxten och flera texter beskriver mörka händelser och tankar. Samtidigt skriver många om vad de har gjort för att växa och förändra sin situation.

Effektivare informationsutbyte mellan de brottsbekämpande myndigheterna inom EU
Justitiedepartementet har remitterat en promemoria med förslag på hur svensk rätt ska anpassas till ett nytt EU-direktiv om informationsutbyte mellan de brottsbekämpande myndigheterna inom EU. Förslagen kommer att stärka det internationella brottsbekämpande samarbetet och förbättra möjligheterna att förebygga, upptäcka och utreda brott.

Ny statsrådsgrupp för att motverka skuggsamhället
Regeringen har beslutat om att inrätta en ny statsrådsgrupp med deltagare från flera departement för att motverka skuggsamhället. Migrationsministern är sammankallande och kommer att leda gruppen.

Stärkt skydd mot utlänningar som utgör säkerhetshot mot Sverige (Dir. 2024:49)
Regeringen har beslutat att ge en särskild utredare i uppdrag att se över lagen om särskild kontroll av vissa utlänningar. Syftet är att säkerställa ett effektivt skydd mot utlänningar som utgör kvalificerade hot mot Sverige. Utredaren ska också ta ställning till hur utlänningar som deltar i eller på annat sätt har samröre med kriminella nätverk ska kunna utvisas utan att de dömts för brott.

En ny förverkandelagstiftning (Prop. 2023/24:144)
I propositionen lämnar regeringen förslag till en ny förverkandelagstiftning. Förslagen syftar till att säkerställa att regelverket är sammanhållet, effektivt och anpassat till Sveriges EU-rättsliga och övriga internationella åtaganden.

Fler ska kunna avtjäna fängelsestraff utomlands
I ett utkast till lagrådsremiss lämnas förslag till en ny lag om överförande av verkställighet från och till Sverige av bland annat fängelsestraff. Syftet är att snabba på processen och att öka antalet dömda som avtjänar fängelsestraff i sina hemländer.

Förbättrade möjligheter för polisen att använda kamerabevakning (Ds 2024:11)
En utredning har haft i uppdrag att utreda polisens möjligheter att använda sig av teknik för automatisk ansiktsigenkänning och om användandet av teknik för igenkänning av fordons registreringsnummer kan utökas och effektiviseras. Utredningen har även tittat på möjligheterna för polisen att i flera fall ta del av material från annans kamerabevakning.

Snabbare lagföring för unga lagöverträdare i hela landet
Regeringen har beslutat om att utöka ett tidigare uppdrag om försöksverksamhet med ett snabbförfarande i brottmål för lagöverträdare under 18 år. Försöksverksamheten ska fortsätta och byggas ut till samtliga polisregioner i landet.

Fördjupat polissamarbete mellan Sverige och Finland
Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss med förslag som innebär ett fördjupat polissamarbete mellan Sverige och Finland i Tornedalsregionen. Förslagen bygger på ett avtal mellan Sverige och Finland och innebär att finska polismän ska få utföra brådskande polisiära uppgifter på svenskt territorium i gränsområdet.

Bolag och brott: Nya åtgärder mot brott som begås i och genom företag
Regeringen föreslår åtgärder som syftar till att förebygga och bekämpa brott som begås i och genom företag.

Förslag om att de högsta domstolarna ska få begära rådgivning från Europadomstolen överlämnas till riksdagen
Regeringen har beslutat en proposition (2023/24:161) med förslag som innebär att Sveriges högsta domstolar ska kunna begära rådgivning från Europadomstolen i mål som väcker principiella frågor om mänskliga fri- och rättigheter. Syftet är att öka Sveriges förutsättningar att upprätthålla skyddet för Europakonventionens mänskliga fri- och rättigheter.

Emeli Lönnqvist, Kriminologiska institutionen, är Årets lärare 2024 vid Stockholms universitet
Varje år belönar Stockholms universitet en eller flera personer med utmärkelsen Årets lärare. Genom priset vill universitetet uppmärksamma goda pedagogiska insatser och deras betydelse för studenters lärande. I år har priset tilldelats Emeli Lönnqvist, doktorand vid Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet.

