Newsletter – January 2024

Content

  1. News from the secretariat
  2. Seminar, conferences, podcast, etc.
  3. News from the Nordic countries
  4. Publications
  5. Reports
  6. Statistics

Contact Secretaries

Denmark: Helena Birk Oxlund
Faroe Islands: Daisy J. Iversen
Finland: Emma Villman
Greenland: Sara Kirstine Jakobsen
Iceland: Jónas Orri Jónasson
Norway: Marina Hiller Foshaugen
Sweden: Emeli Lönnqvist

If you have any questions or comments about NSfKs activities, please contact the Chair or the secretariat.


The contact secretaries are responsible for the national contributions.
To include anything to the Newsletter, please send an email to the contact secretary in your country.

Feel free to spread criminological news to the Nordic countries. You find us on XFacebook and YouTube.​​


1. News from the secretariat

Nordic Youths’ Involvement in Street Gangs
Markus Kaakinen has headed an NSfK-funded study on youth street gang connections, resulting in a new policy brief.

Upcoming deadline for travel grant applications
NSfK travel grants are awarded three times per year. The next application deadline is 16 February.

Blog posts

Let’s talk methods! The potential of app-based textual interviewing in criminology — By Silje Anderdal Bakken

Punishment in the digital age: smart prisons, video visitation and electronic surveillance in the 21st century — By Rose Boyle and Peter Scharff Smith


2. Seminar, conferences, podcast, etc.

Gå-hjem-møde om Unge mænd i destruktive fællesskaber
Under oplægget vil cand.it og ekspert i gaming og online fællesskaber, Emil Ludvigsen, fortælle om radikalisering på online. Der holdes oplæg om gaming og unges digitale liv både på det generelle plan, men også omkring de slagsider, man finder online, når f.eks. hadtale og deling af nøgenbilleder gør skade på børn og unge og udfordrer den demokratiske debat. Emil beskæftiger sig også med de udsatte unge, der finder ind i lyssky modkulturer og destruktive fællesskaber på nettet. Torsdag den 29. februar 2024 kl. 16.00 – 19.00, Rømersgade 17, 1362 København K.

SSP-konference
Afholdes 1. februar på Hotel Færøerne. Formålet er at samle parter af SSP-samarbejdet og videns dele indenfor temaer der har betydning for forebyggelse.

Webbinarium: Brottsoffrens ställning i Finland – 30 år av historia och framtiden
Brottsofferjouren i Finland 30 år. Webbinariet hålls på finska men tolkas till svenska. 15.3.2024 kl. 10.00–15.30.

Voldtekt er et helseproblem
Voldtekt er en alvorlig form for kriminalitet, som kan gi store konsekvenser for den som rammes. I anledning Livsvitenskapskonferansen 2024 arrangerer Evidently Rape en rundebordsdiskusjon om hvordan det norske samfunnet kan bli bedre til å håndtere voldtekt som helseproblem for de som er utsatte og for samfunnet rundt. 12. feb. 2024, kl. 15:00-17:00, Domus Bibliotheca.

Conference on Medical and Legal Knowledge and the Problematic of Translation
The conference seeks to bring together researchers to focus on the interaction of medical, legal and lay understandings of phenomena that are highly topical and political, namely rape and abortion. Mar. 6, 2024, kl. 09:00- Mar. 8, kl. 16:00, University of Oslo, Domus Juridica, Auditorium 2.

Podcast

Icelandic Sociological podcast: Samtal við samfélagið
Helgi Gunnlaugsson, a sociology professor at the University of Iceland, discusses the Icelandic prison system with Francis Pakes, a criminology professor at the University of Portsmouth in England

Universitetsplassen
Skal alle voldtekter anmeldes? Med May-Len Skilbrei og Anette Bringedal Houge.

Rett og slett med Katrine Holter
Tengs-saken: Frifinnelse og ramsalt påtalekritikk. Med Eivind Kolflaath.

Sociologipodden: Ordningsmakt och kroppskameror
Christel Backman och Cecilia Hansen Löfstrand, docenter i sociologi vid Göteborgs universitet, är med i Sociologipodden och diskuterar sin forskning om ordningsvakters och polisens användning av kroppskameror.

