Stipend_Ulla V Bondesons stiftelse for retssociologisk og kriminologisk forskning

Ulla V Bondesons stiftelse for retssociologisk og kriminologisk forskning

UDDELING AF STIPENDIER I 2021

Fondet er stiftet af professor Ulla V Bondeson, og det har som sit hovedformål at fremme retssociologisk og kriminologisk forskning i Norden, herunder især forskning ved universiteterne i Stockholm, Lund og København.

Første prioritet gives til behandlingsforskning, dvs. studier af effekten af straf og behandling, samt til forskning i befolkningens holdning til kriminalitet og straf. Replikation af Ulla V Bondesons egne eller andres tilsvarende studier er ønskværdige og gives ligeledes en høj prioritet.
Anden prioritet gives til øvrig retssociologisk eller kriminologisk forskning.

Stiftelsen vil i 2021 uddele ca. 100.000 SEK til et eller flere stipendier til forskning inden for disse områder.

Ansøgningsfrist er 15. maj 2021 kl. 12.

Ansøgningen skal indeholde problemformulering, herunder relationen til fondets formål samt en kort redegørelse for metode og data, tidsplan samt CV. En ansøgning skal udgøres af ét sammenhængende pdf-dokument og må maksimalt fylde 5 sider.

Aflevering af en ansøgning sker pr. e-mail til kontakt@ullavbondesonfond.dk. En ansøgning kan betragtes som fremsendt, når der er modtaget en bekræftelse for modtagelse til samme mailadresse, som ansøgningen er indsendt fra.

Ansøgere modtager besked om udfaldet af behandlingen af ansøgningen inden udgangen af august 2021.

Ved modtagelse af et bevilling fra stiftelsen accepterer modtageren, at projektet (men ikke modtagerens navn) optræder på stiftelsens hjemmeside som enten igangværende eller afsluttet. Modtageren forpligter sig tillige til at fremsende rapport til stiftelsen efter færdiggørelse af det projekt, der er givet bevilling til.
______________________________________________________________________________
Stiftelsens bestyrelse består af

Kontorchef Anne-Julie Boesen Pedersen, Justitsministeriet i Danmark
professor Tove Pettersson, Stockholms Universitet
og
professor Anette Storgaard, Aarhus Universitet & Universitetet i Nuuk.