Effekten av att ersätta ett fängelsestraff med fotboja
Personer som är dömda till fängelse kan ansöka om att få sitt straff omvandlat till fotboja i hemmet. Med hjälp av svenska registerdata visar Enes Al Weswasi och Olof Bäckman vilken effekt fotboja har på en individs arbetsmarknadsanknytning, hälsa och brottslighet. Enes Al Weswasi presenterade studien vid Forte Talks 2024.


4. Publications

Books and anthologies

Aðalsteinsdóttir, A., Ægisdóttir, H. H., & Jóhannsdóttir, E. B. (eds.) (2024). Fléttur VI: Climate Change and Equality. Háskólaútgáfan.

Baumbach, T., Minke, L. K., & Søberg , T. (eds.) (2024). Partnervold og partnerdrab: samfundets blinde vinkel. Djøf Forlag.

Burcar Alm, V. (2024). ”Ungdomar, kriminalitet och brottsutsatthet”. I: Bruno, L. (red). Ungas villkor och vuxenblivande – En introduktion till kritiska ungdomsstudier. Liber.

Carlsson, C., Lönnqvist, E. & Gålnander, R. (2024). “Vägar in och ut ur gängkriminalitet”. I: Bruno, L. (red). Ungas villkor och vuxenblivande – En introduktion till kritiska ungdomsstudier. Liber.

Celuch, M., Oksa, R., & Oksanen, A. (2024). The Pervasive Challenge of Cyberbullying at Work: The Current Evidence. In M. Wright (Ed.), The Psychology of Cyberbullying (pp. 223-234)

Schclarek Mulinari, L. & Nassef, N. (2024). ””Handlar det om hur jag ser ut?” – Rasism och motståndsstrategier i möten med ordningsvakter.” I: Bruno, L. (red). Ungas villkor och vuxenblivande – En introduktion till kritiska ungdomsstudier. Liber.

Research articles

Al Weswasi, E. (2024). Estimating the incapacitation effect among first-time incarcerated offenders. European Journal of Criminology.

Berger, E.J., Sandberg, S. & Pedersen, W. (2024). Dealing blant fattige og rike. Tidsskriftet forebygging.no.

Celuch, M., Oksa, R., Savela, N., & Oksanen, A. (2024). Longitudinal effects of cyberbullying at work on well-being and strain: A five-wave survey study. New Media & Society, 26(6), 3410-3432.

Gålnander, R. (2024). Persist to desist: How to maintain desistance from crime in the face of severe setbacks. Criminology & Criminal Justice.

Järvinen, A., Lichtenstein, P., D’Onofrio, B. M., Fazel, S., Kuja-Halkola, R. & Latvala, A. (2024). Health, behavior, and social outcomes among offspring of parents with criminal convictions: a register-based study from Sweden. Journal of Child Psychology & Psychiatry.

Liem, M., Aarten, P., Granath, S., Kivivuori, J., Langlade, A., Larchet, K., Markwalder, N., Suonpää, K., Thomsen, A. & Walser, S. (2024). Patterns of Female Homicide Victimization in Western Europe.International Criminology.

Litvak, S., Kivivuori, J. & Kaakinen, M. (2024). Preventing Religion-Based Hate Crime Victimization Among Youth: A Systematic Review of Personal, Collective, and Policy Responses. Trauma, Violence, & Abuse.

Lohne, K. (2024). Frictions and Logics of ‘Good State’ Support to International Criminal Justice: The Case of Norway. International Criminal Law Review.

Mizrahi-Werner, J., Diederichsen, M.B., Ilsøe, B.S., Demant, J. & Oksanen, A. (2024). Pathways to School Shooting Subculture: Re-thinking Theory Across Strain, Imitation, and Digital Mediation. European Journal on Criminal Policy and Research, 30, 21–38.

Uhnoo, S., Erixon, S. & Bladinin, M. (2024). The wave of consent-based rape laws in Europe. International Journal of Law, Crime and Justice 77.

Vähä-Aho, V. & Kaakinen, M. (2024). Juveniles and Animal Abuse in Finland – Prevalence and Associations with Antisocial Behavior. Deviant Behavior.