Vacancy

Doktorgradsstipendiat i sosiologi ved Universitetet i Agder
Universitetet i Agder lyser ut to 100% stillinger som doktorgradsstipendiat i sosiologi, tilknyttet Institutt for sosiologi og sosialt arbeid. Arbeidssted er Campus Kristiansand.


3. News from the Nordic countries

Denmark

Samtykke på skoleskemaet skal bidrage til færre overgreb
Siden 2021 har samleje uden samtykke været en voldtægt, men mange unge er i vildrede med, om de har fået ja eller nej til sex – de efterspørger viden om samtykke. Det Kriminalpræventive Råd lancerer derfor nyt undervisningsmateriale, der skal sætte gang i diskussioner om grænser, signaler og samtykke. Alle unge – og ikke kun gymnasieelever – bør undervises i grænser og samtykke, lyder opfordringen.

Ny undersøgelse: Stalking har voldsomme konsekvenser
Dansk Stalking Center har i samarbejde med Videnscenter for Psykotraumatologi på Syddansk Universitet undersøgt konsekvenserne af stalking. Og resultaterne viser, at stalkingudsatte i høj grad udviser symptomer på PTSD, depression og angst. I undersøgelsen indikerer næsten 80% af de udsatte symptomer, der antyder tilstedeværelsen af en diagnostiserbar lidelse som PTSD, depression eller angst. Et bemærkelsesværdigt fund er desuden, at de udsatte, der havde været udsat for forfølgelse som et led i stalkingen, oplever de højeste symptomniveauer. Resultaterne viser, at forfølgelsesadfærd i sig selv har den største effekt på symptomer som PTSD, angst og somatisering.

EAE-netværk: Behov for mere målrettet brug af data, evidens og miks af fagligheder i dansk politi
Omkring 180 medarbejdere fra landets Efterretnings- og Analyseenheder (EAE) var i sidste uge samlet for at dele viden, netværke og slå et slag for, at dansk politi i højere grad arbejder data- og evidensbaseret – gerne fra første alarmopkald. Det handler om at træffe kloge og kvalificerede beslutninger i en virkelighed, hvor kriminaliteten buldrer derudaf, og politiet har begrænsede ressourcer, lyder budskabet.

Faroe Islands

Færøske børn seksuelt misbrugt på nettet
Efterforskningsarbejdet i den omfattende groomingsag, hvor ialt 16 børn mellum 10 og 17 år har været seksuelt misbrugt, er færdigt og sagen blev behandlet i Retten på Færøerne, den 18. Des.2023. En 58-årig mand er ved Retten på Færøerne idømt 1 år og 9 måneder ubetinget fængsel for seksuelt misbrug af børn over internettet. Overgrebene fandt sted på sociale medier, især Snapchat, men også TikTok og F3.

Mand varetægtsfængslet i fire uger for seksuelt misbrug af børn
Færøernes Politi anholdt i forgårs en mand og sigtede ham for flere overtrædelser på flere bestemmelser i straffeloven, som handler om opbevarelse og videregivelse af børnepornografisk materiale, medvirken til voldtægtsforsøg og andre seksuelle handlinger begået mod børn under 12 år.

Falske meddelser
Politiet får i øjeblikket flere meddelelser fra borgere, som bliver ringet op af personer, der giver sig ud for at være Københavns Politi eller Rigspolitiet. Personerne, som ringer, taler om politisager eller forbrugslån og i den forbindelse ønsker de at få personlige oplysninger fra borgeren.

To personer er anklaget for vold mod et måneder gammel barn
De to personer, skal forblive i varetægt i yderligere 14 dage, afgjorde Færøernes ret den 3. Januar. Hændelsen skete i oktober sidste år og er personerne anklaget efter paragraf 246 i straffeloven, som omhandler den groveste vold. Sagen er behandlet bag dobbeltlukkede døre i Færøernes ret, så der er lidt eller ingen information tilgængelig om den.

Finland

Ämbetsverket Specialmyndigheterna inom justitieförvaltningen inleder sin verksamhet 2025
Det gemensamma ämbetsverk som inrättas för justitieförvaltningens specialmyndigheter inleder sin verksamhet vid ingången av 2025. Till ämbetsverket hör elva självständiga myndigheter och en enhet som producerar administrativa tjänster för dessa.

Rapport: Rasism är en del av ungas vardag
Delegationen för etniska relationer (ETNO) ordnade i september 2023 en serie diskussioner runt om i Finland. I dialogerna diskuterade unga och vuxna om vilken slags rasism och trakasserier unga utsätts för samt vilka konsekvenser dessa för de ungas liv. Sammanfattningsrapporten ger en överblick över den rasism som unga möter i Finland och innehåller också ungdomars förslag för att öka den gemensamma förståelsen och ingripa i rasism.

Forskare utredde de rättsliga och etiska ramarna för människorättsbaserad datainsamling som innehåller specificering enligt befolkningsgrupp
I en utredning som justitieministeriet beställt har man kartlagt de rättsliga och etiska ramarna för människorättsbaserad datainsamling som innehåller specificering enligt befolkningsgrupp. Utredningen presenterar också nuläget för datainsamlingen och ger rekommendationer för utveckling av den människorättsbaserade datainsamlingen.

Årsrapport om framstegen i åtgärderna för förebyggande av våldsbejakande radikalisering och extremism har publicerats
I rapporten har man sammanställt information om hur åtgärderna framskred mellan maj 2022 och januari 2023. Rapporten gäller åtgärdsprogrammet 2019–2023 som styr den förebyggande verksamheten nationellt och lokalt. I åtgärdsprogrammet fastställs de viktigaste åtgärderna för förebyggande av våldsbejakande radikalisering och extremism i Finland.

Undersökning: Digitalt våld mot kvinnor har ignorerats och normaliserats
Resultat av en ny undersökning visar att digitalt våld som kvinnor utsätts för även i allvarliga fall ofta inte identifieras som våld och brott. Fenomenet har normaliserats som en del av vardagen såväl i nära relationer som i sociala medier och den offentliga debatten.

Greenland

’Urimelig forskelsbehandling’ for ofre i Grønland
Advokat påpeger, at en grønlandsk bisidder har langt færre muligheder end en bistandsadvokat i Danmark.

Dømt: Tidligere regnskabschef skal betale 5,4 millioner kroner tilbage
Den tidligere regnskabschef i KNI A/S er ved dom blevet pålagt at tilbagebetale millioner tilbage efter at have svindlet i en årrække.

Iceland

Special issue of Nordicum-Mediterraneum has been released
This special edition commemorates the 20th anniversary of the law program at the University of Akureyri, featuring an introduction from the editors along with five new articles.

Anniversary Edition of Lögréta Magazine
Twenty years ago, the inaugural issue of Lögrétta, the journal of law, was published. In celebration of its 20th anniversary, a special edition has been released.

Norway

Høring: forslag til endringer i våpenloven
Justis- og beredskapsdepartementet har sendt forslag til endring i våpenloven på høring.

Høring: forslag om endringer i sivilbeskyttelsesloven
Regjeringen har sendt forslag om lovregulering av sivil arbeidskraftberedskap når rikets selvstendighet eller sikkerhet er i fare på høring. Forslaget legger opp til at eventuelle tiltak fastsettes i forskrift og tilpasses behovene i den konkrete situasjonen.

Endringer i straffeloven: påvirkning fra fremmed etterretning
Justis- og beredskapsdepartementet har lagt frem proposisjon som inneholder forslag til endringer i straffeloven mv. for å styrke det strafferettslige vernet mot skadelig påvirkningsvirksomhet fra fremmed etterretning i Norge.

Regjeringen vil kriminalisere skadelige påvirkningsoperasjoner i Norge
Regjeringen fremmer nå et lovforslag som vil gjøre det straffbart å bidra i påvirkningsoperasjoner på vegne av utenlandsk etterretning.

Høring: endring i straffegjennomføringsforskriften, påtaleinstruksen, politiregisterforskriften og forskrift om konfliktrådsbehandling
Justis- og beredskapsdepartementet har sendt forslag til endringer angående gjennomføring av elektronisk kontroll ved varetekt og ungdomsstraff på høring.