5. Reports

Ny offerundersøgelse fra Justitsministeriet: Udsathed for vold og andre former for kriminalitet
En ny offerundersøgelse fra Justitsministeriet viser blandt andet, at mellem 57.000 og 75.000 danskere i alderen 16 til 79 år har været udsat for vold inden for det seneste år. I 2023 svarede 1,4 procent af de adspurgte i Justitsministeriets årlige offerundersøgelse, at de har været udsat for vold inden for det seneste år, hvilket er på niveau med andelen i 2022 og de seneste ti år samlet set. Undersøgelsen viser derudover blandt andet, at flere og flere danskere rammes af digital svindel, og at flere former for it-kriminalitet er i vækst. I 2023 blev næsten 190.000 danskere udsat for digital svindel mod knap 150.000 i 2022.

Tvivl fylder meget, når børn skal fortælle om vold og seksuelle overgreb
VIVE har, for Social- og Boligstyrelsen, interviewet 20 børn og unge i alderen 12-25 år om deres erfaringer med at fortælle om vold eller seksuelle overgreb. Børn og unge, der er udsat for vold eller seksuelle overgreb, fortæller ofte ikke om deres oplevelser. Når de gør, fortæller de det ofte til personer tæt på dem, såsom en ven eller en forælder. Det er til gengæld sjældent, at de fortæller om det til myndighederne, og det kan have den konsekvens, at myndighederne først sent og i nogle tilfælde aldrig får kendskab til det.

Erfaringsopsamling fra to års forsøg med psykologhjælp til voldsudsatte mænd
Lev Uden Vold har i en forsøgsperiode fra 2022-2024 tilbudt mænd udsat for vold i nære relationer og deres børn psykologbehandling. Konkret drejer det sig om mænd, der tager ophold på et mandekrisecenter eller et botilbud på grund af vold i nære relationer. Erfaringsopsamlingen viser blandt andet, at 85 % af mændene har været udsat for vold fra en nuværende eller tidligere partner, mend en fjerdel selv har udøvet vold mod deres partner. Mændene oplever blandt andet, at psykologbehandlingen giver dem redskaber til at håndtere deres situation, og at de gennem psykologforløb og deres forløb på botilbuddet har fået opfyldt deres behov for hjælp og støtte

Rapport: Behov for flere jurister og bedre retshjælp
Der er fortsat behov for at højne de juridiske kompetencer hos kredsretterne i Grønland, fastlår Advokatrådet i en rapport.

Fewer Reports of Domestic Violence in Iceland
The National Police Commissioner reported 568 cases of domestic violence and disputes in the first three months of the year, a decrease from previous years.

New Report on Sexual Violence in Iceland
The National Police Commissioner noted 149 reports of sexual offenses in the first quarter, nearly 13% fewer than the average over the past three years.

Arbeidsgrupperapport om hurtigspor for behandling av straffesaker
Arbeidsgrupperapporter om utredning av etablering av hurtigspor for behandling av straffesaker i Oslo hvor gjerningspersonen er under 18 år, utarbeidet av Domstoladministrasjonen i samarbeid med Politidirektoratet, Kriminalomsorgsdirektoratet, Riksadvokaten og Sekretariatet for konfliktrådene, etter oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet.

Nasjonale retningslinjer for søknader om politiets opplysninger til forskning
Retningslinjene skal legge til rette for at søknader om tilgang til politiets opplysninger i forbindelse med forskning behandles likt og riktig. Retningslinjene retter seg mot både politiets ansatte, samt forskere og studenter.

Nasjonale retningslinjer for politiets rolle i det rusforebyggende arbeidet
Dokumentet tar for seg politiets rolle og ansvar i det rusforebyggende arbeidet, og skal tydeliggjøre rutiner for samarbeid og samhandling.

Rapport – Halden fengsel
Sivilombudet har utarbeidet en rapport om funn og anbefalinger etter besøk til Halden fengsel.

Nøkkeltall fra kriminalomsorgen april 2024
Per 3. mai 2024 var det 3092 innsatte i norske fengsler.