Foreslår å overføre ansvaret for helsetilbud ved utlendingsinternatet til kommunehelsetjenesten
Regjeringen foreslår at ansvaret for å ha tilbud om helse- og omsorgstjenester for utledninger som oppholder seg ved Politiets utlendingsinternat blir lagt til kommunen der internatet ligger. Forslaget er en oppfølging av anmodningsvedtak fra Stortinget, og påfølgende oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet til Politidirektoratet og fra Helse- og omsorgsdepartementet til Helsedirektoratet om å utrede overføring av helsetjenestene.

Høring: forslag til endring i utlendingsloven
Justis- og beredskapsdepartementet har sendt forslag om å endre utlendingsloven §34 på høring, slik at personer med midlertidig kollektiv beskyttelse kan måtte vente i opptil fem år før de kan få en tillatelse som danner grunnlag for permanent opphold i Norge.

Høring: forslag til endringer i straffegjennomføringsloven
Justis- og beredskapsdepartementet har sendt forslag om endringer i hjemmelen for kriminalomsorgens tilgang til taushetsbelagte opplysninger i Folkeregisteret på høring.

Ukrainere med dobbelt statsborgerskap skal ikke få midlertidig kollektiv beskyttelse i Norge
Justis- og beredskapsdepartementet har gitt instruks til Utlendingsdirektoratet (UDI), som innebærer at ukrainere som også har statsborgerskap i et trygt land, ikke får midlertidig kollektiv beskyttelse i Norge.

Regjeringen styrker arbeidet mot vold og overgrep mot barn og vold i nære relasjoner
Regjeringen har lansert en opptrappingsplan mot vold og overgrep mot barn og vold i nære relasjoner for perioden 2024-2028. Planen inneholder over 100 tiltak, og skal bidra til å forebygge og beskytte bedre, avdekke flere saker og ivareta utsatte på en mer omsorgsfull måte.

Nøkkeltall for kriminalomsorgen desember 2023
Den 3. januar 2024 var det 2857 innsatte i norske fengsler. I desember 2023 ble det iverksatt 322 straffegjennomføringer i samfunnet. Av disse var 170 iverksettelser av elektronisk kontroll (fotlenke), etterfulgt av samfunnsstraff med 70.

Nøkkeltall for kriminalomsorgen november 2023
I november ble det iverksatt 491 straffegjennomføringer i samfunnet. Av disse var 281 iverksettelser av elektronisk kontroll (fotlenke), etterfulgt av samfunnsstraff med 116. Den 1. desember var det 3000 innsatte i norske fengsler.

Nøkkeltall for kriminalomsorgen oktober 2023
I oktober ble det iverksatt 540 straffegjennomføringer i samfunnet. Av disse var 288 iverksettelser av elektronisk kontroll (fotlenke), etterfulgt av samfunnsstraff med 119. Den 1. november var det 3011 innsatte i norske fengsler.

Amerikanske fengselsansatte gjestet Ullersmo
En gruppe ansatte i amerikanske fengsler var nylig på studietur til Norge, hvor de blant annet besøkte Ullersmo på jakt etter svar på et viktig spørsmål: Hva bør være «normalt»?

Sweden

Uppdrag till Brå att ta fram kunskap om utredningar där barn under 15 år misstänks för brott
Brottsförebyggande rådet (Brå) ska ta fram kunskap om utredningar där barn under 15 år misstänks för brott. Studien ska avgränsas till de utredningar som har genomförts enligt 31 § lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare, nedan LUL.

Proposition (2023/24:57) om preventiva vistelseförbud
Regeringen föreslår i en proposition en ny lag om preventiva vistelseförbud. Syftet med lagen är, enligt regeringen, att öka tryggheten i det offentliga rummet och att förhindra att brottslig verksamhet utövas där.

Nya möjligheter att ta kriminellas tillgångar
För att strypa den kriminella ekonomin föreslår regeringen i en lagrådsremiss en ny förverkandelagstiftning. Syftet är enligt regeringen att skapa nya och effektivare möjligheter att ta kriminellas tillgångar.

Kriminalvården fortsätter expandera
Regeringen har beslutat att Kriminalvården ska få ingå hyresavtal för anstalten Tidaholm i Tidaholms kommun och Rödjan i Mariestads kommun. Beslutet innebär bland annat att totalt 346 nya platser planeras att tas i bruk.

Nu utreds möjligheterna att hyra anstaltsplatser utomlands
En utredare har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna för att hyra anstaltsplatser utomlands. Syftet är att få avtal på plats som möjliggör för Sverige att hyra anstaltsplatser utomlands och därmed avlasta Kriminalvården.

Utredningstiden kortas för den stora reformen av straffrätten
Regeringen har fattat beslut om ett tilläggsdirektiv till Straffreformutredningen (Ju 2023:14), som har i uppdrag att göra en översyn av straffskalorna och reformera påföljdssystemet. Beslutet innebär att utredningstiden förkortas med två månader.

Förebygga, förhindra, skydda och hantera: Ny nationell strategi mot våldsbejakande extremism och terrorism
Regeringen har fattat beslut om en ny, samlad nationell strategi mot våldsbejakande extremism och terrorism. Regeringen ger också Säkerhetspolisen, Polismyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Center mot våldsbejakande extremism vid Brottsförebyggande rådet i uppdrag att vidta åtgärder för att införliva strategin i sina verksamheter.

“Extrema kostnader för kriminalvården”
Den politiska kapprustningen inom kriminalpolitiken kommer att leda till en mycket dramatisk ökning av antalet intagna på häkte och anstalt. Det skriver debattörer vid Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet i Svenska Dagbladet.

Kriminalvården larmar: Hårdare tag ger ökad risk för våld i fängelserna
På tio år ska Sverige gå från att ha ett av Europas lägsta fångtal till att ha det näst högsta – bara Turkiet kommer att ligga högre. Notan beräknas bli 95 miljarder kronor. Men den historiskt snabba och kraftiga expansionen kan innebära en ökad risk för hot- och våldsincidenter på fängelser och kan försvåra arbetet med att förebygga återfall i brottslighet, enligt Kriminalvården.

”De kriminella måste inte kosta så mycket”
Placering på så kallade halvvägshus för utslussning av kriminella är ett effektivt sätt att minska återfall i kriminalitet, och kan minska kostnaderna rejält för samhället. Men platserna är alldeles för få, skriver debattörer.

Var femte advokat i Sverige har utsatts för trakasserier
Sveriges advokatsamfund har sammanställt de svenska advokaternas svar på en undersökning om våld, hot och trakasserier mot advokater som Rådet för de europeiska advokatsamfunden (CCBE) har genomfört. Undersökningen visar att 4,5 procent av Sveriges advokater har utsatts för någon form av fysiskt våld. Av dessa har 2,9 procentenheter utsatts för våld vid ett tillfälle, medan 1,6 procentenheter antingen har utsatts vid några tillfällen eller mer regelbundet än så.

Brottsoffermyndigheten fördelar närmare 40 miljoner kronor från Brottsofferfonden
Omkring 150 verksamheter och organisationer får dela på nästan 40 miljoner kronor när Brottsofferfonden fördelar bidrag efter 2023 års andra ansökningsomgång.


4. Publications

Research articles

Coney, L., Peacock, A., Malm, A., Munksgaard, R., Aldridge, J., Ferris, J. A., Maier, L. J., Winstock, A. R., & Barratt, M. J. (2024). The relationship between cryptomarket drug purchase, social networks and adverse drug events: A cross-sectional studyInternational Journal of Drug Policy123, Artikel 104258. Advance online publication.

Franko, K. (2023). On the relevance of citizenship in criminal law: Implications for proportionality, equality and justiceBergen Journal of Criminal Law and Criminal Justice.

Goyes, D. R. and Sandberg, S. (2023). Confluences of War and Crime: Trajectories into Paramilitary Groups in ColombiaStudies in Conflict and Terrorism.

Jakobsson, N. & Gerell, M. (2023) Evaluating the impact of an informational postcard campaign on telephone scams targeting the elderlyNordic Journal of Criminology.

Jon, N. (2023). Preventing the use of force through police negotiation: Exploring the role and potential of the Norwegian Crisis and Hostage Negotiation UnitNordic Journal of Studies in Policing.