Redovisning av regeringsuppdraget om stöd till kommuner med utsatta områden
Brottsförebyggande rådet (Brå) har gett praktiknära stöd till fem av de kommuner som enligt Polismyndigheten har särskilt utsatta områden och riskområden i sin kommun. Stödet har utgått från varje kommuns behov och lokala problembild.

Brås statistiska undersökningar om brott: Ett metodstöd för tolkning av resultat
Det här metodstödet ger en fördjupad kunskap om Brås statistiska undersökningar om brott.

Återfall i brott utifrån veckodag för frigivning från anstalt
Den här kortanalysen undersöker om det finns samband mellan veckodag för frigivning från anstalt och återfall i brott.

Rapport om hemliga tvångsmedel av Åklagarmyndigheten
Genom de lagändringar som trädde i kraft den 1 oktober 2023 kan preventiva tvångsmedel numera användas i betydligt fler fall jämfört med tidigare. Under sista kvartalet förra året beslutade domstol om 106 tillstånd och 67 personer var föremål för preventiva tvångsmedel. Det framgår av den årliga rapporten om användningen av hemliga tvångsmedel som har lämnats till regeringen.


6. Statistics

Halvering af antal dømte 20-årige
Blandt mænd født i 1990 havde 13 pct. fået en eller flere domme for overtrædelse af straffeloven, inden de fyldte 21 år. For de efterfølgende årgange faldt denne andel støt, og for mænd født i 2002 var andelen nede på 7 pct., hvilket svarer til næsten en halvering i forhold til 1990-årgangen. Også blandt de unge kvinder er der sket et betydeligt fald i andelen, der får en dom for overtrædelse af straffeloven, inden de fylder 21 år. For 1990-årgangen var denne andel ca. 5 pct., mens den for 2002-årgangen var nede på ca. 2 pct.

Historical Criminal Statistics of the Nordic Countries 1809–2022
A data portal with a collection of Nordic historical criminal statistics.

Kriminaliteten i Grønland steget
I 2023 var der i alt 4.397 anmeldelser på kriminalloven, som er en stigning på 167 i forhold til året før.

Anmeldte lovbrudd og ofte for 2023
SSB har publisert nye tall om anmeldte lovbrudd og ofre, med tilhørende artikkel som viser at økningen i anmeldte lovbrudd fortsetter i 2023.

Personer lagförda för brott 2023
I statistiken över personer lagförda för brott redovisas de lagföringsbeslut som fattats inom rättsväsendet under ett kalenderår, det vill säga domslut, strafförelägganden och åtalsunderlåtelser.

Kriminalvård 2023 – Fängelse och häkte
Den officiella kriminalvårdsstatistiken ger en översiktlig bild av Kriminalvårdens verksamhet i fängelse och i häkte. Den beskriver nivån och utvecklingen över tid med avseende på antalet personer som påbörjat en fängelseverkställighet under 2023, antalet personer som hade en pågående fängelseverkställighet den 1 oktober 2023 samt genomsnittligt antal inskrivna i häkte under 2023.

Kriminalvård 2023 – Frivård
Frivården övervakar klienter som avtjänar frivårdspåföljder som skyddstillsyn, samhällstjänst och ungdomsövervakning, avtjänar fängelsepåföljder genom intensivövervakning med elektronisk kontroll (fotboja) eller är villkorlig frigivna med övervakning.

Genomströmningstider i brottmålsprocessen 2022
Statistiken över genomströmningstider belyser tidsåtgången mellan olika steg i brottmålsprocessen vid handläggning av brott och skäliga brottsmisstankar.

Handläggningsresultat i brottmålsprocessen 2023
Statistiken över handläggningsresultat i brottmålsprocessen ger en översiktlig beskrivning av handläggningen från det att en brottsanmälan registreras fram till att beslut fattas i åtalsfrågan. Statistiken redovisar de hållpunkter i processen som har bedömts mest relevanta för förståelsen av hanteringen, och för att belysa resultatet av handläggningen.

Målsägare vid brottsanmälan 2023
I rapporten presenterar Brottsförebyggande rådet statistik över antalet personer som registrerats som målsägare vid brottsanmälningar under perioden 2014–2023, för några utvalda brottstyper mot person.