Knutz, E., Markussen, T., & Minke, L. K. (2023). Doing Family: Imprisoned Parents as Collaborators.The Howard Journal of Crime and Justice62(4), 477-495.

Laugerud, S. and Skilbrei, M.-L. (2023). Contested, Discounted and Disproven Stories of Rape: The Social Pathways of Rape ReportingThe British Journal of Criminology.

Nawaz, S. A. (2023). Conflicting visions around technology integration: A look at recent EU drone policiesContemporary European Politics.

Sandbye, C. R., Christensen, S. R. B., Mogensen, S. A. I., Gade, C. B. N., & van Mastrigt, S. (2023). To Refer or Not Refer? Police Discretion and Morality in the Danish Victim-Offender Mediation Programme. Nordic Journal of Criminology25(1).

Sandvik, K. B. (2023). Byrom og bevaring i Oslo: En kulturminnerettssosiologisk tilnærmingNordic Journal of Urban Studies.

Book review

Sandberg, S. (2023). Book Review: Negotiating Class in Youth Justice: Professional Practice and Interaction by Jasmina Arnež. Theoretical Criminology.


5. Reports

Money Laundering and Terrorist Financing Risk Assessment 2023
The 2023 Report on Money Laundering and Terrorist Financing, published by the National Commissioner of the Icelandic Police, offers a detailed analysis of the current situation. It specifically addresses key areas such as tax evasion, virtual assets, cash transactions, cryptocurrency, and remittances.

Results from the Annual Crime Victim Survey in Iceland Published
Results from a survey on victimization, feelings of safety, and attitudes towards police have been published by the National Commissioner of the Icelandic Police and the Reykjavik Metropolitan Police.

Evaluering av pilot med kvitteringsordning ved personkontroll
Evalueringen er gjennomført av Oslo Economics i samarbeid med NIBR ved OsloMet, på oppdrag fra Politidirektoratet.

Evaluering 22. juli 2011
Nordre Buskerud politidistrikts politioperasjon fredag 22. juli til mandag 15. august 2011. Dokumentet er merket unntatt offentlighet, men unntaket er opphevet.

Politiets tilstandsanalyse for trafikk 2024
Tilstandsanalysen for trafikk er politiets kunnskapsgrunnlag for å planelgge trafikksikkerhetsinnsats i 2024.

Tilbakemeldingskultur/-kompetanse i politiet og politiutdanningen
Rapporten beskriver utviklingsprosjektets «Tilbakemeldingskompetanse/-kultur» fremdrift, samt hvordan studentstyrt tilbakemelding er implementert i politiutdanningen i Bodø. Rapporten er skrevet av David Andersen, Tina Luther Handegård, Cathrine Hunstad-Ulriksen, Turid-Eline Nordal Kviseth, Tone Magnussen, Hild Rønning (prosjektleder) og Håvard Solhaug.

Ny kortanalys av Brå om knivvåldets utveckling i Sverige från 2010 till 2022
Studien ger en statistisk beskrivning av knivvåldets utveckling mellan 2010 och 2022 utifrån tillgängliga källor. Studien visar bland annat att antalet som skadas av knivvåld ökat med 50 procent, samtidigt som antalet som avlider har ökat med 30 procent. Unga män är överrepresenterade, men våldet drabbar både män och kvinnor i alla åldrar.


6. Statistics

Crime trends in Finland
Kivivuori, J., Kolttola, I., Beuker, A., Raeste, A., Tanskanen, M., Näsi, M., Malin, T., & Vauhkonen, T. (2023). Crime trends in Finland. In: Beuker, A (ed.). Rikollisuustilanne 2022: Rikollisuuskehitys tilastojen ja tutkimusten valossa. Katsauksia, 52/2022, Helsingin yliopisto, kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti, Helsinki, pp. 202-222

Monthly Crime Statistics for November Released by Reykjavik Metropolitan Police

Provisional Police Statistics 2023
Approximately 400 cases are reported to the Icelandic Police every 24 hours, with about one-third of them requiring police presence at the scene. In 2023, there was a notable increase in the number of reported robberies, reaching around a hundred.